Tufft för kommuner med många nyanlända

Individen tas ifrån det personliga ansvaret alltmer.och politikerna på central nivå saknar ansvar när de pådyvlar ansvaret på kommunerna och därmed också kostnaderna.
Vi lever i ett samhälle som blir alltmer osäkert.

Petterssons gör Sverige lagom!

INVANDRING. För de kommuner som tagit emot många nyanlända elever i skolan väntar snart en tuffare ekonomisk situation. Under de första två åren man tar emot nyanlända elever får kommunen ett statligt bidrag, men sedan försvinner bidraget och kommunen väntas klara kostnaderna själv.

View original post 186 fler ord

Annonser

Vi är ju så rika

Alltför ofta hör vi finansministern utbrista: ”Det går ju bra för Sverige!” Speciellt nu när det närmar sig valet. Men hur bra går det?

I min kommun görs sparbeting på skolan och förskolan m fl områden. Jag läste SCB:s senaste siffror som visar att 80 procent av landets kommuner ökat sin skuldsättning i kronor per invånare under perioden 2014-2017.

– Det räcker inte med det löpande kassaflödet i en så investeringsintensiv period som vi är inne i, säger Mattias Bokenblom, forskningsansvarig på låneinstitutet Kommuninvest, till Nyhetsbyrån Siren.

Allt fler kommuner lånar idag till investeringar även i de skattefinansierade kärnverksamheterna. Det handlar om allt från VA-utbyggnader till bygge av bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.

När inte kommunerna klarar av sin kärnverksamhet så kan vi väl knappast påstå att det går bra för Sverige. Finansministern kan kanske säga det? När staten inte betalar ut de utlovade pengarna till kommunerna så måste ju kommunerna låna pengar. I kommunen som jag bor har kommunalskatten höjts med 0,75 %. Men kommunen har lånat 30 126 kr per invånare – en ökning sen 2014 med 6 246 kr.  Men det går ju bra för Sverige!

Vår kommun deltar i Brygga bostäder – ett projekt som är tänkt att få fler att våga hyra ut en sommarstuga, gårdshus eller del av en bostad. Det har varit svårt att övertyga folk om att våga hyra ut men till hösten går arbetet in i en ny fas.

Då startar ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljat 346 688 kronor till. Det går under namnen Förstudie byggande och/eller renovering av fastigheter för och av nyanlända i våra kommuner.

Med projektet vill de skapa sysselsättning för nyanlända och ungdomar samtidigt som de får slita för att få sig en bostad. De får renovera eller bygga sin egen bostad.

Det saknas alltså bostäder åt de nyanlända och nu tvingas kommunerna att vaska fram dessa. Vår kommun fått åtagande av staten att ordna bostad åt 30 personer under 2018. detta är bostäder som inte finns men det bryr sig inte staten om när de överlämnar ansvaret på kommunerna. Det går ju bra för Sverige.

”Statens kostnader för migrationspolitiken beräknas uppgå till 70-80 miljarder kronor årligen de kommande åren. Det minskar regeringens utrymme för nya reformer.” enligt SvD.

Men vad gör det? Vi är ju så rika och det går bra för Sverige!

Enligt Konjunkturinstitutets prognos väntas de svenska hushållens ränteavdrag snart utgöra en gigantisk kostnad för Sverige. 2021 väntas kostnaden stiga till hela 34 miljarder kr. Därefter skenar kostnaden till 47 miljarder redan 2023 och år 2026 hela 61 miljarder, rapporterar SvD.

 ”Kostnaden för staten för ränteavdragen kommer att skjuta i höjden på ett sätt som jag inte tror att någon regering kommer att kunna acceptera, så mitt råd till hushållen är att de redan nu börjar planera för att man kommer att få förändringar i ränteavdragen framöver. Jag är ganska övertygad om att det kommer att komma under nästa mandatperiod”, säger finansmarknadsministern Bolund.

Ränteavdrag – hur kan man kalla det för kostnader? Möjligtvis uteblivna skatteintäkter! Kan det vara så att han vill avskaffa ränteavdragen för att Sverige ska kunna klara av kostnaderna för migrationen? Så kan det väl inte vara? Det går ju bra för Sverige och vi är ju så rika! Vad händer med de som har räntebidrag på sina bostäder idag? Kommer de att ha råd att bo kvar i sina bostäder? Vart ska de annars flytta – det är ju bostadsbrist? Ska vi få samma bostadsbubbla som man har haft i Spanien med mängder av tomma bostäder som ingen har råd att bo i?

Vem är det som är rika? Fattigpensionärer, sjuka eller handikappade, barnfamiljer, ensamstående föräldrar, …? Kommunerna som vi bor i är ju inte rika? De enda som jag på rak arm kan påstå är rika är våra makthavare!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hur mycket är ett samverkansavtal värt?

Nästan alla kommuner i landet ca 85 % har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Genom en särskild arbetsmodell — med kartläggning, problembild, åtgärder och uppföljning — ska överenskommelserna bidra till ett effektivare brottsförebyggande arbete i samverkan.

Det låter ju bra, men vad innebär det för oss medborgare? Rent konkret innebär det att representanter från kommunen diskuterar brottsrelaterade problem med den lokala polisen. Medborgarna får tycka till i enkäter om hur de upplever tryggheten i kommunen. Sen förbinder sig kommunen och polisen att gemensamt jobba med problemen.

Det kan vara bra om man kommer fram till en gemensam plan på hur man ska kunna minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Kanske i form av mer bevakning på vissa platser och mer belysning. Men … minskar det antalet kriminella eller antalet brott? I min tankevärld så kommer brotten att begås någon annanstans istället – en plats som inte är upplyst eller bevakad. Men jag har kanske fel?

2008 började man arbeta efter denna modell. Jag läser BRÅ:s rapport från 2013 om samarbetet:

”Drygt hälften av de svarande i enkäterna anger – på en direkt fråga
– att de upplever att överenskommelsen har lett till ”något bättre”
effekter på brottligheten. När de själva får beskriva vilka framgångar
de nått utifrån överenskommelsen är det dock få som nämner
effekterna på brottsligheten. I stället är det själva samarbetet
mellan polis och kommun som lyfts fram – att detta har blivit mer
strukturerat och att relationerna mellan parterna har förbättrats.
Detta gäller även intervjustudien, där många beskriver ett förbättrat
samarbete som ett huvudsyfte med överenskommelserna. Flera
intervjupersoner uttrycker till och med en skepsis till om det går
att få någon större effekt på brottsligheten i kommunen genom
samverkansöverenskommelserna. En anledning som så nämns är
att åtgärderna i överenskommelsen pågick redan innan överenskommelsen
infördes. ”

Bättre samarbete? Men vad är målet med samarbetet? Det borde ju vara att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna – ett medborgarlöfte. Men så är uppenbarligen inte fallet.

Idag googlade jag runt på ”samverkansavtal mellan polisen och kommunerna” oh läser artiklar som beskriver om samverkansavtal men inget om uppföljning eller minskad brottslighet eller ökad trygghet. I många kommuner arbetar man med alkohol-, narkotika- och tobaksinformation. Men det är väl inget nytt. Det har ju förekommit sedan 50-60 år tillbaka. Lyktstolpar, kameraövervakning och vaktbolag är andra ingredienser.

Men vad händer då om inte avtalet hålls? Ingenting! När polisen saknar resurser och stor del av deras arbetstid används till information och samverkanstid så klarar de inte av sitt uppdrag att skydda medborgarna. Då tvingas många kommuner att hyra in vaktbolag. Många poliser flyr sitt yrke eftersom de inser att de inte längre kan lägga sin arbetstid på brottsbekämpning. Det har gått så långt att statsministern igår skrev på sin FB-sida – i ett försök att ragga blivande poliserr:

”Med start vårterminen 2019 finns möjligheten att studera till polis vid Malmö universitet där en ny polisutbildning nu öppnar. Inom kort kommer ytterligare en polisutbildning att starta, i Västsverige. Sedan tidigare finns utbildningen i Växjö, Södertörn och Umeå.

Jag vill uppmana dig som är intresserad av polisyrket att ta chansen och söka. Fram till den 31 maj är ansökningen till polisutbildningen öppen. Läs mer på: https://polisen.se/blipolis”

Just det! Det är kris inom polisen. De saknas ett stort antal poliser. Men så blir det väl när politiker vill styra och omorganisera. Det hade kanske varit bättre att ge polisen arbetsro?

Som vanligt är det vi skattebetalare som fortsatt snällt och vänligt ska betala utan att få något levererat. Samverkansavtal och medborgarlöfte levererar ingen trygghet! Tänk på det i valet och rösta på ett parti som satsar på medborgarnas trygghet och polisens arbetsro!

Lokala problembilder ska tas fram genom medarbetarnas kunskap om den lokala brottsligheten, genom samverkan och genom dialog med medborgarna. Dessutom ska lokala trygghetsundersökningar göras i Sveriges kommuner. Utifrån den lokala problembilden sätts lokala mål. Till dem knyts lokala medborgarlöften som är en utveckling av dagens samverkansavtal mellan polis och kommun. Löftena blir en form av åtaganden som lokalpolisområdeschefen gör gentemot medborgarna i kommunen och som kommuniceras offentligt till exempel genom polisen.se och media. Samverkan med kommunerna stärks genom att det ska finnas kommunpolis för samarbetet med kommunen och andra lokala aktörer. Det finns redan på många ställen men nu ska det finnas i alla kommuner och med ett tydligare och mer publikt uppdrag. Lokalpolischefen får ett större ansvar för medborgar- och resultatkommunikation, till exempel genom att hålla återkommande medborgardialoger. För att klara detta får lokalpolisområdena stöd av polisområden, regioner och de gemensamma avdelningarna. Lokala problembilder, lokala mål och medborgarlöften.

 

 

Tidigare äldre inlägg

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

livsmönster

En blogg om mitt liv, om min vardag tillsammans med min fru och våra husdjur

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produkter åt företag.

...blott ett litet strå...

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: