Dekadenta politiker och myndigheter med beslutsvånda.

Jag anser att de ansvariga för detta folkmord mot våra äldre som har varit med och byggt upp Sveriges välstånd skall ställas inför rätta och att det måste gå till åtal i Sverige och anmälas till Europadomstolen.Vi har under flera år nåtts av uppgifter från mainstreammedia och alternativmedia om att olika sjukhus har gått upp i stabsläge både när det gäller brist på vårdplatser och på personal och det innan Covid 19 utbrottet. Sätt det i relation till att Sverige har en av världens högsta skatter.

År 2014 så var Sverige på plats 28 i Europa när det gäller antalet vårdplatser per 100.000 innevånare. Tyskland låg i topp med 823 platser medans Sverige endast hade 254 platser per 100.000 innevånare och sedan dess så har Sverige tagit emot c:a 600.000 utrikesfödda. Oavsett hur många med invandrarbakgrund som arbetar inom vården, vilket jag är mycket tacksam för, så kan det aldrig kompensera för de minst 2 miljoner utrikesfödda som bor i Sverige. Endast under År 2016 så omsatte Migrationsverket 100 miljarder som har tagits från välfärdssystemen övriga kostnader inom andra samhällsfunktioner för en massinvandring bara för det året är ej medräknade.

Annika Strandhäll twittrade den 20 januari i år ”10 miljoner! Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna! Heja Sverige”

Enligt en studie från Göteborgs Universitet så har forskare i Sverige undersökt vilken betydelse ålder vid migration har för att få ett första tillträde på arbetsmarknaden. Studien från Göteborgs universitet visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 aldrig kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Läkare i Sverige har avlagt en läkared men istället så väljer vissa av dem att ge aktiv dödshjälp även till personer som de kan rädda. Det finns dokument som dessa dödsänglar har skrivit under där man har en strategi att låta människor att dö istället för att räddas. Jag blir både förbannad och upprörd samt förtvivlad av att läsa om hur det går till på svenska äldreboenden. Man får order per telefon om att palliativ vård skall ges utan en föregående medicinsk undersökning. Man tar alltså död på människor för att politiker, folkhälsomyndigheten och MSB kraftigt har åsidosatt sitt uppdrag. Det bör få mycket långtgående konsekvenser men högst troligt så kommer de inte att ställas till svars eller riktas några krav på deras avgång helt utan avgångsvederlag och inte eller några krav från åklagare på att långa fängelsedomar skall utkrävas men det får framtiden utvisa.

Enligt Europakonventionen som gäller som Svensk lag står det tydligt att att den inte får vara underfinansierad och att en viss grupp inte får ges sämre tillgång till sjukvård och därför så skall det väckas åtal. Svenska staten och oansvariga myndigheter har varit högst medveten om att det saknas beredskapslager av medicin och skyddsutrustning vilket är ett lagbrott mot Europa-konventionen. Kommunerna som har delegerats ansvar för lager av skyddsutrustning och som inte har gjort det av besparingsskäl och beroende på inkompetens och avsaknad av framförhållning har kunnat gjort det utan att MSB har haft en kontrollfunktion och agerat. Det trots att det är deras huvuduppgift är att göra just detta därav deras namn på myndigheten ”MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”.

Anders Tegnell som är regeringens skydd mot eventuell kritik i framtiden satt i en intervju och ansåg att det handlar om en ojämlikhet när Spotify´s ägare lät alla anställda som kunde göra det att arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning och att det är orättvist när andra grupper inte kan arbeta hemifrån. Anders Tegnell ansåg att andra företagsledare skulle tänka sig mycket noga för innan man tar ett liknande beslut för sin egna personal. Det viktiga var inte att förhindra smittspridning utan att alla skulle löpa en lika stor risk att smittas. (Sök på Hanif Bali ”Kan någon hjälpa mig förstå vad Tegnell menar här”). Även de mindre begåvade som inte medvetet ville se smittan spridas de ansåg att de som inte kunde arbeta hemifrån löpte en avsevärd mindre risk att smittas ju fler som arbetade hemifrån. Självklart så rönte Tegnell´s uttalande ingen större uppmärksamhet eller kritik varken från regimvänliga så kallade ”journalister” eller från befolkningen i allmänhet.

Just under denna tid så valde SL i Stockholm endera på grund av en inkompetens av gigantiska mått eller på grund av direktiv uppifrån att ställa in ett stort antal bussturer vilket gjorde att trängseln var extrem. Anledningen var enligt dem själva ”att man inte trodde att så många skulle resa”.

Artikel i Svenska Dagbladet . ”SvD har fått tillgång till interna riktlinjer för när en patient ska få intensivvård. Nu efterlyser läkare bättre stöd för att kunna bedöma vem som ska vårdas.

Artikel i tidskriften Kvartal. ”Trots att intensivvårdsplatser står tomma: ”Hårdare prioriteringar görs redan””.

Personal utan smittskyddsutrustning går från ett rum där folk är sjuka in i nästa rum där nästa person ännu är frisk men oftast inte länge till. Det sker inte beroende på slarv från personalen som själva riskerar att smittas vilket många har drabbats av utan beroende på kraftig oaktsamhet och självgod nonchalans från myndigheter, kommuner samt av de som driver dessa boenden. Däremot så borde vårdpersonal i mycket större omfattning kraftigt gått ut i media och även hotat med kollektiv arbetsvägran för att sätta press på de som inte har tagit sitt ansvar. Inom äldrevården och servicehus så har många av dem i bästa fall en sjuksköterska kvällar och helger på mellan 50 till 100 eller ännu fler boende. Varav från fem till låt oss säga upp emot 20, 50, 75 stycken är Covid 19 infekterade.

De riskgrupper som skulle vara i karantän med personal med smittskyddsutrustning både på de äldreboenden som nu finns kvar som inte har förvandlats till bostäder för så kallade nyanlända och likaså de som bor kvar i sina hem med hjälp av hemtjänsten de tillhör de grupper som har blivit allra mest utsatt för smitta. Många som betalar för en dyr hemtjänst kan ha ett stort antal olika vårdgivare som kommer hem till dem varje månad vilket har ökat på risken för att de blir smittade.

Inom hemtjänsten så kan varje person som arbetar där helt sakna smittskyddsutrustning och träffa mellan 10-15 så kallade ”brukare” varje arbetsdag . Anhöriga får inte träffa sina gamla anhöriga vilket är bra men ingen på regimvänliga SVT reagerar eller ställer självklara frågor när man gör ett reportage på ”Nyheterna” om att äldreboendena är stängda för besökare samtidigt som man ser personalen helt utan smittskyddsutrustning. I jämförelse med Norge så har man i Norge avsevärt fler gamla som får sjukhusvård men här i dårhuset Sverige så protesterar väldigt få mot vad som tillåts ske.

Det borde vara förbjudet för tidningar som lever på presstöd alltså på våra skattepengar att dölja artiklar bakom en betalvägg men det här är början på artikeln i Dagens Nyheter.Det är en tidning bland flera andra som mycket aktivt har sett till att sjukhusresurserna är bland de sämsta i Europa genom deras enorma stöd för en massinvandring till Sverige. Utan att sonen hade agerat då hade denna gamla man högst troligt varit död tillsammans med de 100-tals kanske 1000-tals människor som fallit offer för ett aktivt folkmord.
”Covidsjuka Jan, 81, fick palliativ vård – blev frisk när familjen satte stopp. Flera anhöriga DN talat med är kritiska mot att äldre inte behandlas mot covid-19, utan ges palliativ vård direkt utan att få träffa läkare. När sonen krävde att Jan 81 skulle få näring istället för morfin då tillfrisknade han snabbt.”

Skrivet av Kenny Korén.

Fjärde Statsmakten nr 16 med Lars Bern om en stat i förfall.

tisdagen 4 september 2019

Mer än en myt, Erik Ullenhag!

OBS ! fem år gammal artikel men minst lika aktuell idag.

 

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i samspråk med Bejzat Becirov,

 

Erik Ullenhag uppvisar tecken på naivitet och okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi. Det skriver före detta muslimen Mona Walter.

 

Integrationsminister Erik Ullenhag manade i en debattartikel i SVD (10/6 2014) till ”samling mot islamofobi”, och har efter detta stött ett antal proislamska demonstrationer.

Ullenhags debattartikel är anmärkningsvärd på flera punkter. Det första man reagerar på är att statsrådet uppvisar inte bara tecken på naivitet, utan också på en viss okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi. Av en integrationsminister och jurist borde man kunna vänta sig mer.

Han skriver: ”Vi måste vara uppmärksamma på bilden som sprids av islam och muslimer. Det är ofta en gravt förenklad och negativ bild som med kraft förmedlats allt sedan terrorattackerna i New York 2001. Muslimer skildras alltför ofta i en negativ kontext, till exempel i samband med våldsamheter och kvinnoförtryck.”

Det stämmer att det sprids en negativ bild av islam, men då borde man fråga sig i stället; varför sprids det en negativ bild av islam? Det steget i resonemanget verkar Ullenhag inte ha tagit.

 

Läs hela artikeln  HÄR.

Tidigare äldre inlägg

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med bilder

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

%d bloggare gillar detta: