Generalisera inte

Generalisera får vi tydligen göra när det passar den egna agendan. Nu slår de på stora trumman! Fem kvinnor har blivit mördade av fem män. Den gemensamma nämnaren är MÄN. Män är farliga och måste ta ansvar för att fem kvinnor har mördats!

Men … Under 2020 var det 124 mord i Sverige. En ökning från tidigare år. Av dessa 24 st på kvinnor och 100 st på män. Så 81 procent av morden drabbar män! Egentligen är det inte speciellt många som mördas i Sverige. Vid årsskiftet var Sveriges befolkning 10 379 275 personer. 124 personer som blir mördade är en försvinnande liten del av svenska folket. Naturligtvis är varje mord ett mord för mycket! Men ändå … Kategorin män är mest drabbade. Varför ska då övriga män ta ansvar för detta? Det finns ju även kvinnor som är mördare!

Brottsstatistik från 2020. Av de som var misstänkta för fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång så var 340 män och 50 kvinnor. Män är kraftigt överrepresenterade. Men … 340 män är en försvinnande liten del av det totala antalet män – 5 222 847 män vid årsskiftet.

”… så kvinnor ska dö som flugor innan de ska uppmärksammas och göras nåt åt? Först då ska man till handling… Patetiskt, kvinnor som mördas av sina män har pågått länge …” skrev någon i en kommentar. 24 kvinnor av 5 146 448 kvinnor mördas … och jämställs med att dö som flugor. Det kallar jag för att generalisera!

När jag säger att det sitter fler invandrare i våra fängelser än svenska – då kommer genast kommentarerna ”du ska inte generalisera, de flesta invandrare sköter sig”. När jag säger att islamister … ”så kan du inte säga, de flesta muslimer är skötsamma”. När jag säger hedersförtryck … ”det förekommer inom frikyrkorna också”. När jag säger … ”du ska inte generalisera”.

Men svenska män ska vi alltid generalisera om! Det spelar ingen roll hur jämställda, hur snälla och hur förstående de är. De är ändå gubbslem som ska kräla i stoftet och vara underdåniga feministerna. De ska ta ansvar för allt ont som händer i världen. Då är det tillåtet att generalisera!

Kvinnor har ett eget ansvar. Vissa kvinnor söker sig till våldsamma män. De har ett eget ansvar för detta. Svenska kvinnor och män har samma ansvar för det hedersförtryck och den gängbrottslighet som har fått fäste i Sverige. Vårt svenska rättsväsende ska aldrig acceptera något av detta!

Utan män hade det inte funnits några kvinnor heller! Utan män hade livet varit tråkigt. Män och kvinnor lever i symbios. Vi ska vara rädda om varandra och ta ett gemensamt ansvar. De män som jag känner är gulliga och hänsynsfulla. Det största felet med dem är att de har blivit hunsade eller toffelhjältar. Vi behöver män som talar om för feministerna att de har fel!

Toffelhjälte På Engelska

Våld mot kvinnor och män

Nu tävlar de om vem som har bäst politik då det gäller mäns våld mot kvinnor. Under helgen har jag läst Märta Stenevi (Mp), Annie Lööf (C), Stefan Löfven (S), Ebba Busch (Kd) och Ulf Kristersson (M). Samma budskap: Nolltolerans då det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Varför bara mäns våld mot kvinnor? För mig är allt våld oacceptabelt – både mot OCH män! Som alltid när jag funderar varför så letar jag statistik. Jag måste ju få reda på om det är så illa som de säger eller överdrifter och lögner.

Statistik om våld i nära relation

• Var tredje vecka dödar en man sin partner i Sverige.
• Mer än var tredje kvinna i världen utsätts för våld.
• Var sjätte kvinna i Sverige utsätts för våld.

Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) uppger 7 procent av befolkningen att de utsatts för brott i en nära relation. Andelen kvinnor och män som utsatts är lika stor. Sett över en livstid uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för brott i nära relation. Motsvarande siffra för männen är knappt 17 procent.

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Det visar den årliga rapporten från Brå, Brottsförebyggande rådet, som publicerades i april 2020.

Närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 rörde misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Anmäld misshandel av andra närstående genom släktskap eller familj stod för 15 procent av samtliga misshandelsbrott.

Så är det! Våld är våld. Det mesta våldet ute i samhället är inte är relaterat till nära relationer. Våld i nära relationer drabbar inte enbart kvinnor. Både män och kvinnor kan utsättas för det. Män drabbas också. Ibland är det mannen som utövar våld mot kvinnan, ibland kvinnan mot mannen, ibland mannen mot mannen och ibland kvinnan mot kvinnan. Det förekommer ju även våld i Htbq-relationer! Partnern är inte alltid förövaren – ibland är det pappan, mamman, ett syskon, en kusin eller en god vän.

Våldet kan alltså drabba alla men …

De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. Utsattheten är högst bland personer i åldrarna 16–34 år, ensamstående föräldrar, personer med högst gymnasial utbildning och personer boende i flerfamiljshus. Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i Sverige och utrikesfödda. enligt BRÅ

Lågutbildade och ej självförsörjande unga kvinnor som kanske är ensamstående föräldrar tycks vara mer utsatta än andra. Av detta drar jag slutsatsen att människor som har svårt för att ta eget ansvar för sitt liv drabbas mest! De tycks sakna förmåga att göra det bästa av sitt liv – gör sig beroende av andra.

Regeringen kommer göra allt vi kan. Men för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det männen som måste förändras. De som utsätter kvinnor för brott är någons son, bror, vän eller kollega. Särskilt vi män måste markera och säga ifrån. Vi behöver prata med män om vad riktig manlighet är, att det inte är att slå eller trakassera. Acceptera aldrig att någon man använder våld eller hot om våld för att vinna makt över sina närstående. Vänd aldrig bort blicken. Ursäkta aldrig. Slå larm.

Så skrev statsministern. Varför ska män ta större ansvar? Jag anser att all både män och kvinnor ska ta ett eget ansvar för sina liv. Ingen – vare sig man eller kvinna – ska bruka våld mot någon annan. Nolltolerans mot ALLT våld! Särbehandla inte kvinnor till försvarslösa offer. ALLA – även kvinnor – måste ta ansvar. Nu försöker man göra detta en valfråga! Ännu en gång ska vi tjata om detta. Vi har gjort det så många gånger och under så lång tid. Men politiker fokuserar hellre på detta än på sina egna misslyckande!

Minsta gemensamma nämnaren för gängkriminalitet är inte mansnormen!

En debattartikel för några dagar sedan: Destruktiva mansnormer förklaring till gängvåldet – inte etnicitet! Är det verkligen så? Hur utbredda är de destruktiva mansnormerna?

När kurdiska Alán Ali kom till Sverige som flykting började han studera till bilmekaniker – till sin akademiska familjs stora fasa. De hade hoppats på att han skulle bli jurist, lärare eller läkare, men Ali valde att bli ”billäkare”. I skolan lärde han sig snabbt en sexistisk jargong. Rullvagnen med vilken man rullade in under bilen för att meka kallades ”hora” – ”för att alla ligger på den” – och man tapetserade sina skåp med bilder på halvnakna kvinnor. På fritiden sysslade Ali med motorcyklar, mopeder och kampsport och lärde sig att manlighet är synonymt med att vara lite macho. Bilmekanikern som blev så småningom genusvetare. I dag är han ordförande för Sveriges största feministiska mansorganisation MÄN. Det är han som har skrivit debattartikeln.

MÄN är en ideell förening som består av engagerade medlemmar utspridda över hela landet och ett trettiotal anställda på kansliet i Stockholm. Vi är en levande medlemsorganisation som uppmuntrar till aktivism och ger utrymme för den som vill förändra och förändras.

Han är alltså en av dem som får sin lön från den ideella organisationen MÄN. Men hur finansieras hans lön? I verksamhetsrapporten för 2019 ser vi att cirka 86 % av organisationens intäkter består av bidrag.

Vem får organisationen sina bidrag ifrån? Jo, från staten och olika organisationer som i sin tur fått bidrag från staten. Denna verksamhet bedrivs alltså med skattemedel!

Vad skriver då Alán Ali i sin artikel?

Vi på MÄN menar att många av de argument som nu förs fram är populistiska och förenklade svar på komplexa problem som kräver långsiktiga, strategiska och genomtänkta lösningar. Istället skulle vi vilja rikta fokus på den grupp som står bakom majoriteten av alla våldsbrott – nämligen män!

Forskning visar att pojkar tidigt lär sig att leva upp till förväntningar om hur man ska vara som kille, och att det finns starka kopplingar mellan våld och maskulinitetsnormer. En studie som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor) gjorde 2015 visar att många unga möter våld i sin vardag och att killar som är negativa till jämställdhet och har stereotypa föreställningar om könsroller, löper 4,4 gånger så stor risk att begå våldsamma handlingar.

Om det nu är så att pojkar tidigt lär sig … Då har samhället stora, jättestora problem. Drygt 50 % av alla barn är pojkar! Men tack och lov! Alla pojkar blir inte våldsamma eller kriminella. Tvärtom! De flesta blir gulliga, fina och jämställda män. En ytterst liten del blir kriminella.

De senaste veckorna har inrikesnyheterna präglats av gängkriminalitet, ungdomsbrottslighet och det dödliga, väpnade våld som ständigt skördar nya offer. I debatten som uppstått har olika politiska utspel presenterats, inte sällan med rasistiska undertoner, som föreslår hårdare straff, utvisningar, begränsad invandring och ett utökat statligt våldsmonopol som lösningar på detta allvarliga samhällsproblem.

Vi på MÄN menar att många av de argument som nu förs fram är populistiska och förenklade svar på komplexa problem som kräver långsiktiga, strategiska och genomtänkta lösningar. Istället skulle vi vilja rikta fokus på den grupp som står bakom majoriteten av alla våldsbrott – nämligen män. Det faktum att det just är män och killar som dödar, torterar, misshandlar, kidnappar och organiserar sig i kriminella gäng har hamnat i skuggan i den pågående debatten, men är egentligen avgörande för att förstå vad som ligger bakom våldet.

Jag har mycket svårt att förstå vari rasismen ligger då man pekar ut VILKA män det är som begår brott. För att förstå mekanismerna som ligger bakom våld och kriminalitet måste man väl inrikta sig på de som begår brotten. Om jag spiller lite vatten på bordet så behöver jag ju inte torka HELA bordet. Det räcker att torka där det blev blött. Samma måste ju gälla brottsligheten. Vem vinner på att peka ut alla män som potentiella brottslingar? Det är ju inte alla män som är problemet!

Det stora problemet är snarare att denna ”ideella” förening finansieras med skattemedel. Organisationen vill egentligen inte ha någon förändring – trots organisationens målsättning. I samma stund som de skulle lyckas ändra beteendet hos de vålds- och brottsbenägna så kulle de ha avskaffat organisationen och sin egen försörjning. När människor lever på sin godhet så tvingar de själv fram destruktiva beteende. Hittar de inte tillräckligt många så letar de även där de har små möjligheter att finna de destruktiva mansnormerna!

Tidigare äldre inlägg

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: