Får det plats mer på maktens offeraltare?

Det har hamnat många offerlamm på maktens altare genom åren. Förr var det kungarna och adeln som despotiskt offrade sin befolkning för egen vinnings skull. Men även kyrkan och asatron har använt sig av offer.

”Offerriten tillgår på följande sätt: av varje levande varelse av manligt kön offras nio stycken, med vilkas blod man brukar blidka gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund hålles så helig av hedningarna, att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar jämte människor, och en av de kristna har berättat för mig att han har sett sjuttiotvå kroppar hänga där om varandra.”   

Så här beskriver den tyske kyrkohistorikerna Adam av Bremen kulten i Gamla Uppsala på 1070-talet. Han har inte själv varit där, det han berättar om bygger på hörsägen. Det var närvaroplikt på offerfesterna, var man kristen kunde man dock köpa sig fri från att delta. Adam skriver att man träffades vart nionde år, med deltagare från ”alla sveonernas landskap”.

Men detta händer ju fortfarande runt om i världen. Man offrar till gudarna för att de ska bli välvilliga, för att det ska regna, bli bra skörd, gott fiskafänge eller att man inte ska drabbas av sjukdomar.

I modern tid och i vårt land förekommer detta fortfarande. Makten kräver sina offer hela tiden. Till sin hjälp har de tagit medierna. Medierna har fått föra fram maktens budskap och fokusera på annat när offren har blivit för stora. Offren är så många och så stora att de är svåra att överblicka. Men jag ska försöka mig på några i närtid.

  • De apatiska barnen offrades när makten ville införa den kulturella mångfalden i vårt land. Barnen blev offer för att familjen skulle få uppehållstillstånd.
  • Hedersproblematiken har offrat många ungdomar. De har dödats för att de har skadat familjens heder. Alltför många unga har könsstympats eller blivit barnbrudar. Svenska makten har sopat under mattan och offrat de unga.
  • Marockanska gatubarnen kom till Sverige genom sk trafficking. De utnyttjades av äldre landsmän för prostitution och kriminalitet. Men gatubarnen sopades under mattan och offrades av ”godhetsivrarna” som ville känna sig behövda och hjälpsamma.
  • Samma sak gällde de sk ensamkommande barnen som egentligen var vuxna. De offrades för att politiker och socialarbetare skulle kunna känna sig goda.
  • När de svenska skolresultaten sjönk drastiskt så offrades de unga och deras lärare. Makten kunde ju inte erkänna att de hade fel! De kunde inte erkänna att barn är olika och har olika begåvningar. Vissa barn är mer teoretiskt lagda och andra är mer praktiskt lagda. De trodde att invandrarbarnen skulle integreras om de sattes i en helt vanlig skolklass – men de förstod aldrig att i en normal skolklass finns inte 25 olika nationaliteter med en mängd olika kulturer och religioner. De trodde att allt skulle bli som de hade bestämt sig för.
  • Tiggeriet återinfördes i Sverige för att vissa ville visa sin godhet. Tiggarna utsattes för en misär som vårt land inte hade skådat sedan början av 1900-talet. De utnyttjades å det grövsta av sina egna, av godhetsknarkare, medier och myndighetspersoner. Både tiggarna och de som drabbades av tiggeriet och kriminaliteten i dess fotspår offrades av regeringen som vägrade ta beslut mot tiggeri.
  • När  55-åriga Carola och hennes 27-årige son Emil brutalt knivmördades på IKEA-varuhuset i Västerås för 4 år sedan så blev de offer för den okunniga och ovilliga på invandrarpolitik som regeringen fört. Efter händelsen blev det mer synd om mördaren än om offren eller deras familjer.
  • Den ”banala vardagsmaten” som vi har levt med under många år innebär också offer av alla dem som har drabbats: bilbränder, bränder på asylboende eller bredvid asylboende, narkotikabrott, misshandel, våldtäkt, sexuella trakasserier, mord, skjutningar, hot, hat, lögner och förtal har skördat sina offer.
  • Feminismen har offrat vanliga kvinnor och alla vanliga män som har vägrat att gå i deras ledband.
  • Det senaste offret är Greta. Hon offras för att gå miljöstollarna tillmötes, ge makten ännu mer makt och göra multimiljardärerna ännu rikare. Med på offeraltaret har hon alla oss som måste betala detta vansinne.

Jag skulle kunna fortsätta att rada upp olika händelser. Men de har alla en gemensam nämnare: svaga regeringar som offrar delar av den egna befolkningen för att få mer egen makt. Det har blivit viktigare att bli en humanitär stormakt, ha en feministisk regering, få en plats i FN:s säkerhetsråd, leda världen mot de klimatmål som de själv har beslutat om och att främja den egna karriären än att bry sig om den befolkning som betalar deras lön.

Vi har alla blivit deras offerlamm. Vi måste ju blidka makten så att vi får den välfärd som vi har betalat för och den pension som vi har blivit lovade.

100 år av demokrati och 100 år av makt över medborgarna

Makthavarna vill ha obegränsad makt över oss medborgare. Men samtidigt vill de få oss att tro att vi lever i en demokrati. Till sin hjälp har makthavarna använt sig av medierna. Det gick bra så länge som makthavarna hade makt över medierna.

Om vi börjar med Sveriges Radio så hittar jag följande på Wikipedia:

SR bildades 21 mars 1924 under namnet AB Radiotjänst. Företaget, som ägdes av den svenska pressen, nyhetsbyrån TT och intressenter inom radioindustrin, fick då statens tillstånd att bedriva rundradioverksamhet i Sverige. Klockan 10.55 den 1 januari 1925 påannonserades Radiotjänsts första program av Sven Jerring. Det var en högmässa från Sankt Jacobs kyrka i Stockholm som kunde höras i cirka 40 000 mottagare. Man sände först bara i en kanal under några timmar varje kväll. 1926 utökades sändningarna med en halvtimmas sändning mitt på dagen för att 1933 uppgå till ungefär åtta timmar dagligen.

Ja, staten – våra makthavare – gav tillstånd och innehållet styrdes av dem. Fel innehåll och indraget tillstånd! Staten kunde nå ut med sin information och sin propaganda och kunde styra vilken information som skulle nå medborgarna.

Alla var dock inte nöjda med innehållet i den ”statliga radion”. Under 50-60-70-80-talet startade många piratradiokanaler dvs kanaler och kanalinnehåll som staten inte kunde styra. Dessa piratkanaler hade höga lyssnarsiffror -högre än vad SR hade. Varför? Jo, så simpelt att deras utbud vände sig till en ungdomlig lyssnarskara med modern internationell musik. Låtar som inte fick spelas i en statliga radion spelades ofta i piratradiokanaler. Staten hade ingen kontroll över medborgarna som kunde indoktrineras av denna internationella musik. Om de yngre lyssnarna valde piratkanalerna så kunde ju inte staten nå ut med sin propaganda!

Radiolagen ändrades många gånger för att staten skulle kunna bibehålla sitt monopol. Många piratradiosändare bötfälldes … men lyssnarna samlade ihop till böterna. Några hamnade i fängelse (Jag har tidigare skrivit några gånger om Britt Wadner som hamnade i fängelse för att hon sände Radio Syd från en båt ute i Öresund). Alla dessa piratradiosändningar ledde antagligen till starten av P3 – kanalen som spelade schlagers dagarna i ända.

1956 beslutade riksdagen formellt att television skulle införas i Sverige. Den 4 september 1956 inleddes reguljära TV-sändningar från Nackamasten av Radiotjänst och detta brukar ses som televisionens officiella startdatum. Det första programmet var ett valprogram, Tänker ni rösta?. Från den 1 oktober 1956 blev innehav av TV-apparat licenspliktigt.
1957 kom TV-verksamheten igång på allvar med sändningar nästan varje dag och Radiotjänst bytte namn till Sveriges Radio i samband med bolagsstämman i oktober. Samtidigt med namnändringen breddades ägandet. Folkrörelserna kom nu att äga 40 procent av företaget på bekostnad av pressen (som ägde 40 procent) och näringslivet (20 procent). 1967 ökade folkrörelserna sin andel till 60 procent medan pressens andel minskades till 20 procent.
” De alltmer välorganiserade större folkrörelserna kunde dock utmana andra samhällskrafter, som vinstinriktade företag, på många områden. De samarbetade för kollektiva lösningar inom till exempel handel och fritidsverksamhet som skulle vara ”icke-kommersiella” alternativ till vanliga företags produkter. Några av de organisationer som i detta sammanhang kallas folkrörelser var KF, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Reso, ABF, HSB och LRF. För att försvara löntagarnas ekonomiska intressen intog fackförbunden en central roll redan från 1880-talet. ” Allt enligt Wikipedia.

Staten såg alltså till att få ett stort inflytande över TV. Folkrörelserna är beroende av staten via statsbidrag. Det är ju helt klart att folkrörelserna går statens ärende och programutbudet på TV regleras av staten .

Idag är Public service även ett samlande begreppet för de radio- och TV-kanaler som erbjuds av Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

I den åttonde paragrafen av sändningstillståndet återfinns essensen av det som kallas public service: Att programmen ska präglas av folkbildningsambitioner, att det ska finnas en mångfald av åsikter, olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap samt att programmen ska ha hög kvalitet.

Ja, vi vet nog alla vad detta innebär. Mångfald av åsikter har nog inte förekommit någon gång. Den höga kvaliteten har mer präglats av propaganda och opinionsbildning än av fakta och sanning.

Allt hade ju varit frid och fröjd om Public Service, och mainstreammedier som har följt i deras ledband, hade kunnat fortsätta med att tolka begreppet demokrati och sin opinionsbildning. Allt hade varit frid och fröjd om staten = makthavarna hade kunnat fortsätta att indoktrinera våra hjärnor med sin propaganda. Allt hade varit frid och fröjd om …

… inte sociala medier hade funnits! Sociala medier  betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. Sociala medier innefattar Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer.

Svenska folket sviker public service och mainstream medier till förmån för sociala medier. Vad händer då? Ja, vi som har följt utvecklingen vet! Vi har blivit kallade en mängd invektiv, blivit utsatta för #jagärhär och Näthatsgranskare. Vi har hört allt raseri mot filterbubblor, ryska påverkansoperationer, populistiska krafter, trollkonton och fake news. Vi har känt den berömda åsiktskorridorens smala passage. Vi har hört de höjda rösterna om att ändra i grundlagen om yttrandefriheten.

Jag kan garantera att jag visste mer om källgranskning, faktaresistens, nättroll, filterbubblor osv långt före beslutsfattarna hade upptäckt orden. Vi som använder sociala medier dagligen har större kunskaper baserade på fakta och vet mer än beslutsfattarna. Vi vet när de ljuger för oss!

Jag vet att makthavarna kommer att fortsätta att sprattla för att behålla makten och definitionen av demokrati. Människor blir avstängda från sociala medier, åtalas pga något som de har skrivit på dessa medier, förföljs för att de har fel åsikter osv. Politiker och makthavare måste ta sitt ansvar. Ni bestämmer inte över vad människor ska tycka! Ni kan inte indoktrinera våra hjärnor. Vi är inga sprattelgubbar som ni kan styra genom att dra i trådarna. Stänger ni några medier så hittar vi nya uttryckssätt!

The good guy – the bad guy

Tack alla makthavare för att ni anstränger er till det yttersta med att tillfredsställa mina behov. Det är bara jag som inte förstår! Alla samhälle behöver ju både godhet och ondska. Ni kan ju bara vara goda om ni kan peka ut det onda för mig!

Vi lever ju egentligen i ett mycket bra samhälle. Befolkningen klarar sig bra på de flesta sätt. Det är därför som ni måste skapa jämlikhet i samhället. Ett samhälle kan inte bli jämlikt om det inte finns ojämlikheter. Det är därför som ni ser till att lägga in en jämlikhetsfaktor i alla era beslut. Ni talar om en ojämlikhet för att kunna visa att era beslut skapar en jämlikhet.

Om vi börjar med skolan som för många år sedan var en bra skola. Den skolan förmedlade kunskaper och självständigt tänkande. Men … ni blev tvungna att göra skolan ojämlik för att ni skulle kunna driva igenom grundskolan och gymnasiet med nya läroplaner. I er strävan att göra skolan jämlik gick ni vilse. Ni kunde helt enkelt inte reparera den ojämlika skolan som ni skapade.

Vården. Ni skapade naturligtvis vårdköer enbart för att visa hur duktiga ni är på att reducera vårdköer och göra vården jämlikare. Tyvärr så misslyckades ni även där. Vårdköerna blev längre och människor blev sjukare. Personalen fick psykisk ohälsa. Jämlikhet inom vården – tja det beror helt på vilket landsting man bor i.

Trygghet. I er iver att göra vårt samhälle ännu tryggare så blandade ni in mångkultur i samhället. Vi och ni som kan lite psykologi vet ju att två personer kan samsas ganska bra. Tre personer blir mer problematiskt om vem som ska bestämma oh fler kan skapa kaos om inte alla har samma målsättning. Men mångkulturella människor har sällan samma målsättningar. Ni skapa kaos! Orsaken var att ni ville vara de goda som löste problemen i kaoset. Tyvärr ni misslyckades även på denna punkten!

På samma sätt har ni gjort på område efter område. Ni har bibehållit en jämlikhetsfaktor då det gäller arbetslösheten för att kunna visa att ni kan lösa arbetslöshetsfrågan. Ni har bortprioriterat äldreomsorgen för att sen kunna visa att ni satsar på de äldre. Samma sak gäller infrastruktur, småföretagande, samhällsservice, yrkesutbildningar, bostadsbyggande, … Ni skapar ojämlikhet och brister för att ha något att åtgärda.

Ni talar om för mig och alla andra, som är kritiska till det kaos som ni skapar, att vi är de onda. Annars kan ni ju inte själv vara de goda. Ni vill bibehålla makten genom att uppehålla myten om de onda. Därför tillåter ni er att kalla oss för en mängd nedsättande uttryck och sprida lögner om oss. Ni försöker tysta oss och ta ifrån oss vår yttrandefrihet.

Jag kan bara tolka detta som att ni bryr er om oss, lyssnar på oss och är rädda för att vi ska ta makten ifrån er! På samma sätt som ni har misslyckats på alla andra områden så kommer ni att misslyckas även i detta uppsåt. Vem av oss är the bad guy?

Tidigare äldre inlägg

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

SÄGER DET HELLRE MED BILDER, MUSIK OCH FILM

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU? VA??

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: