Kommer samhällsmodellen att fungera någon gång?

Modellbygget avspeglar en bit av verkligheten vid en given tidpunkt. Det visar ingenting av omvärldens förändringar som pågår hela tiden.

Jag minns från min barndom att hemma hos några bekanta fanns ett dockhus med fina möbler i. Men det dockhuset visade inte den verkligheten som vi levde i. Inredningen i huset var modeller av fina möbler som vi aldrig hade sett tidigare. Det var så fint och fungerade enbart som ett utställningsföremål. Jag såg aldrig att någon lekte med detta dockhus eller med andra liknande dockhus som jag har sett genom åren.

Min bror ägnade en tid åt att bygga modeller av fartyg. När de var färdigbyggda ställde han dem på en hylla. De var fina att titta på men hade ingen praktisk nytta.

Modelljärnvägen som mina barn fick var rolig att bygga upp. men sen … de körde väl lite med den men tröttnade ganska snabbt!

Hur många gånger under de gångna åren har vi hört vår statsminister tala om samhällsbygget? Vad menar han med detta? Det låter som om han håller på att bygga upp ett helt nytt samhälle. Hade vi inte ett fungerande samhälle innan han blev statsminister? Den 12/9-2016 skrev han på sin FB-sida:

”Idag kommer jag att debattera den svenska modellen – och ett område där vi behöver utveckla den svenska modellen är sjukvården. Vi vet att många människor känner oro för att vården inte ska finnas där när man väl behöver den och det är en oro vi tänker adressera.

Trots att vården i Sverige på många sätt håller världsklass finns det utmaningar och stora ojämlikheter i hälsa och vård.

Det är därför vi lagt om riktningen för politiken så att investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge går före stora skattesänkningar. Jag är av åsikten att sjukvården inte ska hållas tillbaka – den ska utvecklas.”

I den svenska modellen ingår alltså samhällsbygget, enligt Löfven. En del av detta samhällsbygge ska då vara att utveckla sjukvården. Men … var har statsministern befunnit sig se senaste åren? Har han inte hört kritiken från vårdpersonal som är överbelastad  och inte hinner med patienterna? Har han inte hört något om sjukvårdspersonal som hotas på sina arbetsplatser och måste tillkalla polis och vaktbolag? Har han inte hört om personalbrist med hyrläkare och inhyrda sjuksköterskor? Har han inte hört om inställda operationer pga personalbrist? Vet han något om hur stora resurser som läggs på att rädda våldsoffer – från skjutningar och knivskärningar i utanförskapsområden – resurser som skulle kunna användas bättre?

Coronakrisen visar att det är svårt att få äldreomsorg att fungera med för många timanställda och brister i utbildning och instruktioner, enligt statsminister Stefan Löfven (S).
– Vi behöver förbättra villkoren i äldreomsorgen, säger han den 7 maj 2020. För 3½ år sedan satsade han ju på att bygga ut den svenska modellen oh satsa på vården! Hur vore det om han inriktade sig på att lösa problemen som finns i vårt samhälle istället för att vräkigt tala om samhällsbygge? Jag är inte intresserad av att betala hans samhällsbygge! Det är bra att ha visioner … men … de måste vara genomtänkta!

För cirka 20 år sedan tillbringade min son och jag många, många timmar tillsammans med Simcity. Vi byggde städer med el och vatten. Gjorde gator och vägar. Byggde villor, höghus, affärer och industrier. Vi byggde skolor, sjukhus, polishus och räddningstjänst. Vi lät människor flytta in. Dessa människor hade olika behov och intressen. De behövde arbete, bra ekonomi, fritidssysselsättningar, sociala kontakter, husdjur, vänner, kultur, möbler i huset, gardiner, lampor, prydnadsföremål, vacker trädgård, … Men framför allt behövde de mat, vätska, kläder, och sömn. Om människorna inte trivdes så misskötte de sig – gick inte till skolan eller jobbet!

Samtidigt måste infrastrukturen underhållas annars förslummades områdena och måste byggas om. Sen kom företagsnedläggningar och naturkatastrofer och i värsta fall flyganfall. Medborgarna framförde krav om skattesänkningar eller skattehöjningar. Borgmästaren ville naturligtvis ha lite högre status än andra och byggde något exklusivt åt sig själv. Staden behövde förskönas med statyer och parker.

Sen behövde den byggas ut och det medförde ny planering av samhällsstruktur samtidigt som det gamla underhölls. …  Brottsligheten ökade, skolorna var inte dimensionerade för antalet barn. Sjukhusen och läkarna räckte inte till. Epidemier bröt ut. Ibland slutade det med att staden och dess invånare dog ut pga brist på vettig samhällsstruktur.

Har Stefan Löfven och de andra i regering och riksdag spenderat någon tid tillsammans med Simcity? I så fall borde de ha förstått att samhällsbygge inte alltid är beroende av politiska beslut. Oftast är detta bygge beroende av invånarna, ekonomi, intresse, trivsel osv. Så när han säger ”Vi har börjat bygga Sverige igen” undrar jag om han har en aning om vad han talar om! Vi behöver inte fler modellbygge! Vi lever i verkligheten och kräver att de verkliga problemen åtgärdas. I coronatider prövas deras förmåga att se verkligheten och dess problem!

simcity

Är jag en variabel i en datamodell?

Människor har alltid varit beroende av vädret. Jordbruket, sjöfarten och fisket har alltid varit helt beroende av det. Därför har människan i tusentals år försökt förutspå väder­gudarnas nästa drag. I början byggde prognoserna bara på observationer och några enstaka mätningar. Idag bygger man sina prognoser på modeller.

Jag hittade en del historiska fakta kring väderkunskap:

”Under cirka 2000 år byggde i stort sett all väderkunskap i Europa på verket ”Meteorologika” av den grekiske filosofen Aristoteles från omkring år 340 f Kr.”

”Ingen visste att luft faktiskt väger något förr­än italienaren Evangelista Torricelli uppfann kvicksilverbarometern år 1643. Han lade märke till att en kvicksilverpelare var högre vid vackert väder än i storm och regn. År 1714 kom Gabriel Fahrenheit på idén att mäta temperaturen i luft och vatten med en kvick­silvertermometer. Även den teorin grundlades på 1700-talet, då schweizaren Daniel Bernoulli gav ut verket ”Hydrodynamica”.”

”År 1783 genomförde Jacques Alexandre Charles den första flygningen med en vätgasfylld ballong. Hans uppfinning visade sig vara perfekt, när man skulle samla in meteorologiska data från atmosfären. Eftersom ballonger var utlämnade åt vädergudarnas nycker skickade emellertid de första ballongflygarna upp små testballonger innan de själva lyfte.

”Amiral Francis Beaufort föreslog år 1806 att man skulle ange vindstyrka i en skala om 12 grader, den s k Beaufortskalan, vilket gav meteorologerna en gemensam referens. När telegrafen kom något sena­re på 1800-talet blev det för första gången praktiskt möjligt att inhämta väderdata från större områden och t ex utfärda stormvarningar. År 1849 byggde Smithsonian Institution upp ett meteorologiskt nätverk över hela USA. Liknande samarbeten mellan meteorologer föddes i Europa under halvseklet därefter.”

”År 1922 presenterade britten Lewis Fry Richard­son i sin bok ”Weather Prediction by Numerical Process” ett antal formler, som gjorde att man kunde beräkna morgondagens väder någorlunda säkert. Kruxet var bara att det tog 24 timmar att utföra de komplicerade uträkningarna – morgondagen hade alltså redan passerat innan väderprognosen var klar. Richardson planerade att samla 64000 meteorologer på en plats, så att de kunde göra var sin del av uträkningen, men det blev aldrig av.”


Meteorologerna fick tillgång till ännu bättre data, när två forskare år 1927 sände upp meteorologiska mätinstrument i en ballong försedd med radiosändare. Mätningarna skickades tillbaka trådlöst – världens första radiosond hade sett dagens ljus.”

”När de första datorerna kom på 1950-talet kunde man göra väderprognoser för ett helt dygn framåt. Men eftersom de tidigaste ”elektronhjärnorna” bara hade en bråkdel av moderna datorers ­kapacitet, tog beräkningarna fortfarande nästan 24 timmar. Meteorologiska uträkningar är mycket komplicerade och kan därför med fördel skötas av datorer. Meteorologin var därför en starkt bidragande orsak till datorernas snabba utveckling.”

Det är där vi befinner oss idag. Datormodeller talar om vilket väder vi ska få – prognoser som oftast inte stämmer med verkligheten. Ibland undrar man om meteorologerna använder kristallkulan, kaffesump eller fiskmagar. Så läste jag:

Åska, regn och mulet – men i SMHI:s prognos skiner solen.
Felet beror på mätinstitutets vädermodeller.
– Det har varit väldigt osäkra prognoser i och med den luft vi har befunnit oss i, säger Charlotta Eriksson, meteorolog vid SMHI.

Vilken överraskning! SMHI har upptäckt att vi har luft omkring oss. Modellerna blir aldrig bättre än de data som stoppas in i dem! Glömmer man vissa parametrar och indata så blir det missvisande resultat. Kunskapen om detta har tydligen inte blivit större de senaste 200 åren. Redan i början av 1800-talet var man medveten om vindens betydelse. Till SMHI:s försvar kan jag säga att naturen är nyckfull och gör som den vill. Den bryr sig inte om SMHI:s modeller!

Tillförlitliga vädermodeller finns tydligen inte att tillgå! Hur är det då med klimatmodellerna? Har de samma dåliga parametrar och indata? Ändå är det dessa klimatmodeller som ligger som grund för att ledande politiker tar en mängd beslut som drabbar oss medborgare! Kommer de, om några år, att säga: ”Vi har varit naiva och blivit lurade av lobbyister för klimatprodukter! Vi trodde på deras spådomar!”

I veckan höll Folkhälsomyndigheten en av de dagliga presentationerna av spridning av Covid-19. Det var då det blev fel!

Under onsdagens presskonferens kommenterar Tegnell rapporten och vad som blev fel:

–– Vi jobbar med den och kommer med uppdaterad version imorgon. För att säga kort utan att bli för teknisk, modeller är svåra. En felaktig variabel i början hade sedan inte uppdaterats. Modellen kompenserade genom att öka en annan variabel. Därför blev den så gigantiskt hög, vilket vi borde sett, många av oss, vi är glada att någon såg det, och att vi hann stoppa den före stor spridning. Det ändrar inte alla delar, men vi återkommer imorgon när vi lusläst den, säger Anders Tegnell.

– Felet var kompensationen som modellen fixade genom att säga att på varje fall som hittades fanns 1000 fall i samhället. Det var fel, och det håller vi på att rätta till, säger Tegnell.

Vad sa han egentligen. Jag förstod inte mycket – trots att jag har läst en 3-årig utbildning på högskolan i systemering och programmering med inriktning på analys. Men jag förstod att det var något fel i deras modellbygge! Det var en felaktig variabel som ställde till det. Människor är inte variabler som kan stoppas in i myndigheternas modeller.

För att göra en perfekt datormodell måste datorn simulera varenda atoms rörelse och dessutom veta exakt var de befinner sig i det ögonblick som beräkningarna ska starta. Människor lever ju i verkligheten och gör spontana saker. Modellen utför logiska operationer utifrån givna parametrar. Allt beror på vilka parametrar som läggs in i modellen. Glömmer man någon parameter eller lägger till någon felaktig så blir det ett dåligt resultat.

Regeringen har gång på gång slagit fast i sin digitaliseringsstrategi att det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Som vanligt bestämmer de hur det ska vara utan att titta på verkligheten. Kanske de skulle ha backat lite i samband med IT-skandalen på Transportstyrelsen! Men de är fast beslutna på att verkligheten måste anpassa sig till den digitala världen!

Angående Folkhälsomyndighetens modellbygge kommer jag att tänka på det lilla barnet som ska göra en teckning av sig själv. Naturligtvis ritar barnet de kroppsdelar som upplevs som viktiga: huvudet, benen och armarna. Det lilla barnet ritar alltså en huvudfoting utan kropp! Tegnell & Co stoppar alltså in parametrar som de känner till i sina modeller. Men allt det okända (och det överskrider i kvantitet det kända) finns inte med i deras modeller som de påstår ska avbilda verkligheten.

It's only words? | Från prestationsknarkare till frihetsnarkoman

Vinter – vår – sommar

Så är vintern här! Nästan ½ meter nysnö på 2 dygn och det fortsätter att snöa! Bilden är tagen bakom vår butikslokal.  Kallt är det också – ca 11 minusgrader.  Nu är det svårt att tänka sig att våren kommer om några månader. Ännu svårare är det att tänka på sommaren med brunbrända armar och ben, sandaler och sommarkläder.

Men just nu tar det upp en stor del av min tid – att planera sommarförsäljningen och att beställa varor. Vad är det som kommer att sälja? Vilka färger och modeller? Byxor, kjolar, tunikor, klänningar?  Hur mycket eller hur lite? Leveranser? Priser? Kan denna tunikan bli populär?

A.L - M.Foto

Välkomen till min sida med bilder från natur - landskap och stadsmiljö, hoppas du kan inspireras och njuta av vad ögat ser!

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Politik blandat med ett och annat boktips.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: