”Varför ställs inga krav på att föräldrarna ska ta sitt ansvar?

Skolan, socialtjänsten och fritidsgårdarna kan inte skapa integration eller stoppa ungas kriminalitet. Om alla Malmöbarn ska ha lika möjligheter i livet måste alla föräldrar ta sitt ansvar. Samhällets uppgift är att stärka föräldrarna så att varje familj är rustad för det svenska samhället.

Trots att Malmö är Sveriges tredje största stad, ligger en kort tågresa från Köpenhamn och befinner sig i norra Europas mest universitetstäta region så är utanförskapet i Malmö djupare än någon annanstans i Sverige. Arbetslösheten är nära 14 procent och ungefär var tionde hushåll är beroende av socialbidrag.Sverige har under lång tid haft en omfattande immigration som inte har kombinerats med en fungerande integrationspolitik. Samtidigt har Socialdemokraterna i Malmö bedrivit en generös bidragspolitik där pengar har betalats ut med få eller inga krav på aktiviteter som syftar till att vuxna människor ska komma i arbete.

Läs hela artikeln HÄR.

Betyg på eleven eller samhället?

Denna veckan börjar sommarlovet för de flesta eleverna i grundskolan. Alltför många elever, som går ut 9:an, kommer inte att få ett fullständigt betyg och en stor del av dem får inte godkända betyg i basämnen. Vad beror detta på?

Det ser alltså inte bra ut för den svenska grundskolan. Jag läste en artikel om grundskolan i Vivalla och lärarnas oro för att tjänstgörande stödpersonal dras in.

”– Det gäller inte lärare, men det är vuxna i skolan som har hjälpt till med de stökiga eleverna. Nu försvinner de och lärare kommer att lämnas ensamma med stöket i klassrummet. Och det har ju inte ens fungerat fram tills nu, ska poängteras. Det är allt från elever som vägrar gå in i klassrummet, skriker, kastar bänkar, slåss och skallas.

Vivallaskolan har länge dragits med ordningsproblem. I ett försök att komma tillrätta med det lade man successivt ner högstadiet från 2017 och framåt, och delade upp de eleverna på andra högstadieskolor i kommunen. Nu är bara F-6 kvar, men problemen har inte försvunnit.”

Studiemiljön i skolan är alltså ett stort problem med ”elever som vägrar gå in i klassrummet, skriker, kastar bänkar, slåss och skallas”. Vad beror det på? Jag är övertygad om att det beror på hela samhällsstrukturen! Att barnen bråkar beror antagligen på att de inte känner någon trygghet i skolan och saknar de vuxna trygga förebilderna som ska tala om vilka regler som gäller i skolan och i vårt samhälle. När de vuxna är otydliga  så kommer de unga att testa gränserna. Alla unga behöver en fast trygg och tydlig ledning.

Alla som har försökt att dreja vet hur svårt det är att få lerklumpen att bli en vacker skål. Det krävs kunskap, handlag och tålamod. Ofta rasar allt eller blir snett. Då måste man göra om från början. Samma saker föreställer jag mig att det krävs för att forma unga individer till vuxna ansvarstagande medborgare. De behöver formas i tid – innan allt går snett. Ibland måste de omformas många gånger innan resultatet blir bra! Egentligen tror jag inte att fler resurser ger bättre resultat. Det är snarare så att alla resurser måste samarbeta och ha samma mål!

Det ej fullständiga betyget beror inte enbart på eleven. Detta betyg är ett betyg på alla de vuxna som skulle ha möjliggjort ett fullständigt betyg. Det är betyg på lärarens förmåga att lära ut och att tillgodose en bra studiemiljö i klassrummet. Det är också ett betyg på skolledningen som inte klarar av att hålla ordning i skolan och att ta tag i de problem som uppstår. Det är betyg på Skolverket som ägnar sig mer åt läroplaner och mindre åt elever. De hindrar ju eleverna, lärare och skolledning att få den arbetsro som de så väl behöver. Det är ett betyg på politiker som inte ger lärarna och eleverna arbetsro – som hela tiden vill sjösätta nya reformer innan de gamla har gett resultat. Det är ett betyg på föräldrarna som har abdikerat som föräldrar och som inte uppfostrar och stödjer de unga. Föräldrarnas uppgift är ju att ge sina barn en bra framtid. Men hur blir den om inte föräldrarna ger dem trygghet och lär dem att uppföra sig väl?

”– Steg ett måste vara att ge lärarna någon form av status. Det är läraren som bestämmer, jävlar anamma. Vi lever i en tid med förvirrade betygskriterier och ett lärarkollektiv som är utsatt för både föräldrars och skolledares illvilliga ränker. Så det kommer att ta tid, det är ingen quick fix. Man har förstört det som fungerade för 50 år sedan. Det är möjligt att det tar 50 år sedan igen innan det blir bra. Det är min bistra förutsägelse”, säger docent Lars Melin.

Jag är övertygad om att alla vuxna i barns och ungdomars närhet måste visa upp en stor portion ”jävlar anamma”. Det räcker inte med mer resurser. Det krävs bättre utnyttjande av de resurser som finns! Ingen tycks bry sig om att en stor del av grundskoleeleverna inte klarar av den svenska skolan eller varför!

Att få de svar som man vill ha

Nu hände det igen! Jag läste om en undersökning som hade gjorts i en utvald grupp för att få de rätta svaren. Ett beställningsjobb? Det är iallafall så som jag tolkar det.

Barnombudsmannen, BO, har tagit fram den första rapporten om hur barn i förorts- och glesbygdskommuner själva uppfattar sin situation och sina framtidsutsikter. Svaret blev ”Barnen uppger bland annat att vuxenvärlden ignorerar och sviker dem och att våldet i vardagen begränsar deras liv.”

Vem hade då tillfrågats?

”Barnen som BO har mött och fått svar från bor i kommuner och förorter där barn i genomsnitt har sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet och enligt BO riskerar barn att inte ha samma rättigheter beroende på var man bor.

Över 900 barn har svarat på enkäten och 88 barn har intervjuats. Deltagarna var mellan 4-20 år gamla.”

BO har alltså frågat barn som de själv redan har stämplat som de som riskerar att inte ha samma rättigheter beroende på var man bor. BO har alltså redan bestämt att dessa barn är det synd om. Hur frågorna var utformade redovisas inte men … Jag förutsätter att man inte har ställt samma frågor till alla 4-åringen kan väl knappast ha fått samma fråga som 20-åringen. En 4-åring kan inte svara på en enkät! 20-åringen är inget barn enligt FN. En 20-åring är myndig och vuxen! 4-20 år är ett stort spann med helt olika förutsättningar. Dessa borde inte blandas samman  till en helhet.

”I barnens berättelser framkommer en bild av barn som känner sig bortglömda av både politiker och vuxenvärlden. Och det är skolan som får hårdast kritik enligt rapporten.

– Barnen lyfter kärleken till orten men många barn och unga beskriver också hur de många gånger möts av för låga förväntningar från vuxna i skolan. Att man inte ska bli något, att det inte ska gå bra. Och det som barnen beskriver är att man tar åt sig av det de vuxna säger, vilket kan innebära att man helt kan tappa sin framtidstro, och det är allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist som är vikarierande barnombudsman.

4 av 10 pojkar i rapporten tror att deras bakgrund kan påverka deras framtid negativt och att de inte kommer få jobb när de blir vuxna.”

När svaret på denna undersökning blir att vuxenvärlden sviker barnen så ställer jag mig frågan: Har inte barnen föräldrar? De nämns inte! Istället läggs ansvaret på skolan och politikerna. 4-åringen går väl inte i skolan och 20-åringen bör väl ha gått ur gymnasiet?

I rapporten blandas också barn i glesbygden med barn i förorten. ”Barnen som BO har mött och fått svar från bor i kommuner och förorter där barn i genomsnitt har sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet” Har barn i glesbygden ”sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet”? Nej, det tror jag inte på! Däremot har barn i glesbygden längre väg till skolan, mer frisk luft och natur omkring sig än förortsbarnen. Alltså helt andra problem.

Trots att barnen i rapporten uppger att de trivs i sitt närområde präglas inte sällan deras vardag av våld, utanförskap och kaosartade skolor. De yngre barnen berättar om hur våldet i närområdet och på förskolan begränsar deras liv. Många barn tillåts inte att gå ut och leka på grund av kriminalitet. Men denna kriminalitet beror väl inte på vare sig politiker eller skolan? Var finns föräldraansvaret?

Men BO anser med utgångspunkt från denna rapport att Sverige brister i att skydda barn från våld i enlighet med barnkonventionen. Därför kräver nu BO att regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot just våld. Vad ska hon göra med den handlingsplanen? Slå den i huvudet på de kriminella … eller … kräva mer resurser till redan resurskrävande områden?

 

 

Tidigare äldre inlägg

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: