Läkekonst då och nu

Vi vet inte hur han såg ut och inte heller om han skrivit en enda av de böcker som bär hans namn. Ändå har Hippokrates (ca 460 f.Kr-ca 377 f.Kr) fått hedersnamnet ”läkekonstens fader”. Hippokrates levde i Grekland under antiken. Han ansåg att läkarna skulle lita på naturens läkande krafter och själva bedöma symptomen de sett hos patienterna. Hippokrates ansåg att sjukdomar hade naturliga orsaker och avfärdade idén om att de var ett straff från gudarna eller orsakade av trolldom. Därför uppmanade han läkare att strunta bota sjuka med trollformler och amuletter. Hippokrates var den förste som frikopplade läkekonsten från religionen. Läkekonsten blev därmed en egen vetenskap.

När läkaren Ignaz Semmelweis år 1847 började uppmana sina kolleger i Wien att tvätta händerna ofta blev de så rasande att han till sist måste lämna sjukhuset. Fram till slutet av 1800-talet var nämligen bakterier och virus okända. Därför visste ingen vad pandemier som pesten och smittkopporna berodde på eller hur de skulle behandlas. 2020 svepte en ny pandemi, covid-19, över världen. Ett viktigt råd för att undgå smitta var att tvätta händerna ofta, alltså tidigare en omstridd tanke. Semmelweis förstod inte heller varför hans metod fungerade – bara att den gjorde det.

På filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles tid tänkte man sig att kroppen bestod av fyra olika safter: slem, blod, svart och gul galla. Uppstod det en obalans i systemet blev människan sjuk. För att komma i balans igen började man praktisera åderlåtning – genom att tömma ut blodet tänkte man sig att man återställde balansen. Under en lång period var därför åderlåtning och lavemang något av en universallösning vid allehanda sjukdomar. Dessvärre var man lite för pigga på att åderlåta, vilket kom att bli bland annat den amerikanska presidenten George Washingtons död. Hans livläkare tyckte att hans halsinfektion krävde upprepade åderlåtningar – men utan tillräckligt med blod är det svår att överleva.

John D. Rockefeller (1839 – 1937) var en oljemagnat och Amerikas första miljardär. Vid 1900-talets början kontrollerade han 90% av alla oljeraffinaderier i USA genom sitt oljebolag, Standard Oil. Samtidigt, omkring 1900, upptäckte forskare ”petrokemikalier” och förmågan att skapa alla typer av kemikalier från olja. Till exempel tillverkades den första plasten – kallad bakelit – av olja 1907. Forskare upptäckte också olika vitaminer och gissade att många farmaceutiska läkemedel kunde tillverkas av olja.

Detta var en underbar möjlighet för Rockefeller som såg förmågan att monopolisera olje-, kemi- och medicinindustrin samtidigt!

Det bästa med petrokemikalier var att allt kunde patenteras och säljas för höga vinster. Men det fanns ett problem med Rockefellers plan för den medicinska industrin: naturläkemedel / naturläkemedel var mycket populära i Amerika vid den tiden. Nästan hälften av läkarna och läkarhögskolorna i USA utövade holistisk medicin med kunskap från Europa och indianer.

Mer än hälften av alla medicinska högskolor lades ner. Homeopati och naturläkemedel hånades och demoniserades; och läkare fängslades till och med!

För att hjälpa till med övergången och för att förändra tankarna hos andra läkare och forskare gav Rockefeller mer än 100 miljoner dollar till högskolor och sjukhus och grundade en filantropisk frontgrupp som kallades ”General Education Board” (GEB). Detta är den klassiska morot- och piska tillvägagångsättet.

På mycket kort tid effektiviserades och homogeniserades medicinska högskolor. Alla studenter lärde sig samma sak, och medicin handlade om att använda patenterade droger.

Forskare fick enorma bidrag för att studera hur växter botade sjukdomar, men deras mål var att först identifiera vilka kemikalier i växten som var effektiva och sedan återskapa en liknande kemikalie – men inte identisk – i laboratoriet som kunde patenteras. Ett piller för en sjuk blev mantrat för modern medicin!

En av de största pandemierna i världen i modern tid är HIV/AIDS. Det har gjort skattningar att AIDS har dödat mer än 35 miljoner människor sedan det först upptäcktes (1981). HIV eller hiv, en förkortning av humant immunbristvirus är ett retrovirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen, om obehandlad, leder till AIDS. Det finns en mängd teorier hur detta virus uppstod och hur det spreds.

Helt klart är att experiment har gjorts inom den militära forskningen för att skapa biologiska vapen. Vid Fort Detrick, USA:s största militära centrum för kemisk och biologisk krigföring, studerade mutationer hos virus bland annat för att hitta ett virus som smittar vissa grupper av människor och som samtidigt skyddar ”sitt eget folk”. Eftersom detta var ett mycket känsligt forskningsområde så gjordes alla försök i hemlighet för att undvika opinion och blev sekretessbelagda.

Men det finns ett märklig samband mellan en vaccinationskampanj mot Hepatit B som genomfördes med homosexuella i New York och starten av AIDS-epidemin. I november 1978 startade ett försök med vaccin mot Hepatit B i olika städer i USA. Drygt 1000 homosexuella ställde upp och lät sig vaccineras. Flera läkare började så småningom misstänka att det fanns ett samband mellan hepatit-vaccinet och Aids.

Teorin att AIDS började i Afrika (trots att de första sjuka var bland homosexuella i New
York) har riktat allas blickar mot situationen i Afrika. Ingemar Ljungqvist menar i sin bok att
anledningen till att Afrikateorin blev den förhärskande i västvärlden sannolikt berodde på att
den passade etablissemanget bäst. ”Den var ofarlig jämfört med andra hypoteser. Den kunde
också ge en trovärdig förklaring, förutsatt att ingen ifrågasatte den”, skriver han. Människor
har dött i Afrika av många olika sjukdomar, tuberkolos, hepatit, cancer, svält, malaria,
lunginflammation och mycket mera, men sen AIDS kom in i bilden så anges det vara den
huvudsakliga officiella orsaken till att människor dör.

I en uppseendeväckande intervju från år 2009 med Nobelpristagaren och HIV-upptäckaren Luc Montagnier berättar han att HIV kan botas med hjälp av bättre kost, näring,
och friskt vatten för att bygga upp immunförsvaret. Detta är en teori som också den
sydafrikanske presidenten Thabo Mbeki framförde. Han menade att det afrikanska folket dog
av fattigdom, näringsbrist, dåligt vatten och urusel hygien och han vägrade de sjuka att få
bromsmediciner eftersom de enligt hans uppfattning var hälsofarliga och förvärrade
problemen. Han förordade istället näringsrik mat vilket han fick mycket kritik för. Även Dr
Rath Research Institute var kritiska mot medicinerna och hävdar att mikronäringsämnen
samarbetar för att påverka virusinfektioner positivt. Forskarna vid institutet rekommenderar
istället näring och kosttillskott.

Mer om detta Aids kan man läsa här.

Ju mer jag läste desto fler likheter fann jag med den nu aktuella pandemin. Experiment och kring årsskiftet 2019/2020 insjuknade 58 personer i Wuhan i en lunginflammation. Strax efter uppstod panik runt om i världen. Varför denna plötsliga panik? Vad visste världens ledare som inte vi får reda på? Då som nu rekommenderades näring och kosttillskott för att boosta upp immunförsvaret. Då som nu möttes ett massivt motstånd från läkemedelsindustrin. Kemiska preparat sk vacciner ska rädda värden!

Rockefellers ande verkar att sväva över världen och över läkekonsten!

Image result for vaccin covid-19

Socialstyrelsen rekommenderar

Idag kan vi läsa att Socialstyrelsen plockar bort kritiserade råd om apatiska barn. I mitten av 2000-talet debatterades frågan om så kallade apatiska barn livligt i Sverige. Detta sedan vården stött på ett växande antal flyktingbarn som plötsligt slutat äta, gå och prata.

Som ett svar på behovet av råd och riktlinjer gav Socialstyrelsen 2013 ut en vägledning. Myndigheten beskrev kunskapsläget som ”bristande”, men skrev ändå att ”Forskning och erfarenhet visar att ett positivt besked om att familjen får stanna i mottagarlandet (permanent uppehållstillstånd, PUT) i de flesta fall är det som kan få en vändning av tillståndet till stånd”. Där stod också att ”hypoteser om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd”.

Idag kan vi alltså läsa att Socialstyrelsen har plockat bort sina rekommendationer eftersom de var baserade på oriktighet och bristande forskning. Kan vi lita på de rekommendationer som Socialstyrelsen tar fram?

Vi minns ju att 1976 pryddes landets reklampelare med kungörelsen att Socialstyrelsen rekommenderade att vi skulle äta 6-8 skivor bröd om dagen. Ja, jag vet! Socialstyrelsen hade gjort en undersökning om hur mycket bröd vi åt och hur mycket bröd vi borde äta. Bagarna utnyttjade undersökningen i sin reklamkampanj. Socialstyrelsen dementerade inte förrän kanske 10-20 år senare!

Det finns mängder av andra rekommendationer som de har gjort och sen tagit tillbaka. Vad är det som styr deras rekommendationer. På websidan läser jag:

Riksdagen och regeringen bestämmer vilken inriktning vårt arbete ska ha. Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Vi får också cirka 200 olika regeringsuppdrag varje år och svarar på många remisser.

Politiska beslut styr alltså Socialstyrelsen och de rekommendationer som de ger! Jag googlar och hittar en mängd konstiga rekommendationer som t ex magnetbehandling mot psykisk ohälsa, antidepressiva och/eller ångestdämpande läkemedel till barn och unga, elchocker.

2008 kunde vi läsa:

En dator med internetuppkoppling tillhör numera livets nödtorft och ingår i en skälig levnadsnivå. Det anser Socialstyrelsen som nyligen ändrade sina allmänna råd för vad kommunerna bör ge ekonomiskt bistånd till.

2019 läser jag:

Bostad först är en av de modeller som socialstyrelsen rekommenderar. Socialstyrelsen arbetar kunskapsbaserat och följer regelbundet upp arbetet med hemlöshet i Sverige.

– Vi ser att bostad först är en fungerande modell. Bostad först finns rekommenderad i de nationella riktlinjerna och modellen finns beskriven i metodguiden för socialt arbete, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

2020 rekommenderade Socialstyrelsen mindfulness som behandling vid återkommande depression.

2015 läser jag att barn från 6 års ålder och vuxna med ADHD ska erbjudas psykofarmaka. 2021 läser jag:

I takt med att allt fler vuxna och barn får diagnosen adhd ökar även förskrivningen av adhd-läkemedel. Över 146 000 svenskar hämtade ut minst ett recept under 2020, att jämföra med drygt 130 000 året innan. Det visar ett faktablad från Socialstyrelsen.

Jag har skrivit om barn som blir läkemedelsbehandlade mot ADHD många gånger. Första gången var 2010. Men här kommer en färskare artikel från 2017 – Pillerpsykiatri i klassrum. Läs också länken om hur Läkemedelsindustrin fick med skolpersonalen på denna diagnostisering och medicinering! Det är en skrämmande läsning!

Nu rekommenderar Socialstyrelsen att barn ska vaccineras mot Covid-19. Kan vi lita på att deras rekommendationer bygger på forskning? Är det kanske läkemedelsindustrin som har påverkat deras rekommendationer? Jag vet inte men är skeptisk! Socialstyrelsens rekommendationer klingar falskt i mina öron!

Bildresultat för adhd medicin barn

Från chock till utmattning och likgiltighet

Hur mycket tål vi människor egentligen? Hur reagerar vi på att leva med en pandemi, ett enormt informationsflöde, restriktioner, nya restriktioner och att inte själv få bestämma över våra liv? På ett år har våra liv hunnit att förändras många gånger – hopp, förtvivlan, längtan, trötthet och sorg.

Jag har följt både nyhetsflödet i Sverige och i Spanien. Jag kan jämföra eftersom jag tidigt drabbades av lockdown, när landet öppnades infördes en mängd restriktioner och nu har vi perimeterkarantän dvs lokal karantän som kan förändras i takt med smittspridning. Jag har hela tiden reagerat över slappheten i Sveriges sätt att hantera pandemin. Men jag ser likheterna i hur människor reagerar.

Först kom chocken! Kan detta verkligen drabba oss? Varför måste just jag? Kan viruset vara så farligt? Jag kände ilska och ångest. Jag tyckte att karantänen var ett drastiskt steg och ganska onödigt. Men både Sverige och Spanien hade samma problem. Båda länderna var oförberedda och hade använt sina resurser till helt andra saker än sjukvård. Makthavarna kämpade i blindo för att försöka klara av resursbristen. Denna brist har hela tiden varit större än pandemin. Makthavarna blev lika chockade som jag och många med mig blev. De såg naturligtvis sin egen oförmåga att klara av detta med äran i behåll!

Efter en tid kom utmattningen! Jag orkade inte följa informationsflödet längre! Det blev så tråkigt att bara lyssna på dödstal, antalet testningar och antalet sjukdomsfall. Det lev lika tråkigt som att läsa hatmediernas lögner om Trump. Putin, SD och klimatet. Jag orkade inte utan ville ha positiva nyheter istället.

Restriktionerna var jag dock tvungen att följa för att slippa böter. Men jag hade ju tagit reda på så mycket om viruset, hur man bygger upp immunförsvar och vacciner så jag sovrade starkt i nyhetsinputen. Det vaknade en likgiltighet inom mig. Jag gör allt som står i min makt för att bygga upp immunförsvar, skydda mig från kontakt med människor och blir jag smittad så ska jag klara av det med. Jag fixar detta på mitt sätt och ingen ska tvinga mig till något.

Idag läser jag en artikel om just detta:

Enligt Pere Masip, professor vid Universitat Ramon Llull, finns i varje nödsituation och kris ett ökat informationsbehov. Folk har frågor och söker svar. Skillnaden jämfört med andra stora kriser som 11 september, ebolaviruset eller tsunamin i Indiska oceanen 2004, är att Covid-19 fortsätter att villkora vår verklighet månad efter månad.

Pandemin har pågått under mycket längre tid, utan att det egentligen tillkommer någon ny information. Den dagliga statistiken tillför ingenting.
– Under en viss tid gav medierna svar på frågor vi hade; hur ska jag skydda mig, vad är det för ett virus, hur ser utvecklingen ut, citeras Masip i El Confidencial. Men vi har nått en situation när det knappt finns någon ny information, bortsett från den rena statistiken.

Eftersom krisen drar ut på tiden, skapar det inte bara en informationsutmattning utan folk kopplar bort och konsumerar minsta möjliga mängd nyheter. Precis som det berömda citatet som tillskrivs Stalin: “En enskild människas död är en tragedi, en miljon döda är statistik”.

Masip fortsätter:

– Vi är trötta på att höra att folk dör, det vet vi redan, trots alla försiktighetsåtgärder. Vad folk vill är att koppla bort.

Flera studier visar att den psykologiska påverkan under första vågen förvärrades av den informativa överbelastningen. Masip önskar att medierna skulle ta upp mer sociala och personliga aspekter som kan tillföra något nytt bortom statistiken. Ett annat problem är att de hälsomässiga aspekterna har lämnat plats för politiska konfrontationer. Enligt Masip har de flesta pandeminyheter en politisk touch i en majoritet av medierna.

– För de politiskt intresserade kan det vara intressant, men de som inte är det kopplar bort. Folk vill ha vaccin, inte bortförklaringar till varför det inte levereras.

Ingeborg Porcar är chef för Trauma-, kris- och konfliktenheten på Universidad Autónoma de Barcelona. Enligt henne är nyckeln för att förstå vad som händer, skillnaden mellan primära och sekundära skador. Folk är trötta på de sekundära effekterna, bristen på resurser och löften som inte hålls. Det bidrar till ett ökat misstroende.

Många lever i en kontinuerlig förhalning av saker och ting. Vi sköt upp saker till sommaren, sedan till hösten, sedan till jul och därefter blev allting ännu värre…

– Det finns tre hanteringsmekanismer; förnekelse, undvikande och att aktivt hantera problemet. Om de hade sagt att de inte visste när detta skulle ta slut, att det fanns en risk att det skulle dra ut på tiden, hade folk kunnat hantera det på ett mer realistiskt sätt. Men förra året sköt vi upp saker till detta året och nu visar det sig att vi inte kan göra dem nu heller.

En konsekvens av likgiltigheten är att beteenden som är egoistiska, förnekande och upproriska börjar ta över. Solidariteten har givit plats för en växande individualism, som accentueras av själviska beteenden som politisk korruption i vaccinadministrationen.

– I början såg folk att de kunde bidra med att dra sitt lilla strå till stacken, oavsett om det var att sy munskydd eller hjälpa grannen. Men nu finns det respiratorer, munskydd och handsprit och viljan att hjälpa har försvunnit, säger Masip.

– Folk måste överleva och tjäna sitt leverbröd. I början visades stor solidaritet med vårdpersonalen, även under andra vågen, men inte längre…

Han menar att vad som kan verka vara likgiltighet i själva verket är ett sätt att manifestera en bakomliggande trötthet och frustration.
– Vi begraver och sopar vår oro under mattan. Där ligger den latent. Det är som energi som övergår i en annan form.

– Det är logiskt att en onormal situation som pågår länge slutligen normaliseras. Det är tur att vi är kapabla till det, för även om det finns risker som att vi sänker garden och slappnar av, minskar det också den mentala störning som det innebär att hantera en situation som ständigt utmanar många av våra mest grundläggande samlevnadsmönster. Det är en överlevnadsmanöver, en strategi för att spara energi.
– Ingen människa kan befinna sig i en nödsituation med så många försiktighetsåtgärder under så lång tid. Vi måste slappna av.

När ska vi få tillbaka det normala livet igen? Vi har levt i ett onormalt tillstånd i ett år nu! Det finns saker som jag inte vill acceptera i ett normalt liv. Det är inte normalt när vuxna och arn är munskydd överallt – även då det inte finns människor i närheten.Det är inte normalt att se rädslan i blicken på dem som man möter: ”Du är väl inte på smittan!”.Det är inte heller normalt att underkasta sig vaccin och vaccinpass enart för att politikerna har bestämt det!

Det är min kropp som jag tar ansvar för. Jag vill ha tillbaka mitt självbestämmande! Politiker och läkemedelsindustrin ska inte bestämma över min hälsa!

Tidigare äldre inlägg

پیک زمستان

Vinter blad ❄

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

%d bloggare gillar detta: