Politiskt förakt eller välvilja?

Behöver vi ett nationellt program för de äldres hälsa? Blir äldreomsorg den stora valfrågan? Jag får en känsla av att de politiska partierna har upptäckt att pensionärerna är en stor grupp. Men den gruppen är inte trogna väljare. Tvärtom! många pensionärer överger de traditionella partierna. Idag är det inte många som röstar efter hur de alltid har gjort. Idag röstar man på det partiet som man anser vara mest kompetent.

Men … Vem kommer då pensionärerna att rösta på? Läggs rösten på de partier som under mycket lång tid har föraktat den äldre väljargruppen och betraktar äldre som en viljelös kollektiv massa? Eller läggs rösten på de partier som ser varje medborgare – ung och gammal – som en självständig individ med unika behov och möjligheter?

Jag läste en artikel som fick mig att börja fundera:

Folkhälsoarbetet behöver förbättras så att de äldres perspektiv tas tillvara. Vi vet att hälsofrämjande och förebyggande insatser har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer. Det är med andra ord aldrig för sent! Sverige har framgångsrika nationella mödra- och barnhälsovårdsprogram och nu är det dags att vi också skapar ett nationellt program för de äldres hälsa.

Ja, artikeln utmynnade i C:s 5 punkter för att skapa ett nationellt program för de äldres hälsa. Enligt dem klarar inte vi äldre av att sköta vår egen hälsa. Vi behöver vi ha årligen återkommande hälsosamtal om mat, motion, livsstil och vaccinationer för att vi ska må bra!.

Enligt C bör alltså alla personer som är 65 år eller äldre erbjudas återkommande hälsosamtal med distriktssköterska som utmynnar i en hälsoplan. Avsikten är att tidigt kunna fånga behov av stöd och bistånd vid fysiska eller psykiska åkommor. Samtalet bör innehålla samtal om livsstil och förebygga fallskador och hälsohot i den fysiska miljön.

Men … detta är ju rent förakt! Vi som har fyllt 65 kan alltså inte själv utforma vårt liv som vi vill. Vi vet inte vad vi ska äta och dricka eller att vi måste sova och motionera för att undvika livsstilsrelaterade sjukdomar. Vår erfarenhet räknas inte och därför måste de yngre generationerna tala om för oss att vi måste vara förnuftiga och göra som de säger.

Vad säger de andra partierna då? Jag googlade och såg att de är väldigt eniga:

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Mp – Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige.

Så godhjärtade de är! De vill ju att vi ska bestämma själv om om våra liv och hur vi ska bo! Kan någon förklara för mig VARFÖR vi inte skulle få bestämma själv?

Liberalerna ser varje individ som en unik människa hela livet, från vaggan till det sista andetaget. För oss är det viktigt att som vuxna kunna välja hela livet, kanske viktigast när vi är som mest erfarna och kunniga, det vill säga när vi har levt många år och blivit så att säga årsrika. När vi är årsrika vill vi kunna välja vilken omsorg och stod samt var och hur vi ska bo.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Bra De vill inte omyndigförklara oss bara för att vi har fyllt 65! Ungefär samma sak uttrycker KD även om de hellre talar om vårdpersonal och deras arbetssituation.

Vänsterpartiet – En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. De som jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor. Dessutom är det så att när omsorgen inte fungerar så att anhöriga måste ta hand om äldre familjemedlemmar, så är det oftast kvinnor som tar det ansvaret. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

De ser alltså äldre människor som jämställdhetsobjekt som skapar arbetstillfällen. Inte ett ord om valfrihet! Vi äldre är enbart ett kollektiv som ska anpassa oss till en socialistisk värld. Vi är inga självständiga individer längre när vi har uppnått pensionsåldern. Vi är inte närande bara tärande!

SD – Sveriges äldre förtjänar att få världens bästa äldreomsorg. Vi kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro inför att bli gamla på grund av brister inom omsorgen och sämre pensionsvillkor.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Äldre ska kunna bo kvar hemma, även om omsorgsbehoven ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från vänner, anhöriga och husdjur annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska trygghet och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå.

SD är det enda partiet som skriver något om att kunna åldras med värdighet. SD är också ensamt om att skriva att

pensionärers ekonomiska trygghet är viktig och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå.

För mig som pensionär blir det enkelt att välja parti. Ordet VÄRDIGHET blir avgörande! jag bryr mig inte om de andra partiernas kommande debattartiklar. De har ju redan uttryckt sitt förakt för oss äldre på sina webbsidor. Det spelar ingen roll att de ”gör det för vår skull” när de inte inser att det är vi som har mest kompetens och kunskap om våra egna liv!

Så håller du kroppen pigg när du blir äldre | Allas

Politisk färgpalett – hur viktig är den?

För tre år sedan skrev jag en blogg om partisymboler och färger. Jag kom att tänka på den när jag läste att M lanserar partiets nya logotyp i helgen. Såhär skrev jag för tre år sedan:

”Idéer poppar ibland upp. Igår kom jag av en slump att fundera på partifärger och symboler. Idag har jag kollat upp vad färgerna egentligen betyder. Plötsligt förstod jag att det finns något genomtänkt i partifärgerna och budskapen som partierna vill förmedla.

Om vi börjar med regeringspartiet det röda S. Rött är färgen för eld och blod, så det associeras med energi, krig, fara, styrka, kraft och beslutsamhet, men även passion, begär och kärlek. Min tolkning är att röda partier S, V och Fi vill visa sin styrka och beslutsamhet och är inte rädda för att ta till våld eller andra fula metoder för att uppnå sina mål.

Blått kopplas starkt samman med stillhet och lugn och är kopplat till medvetenhet och intellekt. Denna färg symboliserar sedan lång tid tillbaka makt och rikedom. Det är alltså ingen slump att M har valt denna färgen och inte heller att SD har valt blåsippan.

Men … utbrister någon SD är ju bruna! Ja, de som vill göra SD bruna och försöka smeta ner SD:are med detta vet inte hur kontraproduktiva de är! Brunt står för stabilitet, pålitlighet och tillgänglighet. Men också för jord, kompost och tillväxt. Ja, blåsippor växer i den bruna jorden!

KD har valt en vitsippa som symbol. Den vita färgen står för ljus, godhet, oskuld, renhet och jungfrudom. Så det är väl en passande symbol för ett kristet parti.

Maskrospartiet – Mp har naturligtvis en gul blomma. Gult står ju för optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt, och energi. Tyvärr har nog optimismen fått alldeles för stort utrymme i detta parti.

Liberalerna – tidigare folkpartiet har valt en orange bakgrund till sin blåklint. Det ger ett motsägelsefullt budskap. Orange representerar entusiasm, fascination, lycka, kreativitet, beslutsamhet, attraktion, framgång, uppmuntran, och stimulering och det blå lugn och stillhet. Ja, vi har ju redan sett och hört de unga Liberalernas entusiasm och kreativitet! Kanske betyder blåklinten att de äldre Liberalerna ska lugna ner de unga? Nya M skrev ju ”nya” med orange färg – antagligen för att lägga in lite kreativitet i det gamla partiet  och nu gör Liberalerna samma sak försöker vitalisera sin organisation (ta upp kampen med M?).

C:s färgsymbolik är ganska naturlig. Grönt symboliserar nämligen tillväxt, harmoni, fräschör och fertilitet och antyder stabilitet och uthållighet. Men i takt med avfolkning på landsbygden och nerläggning av lantbruk är jag ytterst tveksam till tillväxten och fräschören. C representerar ju knappast bönderna längre!

Med denna färgsymbolik har jag gjort min personliga tolkning av de svenska partierna. Men … inte blev jag så mycket klokare för det och känner samma undran: Vem kan man lita på?”

p02

Har det då hänt något nytt som fått mig att tänka om under dessa tre år?

Socialdemokraterna har fortfarande sin röda ros. De vill påskina att det är de som står för humanitet. Men de har mer och mer velat profilera sig som stridbara feminister. V och Fi  är ännu stridbarare och gör allt för att splittra och sprida motsättningar.

Maskrospartiet Mp likar mer och mer de förhatliga maskrosfröna som sprids med vinden och fastnar överallt. De kan förstöra den finaste trädgården – om man inte håller efter dem. NU lanserades i valrörelsen och de vill att allt ska ske NU – utan den minsta tanke på kostnader eller konsekvenser.

Liberalerna övergav sin blåklint för ett ljusblått L som liknade en fallossymbol. Men det hjälpte inte! De är nu på väg ut från svensk politik.

KD övergav sin vitsippa till förmån för en blå rektangel med bokstäverna K och D i vitt. Kanske ville de överge sin oskuldsfullhet och tuffa till sig.

C borde nog byta symbol eftersom de tycks ha glömt bort sitt ursprung.

När nu M, enligt rykten, tar bort ordet Nya ur sin symbol vill de säkert återknyta till stillhet och lugn, medvetenhet och intellekt. Bra!

SD:s blåsippa fortsätter att blomma i den bruna myllan som antagonisterna fortsätter att sprida.

Färger och symboler påverkar oss mer än vad vi tror. Partierna vädjar till vårt innersta med hjälp av partisymbolerna. Men … trots allt räcker det inte med en logga. Deras politiska budskap är ju avgörande. Jag litar fortfarande inte på någon av dem!

 

 

 

 

 

Vändpunkt – åt vilket håll?

Ett nytt parti har bildats. Några avhoppade miljöpartister har bildat partiet ”Vändpunkten”. Behöver Sverige fler partier? Blir det bara ytterligare ett parti som ska lova guld och gröna skogar inför valen?

Vi har idag åtta riksdagspartier. Två av dem försvinner antagligen i nästa val. Vi har några partier som startade inför senaste valet men som inte klarade riksdagsspärren. Ett parti har levt ett tynande liv under många år. Varför uppstår det så många partier? Behöver vi dem?

Ett nytt parti uppstår då människor inte är nöjda med den förda politiken. Vad är det i den nu förda politiken som inte det svenska folket gillar?

Sammanhållning mellan människor fungerar bäst i mindre sammanhang. Människor kan komma överens inom familjen, klanen, föreningen, byn, stadsdelen, skolklassen, arbetsplatsen osv. Det krävs ett gemensamt intresse samt gemensamma värderingar. För att gruppen ska fungera bör den alltså vara homogen med gemensamma framtidsutsikter.

Men … politikerna vill ju centralisera och globalisera! Är det då så konstigt att  vanliga människor vänder dem ryggen? Om de styrande fortsätter med globaliseringsidéerna så kommer alla partier att splittras inifrån. Vi har redan sett tecken på detta.

Vändpunkten är kanske här och nu? Men … vilken väg ska vi välja? Det stora problemet idag är all propaganda och lobbyism som saknar verklighetsförankring. I dagens Sverige värderas inte kunskap och vetenskap. Alla ska vara socialister och feminister. Alla måste vara politiskt korrekta för att inte förlora sitt jobb, sina vänner eller sin familj.

Politiker har planterat in den socialistiska och globalistiska värdegrunden i förskolan, skolan och inom den svällande offentliga sektorn. Vanliga människor som själv vill bestämma över sitt liv och har andra idéer om hur Sverige ska styras har under många år fått finna sig i att kallas för en mängd skällsord och har blivit beskyllda för att ha en mängd bisarra idéer.

Har svenska folket fått nog? Är det dags att säga ifrån: Ni politiker företräder inte oss! Ni för enbart fram era egna visioner och de saknar verklighetsförankring. Ni har sett till att vi har fått ett politiskt system, där ni kan berika er själv på vanliga människors bekostnad.

Vad vill vi då ha istället? Jo, ett system som bryr sig om den vanliga människan – ett system där politikerna får mindre betydelse. Vi behöver alltså ett nytt system och inte fler partier! Vi behöver självbestämmande istället för politisk styrning! Vi vill ha ett land som är humanistisk för det svenska folket!

Tidigare äldre inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: