Språkets betydelse

Redan som litet barn var jag nyfiken. De vuxna läste dagstidningar. Det ville även jag kunna! Jag fick några plastbokstäver, Försökte lägga mitt namn och andra ord. Men bokstäverna räckte inte till. Då blev det en sax och dagstidningen. Genast kunde jag som 5-6-åring skriva egna ord och meningar. Sedan fick jag papper och penna. Jag skrev helt enkelt av orden som jag hade skrivit med mina tidningsbokstäver. Det var så jag lärde mig att läsa och skriva och så småningom även räkna. När jag började skolan kunde jag allt detta och tyckte att klasskamraterna var ”dumma i huvudet”. Jag skolvägrade! Mor talade med rektorn som talade med skolfröken och jag fick en mängd extra uppgifter.

bok1
En bild från min första läsebok

Snart blev jag stamkund på biblioteket. Lånade hem stora travar av böcker och en värld utanför hemmets väggar öppnade sig. Jag läste Anne Franks dagbok, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Onkel Tom, Pippi Långstrump, Pelle Svanslös, … Ganska snart övergick jag till vuxenböcker. Föräldrarna prenumererade på tidningen Vi och där läste jag reportage från andra länder. Morgontidningen Arbetet blev en nödvändighet. Det var så jag började ta del av politiska skeenden och skapa en egen politisk grund att stå på.

Som vuxen har denna kunskapstörst fortsatt och det går knappast en dag utan att jag lär mig något nytt.

Detta är grunden till att jag anser att språket är den absolut viktigaste faktorn för en lyckad integration! Den som inte lär sig att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på ett språk som förstås av majoriteten, får stora problem med att förstå omvärlden. Den personen får stora problem med att anpassa sig till rådande lagar och normer. Vederbörande kommer att känna sig utanför och kanske känna sig kränkt. Att inte kunna kommunicera med och förstå omvärlden leder inte till integration utan enbart till segregation.

Den absolut största uppgiften för den svenska skolan är att lära invandrarna koderna till att komma in i det svenska samhället – nämligen att behärska svenska språket muntligt och skriftligt samt vilka normer och regler som finns i vårt land. Men igår läste jag:

Både personal och chefer inom äldreomsorgen i Linköping berättar att en del som har en examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning inom vård, till exempel vårdbiträde eller undersköterska, trots det inte anses anställningsbara. För att de inte kan prata eller skriva tillräckligt bra på svenska.

Hur kan någon genomgå en gymnasie- eller vuxenutbildning utan at kunna prata, läsa och/eller skriva på svenska? det är en gåta för mig att de överhuvudtaget kan bli godkända på den utbildningen! Men jag hörde ett inslag i lokalradion för ca 10 år sedan. Det handlade om just detta. En anställd klarade inte av att skriftligt dokumentera – trots att det ingick i dennes arbetsuppgifter – men någon ansåg att det var diskriminerande att avskeda eller omplacera denne. Någon annan kunde ju sköta den skriftliga dokumentationen! Hur kan man tro att en människa som inte kan svenska ska kunna utföra ett jobb inom vården? Denne måste ju hela tiden kunna kommunicera med vårdtagarna!

Apropå vårdtagare: Nu vill omsorgsnämnden i Hässleholm bekämpa ordet brukare inom äldrevården! men detta är ju inget nytt! Redan för fem år sedan diskuterades detta. Läste Socialstyrelsens rekommendation:

Begreppsklustret brukare
term: brukare
definition: (inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten
Observera: Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer – det kan uppfattas som en sorts avståndstagande.
Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i stället, till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen.

Begreppet brukare ska alltså användas internt inom socialtjänsten om grupper. Det ska inte användas om enskilda individer. Hur svårt kan det vara? Naturligtvis finns det en mängd andra ord att använda beroende av vilka tjänster man får/köper av kommunen! Idag läste jag att någon ville kalla alla som bor på äldreboende för ”vännen”! Nej det är väl ändå att gå för långt! Vänner väljer man! Det går inte att vara vän med alla!

Språket är viktigt, nyanserna i språket är ännu viktigare och hur vi använder språket är nog viktigast av allt! Missuppfattningar och kränkthet beror nog för det mesta pga bristande kunskaper. Idag läser jag en krönika skriven av Atilla Yoldas:

Det jag ser är hur mer eller mindre privilegierade människor gör narr av ett språk på bekostnad av de som drabbas i socioekonomiskt utsatta områden. Människor som kämpar med geografisk segregation, social segregation, utanförskap, mellanförskap, diskriminering på arbetsmarknaden och en rad andra utmaningar på grund av bristande engagemang från det övriga samhället.

Han kan vårt svenska språk men förstår inte vårt sätt att använda språket och att vi ironiserar oh använder humor i språket. Då kommer kränktheten! Men hur är det då omvänt – när invandrare säger ”svenne banan” eller kallar flickor för ”hora” eller ”de vita” eller utbrister ”jag ska knulla din morsa” eller … Varför är det bra att själv kränka men dåligt att själv bli kränkt?

I Sverige gäller det svenska språket: i skolor, på arbetsplatser, på fritiden, inom medier, inom kultur, … Den som inte lär sig språket är dömd till utanförskap, arbetslöshet och kränkthet!

Styr politikerna vår kommunikation?

Oftast börjar vår kommunikation med våra medmänniskor med kallprat. Kallpratet blir ingång till djupare konversation – ett sätt att få kontakt och leta efter gemensamma saker att tala om.

Vädret är ett pålitligt ämne för kallprat. Det är varmt, kallt, frost, blåsigt, regnigt, snöar, soligt och molnigt. Vi fryser eller svettas. Vi utnyttjar vädret till att sola, bada, segla, cykla, sätta potatis, rensa i rabatter eller åka på utflykt. Vi använder vår-, sommar-, höst- vinter- eller regnkläder. Alltid något att prata om och att utvidga samtalet till: Hur var vädret på semestern?, Vart åkte ni? Gjorde ni något intressant?

Förutom vädret brukar jag öppna samtalet med: Var kommer du ifrån? eller Jag hör på din dialekt att du inte kommer härifrån – är du på genomresa? eller Jag känner igen din dialekt – kommer du möjligen ifrån … ?

Men med tanke på kränkthets faktorn bör man kanske vara lite försiktig när man kallpratar. Pratar man med någon som kommer från ett utanförskapsområde bör man inte kommentera semesterväder, bad eller kläder! De kanske lever i en socioekonomisk kontext och har inga möjligheter att åka skidor eller åka på solsemester. Vi bör kanske inte heller fråga var de kommer ifrån. De kan bli kränkta och tro att jag nedvärderar dem!

Jag har under det senaste årtiondet lärt mig att navigera försiktigt genom ett minfält av kränkthets symboler. Politikerna har ju lärt oss att Vi är inbitna rasister och ännu värre saker om vi säger något som någon annan kan uppfatta som kränkande. Ibland har jag mest lust att hålla tyst för att ingen ska bli kränkt. Men nu räcker det ju att kanske tänka en tanke som kan uppfattas som kränkande!

Hur har det blivit så? När förändrades vårt språk och vårt sätt att kommunicera? När kom alla nyorden som jag verkligen försöker att förstå? Ordet problem försvann ur politikernas vokabulär för att ersättas av ordet utmaning. Plötsligt blev hela vårt samhälle fyllt med utmaningar och nu har politikerna gjort en nyupptäckt – att det det finns problem. Ordet hen planterades in i vårt språk men har egentligen inte accepterats av allmänheten – för oss räcker det att använda han, hon, den eller det. Men ordet infördes eftersom HTBQ-människor kände sig kränkta.

Nu får det inte heta talesman eller riksdagsman. Feministerna blir kränkta orden har blivit neutrala: talesperson och riksdagsperson.

För drygt ett år sedan introducerades ordet flockimmunitet av FHM. Flockimmunitet är ett indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av en population har utvecklat immunitet mot en sjukdom och därigenom skyddar även icke-immuna individer. Tidigare talades det inte om ordet. Men nu vill vår statsminister inte ens stå för att man har haft denna strategi angående ccoronaviruset. Han vill inte ens ta ordet i sin mun utan talar om folkimmunitet istället! Är det kränkande att tala om befolkningen som en flock? Det kanske blir mer oproblematiskt att prata om folk?

När jag nu samtalar med mina medmänniskor – verbalt eller skriftligt – så dröjer det inte många minuter förrän ordet vaccin dyker upp: Har du vaccinerat dig? eller Jag har fått första sprutan! eller Jag fick en tid för andra sprutan! Människor är glada över att ha fått sin spruta och måste berätta! De är glada för att de lyder politikerna och kvalificerar sig för ett vaccinpass med tillhörande rättigheter. Det har blivit ett nytt samtalsämne som kan följas upp med berättelser om tillverkare och ev biverkningar. Men är inte detta ett kränkande samtalsämne mot alla de som inte kan eller vill vaccinera sig? Vad tänker politikerna göra för att stoppa dessa kränkningar? Kränkningar är ju ett mycket större virus än coronaviruset!

Är kränkthet ett värre virus än coronaviruset? | ulsansblogg

En digital värld på gott och ont

Kanske internet och sociala medier bidrar till en bättre värld – där vi slipper inblandning och pålagor i vår vardag och där vi slipper skyhöga skatter som används till ändamål som vi inte har beslutat om! Men en digital värld kan också leda till övervakning, villkorade tjänster och indoktrinering. Vilken framtid vill vi ha?

Som en följd av digitaliseringen har kommunikationsstrategernas skara blivit större. Många kommuner, landsting och myndigheter har idag kommunikatörer anställda. Samma sak gäller riksdagen, regeringen, EU, FN och andra större organisationer och företag. Varför? Jo, tjänstemännen och politikerna är osäkra på hur de ska handskas med internet, sociala medier och allmänhetens förväntan på snabb information. Kommunikatören ska vara en mellanhand mellan de beslutande och vanliga människor. De ska informera om viktiga beslut och händelser men också kunna svara på allmänhetens frågor. Ibland kommer allmänhetens frågor snabbare än kommunikatören har någon information. Ibland ställs frågor och krav som de inte är förberedda på. Som ett led i detta ansvarar de för websidorna och tryckmaterial.

Hur många kommunikatörer finns det? Enligt Hampus Zethelius, kommunikationsansvarig på Sveriges kommunikatörer, hade organisationen 4.958 medlemmar 2008. Nu närmar man sig 7.000 medlemmar I vintras räknade man 6.931 medlemmar – en ökning med nästan 40 procent.

Ett exempel är Göteborgs stad som har 236 anställda kommunikatörer anställda. Det är fler än någon annan kommun, region och troligtvis myndighet i Sverige. Den enda kommun som kommer i närheten är Stockholm med drygt 200 kommunikatörer.

En kartläggning visar att Göteborgs stads kommunikatörer kostar 406 000 kronor om dagen – eller över 151 miljoner varje år, i 2016 års lönenivå. Pengarna står bland annat skattebetalarna för. Det är lika mycket som skolgången kostar för 1 417 grundskoleelever, inklusive skollunch, läroböcker och skolskjuts, under ett år.

Med så många kommunikatörer anställda kan ju en mängd uppgifter upprepas och framställas som riktiga trots att de inte är faktabaserade. Det handlar alltså om ren propaganda och saknar egentligen informationsvärde. Det går egentligen inte att kontrollera vad som är sant eller falskt. Men … den stora allmänheten tror ju att kommunens information är sann.

Vi har sett kommunikatörers framfart under de senaste åren. En del av dem uppträder närmast som aktivister. Vi har sett dem i samband med flyktingkrisen, kvinnomarscher, #metoo, #jagärhär, Svenska Akademihärvan, flygskam, bensindrivna bilar, klimatfrågan och nu senast corronaviruset och Black Lives Matter.

Alla regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferenser är bara en del av den strategi som kommunikatörerna utarbetar. Att synas ofta, tala om att de gör sitt bästa och att se trovärdiga ut är deras strategi. Det är dessa kommunikatörer som gjorde Tegnell till en kändis. Det var kommunikatörer som medvetet gjorde Greta Thunberg till en ledare för klimatrörelsen.

Det är kommunikatörer som drevar mot de som anses ha misshagliga åsikter som Joakim Lamotte, Alexander Bard, Katerina Janouch, Ingrid Karlqvist, Hanif Bali eller Aron Flam. De planterar sin propaganda, som ibland är ren lögn, om dessa personer hos vissa lättmottagliga individer. Snabbt sprider detta sig via bl a sociala medier.

Är det en sådan värld vi vill leva i? En värld – där den som är skickligast på att saluföra sina lögner vinner framgång?

Idag ser vi jakten på vaccin mot coronaviruset. Redan nu har vi hört att vi kanske måste ha ett coronapass – som innehåller testtillfälle, immunitet och ev vaccinering. Detta pass måste vi visa upp om vi ska flyga eller kanske om vi ska besöka vissa evenemang. Den som inte vill vaccinera sig kommer kanske att straffas genom att inte få flyga eller besöka vissa platser.

Det finns önskemål om att vi samtidigt får ett microchips insatt i kroppen. Med det chipset kan vi kontrolleras. Det går ju redan nu att följa vårt rörelsemönster via mobiltelefonen. Men den kan vi ju stänga av och lägga ifrån oss.

Men ett microchips i kroppen går inte att stänga av. På det kan alla data om oss samlas: vad vi äter, när vi sover, var vi befinner oss, var vi får befinna oss, vilka vaccineringar vi har fått, vilka dörrar vi går igenom, vem vi träffar, vilka tv-program som vi ser på, vilka sociala medier vi besöker, vilka åsikter vi har osv. Risken är stor att vissa personer som uppför sig väl (enligt de styrande) får en mängd privilegier medan de som umgås med fel personer, äter fel mat, inte tittar på stats-tv eller läser propagandatexter får en mängd restriktioner.

Nu tror jag och hoppas att microchips inplanterade i människokroppen inte kommer att hända under min livstid. Men det ryser i kroppen av att tänka på att vissa globala krafter med stor makt har yttrat dessa idéer. De vill utnyttja digitala framgångar till att styra sina medmänniskor!

En fundering från mig är att vi kanske borde återvända till Upplysningstiden:

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar.

I dagens Sverige har de flesta medborgarna lika stora eller större kunskaper än politikerna. Civilsamhället fungerar utan eller trots politikers inblandning. Vi är många som envisas att bo på andra orter än storstäder. Vi är många som lagar vår egen mat, vägrar att konsumera, vägrar att ta till oss ”Bröd och skådespel åt folket”. Vi är många som inte godkänner den indoktrinering, lobbyism och desinformation som dagligen serveras i medierna och i skolorna. Vi är många som har kunskaper och vill bestämma över våra egna liv! Kommer internet och sociala medier bidrar till en bättre värld? Eller blir det tvärtom! Kommer den digitaliserade världen att förstöra livet för vanliga människor?

glödlampa

Tidigare äldre inlägg

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter och sunt förnuft

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: