Vad tror jag på – konspirationsteorier?

Det är svårt att tro på någonting som inte går att bevisa. Bevisen ska vara mäktigare än motbevisen. Då och först då tror jag på det. Så har jag alltid tänkt och har alltid sökt ”naturliga sanningar”.

Trots detta så har jag fått pådyvlat mig en mängd åsikter som jag inte har och aldrig har haft. Nu har det blivit så populärt att kalla sådana som mig för konspirationsteoretiker. Men jag tror ju inte på några av de teorier som de påstår att jag tror på!

Morgonen den 11 september 2001 var 19 kapare redo att omsätta sin långa träning i handling. De steg ombord på fyra amerikanska passagerarplan för att ta över dem och använda dem som flygande vapen. Händelsen räknas som den största enskilda terroristattacken i historien.

2 996 personer dödades, inräknat kaparna, och världshistorien tog en ny vändning. Ett ”krig mot terrorismen” inleddes, och de flesta av oss har blivit påverkade – om inte annat genom alla nya säkerhetskontroller på flygplatserna som infördes efter detta.

11 september-attackerna för 20 år sedan blev starten för dagens konspirationsteorier – som fått ett uppsving under pandemin. Många dras till den här typen av berättelser, i värsta fall med katastrofala följder, enligt en artikel i Forskning & Framsteg.

Jag minns händelsen och såg den gång på gång, på alla tänkbara tv-kanaler, i veckor, månader och år. Jag tror på det som jag såg. Konspirationsteorierna om händelsen har jag aldrig lyssnat till!

Månlandningen är en annan mytomspunnen händelse som har gett upphov till nya teorier. Även här minns jag vad jag såg och bryr mig inte det minsta om vad andra människor spekulerar om.

Nästan samma sak gäller Estoniakatastrofen. Jag kan ifrågasätta vissa hål i skrovet men tar inte ställning förrän det finns starka bevis.

Palme-mordet finns en hel del teorier om – men jag avvaktar fakta.

Klimathotet anser jag inte vara något hot, utan tror mer att ekonomiska krafter styr detta. Men kom med bevis så kan jag omvärdera min ståndpunkt.

Utomjordingar, UFO, 5G och chemtrails är andra grejer som har gett upphov till en mängd konstiga idéer. Jag har svårt för att tro på dem förrän riktiga fakta presenteras.

Nu är det samma sak med Covid-19 och ”vaccinet”. Jag hör och läser en mängd påstående både för och emot. Ingen av dem verkar mer sanna än några andra. Jag vet vad jag tror och inväntar fakta som kan bevisa motsatsen.

Konspirationsteorier frodas i osäkra tider, och många av dem föds kring stora världshändelser. Forskare är oense om ifall de har blivit vanligare, men de har i alla fall blivit synligare och spritts effektivare med internet och sociala medier. 11 september-attackerna blev ett avstamp för den nya tidens konspirationsteorier som frodas på internet.

Det vore underligt om människor inte diskuterar osäkra världshändelser. Att diskutera och försöka förstå är definitivt inte konspirationsteorier. Tvärtom! Det är sunt att försöka hitta orsaker. Det är sunt att ifrågasätta den information som serveras dagligen av politiker, infuencers och MSM. Det är sunt att vara kritisk. Kritik kan leda till utveckling!

Jodå, det flödar av konspirationsteorier. Jag minns när SVT i oktober 2016 – tätt följt av övriga MSM – spred lögnen om clownattack? Senare visade det sig att egentligen var det reklam för en film. Men under tiden hade ju en mängd människor skrämt upp sig själv och påstod att de hade blivit jagade av elaka beväpnade clowner. När de som egentligen ska informera oss och ge oss fakta ljuger, så är det inte underligt att människor söker andra faktakällor.

Vad är då en konspirationsteori? Det enkla svaret är att det är en obevisad teori om att det pågår en konspiration. Faktiska konspirationer finns det gott om genom historien. Små grupper som i hemlighet genomfört en plan för att påverka politiska skeenden för egen vinnings skull. Ett exempel är Watergateskandalen, en konspiration som gick ut på att dölja att president Nixon och hans stab var inblandade i ett inbrott på Demokraternas högkvarter i Watergate inför det amerikanska presidentvalet år 1972. I ett öppet, demokratiskt samhälle med fri press brukar konspirationer av olika slag till slut avslöjas. En anledning är att det är svårt att hålla avancerat hemlighetsmakeri inom en liten grupp. Till slut brukar någon försäga sig.

En konspirationsteori är just en teori. Den är inte bevisad enligt det moderna samhällets principer för vad som betraktas som sant. I stället bygger den på en helt annan argumentationslogik. Indicier görs till bevis. Officiella förklaringar sägs motbevisade genom att man hittar på eller överdriver motsägelsefulla detaljer.

Ibland påstås att något är sant eftersom vi inte vet säkert om det är falskt: ”Vetenskapen har aldrig bevisat att utomjordingar inte besöker jorden. Alltså lever de mitt ibland oss.” Hos vissa blir själva bristen på bevis ett tecken på att konspirationen faktiskt existerar – det är klart att det inte finns bevis, för dem har ju de mäktiga konspiratörerna förstås sopat undan efter sig. I andra fall underbyggs konspirationsteorin av rena lögner för att kunna peka ut en särskild grupp som syndabockar, läser jag på Levande Historia.

Betraktaren avgör alltså vad som är konspiration eller ej! För nog är det så att jag som ständigt söker bevis uppfattas som en konspirationsteoretiker av de som inte kan servera mig bevis. De tycker att jag är konstig som inte kan acceptera de ”fakta” som de själv anser vara fakta. Du ska lyssna på vetenskapen, säger de. Men jag kontrar med: Vilken vetenskap – forskarna är ju inte eniga?

Nej jag är INTE konspirationsteoretiker men absolut inte en viljelös nicke-docka heller! Jag är inte en i fårskocken eftersom jag ifrågasätter allt. För varje påstående som serveras mig så ställer jag mig frågan: Varför. Därför är jag och har alltid varit obekväm. Min tro är just min. Det behövs mycket granskad fakta för att ändra på min tro!

See the source image

Nämn 5 problem som är större nu än förr?

Rubriken är egentligen en av kommentarerna på Anders Ygemans FB-sida efter gårdagens Agenda-debatt mellan Anders Ygeman och Jimmie Åkesson. Föst måste vi väl definiera vad som är förr och vad som är nu.

Men om vi säger att nu är 2021 eller möjligen 2020 och förr var för 10, 20 eller 30 år sedan så har vi en utgångspunkt. Då hittar jag många fler större problem nu t ex brottslighet, våld, hedersbrott, sexualbrott, ordningsmakten som har gett upp i vissa områden, skolan som har slutat att leverera kunskaper, vården som har nedprioriterats och inte klarar av att vårda under pandemin, äldreomsorgen som inte kan ge äldre dementa människor den omsorg som de förtjänar, bibliotek och simhallar som måste stängas pga ordningsstörningar, minskat underhåll på vår infrastruktur, ökade kostnader för migration och integration, ökad arbetslöshet, större klyftor mellan människor osv osv Det lev mer än 5 och jag hade kunnat ägna hela dagen till att räkna upp ännu fler!

Någon svarade att största problemet inträffade nog de 6 februari 1988 dvs den dagen då SD bildades. Jag undrar hur vissa människor tänker egentligen – om de tänker överhuvudtaget. SD har aldrig suttit i regeringsställning. Alla andra partier har motarbetat partiet från första början. SD kan inte göras ansvariga för de problem som finns i Sverige idag. Däremot har vi en regering som arbetar aktivt för att polarisera, ljuga, fokusera på annat och att skylla ifrån sig. Det är den som har ansvaret för den politik som har förts de senaste 6 åren och därmed för de stora problem som vi har och som de inte har åtgärdat.

När regeringen alltid skyller ifrån sig, alltid fokuserar på annat och alltid skyller SD för saker som är lögn eller halvsanning, då kommer deras väljare att göra samma sak. Regeringen legitimerar lögnen! Den lägger mer energi på detta än på att hitta lösningar! De försöker att tysta debatten istället för att föra konstruktiva samtal!

Lögnen äter sig in i våra hjärnor! Den förstör allt fint och vackert!Hur lång tid ska det ta innan människor upptäcker detta och börjar kampen med att återerövra sanningen?

Jessica Falk - "Sanningen är fortfarande sanningen även om... | Facebook

Dumheten har invaderat vårt land

Många av oss som har uppnått pensionsåldern har under mycket lång tid påtalat samhällets förfall. Ordning, reda, artighet och respekt har blivit en bristvara i vårt land. Kanske hör det ihop med den allmänna kunskapsbristen.

Under mycket lång tid blev vi bara smartare och smartare. Varje ny generation hade lite högre IQ än sina föräldrar. Forskaren James Flynn konstaterar dock att kurvan nu planar ut. I Norden till och med sjunker den. Vad beror detta på?

Jag kan se många orsaker. Vi kan ju börja med föräldrar som inte uppfostrar sina barn, skolan som inte lyckas med disciplin och att lära ut rätt kunskaper och samhällssystem som sviktar. De flesta av barnen kommer inom barnomsorgen alltför tidigt. S k pedagoger har övertagit rollen som uppfostrare. Barnen uppfostras med genusteorier, jämställdhet och klimathysteri. De får inte lära sig vanligt sunt förnuft.

Den offentliga sektorn har blivit stor men kontrollfunktioner av personal och av brukare har blivit slappa. Efterlevnad av lagar och förordningar har blivit slappare och tolkningsbara utifrån vem som tillämpar dem. Men framför allt ser jag en slapphet, respektlöshet och okunskap hos dem som har makten.

Språket har förändrats. Lögnen och fusk har tagit allt större del av samhällslivet. Vissa ord förbjuds. Det har blivit vanligare att ösa ur sig invektiv än att använda välformulerade argument. Vi ser hatet flöda inom vissa samhällsgrupper – grupper som bara vill ha rättigheter men inga skyldigheter. Öppna diskussioner går knappast att föra utan att skällsorden kommer. Den som dristar sig till att påpeka felaktiga beteende får orden gubbjävel eller fitta tillbaka – eller grovt våld. I stora grupper har våldet fått större betydelse än språket.

Politiker, journalister, domare, advokater, poliser, lärare m fl saknar kompetens i hur man uppträder respektfullt mot medmänniskor. När politiker och journalister försöker fostra folket genom olika nedsättande epitet och lögner, då främjar det inte IQ-nivån eller kunskapsnivån hos medborgarna i landet. De har ett stort ansvar för det kunskapsförfall som vi lever med!

Samtidigt har vi fått in en mängd nya medborgare i vårt land En del av dem kommer från länder med lägre IQ och sämre kunskaper än de vi har begåvats med. Naturligtvis sänker det standarden för landet.

Nationella medel-IQ-beräkningar enligt IQ and Global Inequality av Lynn och Vanhanen.

Man kan uppleva stora kulturkrockar när man kommer till länder som fortfarande lever som vi gjorde när jag var ung. Länder där artigheten är A och O. Det finns länder där vi svenskar fortfarande anses stå för ordning, reda och pålitlighet, men också för kunskap och rikedom.

Jag blir lika förvånad varje gång som jag stöter på detta. Tanken blir: De vet tydligen ingenting om kaoset som har brett ut sig över Sverige. Jag är glad över att jag börjar bli gammal och slipper se mitt land hamna i fullständig dumhet och att allt som föregående generationer har byggt upp raseras totalt.

En generation bygger upp  – en generation förvaltar – en generation raserar. Jag har upplevt skiftet mellan förvalta och rasera. Hur mycket mer måste raseras innan återuppbyggnaden sker?

Svenska barn läser mindre och har bristande läsförmåga.

https://www.svt.se/kultur/svenska-lasvanor-bade-starka-och-tynande

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: