Har globaliseringen slagit knut på sig själv?

Globaliseringen är en sedan länge pågående process som innebär att världens länder knyts samman. Avstånden mellan platser och kulturer minskar när rörligheten ökar. Man brukar tala om en politisk, kulturell och ekonomisk utveckling på global nivå. Makt förskjuts till över- och mellanstatliga organ (till exempel EU), värderingar korsar kulturella gränser genom utökade sociala nätverk och de nationella ekonomierna tvingas samman.

Ovanstående läste jag här. Men resten är mina egna funderingar.

En förutsättning för fortsättning av globalisering är enligt ovanstående rörlighet. Men vad händer då i dessa pandemitider? Regering efter regering uppmanar sin befolkning att stanna hemma, att hålla avstånd, att bara träffa sina närmaste (och knappt dem heller – iallafall inte sina närstående på äldreboende). Befolkningen ska inte shoppa, resa vare sig inom eller utom landet, gå på krogen, besöka kultur- och idrottsarrangemang eller möten.

Under tiden uppstår arbetslöshet och konkurser. Människor som skulle utgöra deras köpkraft får mindre i plånboken och kan inte konsumera. Skatteintäkter minskar. Nationella utgifter ökar och utrymmet för att stödja global ekonomi minskar.

Pandemin sätter verkligen käppar i hjulen för rörlighet, ekonomiska och kulturella utbyten. Det är väl därför som den globala makteliten kämpar med att finna ett vaccin som de kan tvinga i oss alla? De vill ju ha igång rörligheten och konsumtionen igen så att de kan fortsätta att tjäna pengar på oss. De vill hitta ännu fler sätt att tjäna pengar.

Under rådande virussituation har de utnyttjat oss alla med att sälja skyddsutrustning, handsprit, handskar, antibiotika mm som aldrig förr. De har satt skräck i en stor del av befolkningen och världens politiker och försökt att piska oss till att känna tillit till dem och deras lösningar på världens problem. De har köpt upp medier som kan vidarebefordra deras propaganda och strypa alla alternativa nyheter. De talar dagligen om för oss vad vi ska tro på eller inte tro på. Enkla lösningar som vitaminer och näringsämnen förkastar de!

En av deras lösningar blir nu att sälja vaccin som det enda saliggörande och en annan är att lösa det stora klimathotet. Hela klimatfrågan har ju drivits av globala mångmiljardärer! Till sin hjälp har de tagit klimataktivisterna. De har skapat ett behov av klimatsmarta lösningar som de kan tjäna pengar på.

Men klimataktivisterna vill ju motverka allt som globalisterna står för. Klimataktivisterna vill ju inte att vi ska vara rörliga! Vi ska inte flyga, vi ska införa cirkulär ekonomi, vi ska äta närodlat och vi ska dra ner på vår standard! De gillar inte vare sig tillväxt eller kapitalism. Helst ska vi gå med hacka och spade och odla våra egna grönsaker, inte äta kött och leva i ett luftslott.

Om globalisterna vill få fart på det globala kapitalistiska hjulet igen så måste de göra sig av med klimataktivisterna som har fått alltför stor makt. Men då måste de ju erkänna att det är de själv som har hittat på klimathotet! De måste erkänna att allt handlar om deras egenintresse och girighet! Kommer de att göra det?

Antagligen kommer de att dra ut på pandemin och hoppas på att klimataktivisterna kroknar under tiden. De kommer under tiden att leta efter nya områden som kan ge dem makt över resten av befolkningen och som kan göra dem ännu rikare!

Slå knut på sig själv En utmaning för hjärnan! Bubbelorm Hemlig förvaring

Största möjliga tystnad …!

Så brukar cirkusdirektörer yttra sig när något riktigt svårt cirkusnummer ska utföras och artisterna måste koncentrera sig! Tystnad och koncentrationsmöjligheter har blivit en bristvara i vårt land.

”Det svenska samhället uppfattas ofta utifrån som förhållandevis jämlikt, fredligt och välmående. Svenskar framstår ofta som ganska vänliga men kyliga i sin framtoning. Det är förhållandevis ovanligt att man är högljudd eller visar starka känslor offentligt i Sverige. En del kan uppfatta svenskar som blyga, andra som ointresserade eller rent av oartiga och kyliga.”

Så beskrevs svenska folket för fyra år sedan i en sajt som hette Landguiden – den guiden hittar jag inte på webben längre. Men beskrivningen stod under rubriken Sverige – seder och bruk. Vi är alltså fredliga, vänliga, kyliga och inte högljudda! Jag kan nog hålla med om beskrivningen. Men vad har då hänt med det offentliga rummet: gator, torg, bibliotek, museum, badhus, kollektivtrfik mm?

För kanske fem eller fler år sedan så debatterade jag om bibliotek. Många bibliotek har utsatts för skadegörelse och bråk. För mig har biblioteket alltid varit lugn och ro. Tystnad för att kunna sitta i ett hörn och läsa lite i en bok (för att sen låna hem den) eller en tidning. Det har varit en stund för avkoppling eller ibland studier. Jag läste en artikel 2015:

Att återställa lugnet på stadsbiblioteket i Norrköping har blivit en dyr historia. Problemet med missbrukare har gjort att biblioteket har fått anställa en ordningsvakt. 

Men jag minns också en debatt där en ung mamma var förtretad för att bibliotekarien bett henne att inte låta barnet springa och leka och stoja mellan bokhyllorna. Så läste jag en insändare:

Härom dagen besökte jag biblioteket i Sollefteå. Jag hade sett fram emot att få sitta i lugn och ro och läsa i deras tidskrifter.

Döm om min förvåning när jag upptäckte att biblioteket inte längre är en tyst plats. I ett av rummen satt två kvinnor framför en dator där en röst högt och ljudligt undervisade dem. Efter ett tag kom en grupp herrar som också högt och ljudligt samspråkade så att alla hörde vad de avhandlade.

Men det är ju inte enbart tystnaden som saknas på våra bibliotek. Skadegörelse, våld och bränder förekommer då och då. Det kändes befriande att läsa en bibliotekaries egna ord i en debattartikel 2015:

”Avståndet mellan bröliga mobilpratare och våld är såklart enormt och kanske är det två skilda diskussioner. Men som bibliotekarie, placerad på biblioteksgolvet ett antal timmar varje vecka, ser jag ändå ett samband. Det handlar om den tynande omsorg om biblioteksrummet som orsakas inte minst av biblioteksbranschen själv, en bransch med mindervärdeskomplex som sneglar mot närmsta förändringskonsult som dreglar efter att biblioteken ska likna en migränkäck lördag på Ikea. Jag blir galen om jag ser ännu en ”nydanande” kampanj av typen ”bibliotek – inte bara böcker”. Jag får krupp om jag tvingas uthärda ytterligare en konferens där slagorden ”mötesplats”, ”vardagsrum” och ”allaktivitetshus” blinkar mot mig i en powerpoint.”

Bibliotek borde självklart handla om böcker och tystnad. Syftet med ett museum är att samla och bevara objekt av betydelse för att visa för allmänheten. Men …

I rapporten ”Museerna och mångfalden”, skriven på uppdrag av regeringen 2014, slår man fast att museer radikalt måste förändra sitt sätt att arbeta för att verka inkluderande i det mångkulturella Sverige. Det betyder att man måste ifrågasätta gängse syn inte bara på kulturarvet, utan på fakta överhuvudtaget. Museerna behöver ”lämna rollen som bärare av rätt eller fel” och av vad som är ”värdefullt eller historiskt korrekt”. I stället bör de ”fokusera på att facillitera samtal” som leder fram till ”multipla synsätt”, skriver myndigheten. Men det är inte bara flummet som är slående i rapporten, utan också den auktoritära ansatsen. Den nya överideologin ska genomsyra allt arbete, skriver man. Det kräver att museerna tillämpar kunskaper i ”genusteori, rasifiering och intersektionella perspektiv”.

Museer ska alltså inte längre samla och bevara objekt av betydelse för allmänheten … om de inte kan väva in genusteori, rasifiering och intersektionella perspektiv. Även museer problem idag! Tidvis fungerar de mer som fritidsgård än som museum!

Simhallar borde väl vara till för de som vill bada, simma eller motionera i vatten. Men … även där har vi fått in problem i form av hot, stök, våld och sexuella trakasserier.

Vi fria debattörer har påpekat dessa problem under många år. Nu är problemen så stora att BRÅ har skrivit en rapport.

I stort sett alla simhallar och bibliotek har upplevt bråk och stök från besökare det senaste året. Men variationen är stor, vissa verksamheter är mer utsatta och det är ofta en liten grupp personer som ligger bakom ordningsstörningarna. På lite mindre än hälften av simhallarna har antingen besökare eller personal utsatts för våld. De allra flesta företrädare för simhallarna säger att det är samma personer som ligger bakom händelserna. Det är i huvudsak straffmyndiga pojkar och män. 

Bland biblioteken rapporterar alla om någon form av brott eller ordningsstörningar det senaste året, men precis som för simhallarna är variationen stor, bibliotek i större städer och tätorter är mer utsatta. På ungefär en tredjedel av biblioteken har det förekommit hot och trakasserier. Stölder har förekommit på tre av fyra bibliotek.  

I stort sett alla bibliotek har haft besökare som varit berusade och i vissa fall har det även förekommit narkotikaförsäljning. I flera intervjuer nämns att hemlösa ibland sover på biblioteken och använder de offentliga toaletterna som badrum. 

I första hand skapar händelserna en otrygg arbetssituation för dem som jobbar på biblioteken och simhallarna. Biblioteken behöver lägga mycket tid och resurser på att ta fram rutiner för hur personer och situationer ska hanteras.  Det innebär att scheman anpassas, att vissa rum kan stängas av och att vissa aktiviteter kan ställas in om det inte går att säkerställa att personalen är trygg. 

Även besökare påverkas av stök och oro för att utsättas för brott. Vissa väljer därför att besöka bibliotek och simhallar mer sällan, enligt rapporten.

Ja, det stämmer nog! Jag och många med mig besöker aldrig vare sig bibliotek eller simhallar längre. De är inga oaser med tystnad, lugn och ro längre.

Vi fredliga, vänliga, kyliga och inte högljudda svenskar har trängts undan från dessa offentliga rum. Istället har de övertagits av bråkstakar. Det är inget som har skett idag! Men när myndigheter och politiker under mycket lång tid har blundat för problemen så har de eskalerat!

Bibliotek - Gnesta kommun

Vad är jag mest rädd för?

Ett samhälle i upplösning bjuder på många detaljer som jag kan bli rädd för. Jag kan bli rädd för att skadas fysiskt eller psykiskt, något ska drabba mina närstående, att grannarna ska drabbas av något, att min bostad blir förstörd, att kära minnessaker ska försvinna, … Men jag kan sträcka mig längre! Min rädsla kan grunda sig i omtanke om kvarteret jag bor i, staden, länet, landet, Europa, världen och medmänniskor.

Rubrikerna fladdrar i min hjärna om rånoffer, mord, sprängningar, skjutningar, knivhot, våldtäkter, hat och hot. Jag vill inte själv drabbas av något sådant alltså vill jag inte att någon annan heller drabbas. Så tänker jag på lögner och manipulation dvs BRÅ, SCB, politiker, medier, Näthatsgranskare, poliser, professorer, ”experter” och ”elit”. De kan jag ju inte lita på!

Jag kan ju inte låta bli att fundera över om alla dessa ”lögnhalsar” vill att jag ska fokusera på deras lögner för at de ska kunna dölja ännu värre saker för mig. Vill de att jag ska fokusera på Lamotte-gate för att de smärtfritt ska kunna driva igenom vissa beslut? Vill de att jag ska vara upptagen av att någon inte har fått ut sitt betyg från en skola som gick i konkurs för att de ska kunna driva igenom beslut om höghastighetsbanan? Vill de att jag ska fokusera på att någon har tafsat på rumpan på en servitris istället för att handgranater kastas in i restauranger? Vi ska vara rädda för SD, NMR, nazister och de brunblåa som enligt motparten vill återuppliva 30-talet framför att tänka på odemokratiska krafter som vill ta ifrån oss yttrandefrihet och beskära vårt självbestämmande!

Vad är det egentligen som jag borde vara rädd för och fokusera på? Några vill ju att jag ska fokusera på klimatkrisen! Men … vad gör det om klimatet skulle försämras, om vädret skulle bli mer opålitligt, om skördarna skulle bli mindre eller liknande? Om mänskligheten kämpar med att göra varandra illa och förstöra för varandra så blir det kanske inte så många människor kvar på jordklotet?

Jag kan helt enkelt inte bry mig om klimathotet när mänskligheten är ett ännu större hot! Det finns ingenting som är så farligt för människor som andra människors illvilja!

Tidigare äldre inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: