Hur stor är sannolikheten att vi råkar ut för en kärnkraftsolycka?

När vi kom hem så hittade vi information i brevhögen från Länsstyrelsen, om hur vi ska agera vid en kärnkraftsolycka. Med informationen bifogades 10 jodtabletter.

Jag läser att nya beredskapszoner gäller från 1 juli 2022. Vi hamnar innanför den yttre zonen dvs inom 25 km från kärnkraftverket. Jag har bott i området ca 30 år men har aldrig fått någon sådan information i brevlådan tidigare. Oskarshamns Kärnkraftverk har tre reaktorer varav en är i drift och två har stängts av permanent. O1 togs i kommersiell drift 1972, O2 1975 och O3 1985. O1 stängdes 2017 och O2 2015. O3 har moderniserats och är fortfarande i drift.

Inga olyckor har hänt på kärnkraftverket. Men 2008 fick OKG kritik av dåvarande Statens kärnkraftinspektion SKI (idag Strålsäkerhetsmyndigheten) för att vissa kontrollstationer inte var bemannade dygnet runt. År 2014 tog sig miljöaktivister från Greenpeace in på området genom att klättra över staket. De kunde även ta sig upp på taket till reaktor 2, vilket organisationen anser påvisa fortsatta brister i säkerheten för anläggningen.

Ett kärnkraftverk släpper vid normal drift ut små mängder radioaktivitet till vatten och luft i omgivningen, vilket övervakas på olika sätt och redovisas återkommande för SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten). Beräkningar görs av stråldoser till en ”kritisk grupp”, vilket är en tänkt grupp personer som ständigt vistas i kraftverkets omedelbara närhet och som huvudsakligen livnär sig på odling, djurhållning och fiske. Den kritiska gruppen tillåts få en dos på högst 0,1 mSv/år, vilket kan jämföras med att alla personer i Sverige får cirka 2–3 mSv/år i bakgrundsstrålning från berggrund, flygresor, medicinsk diagnostik och liknande källor som är svåra att undvika. För 2015 liksom för de föregående tio åren redovisade OKG en maximal dos till kritisk grupp på cirka 0,0002 mSv/år, det vill säga 500 gånger mindre än det tillåtna gränsvärdet, och 10 000 gånger mindre än normal bakgrundsstrålning. Enligt Wikipedia.

Jag funderar över varför beredskapszonen har utökats nu när vi bara har en reaktor i drift. Är läget allvarligare nu än vad det har varit de senaste 50 åren? Jag läser på Strålskyddsmyndighetens sida:

I samband med Rysslands invasion av Ukraina har vi fått in en del frågor om situationen i Tjernobyl, Ukrainas kärntekniska anläggningar, jodtabletter och vad vi som myndighet gör i händelse av en kris utomlands, där radioaktiva ämnen kan spridas i atmosfären. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Det spända världspolitiska läget och diskussionerna om kärnvapen skrämmer alltså svenskarna och har fått allt fler att förbereda sig för en eventuell kris. Kan detta vara orsaken till att vi fick ett utskick från Länsstyrelsen?

Jodtabletterna, som vi fick tillsammans med informationen, innehåller icke radioaktiv jod och blockerar upptaget av radioaktiv jod, är just nu plötsligt slutsålda på de flesta apotek. Men kan extra tillskott av jod verkligen ge det skydd man önskar, och finns det några eventuella risker med att äta mycket jod? Enligt FASS:

Vid en kärnkraftsolycka sänds meddelandet om jodtabletter i media (radio, television, internet) av myndigheterna.

Tabletterna skyddar ej mot annan typ av strålning från radioaktiva ämnen.

Upptaget av radioaktiv jod i sköldkörteln kan blockeras genom tidig tillförsel av hög dos kaliumjodid. Sköldkörteln har då redan tagit upp tillräckligt med jod och någon radioaktiv jod kan inte tas upp.

Risken för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktiv jod är större för unga individer än för äldre. Generellt gäller att foster från 12:e veckan, nyfödda och barn tillhör de känsligaste grupperna eftersom sköldkörteln hos unga individer är i tillväxt.

Sent intag av kaliumjodidtabletter (24 timmar efter exponering) kan vara skadligt eftersom det kan förlänga närvaron av radioaktiv jod som har samlats i sköldkörteln.

Intag av jodtabletter rekommenderas inte för personer över 40 år, eftersom det i denna ålder inte finns någon ökad risk för sköldkörtelcancer orsakad av exponering för radioaktivt jod.

Jodtabletterna hjälper alltså inte för oss som är över 40 år. De hjälper egentligen mest barn och gravida. Då kan man undra varför alla hushåll inom beredskapszonen har fått dessa tabletter hemsända. Drygt hälften av oss är över 40 år enligt statistiken. Varför har Länsstyrelsen slängt ut pengar på detta även om tanken var god? Som vanligt, slöseri med skattemedel! Hur stor är egentligen sannolikheten att vi drabbas av en kärnkraftsolycka?

Vindkraftspark eller kärnkraftsverk?

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) besökte Kalmar län under tisdagen och onsdagen denna vecka för att ta del av fossilfri energiproduktion till land och till havs. Under de två dagarna besökte han bl a ett kärnkraftverk och en vindkraftpark.

Tisdagen inleddes med att energiministern besökte kärnkraftverket i Oskarshamn där den tredje reaktorn, O3, under förra året levererade 11,43 TWh. Khashayar Farmanbar fick även en genomgång om hur nedmonteringen av kraftverkets två andra reaktorer, O1 och O2 går.

Energiministern besökte därefter Kårehamn Vindkraftpark som ligger 7 km till havs utanför Kårehamn på östra Öland. Den består av 16 vindkraftverk på 3 MW vardera och den totala investeringen var ca 1,2 miljarder kronor. Vindkraftparken, som blev klar sommaren 2013. Med en total kapacitet på 48 MW är Kårehamn störst i sitt slag i den svenska delen av Östersjön.

Så långt kom jag i artikeln om energiministerns besök. Sen börjar jag att fundera kring Märta Stenevi och Miljöpartiets bild över hur det svenska landskapet och energiförsörjningen ska se ut i framtiden:

Produktionen från dagens 4 754 vindkraftverk ska fyrdubblas och staten ska ge miljarder till kommuner som får igång bygget. Fyrdubblingen blir drygt 19 000 vindkraftverk.

Vi såg med egna ögon när delarna till Kårehamns vindkraftpark transporterades ut i havet. Bilar körde i skytteltrafik genom vår stad med sprängsten som fundamenten vilar på och fylldes med. Fundamenten forslades med specialfartyg och på placerade på 8 till 20 m djup och de väger ca 6 000 ton/st. Varje fundament är 22 m i diameter. Den delen som vi ser av vindkraftverket är liten i sammanhanget.

Men helst vill Miljöpartiet ha vindkraftparker till havs för att inte människor och djur ska bli störda. Om de får som de vill så kommer det att finnas många vindkraftparker utmed våra kuster. De kan ju inte placeras så långt ut till havs pga säkerhet och underhåll. Vi har 2 400 km kust runt Sverige. Ska kusten täckas med vindkraftsparker?

Mycket siffror! 1 TWh = 1 000 000 MWh. Men för att täcka elproduktion motsvarande O3:an krävs ca 238 000 vindkraftsparker med samma kapacitet som den i Kårehamn! Finns det överhuvud taget några planer på att bygga så många vindkraftverk? Det statliga Vattenfall skriver:

För att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem behöver den svenska vindkraften bli ungefär lika stor som vattenkraften, vilket motsvarar en årlig produktion om cirka 65 terawattimmar. Beroende på teknikutvecklingen räknar man med att det kommer att finnas cirka 4 000–6 000 vindkraftverk år 2040.

Det känns som att Miljöpartiet med Märta Stenevi och Vattenfall talar om helt olika saker! Miljöpartiet vill bara pumpa ut miljarder kr till byggnation av vindkraftverk och tänker väldigt lite på kapacitet och teknikutveckling.

Vattenfall: All el har en klimatpåverkan, sett ur ett livscykelperspektiv – från vagga till grav. Sedan 20 år tillbaka har vi arbetat med livscykelanalyser för att se hur vår produktion påverkar naturen och hur vi kan arbeta för att minska påverkan. Vattenfalls livscykelanalys för vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget visar bland annat att klimatavtrycket för hela parken på 84 verk är 6–7 gram koldioxid per producerad kilowattimme.

När vi planerar nya vindkraftsparker är påverkan på naturmiljön ofta en central fråga och ibland avgörande för om vi får tillstånd att bygga vindkraft. För landbaserad vindkraft är det framför allt risken för påverkan på fåglar, fladdermöss och rennäringen som kan vara avgörande. Vi jobbar kontinuerligt med att anpassa våra projekt för att minska vår påverkan på den biologiska mångfalden så mycket som möjligt.

Naturligtvis påverkas miljön av alla mänskliga ingrepp. Även vindkraftparker till havs kommer att påverka miljön. Hur stor påverkan blir har vi ingen aning om! Framtiden kan ge oss ett facit!

Lite siffror:

Under 2021 producerades 166 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft (70,6 TWh) och kärnkraft (51,0 TWh). Tillsammans svarade de för tre fjärdedelar av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Märta Stenevi sa i partiledardebatten i söndags:

 Ska vi ha billig el nu, eller dyr el sedan? Vill vi sänka elkostnaderna för svenska hushåll och företag, då behöver vi bygga ut vindkraft, framför allt till havs.

Vad menade hon? Vi har fungerande kärnkraftverk men elen är ändå dyr pga politiska beslut. Varför skulle elen bli billigare med vindkraftsparker som inte ens kan leverera lika mycket el som kärnkraftverken gör? Kan ingen få tyst på denna pladderkvarn? Hon och hennes parti är bakåtsträvande och förstör mer än vad de åstadkommer!

Här ser vi de gigantiska fundamenten som finns under vattenytan och som vindkraftverken vilar på utanför Kårehamn.

Friluftsfrämjandet kallar kärnkraftsivrare pedofiler

Är man lobbychef är det man skriver online alltid jobbet. Jag jobbar själv med lobbyism. Ingenting kan ses som privat i sociala medier.

Idag gick Friluftsfrämjandets lobbychef till attack mot alla som gillar kärnkraft och han sparade inte på krutet – han kallar oss pedofiler.

Läs hela artikeln HÄR,

Tidigare äldre inlägg

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: