Enkla jobb – en väg till integration?

Fem procent av de sysselsatta i Sverige har ett jobb utan krav på särskild yrkesutbildning — ett så kallat ”enkelt jobb” — och det är den lägsta siffran i EU Men vad är det för jobb som avses? Naturligtvis är det jobb där man endast behöver grundskoleutbildning för att klara av dem. I Sverige handlar det oftast om att vara försäljare i en klädbutik, sitta i kassan i en matvarubutik eller servera på en restaurang. Dessa jobb har löner och arbetsvillkor reglerade via avtal mellan fack och arbetsgivare.

Men det finns ju andra enkla jobb! Andelen jobb med låga utbildningskrav varierar betydligt mellan olika länder. Inom EU är det till exempel vanligare med enkla jobb i Sydeuropa, men även länder som Danmark och Frankrike ligger över genomsnittet.

Vanligast förekommande är enkla jobb på Cypern där de utgör drygt 14 procent av alla jobb. Genomsnittet för hela EU ligger på kring 9 procent.

I Spanien är 12,9 % av jobben enkla. Vad innebär det? Jo, helt annat än i Sverige! Jag ser dem varje dag. De åker runt och tömmer alla papperskorgar och plockar skräp på stranden och strandpromenaden. De sopar trottoarer och gator med sopborste och skyffel. Vaktmästaren i vårt hus börjar kl 08.00 med att flytta in soptunnorna från gatan till baksidan av huset. Där spolar han av dem. Sen städar han – golv, fönster, hissar, trappräcke, utanför huset och gör en del småreparationer – alltid med ett vänligt leende och en glad hälsning. Vid siestan åker han hem och återkommer vid 19.00-tiden. Fortsätter där han slutade före siestan. Kl 20.00 står soptunnorna ute vid gatan igen. Det är då som vi får kasta våra sopor. Alla soptunnor töms vid 02.00-tiden. Enkla jobb – men de är viktiga för allas trevnad! Andra jobbar med ogräsrensning, klippa palmer, samla upp palmbladen, spola av trottoarerna osv. Alla gör det som de ska!

Jag läste en artikel om hur det är att komma som svensk och jobba på en spansk arbetsplats.

”– I Sverige ska man skriva ett personligt brev om sig själv i trevlig ton. Här ska man vara mer korrekt och formell och skriva sina meriter i punktform – ju fler desto bättre. Det är också viktigt att vara välklädd på anställningsintervjun.
– Det viktigaste är att vara anpassningsbar om du kommer från Sverige, tycker Elisabeth. Du får förstå att allt inte är som det “ska vara”. För arbetsgivaren är det en konst att vara laglig på håret och att aldrig ge mer än nödvändigt.
– Föreställ dig att det i Sverige finns en bok om hur man följer reglerna, säger hon med ett leende. Här skulle det istället finnas en bok om hur man slipper undan dem! ”

Om jag förstår artikeln rätt så är det språket och kulturskillnader som är allra viktigast. Sen gäller det att inte vara rädd för att jobba. Lönerna är inte alltid de bästa men det går att arbeta sig upp. Arbetsvillkoren är inte alltid så bra. Men den som vill jobba kan också få ett jobb. De blir integrerade i samhället.

Jag hörde en debatt mellan Henrik Vinge (SD) och Leila Ali-Elmi (MP). Hon ansåg att man inte får ställa grupp mot grupp. Vi måste ge outbildade invandrare en gräddfil in på arbetsmarknaden!?!?

Naturligtvis borde det finnas enkla jobb även i Sverige. Varför är det lättare att få bidrag än att jobba? Är det bättre att gå arbetslös än att sopa trottoarer? Varför får inte arbetslösa invandrare kravet på sig att de MÅSTE lära sig svenska och den svenska kulturen? Varför krävs det inte att de ska vara anpassningsbara? Varför ställs det så höga krav på lägsta ingångslöner? Varför talas det sällan om att det enkla jobbet ofta kan vara ingången till ett mer kvalificerat jobb – med högre lön? Varför ställs inga krav om integration till det svenska samhällssystemet?

Annonser

Går det att skilja på bra respektive dålig aktivism?

Det finns en mängd olika former av aktivism. En enkel förklaring till ordet aktivism är individers och gruppers praktiska och medvetna aktiviteter för att påverka eller göra motstånd mot förändring i samhället. Det handlar alltså med andra ord om politisk medvetenhet och påverkan för att förbättra samhället.

När jag skriver denna blogg är jag en aktivist! jag skriver ju för att jag vill påverka. Jag har nog alltid varit aktivist. Redan i skolan protesterade jag mot orättvisor. Under tonåren började jag att skriva insändare som jag skickade till våra dagstidningar. Jag aktiverade mig inom ett politiskt ungdomsförbund.

Som vuxen fortsatte jag att aktivera mig inom byalag, Hem och Skola, Arbetarteater osv. Men jag blev aldrig partipolitiskt aktiv – jag ville ju vara obunden. Men jag blev tillfrågad några gånger om jag inte ville ansluta mig till ett parti och sitta för dem i kommunfullmäktige. Nej tack! Jag kände mig smickrad men ville inte lyda någon partipiska. Att försöka påverka via politiska partier och kommunfullmäktige verkade att vara alltför tungrott. Det är mycket lättare att driva igenom idéer i den lilla föreningen eller genom att skriva.

För ca 15 år sedan tog bloggandet över. Här har jag makten att skriva vad jag vill och när jag vill. Men som aktivist har jag ett stort ansvar.

ALDRIG SKADA ELLER SÅRA NÅGON ENSKILD INDIVID . ALDRIG FÖRSTÖRA ENSKILDA INDIVIDERS ELLER GEMENSAM EGENDOM. ALDRIG UPPVIGLA ANDRA ATT GÖRA NÅGOT SÅDANT.

Fortfarande står jag alltid på de svagas sida. När jag skriver om händelser så nämner jag aldrig namn – om det inte handlar om offentliga personer som t ex politiker, skribenter, skådespelare, sångare eller liknande. Jag skjuter aldrig budbärarna om budskapet är viktigt och friar hellre än fäller.

Min grundlagsskyddade rätt till aktivism är yttrandefriheten. Men det finns odemokratiska krafter som vill förändra den! Men de kan ju aldrig ta ifrån mig mina åsikter.

Ofta är aktivism förknippat med starka eller kontroversiella åsikter och kan i en extrem form utgöras av olika typer av hot och väpnad kamp. (enligt Wikipedia) Mina åsikter är starka och många som känner sin makt hotad upplever dem som kontroversiella. Men hot, hat, våld eller väpnad kamp kan jag aldrig ta till eller försvara.

Den aktivism som jag upplever idag gör mig rädd. Aggressiviteten har ökat. På FB och Twitter används ett språk som hör hemma i gödselstacken. I medierna härskar lögner och förtal. Feministerna har under många år haft frikort i våra medier och fritt fått sprida hat mot svenska män. Klimatalarmisterna har också beviljats en egen gräddfil i medierna.

Politiker har öppet under många år talat i medierna om värdegrund, fascism, nazism, främlingsfientlighet osv när det gäller människor med andra åsikter. De har gjort det legitimt för vanliga människor att kalla motståndare för nasse eller rasse. Politikerna har höjt tonläget och vill ha ensamrätt på att tolka ordet demokrati. De vill förbjuda vissa organisationer och inskränka vår yttrandefrihet. Mer än en politiker har yttrat att vi inte borde ha allmän rösträtt – eftersom vi inte förstår vårt eget bästa. Alice Bah Kuhnke sa för några år sedan att hon ville demokratisera demokratin? Vad menade hon med det?

Aktivister som påstår sig stå för humana värden använder oftast andra uttrycksmedel än vad jag gör. Green Peace gör ju ofta intrång på annans egendom. Djurrättsaktivister hotar djurägare och släpper ut deras djur. Klimataktivister skolkar från skolan och blockerar TV-hus:

”På torsdagen blockerade ett 50-tal klimataktivister huvudingången till SVT-huset i Malmö. De krävde att få publicitet för sina ståndpunkter – men SVT vägrade.

P4 Malmöhus rapporterar att aktivisterna spärrade av infarten till SVT-huset med en stor banderoll, och en grupp satte sig framför huvudingången. Några limmade fast sin hand på fönstret till entrén.”

De anser tydligen att de har rätt att skada enskilda människor och egendom i sin kamp! Detta ligger långt ifrån mina värderingar. Men denna typ av aktivism tycks sprida sig hyllas i våra medier. Tyvärr händer detta inte enbart i Sverige. I helgen läste jag att 700 klimataktivister gripits i London efter att ha blockerat broar över Themsen, korsningar i innerstan, klättrat upp på tåg samt stört verksamheten vid flygplatsen Heathrow. Deras demonstrationer hade pågått i 6 dagar och de ville att brittiska regeringen ska utfärda ett nödläge då det gäller klimatet.

Vilken form av aktivism är bra eller kanske rentav nödvändig för att ett samhälle ska kunna fungera tillfredsställande? Finns det någon dålig form av aktivism? Var ska rågången finnas mellan dessa olika typer av aktivism?

 

 

 

Vittrar vårt land sönder?

Vad händer med vårt land? Lider det av växtvärk eller kommer det att vittra sönder? Om vi ska tro på politikerna så är det bara växtvärk – allt kommer att ordna sig! Men är det så?

Tage Erlander i Valfrihetens samhälle (Tiden 1962), s. 82

Jag är övertygad om att den amerikanska regeringens svårigheter i stor utsträckning beror på det faktum att det i Amerika finns en massarbetslöshet, som gör det naturligt för många vita att försöka vältra över fattigdomen och arbetslösheten på de svarta i den tron att de därmed slipper att drabbas själva. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i medvetande om att det vi gör är en sak som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan själv. Därför bör vi måhända vara litet mera ödmjuka när vi nalkas det här problemet än vad vi många gånger kanske är. – Tage Erlander 1965

Tage hade naturligtvis rätt. Det är mycket lättare att lösa problem inom en homogen grupp. Denna grupp fungerar ungefär lika, har samma behov och krav. Det behövs enbart ett fåtal åtgärder.

Den svenska befolkningen har varit homogen eller näst intill. Vi har varit kända för att gilla lagom. Dessutom har vi varit snälla och fogliga. De lilla antalet obstinata och oföljsamma har rättsväsendet tagit hand om. Vi har levt i samklang med varandra och levt ett lugnt och behagligt liv. Politikerna har inte haft några svårigheter i att styra landet. Vi har kunnat bygga upp en välfärd.

Redan 2004 kunde vi läsa att välfärden hotar att vittra sönder.(artikeln har numera hamnat bakom en betalvägg)

”Grunden för den svenska välfärden hotar att vittra sönder. Att var och en ska tas om hand utifrån sina behov och att var och en ska vara med och betala utifrån sin förmåga håller inte i längden. I alla fall inte utan nytänkande är slutsatsen i finansdepartementets långtidsutredning.”

Längre än så kommer inte långtidsutredningen. Den nöjer sig med att konstatera att varken skattehöjningar eller tillväxt kommer att räcka i det långa loppet. Då behövs alternativ, men vilka är för politiskt känsligt för tjänstemän i finansdepartementet att peka ut.
Därför utmynnar utredningen i antiklimax. Ett konstaterande att det inte finns några färdiga lösningar och en uppmaning om bred politisk debatt innan det är för sent.
Men vem vet? Själva hotet att fundamentet för välfärdsbygget kommer att rasa samman kanske är tillräckligt för att få fart på makthavarna – även om inte finansminister Bosse Ringholms första reaktion tyder på det.”

Politikerna har alltså inte varit NAIVA! De har medvetet blundat för uppenbara fakta! De har sopat problemen under mattan. Det var inte roligt att lösa problemen i Sverige så de ägnade sig åt globalismen istället. Men landet har förändrats! Vi är inte en homogen befolkning längre.

”2015 var 16 procent av Sveriges befolkning är född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland är sedan lång tid det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige. Det näst vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige idag är Irak, följt av Polen.”

16 % av befolkningen har växt upp i en annan kontext och annan kultur. En stor del av dem förstår inte det som det svenska samhället vilar på att medborgarna är : lagom, följsamma, tåliga, samarbetsvilliga, laglydiga, pålitliga, ärliga, plikttrogna, … Det svenska samhället är uppbyggt på en homogen befolkning men nu har den blivit motsatsen.

Efter terrordådet på Drottninggatan, trodde jag att de började förstå – iallafall lite. Hörde då att ”vi måste ha många olika lösningar”. Jag blir så glad att politiker och medier förstår. De som gillar mångfald borde ha förstått för många år sedan att bechamelsås inte kan serveras till alla maträtter. Vi behöver ett mångfald: ibland rödvinssås eller sursöt sås eller  bearnaisesås eller hollandaisesås eller något annat (kanske lingon och gurka). Men det är precis det som de har gjort i många  år – trott att människor från en annan kontext ska smälta in i det svenska samhället. De har talat om för oss att de nyanlända är precis som vi, tänker som vi och gör som vi. Så är det naturligtvis inte! Nu tror jag faktiskt deras många olika lösningar mest var tomt prat.

Erlander kunde bygga ut det starka samhället med hjälp av ökade skatteintäkter. Då var kommunalskatten tio kronor, nu är den efter alla höjningar i genomsnitt 32,19. Dessutom har vi en mängd punktskatter, avgifter och moms.

När de regerande talar om samhällsbygge och välfärdsbygge så har de ingen aning om hur de ska få till det! De har inga kunskaper om vad som behövs för att laga det söndervittrade samhället. De har inga extra resurser att använda och kan bara omfördela. De har inga helhetsbegrepp om vårt komplexa samhälle. Vårt samhällsbygge och välfärd har krackelerat och kommer att gå itu. De svenska lagarna räcker inte till för det nya globala samhället. Men de envisas med att säga att det går bra för Sverige.

Bechamelsås kan inte serveras till alla maträtter!

 

 

 

Tidigare äldre inlägg Nästa Nyare inlägg

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Trollhammar'n

-smashing political correctness-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: