Vem kan vi lita på?

Allt sätts på sin spets nu i influensatider. Vi har en mängd organisationer som ska bidra till solidaritet och en enad befolkning. Många människor är anställda inom dessa organisationer med höga löner och talar ofta och gärna om att vi måste samarbeta oh hjälpas åt.

Under FN:s krismöte om corona höll generalsekreterare António Guterres ett ödesmättat tal.

– Covid-19 hotar hela mänskligheten, och hela mänskligheten måste slå tillbaka, säger Guterres.

Just det! Hela mänskligheten! Det tolkar jag som att alla måste hjälpas åt. EU borde stå enade då det gäller att hjälpas åt med hur de olika länderna ska få fart på sin ekonomi igen efter krisen. Men … enligt SR …

Fiasko för EU:s finansministrar som inte lyckats enas om stimulanspaket för att bemöta den ekonomiska kris som följer av coronautbrottet. Efter förhandlingar hela natten avbröts samtalen utan uppgörelse.

Finansministrarna började sitt möte i går eftermiddag, satt och förhandlade hela natten. Men nu på morgonen kom beskedet att de inte lyckats enas. Den planerade presskonferensen ställs in.

Tanken var att EU-länderna skulle enas om ett omfattande stimulanspaket för att möta den ekonomiska kris som följer i coronapandemins spår.

Paket skulle uppgå till mer än 500 miljarder euro – pengar som skulle fördelas på arbetare, företag och stater som drabbats hårt av coronaviruset. Och splittringen fortsatte under själva mötet där länder i Syd med Italien och Spanien i spetsen ville se större åtgärder och krävde mer solidaritet från de rikare länderna i Nordeuropa.

Inför mötet var oenigheten stor kring hur EU gemensamt skulle tackla den ekonomiska kris som följer i coronapandemins spår. Hårt drabbade länder som Italien och Spanien ville se mer solidaritet från rikare länder i form av euroobligationer och gemensam upplåning. Och de ville få lån utan större villkor.

Tyskland, Nederländerna och andra länder i Nordeuropa vill inte dela solidariskt på skulderna och framförallt Nederländerna drev under natten på för villkor på stödlånen.

Dessa skillnader gick inte att överbrygga. Nya försök att enas om stödpaket görs i morgon, torsdag.

De ”rika” länderna vill alltså inte stödja de som har sämre ekonomi och som kanske har drabbats mest. Det är väl nu i orostider som EU måste stå enade och vara solidariska? Men istället har varje land plötsligt blivit väldigt nationalistiskt och tänker mest på den egna plånboken. Så kan man kanske tänka i tider då allt fungerar bra. Men nu … nu när behovet är som störst … när hela turistnäringen rasar i länder som Italien och Spanien … !

Igår röstades den nya lagen igenom som ger regeringen ökad makt att agera snabbt mot coronaviruset. Statsministern skärpte då tonen och underströk det viktiga i att alla följer råd som kommer från myndigheterna.

Allmänna råd från myndigheter är inga lösa tips. Det förväntas att människor, butiker, föreningar och andra som omfattas av råden följer dem. Inte ibland, utan varje dag och varje minut.

Regeringen har alltså fått större makt men delegerar denna makt till myndigheterna! Regeringen vägrar alltså att ta ansvar för den makt som de har fått! Myndigheterna ska ju bara verkställa regeringens beslut! Jag läser på regeringens websida:

Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. I många andra länder har ett statsråd makt att direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre.

Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet. Myndighetens chef heter generaldirektör. Det finns ungefär 220 statliga myndigheter i Sverige.

Regeringen har alltså makten men får inte styra över hur myndigheterna använder lagarna eller ingripa i deras löpande arbete. Men ändå säger statsministern att vi ska följa myndigheternas råd varje dag och varje minut! Men … vem ska vi följa – regeringen eller myndigheterna? Vilka av de 220 myndigheterna ska vi lyssna på?

Själv blir jag mycket konfunderad över statsministerns luddiga uttalande och blir inte klokare av att lyssna på Folkhälsomyndighetens och/eller MSBs presskonferenser. Ändå ska vi följa dem varje minut!

Vem kan jag lita på – mer än mig själv och mina närstående?

tjej med frågetecken för web - Internova

FN: 40 % av inbördeskrigen beror på klimatet

Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot miljön och vår planet utan även det största hotet någonsin mot mänskliga rättigheter. Det sa FN:s människorättschef Michelle Bachelet i dag, enligt AFP.

Är det verkligen klimatförändringar som är orsaken till inbördeskrig? Detta är iallafall det som FN:s människorättschef Michelle Bachelet påstår. Hon hänvisade bland annat till FN-beräkningar som hävdar att 40 procent av inbördeskrigen de senaste 60 åren kan kopplas till klimatförändringar.

År det verkligen klimatförändringarna som orsakar inbördeskrig? Jag vägrar att tro det! Jag letar och hittar en definition av ordet i Wikipedia:

Det handlar ofta om en gerilla som kämpar mot regeringens polis och militär. Ett inbördeskrig kan vara en fas i en statskupp eller revolution, där parterna strider om att regera landet. Det kan också vara ett separatistkrig eller frihetskrig där en del av ett land strävar efter självständighet.

Varför kämpar man då mot sitt eget land? Jag tror att allt från början handlar om maktfullkomlighet. De styrande lyssnar inte på folket. Vissa grupper utnyttjar sin ställning för att få egna fördelar över befolkningen. Några få lever i välstånd medan stora delar av befolkningen har svåra levnadsförhållande. Många gånger protesterar medborgarna mot långtgående korruption. Ofta är det religiösa och kulturella konflikter som utlöser inbördeskriget. Överbefolkning kan också vara en grogrund för konflikter.

”I nära fyrtio år har afghanerna plågats av krig som har underblåst sjukdomar, drogproblem, etniska och religiösa konflikter, ekonomisk misär, kvinnoförtryck och destruktiv inblandning från utländska makter, både när och fjärran.” läser jag.

Men ingenstans läser jag något om att klimatförändringar har orsakat inbördeskrigen. Så jag fortsätter att söka på MSB:s sida om säkerhetspolitik finner jag:

Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många.

Orsakerna till konflikter är alltså många och komplexa. Det är ju precis så som även jag tänker. Det går inte att peka ut en enskild orsak Hur kan hon då, FN:s människorättschef Michelle Bachelet, hävda att 40 procent av inbördeskrigen de senaste 60 åren kan kopplas till klimatförändringar. Är det ren lögn? Finns det några som helst belägg för hennes påstående?

Kan vi lita på FN:s klimatrapporter? Om det nu är ren lögn så undrar jag över hur många andra påstående från FN som är rena lögner? Drivs de som sitter i FN av eget maktbegär? Enligt Wikipedia:

Sekretariatet, som leds av FN:s generalsekreterare, sköter det löpande arbetet tillsammans med en stor tjänstemannakår. Vid högkvarteret i New York finns cirka 4 500 anställda och i hela världen arbetar sammanlagt cirka 9 000 tjänstemän vid sekretariatet.

FN är en stor maktapparat som ger en mängd människor höga löner och förmåner. Men vad åstadkommer de egentligen? De som grundade FN 1945 hade högt ställda förhoppningar att organisationen skulle förhindra konflikter mellan världens nationer och göra krig omöjliga i framtiden genom att främja kollektiv säkerhet. Dessa förhoppningar har inte uppfyllts men världen har hittills inte fått uppleva ett nytt världskrig. Däremot har oroligheter i mellanöstern pågått under hela min livstid.

Egentligen känns det som att FN inte har någon funktion att fylla längre. Huvudorsaken till världens alla problem ligger ju i överbefolkning – då i vissa världsdelar. Överbefolkning skapar konflikter, brist på mat, brist på vatten, brist på naturresurser, brist på det mesta … Naturresurserna räcker inte till på en överbefolkad planet. Några tar makten över resurserna och andra vill ta del av resurserna.

Jag anser att FN:s absolut största uppgift är att lösa överbefolkningen. Klimatproblem löser naturen själv. Den återhämtar sig själv med tiden. Vi människor har små möjligheter att påverka!

Lars Bern 28 nov. om Hillary Clintons helomvändning och FNs Global Compact.

Tidigare äldre inlägg

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med bilder

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

%d bloggare gillar detta: