Vem styr politikerna?

Även om vi har fått en ny regering som försöker att genomföra ett paradigmskifte så funderar jag på om de kommer att lyckas. Politikerna är ju styrda av någon eller några. Det är ju alltid andra som styr dem.

Ingen av politikerna är ju helt kompletta. De hämtar naturligtvis sin information från andra människor. Utifrån den informationen tar de sina beslut. Dålig och eller vinklad information ger kanske dåliga beslut. Men framför allt vem tjänar på politiska beslut?

Varje politiskt beslut har både orsak och verkan. Det är sällan som politikerna själv har kommit på frågorna som de ska driva. Någon eller några har inspirerat, initierat och informerat om den aktuella frågan. Oftast är det en person, organisation eller ett företag som har kontaktat politikern och presenterat frågan på ett sätt som är fördelaktigt för dem själv. Sedan har de inlett en påverkans kampanj och kanske fått politikern att tro att idén kommer från denne själv. Med andra ord: ren lobbyism!

Vi har sett denna lobbyism i stora frågor som klimatomställningen där vissa grupper har tjänat mycket pengar på ordet hållbar. Politikerna svalde betet för naturligtvis vill alla ha hållbara lösningar för ett hållbart samhälle i ett hållbart klimat med företag som satsar på hållbar produktion och nya innovativa fantastiska idéer. Politikerna inser inte själv att en massiv påverkanskampanj bearbetar dem och att någon annan utnyttjar deras okunskaper!

Vi såg det med Covid-19 och massvaccinationen. Läkemedelsindustrin inledde en massiv påverkan som okunniga politiker inte hade några möjligheter att avfärda. De var rädda för att välja fel och gick på läkemedelsindustrins propaganda.

Kriget i Ukraina är också explosiv. Ingen vågar ifrågasätta sanktioner eller hjälpsändningar med vapen. Vi måste väl hjälpa Ukraina och hata Putin? Men vem tjänar på sanktionerna och får ökad försäljning av sina egna produkter? Vem tillverkar fler vapen och säljer? Några tjänar pengar men politikerna vågar inte ifrågasätta! Ingen vill bli kallad för Putinist eller ohuman. Alla förvandlas till ja-sägare utan eftertanke!

Naturligtvis är det många andra, både stora och små frågor, där politikerna påverkas av olika lobbygrupper men även av andra politiker och egna partivänner. De måste rösta med för att vara en i gänget. Den som har avvikande åsikter blir snabbt avpolletterade och är snabbt ute i kylan.

Politikerna fattar beslut om det mesta som händer i samhället: lagar, regler, rekommendationer, information till allmänheten, tillstånd, överklagande, förbud, bidrag osv. Den som vill genomföra något letar naturligtvis reda på ett sätt att påverka politikerna i rätt riktning! Det kan t ex vara att bjuda in politikerna till informationsträffar, studiebesök eller liknande samt uppvakta dem med informationsmaterial som är skrivna för att kunna påverka till rätt beslut! De styr politikerna in i fållan där de rätta besluten tas.

Alltför ofta har inte politikerna en aning om att de blir utnyttjade av näringslivet eller några lobbygrupper. De tror att det är de själv som fattar sina beslut. Men det är alltid kapitalet och rika människor som ser till att de gynnas av besluten. Det är kapitalet, multinationella företag och ett fåtal maktmänniskor i världen som styr våra politiker! Politikerna blir manipulerade och saknar kunskaper för att kunna värja sig mot denna fjärrstyrning!

Rhodesia och näringslivet

Enligt en analys signerad senator Elizabeth Warren visade årets amerikanska presidentval att det amerikanska folket inte vill ha en regering kontrollerad av miljardärer, storföretag och dessas arméer av lobbyister. Att merparten av de amerikanska storföretagen stod bakom Joe Biden, och att det är just den klass som bland annat lobbyister tillhör som det är det demokratiska partiets primära funktion att värna, var i sammanhanget tämligen irrelevant, då vad senatorn påstod inte bara bekräftade den bild av högern som odlas av vänstern, utan också vad många borgerliga debattörer som tror sig stå för en kompromisslös högerhållning själva stolt ger uttryck för. Föreställningen att högern skulle värna svågerkapitalisters, HR-chefers och finanssektorns intressen är dock inte bara felaktig, utan också anmärkningsvärt ny. Uppfattningen är i mångt och mycket en produkt av det kalla kriget, och speglar det faktum att kommunismens starka ställning då fick högern och liberalismen – som av hävd varit bittra fiender – att tillfälligt begrava stridsyxan i syfte att under en ny världshegemon grundad av vänsteranarkisters ledning bekämpa en gemensam fiende. När denna fiende väl var besegrad skulle snart den uråldriga konflikten mellan höger och liberalism komma att blossa upp på nytt, men begreppet ”höger” hade nu i det allmänna medvetandet ironiskt nog blivit synonymt med ”liberalism”, varför denna återupptagna konflikt kom att omgärdas av en begreppsförvirring så långtgående att även många av kombattanterna själva drabbades av uppenbara problem att skilja vän från fiende.

Läs hela artikeln HÄR

Okunniga politiker och lobbyister är för det mesta en dålig kombination.

The 'Carmenes del Mar' case has arrived in court in Granada with both sides  blaming the other for damage which has emerged in many of the properties on  the estate. - Spain

Igår blev jag påmind om hur dåliga kommunala beslut drabbar vanliga människor och hur svårt det är att få rätsida på problemen.

Vi åkte en runda med bil och kom till Carmenes del Mar – en stadsdel i Herradura som ligger i vår kommun Almuñécar i provinsen Granada. Vi såg ojämna gator, markglidning, sprickor i stödmurarna och övergivna och rasade hus. Några tappra människor bodde kvar men som vår chaufför uttryckte det: ”I princip kan det rasa nu när vi kör här”. Vad hade då hänt? Jag letade reda på den tragiska historien på internet.

Carmenes del Mar är en grupp med 416 bostäder.

1995 föreslog fastighetsutvecklare Cerro Gordo SA, en del av COMAREX-gruppen (en viktig fastighetsutvecklare i Granada), ett byggprojekt på Cerro Gordo i La Herradura (Almuñecar). Junta de Andalucía gav klartecken till både stadsutvecklingen och den efterföljande ökningen av antalet hus som planerades av utvecklaren, båda godkändes utan invändningar av rådet.

Inom några månader påbörjades byggandet av 416 bostäder fördelade på sex urbanisationer. Medan byggnadsarbetet genomfördes varnade ingenjörer redan för strukturella oegentligheter. Ändå beslutade utvecklaren att ignorera varningarna och fortsätta med kampanjen och mellan 2001 och 2005 sålde praktiskt taget alla fastigheter.

Redan 2005 kom de första bevisen på försämring fram: ojämna vägytor, markglidning och sprickor i stödmurarna. År 2007 hade problemen blivit uppenbara och ohållbara. Rapporten levererad av Dr. D. José Chacón Montero, professor från universitetet i Granada som specialiserat sig på geoteknik (Institutionen för byggteknik), känd som ”Chacón-rapporten 2008”, klargjorde att de byggtekniker som användes i konstruktionen av husen var inte tillräckliga för den typ av terräng som byggdes på. Rapporten visade en redan existerande tendens till jordskred på sluttningen, beskriven i gamla geologiska handböcker, och visade att de geologiska bristerna i landet gjorde att den helt olämplig för denna typ av konstruktion. Dessutom visade rapporten att en lämplig geologisk undersökning inte hade genomförts.

Talspersonerna för fastighetsägarna tror att Junta de Andalucía, som från början var medveten om problemen, har överlåtit till sina egna öden de över 400 familjerna och hävdar att de inte har varit inblandade i ärendet, trots att de har tagit, vid olika tillfällen, rättsliga åtgärder mot de byggnadslicenser som ges genom åren av Almuñecars rådhus. 

Ja, politikerna har alltså tagit beslut om byggnadslov. Men nu vill de inte ta ansvar när det i princip inte går att bo i området. Hela bostadsområdet visar stora konstruktionsfel och både tekniker och byggföretag har blivit dömda i första instans 2014. Enskilda personer har kanske betalat flera miljoner kronor för hus som de inte kan bo i. Men ingen vill ta ansvar för detta!

Ja, historien är hämtad från Spanien. Men det finns liknande historier att finna på nätet om Sverige! Jag hittade en artikel från 2017:

Redan för tio år sedan kände Tanums politiker till översvämningsrisken i Hamburgsund. Då varnade kommunen för högvatten på 2-2,5 meter över normalvattenståndet inom hundra år. ”Nya hus måste byggas på högre nivåer och delar av samhället kan behöva flyttas”.
Ändå antog kommunen en detaljplan som bröt mot de egna riktlinjerna. Därför kan i dag ett sjuttiotal nya lyxvillor byggas i riskzonen för översvämningar, trots länsstyrelsens gräns rekommendation på 3,2 meter. Redan i dag drabbas sjöbodarna och vägen en meter nedanför av regelbundna översvämningar. Innan seklet är slut kan det bli vardag även för lyxvillornas fastighetsägare.
– Detaljplanen medgav en rätt att bygga enligt plankartan, alltså en lägsta höjd på två meter för golv, meddelar Josefin Kaldo, förvaltningschef på miljö- och byggförvaltningen.

Enligt förbundsjuristen Johan Larsson på Sveriges kommuner och landsting, SKL, har Tanums kommun agerat helt enligt lagen, och kan inte bli skadeståndsskyldiga den dagen husen översvämmas. Ansvaret och kostnaden hamnar hos fastighetsägaren.
Kommunen har dock haft möjligheten att stoppa bygglovsprocessen för att uppdatera detaljplanen och de förlegade byggkraven. På så sätt hade kommunen kunnat undvika ännu mer översvämningshotad bebyggelse i Hamburgsund. Men det var inte tillräckligt viktigt, anser kommunen:
– Att göra en ny detaljplan skulle ha dragit ut på tiden. Visningshusen byggdes högre upp, och när bygglovet för den lägre byggnationen kom in till kommunen sågs det inte som en bra lösning att bromsa byggnationen genom att kräva en ny detaljplan.
Göran Moser är delägare och vd för Bohusläns Markutveckling AB som bygger lyxvillorna i Hamburgsund. Han är inte orolig, trots att husen inte är klimatsäkrade.

Ja, området är alltså översvämningshotat. Redan i dag når vattnet upp till de nybyggda lyxvillorna vid oväder. Länsstyrelsen räknar med en havsnivåhöjning på en meter till år 2100. Eftersom vägen översvämmas med jämna mellanrum ska den höjas. Men fastighetsägarna får ensamma ta kostnadsansvaret!

När politiker ska ta beslut om saker som de egentligen inte förstår så blir det fel! Politikerna förlitar sig alltför mycket på byggherrar och lobbyister. Det sunda förnuftet saknas både hos spanska och svenska politiker. Ingen vill ta ansvar! Det är alltid vanliga människor som måste ta ansvaret för deras dumhet!

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: