Blir vi informerade, desinformerade eller bara utsatta för massiv propaganda?

De flesta av oss blir upplysta om olika händelser via medierna. Men kan vi lita på att medierna förmedlar fakta? Kanske förmedlar de bara halva sanningar? Är det desinformation som de förmedlar till oss eller kan ske politisk propaganda? Ingen som vet! Men även om de tror att de förmedlar korrekt information så har de fått den informationen av någon annan som kanske har fått den från någon annan som kanske har en egen agenda

Få av oss är så kompletta att vi kan förstå allting. Vi har inte tillräckliga kunskaper för att ta 100 %-igt riktiga beslut. Det gäller ju även alla de som jobbar i mediebranschen. Deras analyser är inte alltid de rätta och det händer säkert ofta att de förmedlar både halvsanningar och lögner.

Mina tankar halkar in på Parkinsons lag skriven av C. Northcote Parkinson 1957. Han beskriver hur ett utskott ur den högre finansen arbetar och hur känslor tenderar att ta över när kunskaper saknas:


På den tiden var det få personer som visste vad en atomreaktor var och den kostade ca 50 miljoner kr.

1:a punkt på dagordningen var en satsning på en atomreaktor. Allt var förberett och det blev inga diskussioner och ett jakande beslut togs efter ca 2½ min.

Nästa punkt handlade om att bygga ett cykelskjul  åt kontorspersonalen till en kostnad av 4 700 kr. Alla vet hur ett cykelskjul kan se ut och det utbröt diskussioner om vilket material taket skulle vara av. Om man använde galvaniserad plåt så kunde man komma undan med en kostnad på 4 000 kr. Diskussionen varade i 45 min.

Så kom sista punkten som handlade om kaffe på företagsnämndens sammanträde till en kostnad av 9:50 kr per månad. Nu utbröt en livlig diskussion. Alla vet hur kaffe ska smaka och tillagas samt var man kan köpa billigt kaffe. Några tycker att det inte behövs kaffe på deras sammanträde. Denna diskussion slutar efter 1 timme och 45 minuter med att sekreteraren får som uppgift att ta fram det billigaste alternativet till nästa möte.

Inför valet 2018 är regeringen väldigt orolig för att information ska spridas som anses vara fejkade. Regeringen menade att allmänheten måste informeras om att mycket av det som skrivs på nätet är propaganda och desinformation. Detta kan vara en risk för samhället! Vi kommer säkert att möta samma argument inför det kommande valet!

Men vad är propaganda? Enligt Wikipedia:

Propaganda (av det latinskapropagare, ‘fortplanta’, ‘utbreda’), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (politik, policy, religion, uppfattning, förändring, vara, tjänst, etc.) eller någon (politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbete, befattning, position eller tjänst). Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.”

Propaganda är alltså ett ensidigt budskap som är avsett för att föra fram en viss agenda. Skillnaden mellan reklam och propaganda är att reklamen är kommersiell.

Men då borde varje partipolitiskt budskap vara propaganda eftersom dessa budskap aldrig är allsidiga och alltid utformade för att bilda en viss opinion eller sätta en viss agenda. Varje parti vill ju vinna valet eller i alla fall få makt. Varje parti talar om det egna partiets förträfflighet och svartmålar övriga partier. Alltså är partipolitik propagandistisk.

Medierna är snabba med att haka på de politiska budskapen. Med andra ord är en stor del av deras budskap propaganda och ingenting annat! Men hur är det då med information och desinformation?

Information är en mängd fakta, vanligen av mer eller mindre exakt slag, enligt en definition som jag läste. Information behöver alltså inte vara med sanningen överensstämmande. Desinformation är däremot avsiktligt falsk eller vilseledande information som sprids på ett planerat sätt i syfte att nå en viss målgrupp. Desinformation skiljer sig alltså från felaktig information som är oavsiktligt fel, till exempel kan bristande källkritik leda till att vilseledande information sprids men avsändaren är i ett sådant fall omedveten om informationens felaktighet.

Så vad är det då som våra medier förmedlar? Propaganda, information eller desinformation – kanske allt i en salig blandning? Kan vi lita på medierna? Vems ärende går de och vem har försett dem med den information som de förmedlar åt oss?

Människor har i alla tider talat med varandra och utbytt information. Förr skedde detta informationsutbyte på kyrkbacken eller när gårdfarihandlaren kom eller på väckelsemötena. Ibland var det sann information och ibland falsk. Ofta bestod den av skvaller. En del människor  var benägna att spridda skvaller – desinformera. De flesta har dock haft en mer sansad syn på saker och sovrat i informationsutbytet. De har tagit till sig de delar som har betytt något för dem. Kafferepen har också varit en stor källa till skvaller och desinformation.

Idag samtalas människor på nätet. Informationsutbytet är ungefär detsamma. Mängder av information sprids varje dag. Ingen hinner läsa allt men nätet är ett bra komplement till de medier som vi inte kan lita på. Vissa människor diskuterar det som händer i samhället – vad som är rätt och vad som är fel. Andra talar om vad de gör under dagen. Några ägnar sig åt skvaller.

Människor har högre utbildning idag och borde vara mer kunniga i att sovra i detta informationsflöde. Vad är det som säger att politiker och de etablerade medierna är bättre i denna konst och måste tala om för oss vanliga människor vad som är desinformation?

Image result for fake news

Vetenskapen om Ivermektin och Covid-19. Vad göra när vaccinerna tappat verkan efter kort tid?

Se videon här.

Tidigare idag rapporterade Aktuellt att antikropparna från Pfizers andra dos minskar med 85% efter sju månader. Astra Zeneca har ännu sämre resultat.

Läs om detta här https://nyheter.swebbtv.se/huvudnyheter/antikroppsnivaer-rasar-kraftigt-bland-vaccinerade/

Vad ska man då göra när vaccinerna inte fungerar? Det finns hjälp att få. Dels visar forskning att kosttillskott med zink, D-vitamin och C-vitamin har avgörande effekt för att förebygga och vid sjukdom.

Men det kanske viktigaste preparatet för förebyggande och behandling av Covid-19 är Ivermektin.

Vi har tidigare talat om att länder i Afrika är nästan helt befriade från död i Covid-19 vilket kan kopplas till den spridda användningen av det nobelprisbelönade preparatet Ivermektin.

Vi har satt svensk text till denna mycket fina genomgång av forskningsresultat kring behandling av Covid-19 med Ivermektin.

Ivermektin kan idag skrivas ut av svenska läkare för behandling av Covid-19.

——————-
Stöd Swebbtv:

Swish 123 535 86 92
Bankgiro147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86

Vad vet de om oss?

Det känns läskigt med alla avtryck som jag gör på internet. Jag beställde hem några böcker och genast fick jag reklam på min dator om böcker. Samma sak hände när vi tittade på hyrbilar – vi fick erbjudande om att hyra bilar. När vi bokade en resa så fick vi erbjudande om andra resor och när jag tittade på shorts så översvämmades datorn av shorts. När vi kollade in resväskor så fylldes alla sidor med resväskor. Det gör väl egentligen inte så mycket men jag gillar inte att någon håller reda på allting som jag gör på internet.

Facebook föreslår olika sidor som de tror att jag kan vara intresserad av och ger mig förslag på nya vänner. Ofta får jag påpekande om att jag kan logga in på både Facebook och min mail på mobiltelefonen. Men jag vill inte att de ska ha sådan koll på mig. Min dator och minmobiltelefon ska inte vara sammankopplade! Den friheten vill jag ha!

Hur stor är vårt digitala fotavtryck? Vi känner till de spår vi lämnar på sociala nätverk och från att dela innehåll på andra webbplatser på internet. Men vi redigerar detta innehåll beroende på vem som kommer att se det och den bild vi vill skildra. Snabbmeddelandeplattformar, till exempel WhatsApp som ägs av Facebook, är en helt annan sak.

– Du avslöjar mer om dig själv i privata meddelanden, inte bara i innehållet utan också i hur du använder språk, förklarar Timo Koch, forskare vid Münchens psykologiska institution.

Koch och hans team analyserade mer än 300 000 WhatsApp-meddelanden och utbildade en algoritm för att känna igen sina författares ålder och kön – ett experiment, säger han, som belyser vikten av att skydda integriteten i dessa utrymmen. ”End-to-end-kryptering är ett viktigt första steg”, säger Koch. ” Men utöver det måste vi informeras – plattformar måste vara transparenta och lägga till etiketter när informationen inte är krypterad.”

Koch och hans forskargrupps oro kommer när sociala nätverk alltmer gynnar användningen av privata meddelandeutrymmen.

– Facebook flyttar fokus till dessa konversationer och de kommer förmodligen att vilja använda data, så vi måste ha en konversation om hur vi skyddar dessa meddelanden och se till att de verkligen är det om de är märkta som privata, säger Koch.

Hur många meddelanden krävs det för att identifiera oss? Det beror på vilken del av processen vi överväger. Koch och hans team baserade sin algoritm på innehållet i What’s up, Deutschland? Efter att ha filtrerat bort fall där ålder och kön inte tillhandahölls och utbyten som var för korta, lämnades forskarna med 226 ämnen, 309 229 meddelanden och 1 949 518 ord.

När algoritmen väl hade tränats räckte ett urval på cirka 1 000 ord för att få en någorlunda exakt klassificering av ålder och kön. För att bedöma denna siffra räknade forskarna antalet ord i ett måttligt aktivt samtal mellan två personer: tre dagars dialog består i allmänhet av drygt 1 000 ord. Teamet medger dock att med en större databas skulle analysens potential vara mycket större.

– Om vi tänker på personlighetsanalys eller andra egenskaper skulle vi behöva mer information eftersom det finns mer subtila skillnader inblandade, säger Koch. När du har en bra modell tar det mindre än två sekunder att göra en förutsägelse.

Denna identifiering är möjlig eftersom vårt sätt att uttrycka oss på WhatsApp svarar på demografiska mönster. Enligt innehållet i What’s up, Deutschland?, yngre användare tenderar att använda fler emojis och oftare uttrycka sig i den första personen, en egenskap som redan har observerats i studien av innehåll som publiceras på andra plattformar och som verkar bekräfta att vi blir mindre individualistiska med åldern.

När det gäller kön fann Koch och hans team större och mer varierad användning av emojis hos kvinnor, som också använder fler pronomen i förstapersonssinglar. Män, å andra sidan, använder mer vardagligt språk och inkluderar fler hänvisningar till alkoholkonsumtion.

Om vi ska tro på forskningen så krävs det alltså två sekunder för att se vem vi är och vad vi är intresserade av. Internet håller reda på allt vad vi gör. Det är skrämmande om denna information hamnar i fel händer och om informationen tolkas fel. Hur ska vi kunna freda oss från detta?

Men visst stämmer det att män och kvinnor har olika kommunikationsmönster. Jag roade mig med att scrolla genom mitt FB-flöde och kan lugnt säga att kvinnorna skrev flest jag samt gjorde flest emojis och kräkgubbar. Männen hade ett mervardagligt språk och hänvisade till alkoholkonsumtion. Så forskarna har nog rätt! Men vad ska de använda denna information till?

Jag lämnar i varje fall inte ut någon information om mig eller mina närstående på internet. Jag kommer nog att vara lika försiktig med detta även i fortsättningen. Mitt privatliv är mitt och ingen annans!

Tidigare äldre inlägg

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: