Mobilköpet sätter spår i planeten

Använder du din mobil tills den går sönder? De flesta väljer att köpa en ny fast den gamla fungerar. Den ”gamla” går i bästa fall i arv. I nästa bästa till återvinning. I värsta fall åker den rakt ner i hushållssoporna.

Att kassera en fungerande mobil, får ur alla perspektiv ses som ett oerhört slöseri, då tillverkningen av en enda smarttelefon ger upphov till 86 kilo avfall. Det är lika mycket som en fullvuxen människa väger.

Anledningen till den stora mängden avfall beror på att en smarttelefon innehåller i snitt 68 olika metaller samt plast och andra material. Olika delar av mobilen innehåller olika metaller.

Läs hela artikeln här.

Så mycket el-skrot slänger vi

  • I EU, Norge och Schweiz slängs varje år cirka 10 miljoner ton elektronik och 2 miljoner ton batterier.
  • I genomsnitt äger varje person i EU 250 kilo elektronik, 17 kilo batterier och nästan 600 kilo fordon.
  • I Sverige slänger vi drygt 22 kilo elavfall per person och år.
  • Av detta samlar vi in cirka 12 kilo elavfall från hushåll per person och år. Resten slängs i hushållssoporna trots att det är betraktat som farligt avfall.
  • Vad gäller insamlad mängd småelektronik (hushållsapparater, leksaker, belysning och elverktyg) är insamlingsgraden väldigt låg. Endast 10-25 procent samlas in och återvinns. En enda smartphone innehåller runt 40 kritiska och knappa metaller, med en koncentration av guld som är 25-30 gånger högre än de rikaste guldmalmerna.
  • I EU:s, Norges och Schweiz fordonsflotta 2015 fanns cirka 30 ton guld i nya bilar som sattes på marknaden, cirka 400 ton guld i bilar i användning, och cirka 20 ton guld i uttjänta bilar.

Källa: ProSUM Project, SMED och Naturvårdsverket

Med Kamali gick integrationspolitiken vilse

Att svensk integrationspolitik har misslyckats upprepas som ett mantra i debatten. Men vad gick egentligen snett och vad hade kunnat göras annorlunda?

En som söker svar på det är Uppsala universitets Sten Widmalm, professor i statskunskap, som i en längre artikel ger en tillbakablick över felsteg de senaste 15-20 åren (Respons, 6/2019). I början av 2000-talet tillsattes en maktutredning om integration under ledning av Anders Westholm, docent i statsvetenskap – vid samma institution som Widmalm – och med bred kompetens för uppdraget. Men Westholm skulle snart möta hård kritik.

Två personer i utredningens expertgrupp, sociologen Masoud Kamali och ekonomihistorikern Paulina de los Reyes, hoppade plötsligt av. De hävdade bland annat att personer med invandrarbakgrund inte var tillräckligt representerade och att utredningen utgick från ”svenskhet” som utgångspunkt, anklagelser som visade sig vara grundlösa. Kommittédirektiven till utredningen gjorde det svårt att inte använda exempelvis begreppet ”invandrare”, ändå kritiserades Westholm som person för det. Widmalm menar att Kamali och de los Reyes ”på goda grunder” antog att det var en mer effektiv strategi att rikta in sig på Westholm som person och väcka anklagelser om diskriminering. 

Läs hela artikeln HÄR.

Vetenskap eller propaganda

I den nya dokumentären ”Östersjön – hot och hopp” visar forskare hur höga halter av så kallade klorparaffiner som finns i den före detta utrikesministern blod.
– Det var lite chockartat faktiskt, säger Margot Wallström. Detta kunde vi läsa om igår. Men vad handlar det om egentligen?

Idag finns det cirka 145 000 kemikalier registerade i världen, samtliga kemikalier riskbedöms en och en. Men så utsätts vi inte för dem i vår inomhusmiljö, istället förekommer en massa kemikalier samtidigt i luften eller i dammet vi andas in. Kemikalier som var och en inte behöver vara farliga men tillsammans kan ge stora skador. Forskarna kallar det cocktaileffekten.

Cocktaileffekten är ett annat ord för kombinationseffekter av kemikalier som kan ändra risken för biverkningar. Det innebär att även om exponering för en viss dos av en enda kemikalie inte i sig utgör en risk för effekter, kan det finnas en risk om det samtidigt finns exponering för andra ämnen. Forskare idag vet väldigt lite om möjliga kombinationseffekter av alla de kemikalier vi utsätts för i vår vardag och hur de påverkar vår kroppsliga hälsa. Däremot är det ställt mot all tvivel att nyfödda barn idag föds med över 200 kemiska ämnen i blodet, vad det innebär vet man dock inte riktigt säkert.

Tidigare utrikesministern Margot Wallström är alltså en av de fyra personer i Europa som har ställt upp och testats och hennes blodprov visade höga halter av klorparaffiner. Men nyfödda barn föds med över 200 kemiska ämnen i blodet! Hur påverkas barnen av dessa 200 ämnena? Är Margot viktigare än våra barn? Hur vetenskapligt är detta blodprov? Hon är en av fyra som har testat sig i Europa! Vad säger ett sådant test?

Vad är syftet med Margots utspel?

I filmen uttrycker Margot Wallström oro över miljögifterna i sitt blod.

– Det var lite chockartat faktiskt. Är det klorparaffiner som har gjort att jag fick struma? Är det cancerogent, så att det kanske ökar risken för att jag får andra sjukdomar?

Nej, Margot! Jag tror inte att din struma beror på detta! Min mamma fick sin struma i mitten av 50-talet. Hon hade inte kommit i kontakt med några större mängder av klorparaffiner då. Hon var tvungen att medicinera mot struman resten av sitt liv.

Kortkedjiga klorparaffiner får inte tillverkas eller släppas ut på marknaden. Ändå kommer återkommande larm om att dessa ämnen har hittats i olika produkter, som plånböcker för barn, hemelektronik och i klistermärken.

I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterar Margot Wallström, Jytte Guteland och professor Åke Bergman att spridningen av miljögifter är ett globalt problem.

”Därför kräver vi att EU ska driva på för att en global expertpanel för kemikalier skapas (likt FN:s klimatpanel IPCC) som genom forskning hjälper oss att bryta dagens omfattande exponering för kemikalier och ställa om till en giftfri miljö. Ambitionen är att därefter upprätta ett internationellt Parisavtal för att minska exponeringen för kemikalier i naturen och vardagen”, skriver de på DN Debatt.

Blodprovet och dokumentärfilmen är ren propaganda! Propaganda för att driva frågan i EU oh för att EU ska verka för ett internationellt Parisavtal för exponering av kemikalier i naturen.

Ännu en gång ska svenska folket och den svenska industrin som har minskat sin användning av klorparafiner skämmas och göras till syndabock!

Naturligtvis ska vi vara rädda om vår natur och inte medvetet utsätta vare sig naturen eller oss själv för faror. Men jag tror att både naturen och människokroppen har förmåga att anpassa sig!

Vetenskapen har dåliga kunskaper i hur olika ämnen påverkar människokroppen och vår natur. Ännu sämre är kunskapen om cocktaileffekten. Margots medverkan i dokumentärfilmen och hennes och och Jytte Gutelands debattartikel är ren propaganda och lobbyism för att få politisk makt inom EU och FN. De vet inte mer än oss andra!

Tidigare äldre inlägg

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Bilder, Musik, ljudböcker, filmer och resten av mitt liv.

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: