Åldrandet är politikernas mardröm

Rent ekonomiskt har politikerna satt sig själv i en fälla som de har svårt att ta sig ur. Alltför länge har de använt sig av en åldrande befolkningsstruktur som argument för sina beslut. De har tagit invandrare och flyktingar till gisslan i detta fula maktspel. ”Vi behöver invandringen för att ta hand om oss när vi blir gamla!” Detta har varit deras standardargument – men ett argument som helt bortser från en mängd viktiga parametrar.

För några år sedan diskuterade jag med en person som anser att åldrandet är en sjukdom. Denna sjukdom, ansåg  personen, går att bota! Vi kan bli 200 år eller mer!

En första fråga är väl om jag vill bli 200 år? Nej, jag har bestämt mig! Jag ska uppleva min 100-årsdag – sen får det vara nog.

En andra fråga är väl om åldrandet är en sjukdom eller ej? Jag hävdar bestämt att åldrandet är en naturlig process. Vi människor har en naturlig livslängd genom de gener som vi föds med. Sedan kan vi förvalta dem på olika sätt. Är jag mycket riskbenägen så blir jag nog inte så gammal. Drabbas jag av svåra sjukdomar så blir jag nog inte heller så gammal. Kroppen kan säga ifrån men läkekonsten har kommit långt. Vi kan få nya reservdelar i form av proteser, pacemaker, nya njurar och hjärtan. Med medicinsk hjälp är det mesta möjligt.

Jag tror att jag har bra gener – nära släktingar som levt ca 95 år. Har skött mig ganska bra – rökte lite i ungdomen, dricker minimalt med alkohol, åter enl. kostcirkeln, rör på mig som de flesta. Min hjärna håller jag igång – lär mig fortfarande nya saker varje dag och är nyfiken på livet. Socialt lever jag bra – med sambo, grannar, kontakt med släkt och vänner på internet, samtalar med människor som jag träffar samt deltar i olika debattforum. Ibland gör sig kroppen påmind – värk som kommer och går tillhör slitna leder och är en sak som jag har lärt mig att leva med.

Jag har nog alla förutsättningar för att uppleva min 100-årsdag. Men det finns ju oförutsedda faktorer som kan påverka – våld, krig, olyckor och sjukdomar. Den positiva människa som jag är räknar inte med sådana petitesser! Jag vill ju ha valuta för alla inbetalda skatter och få ut så mycket pension som möjligt!

Men om jag nu vill leva tills jag blir 100 så anser politikerna att jag är en ekonomisk börda! Sveriges befolkning blir, i likhet med många andra länder, allt äldre. Fram till år 2070 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler.

Enligt SCB:s siffror Idag bor drygt 10 miljoner personer i Sverige. Omkring 57 procent av dem beräknas år 2019 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålder. De övriga 43 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år.

Idag ligger försörjningskvoten på 76. Det vill säga att det på 100 personer i arbetsför ålder går 76 personer som antingen är yngre eller äldre. Närmare bestämt är 41 av dessa yngre än 20 år och 35 personer är äldre än 65 år.

Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till knappt 13 miljoner. Befolkningens ålderssammansättning kommer under denna period också att förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent av befolkningen. Det här skulle i så fall innebära att den demografiska försörjningskvoten stiger till 88.

Men hur stämmer detta på verkligheten? Åldrarna 20-64 år? Försörjer de oss andra? Knappast!

Diagrammet ovan är nog inte helt aktuell. Men några procent hit eller dit spelar ingen roll i sammanhanget. Diagrammet visar ju att drygt 60 % av befolkningen inte har lönearbete och därmed inte kan försörja resten av befolkningen. Av dessa 60 % är ca 1/3-del åldringar. Av dessa åldringar har de flesta betalat in sin skatt och sina sociala avgifter större delen av livet. De har alltså betalat in en premie för en tryggad ålderdom. De borde helt enkelt inte vara det största bekymret för politikerna. Men SVT uttryckte det så här i söndags:

Åldrande befolkning skapar utmaningar för kommunerna!

—————————————————-

Sverige har liksom många andra länder en åldrande befolkning, samtidigt finns det många barn och unga under 18. Det här gör att den så kallade försörjningskvoten kommer att öka i hela landet, alltså hur många som arbetar i förhållande till de som ska försörjas. Det här är ett problem för många av landets kommuner.

De bortser alltså från alla de som inte jobbar trots att de är mellan 20-64 år och borde bidra till försörjningskvoten men istället utnyttjar vårt bidragssystem. Vi som har betalat in våra premier till en trygg ålderdom blir ett problem men …

Den stora invandringen från länder med låg utbildningsnivå kommer att fördubbla statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet.

Det visar beräkningar som Pensionsmyndigheten gjort på uppdrag av regeringen.

– Huvudorsaken är den stora ökningen av antalet personer i Sverige som kommer från länder med låg utbildning och den låga livsinkomst som de personerna får, säger Ole Settergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten.

Det är tidningen Dagens Industri som uppmärksammat Pensionsmyndighetens rapport till regeringen, om vilka effekter invandringen får för pensionsutgifterna.

Den inkomstbaserade pensionen, som ligger utanför statsbudgeten, berörs inte. Men det gör grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, som finansieras av staten.

Den inkomstbaserade pensionen, som ligger utanför statsbudgeten, berörs inte. Men det gör grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, som finansieras av staten.

Den inkomstbaserade pensionen, som ligger utanför statsbudgeten, berörs inte. Men det gör grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, som finansieras av staten.

I dag uppgår kostnaderna till cirka 43 miljarder. Pensionsmyndighetens prognos visar att kostnaden fördubblas fram till 2060, och alltså hamnar på cirka 86 miljarder.

Men det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. Den bygger på Statistiska Centralbyråns, SCB:s prognoser om den framtida invandringen på cirka 110 000 personer om året. Rapporten utgår också ifrån att integrationen av de nyanlända inte heller förbättras. 

– Det är känt sedan länge att asylinvandrare har betydligt lägre genomsnittsinkomster och så kommer de till Sverige vid högre ålder, och då blir livsinkomsten otillräckligt för att komma över golvnivån i pensionssystemet, säger Ole Settergren.

– Så på det sättet är det inte okänt eller överraskande, men volymerna är så stora och omfattande, i synnerhet om man beaktar den av SCB förväntade migrationen från de här länderna, så det blir en stor inverkan på statens utgifter på det här området, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Den äldre befolkningen är alltså ett stort problem för politikerna! Men de talar inte högt om den stora invandringen från länder med låg utbildningsnivå som kommer att fördubbla statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet.

krutgumma

När staten inte levererar.

En svensk folksaga i ny tappning. Ursprunget handlar om Mäster skräddare. Denna version handlar om svensk välfärd.

Det var en gång en liten man som lämnade över en stor del av sin inkomst till det stora kollektivet.
– Goddag, goddag, broder, sade han och bockade sig.
– Goddag, goddag, sade kollektivets förvaltare som räknade pengarna.
– Kan jag få lite välfärd för den skatt som jag har betalat in? frågade den lille mannen.
– Det går bra, sade förvaltaren.
– När får jag den?
– När dina barn börjar skolan.
– Det var bra. Tack så mycket. Adjö, adjö.
Och så gick den lille mannen.

När barnen började skolan ville den lille mannen att de skulle få studiero och kunskaper.
– Goddag, goddag, får de en bra utbildning?
– Ack nej.
– Varför det då?
– Fel pedagogik, pengarna räckte inte, för stora problem med socioekonomiska faktorer.
– Jaså, får de ingen bra skolgång? Vad får vi då?
– Sjukvård.
– Jaså, sjukvård? Ja, jag återkommer när jag blir sjuk?
Och så gick den lille mannen.

När han blev sjuk ringde den lille mannen till sjukvården.
– Goddag, goddag, kan jag få en läkarundersökning?
– Ack nej.
– Varför då?
– Ack jo, vårdkön är 3 månader.
– Jaså, 3 månader? Vad gör jag under tiden?
– Du kan ju åka kollektivt eller utnyttja polisen eller räddningstjänsten eller besöka ett bibliotek eller badhus.
– Jaså, blir jag frisk av det?
– Nej, men du kan känna dig trygg!
– Det var bra. Adjö, adjö.
Och så avslutade den lille mannen samtalet.

När den lille mannen gick ut i samhället för att söka tryggheten så mötte han våld, brända bilar och skadegörelse. Han såg ingen trygg miljö vare sig på bibliotek eller simhall. Polisen och räddningstjänsten hade inte tid med honom. Kollektivtrafiken fungerade inte där han bodde. Han kände sig otrygg och gick in och skrev ett argt brev till kollektivets förvaltare.


– När får jag min välfärd?
– Sorry!
– Varför då?
– Det blev ingen välfärd åt dig. Vi har gett den åt en mängd andra människor som behövde den bättre än du!
– Jaså, vad får jag då för mina pengar?
– Du får din pension.
– Jaså, det var bra. Tack så mycket. Adjö, adjö.
Och så väntade den lille mannen på sin pension.

När det blev dags så sa förvaltare att du får vänta ytterligare några år.
– Varför då?
– Du tillhör en stor åldersgrupp som har betalat sin skatt punktligt i alla år. Men vi makthavare har spenderat dessa pengar på en mängd andra projekt. Du får vänta och kan bara räkna med att få tillbaka en bråkdel av det som du har betalat in.
– Får jag inte tillbaka det jag har betalat in? Vad har ni använt mina pengar till?
– Vi är en humanitär stormakt. Vi har globala åtagande och skickar iväg stora summor till u-lands bistånd, hjälper flyktingar, betalar enorma summor till FN och EU och räddar klimatet. Vi satsar på genuspedagogik och jämställdhet. Dessutom tar vi ut stora löner och får mängder av förmåner. Vi främjar demokratin och alla människors lika värde.
– Jaså, det var bra. Tack så mycket för att jag fick ta del av välfärden genom att erlägga större delen av min lön till dessa ädla ändamål. Tack för att jag har fått betala inkomstskatt (+ arbetsgivaravgiften som har ätit upp lönehöjningar), punktskatter, avgifter och moms. Tack för att ni har förstått att andra behövde mina pengar mycket bättre än vad jag behövde dem. Tack för att ni insåg att välfärd är inget att satsa på och monterade ner den! Tack för att jag får en liten pension! Av min förväntade pension blev det bara en äppelskrutt kvar!

Och så hade den lille mannen fått nog, sålde sitt hus och flyttade utomlands. Där levde han och familjen lyckliga på den minimala pensionen.

När skall den sovande och korkade svensken inse, att invandringen ser till att hans pension minskar?

Gårdagens morgoneko, inklämt mellan Trumpkritik, Hongkongnytt och hällristningar fick lyssnarna besked om, en stor kostnadsbomb. Det är omfattningen av Äldreförsörjningsstöd(ÄFS) kostnader som ökar i mycket snabb takt. Den verkliga orsaken, nämns inte rakt ut, mer än att det är den åldrande befolkningen som är orsaken.
Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten. ansvarig tjänsteman på Pensionsmyndigheten medger att:
”De som kommit till Sverige sent i livet” har inte hunnit tjäna ihop till någon garantipension och då får de istället ÄFS, för att nå skälig levnadsstandard (utöver bostadsbidrag). Den ekonomiska situationen är såklart ansträngd. ”
ÄFS tas från våra pensionsfonder. Ett beslut som Alliansen tog. Alliansen har för övrigt mycket på sitt samvete. De beviljade också invandrarna, nästan gratis tand- och sjukvård.
Läs hela artikeln  HÄR.

Tidigare äldre inlägg

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Bilder, heavymetal , ljudböcker, filmer och resten av mitt liv.

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

%d bloggare gillar detta: