Hederskultur har ingen plats i Sverige enligt Jök-partierna

Hederskultur har inte någon plats i det svenska samhället. I vårt land ska alla individer ha samma grundläggande fri- och rättigheter. Om detta får det inte råda någon tvekan. Inte heller får olika måttstockar gälla för olika grupper. Vi sänder en tydlig signal till myndigheter, kommuner och regioner att aldrig visa tolerans för intolerans. Så skriver de i en debattartikel idag.

Men … jag blir mållös när jag läser den. Läser gång på gång och vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag har debatterat frågan under hela 2000-talet. Jag har fått höra att jag ljuger, överdriver och är rasist. Feministerna har varit värst! De har vägrat att erkänna att det finns ett hedersförtryck. Men nu … en feministisk regering som företräder en humanitär stormakt … Nu skriver de exakt samma saker som jag hävdat under 20 års tid. Men … kommer det att hända något?

I april 2017 sa Åsa Regnér i TV-programmet Kalla fakta att ”Vi har en plan …” Hon avsåg då hur man ska bekämpa hederskultur, förtryck i förorterna, barn- och kvinnomisshandel, könsstympning osv. Då undrade jag här i bloggen (5 april 2017,  Arg, ledsen, trött, förtvivlad, …) som har funderat över dessa frågor de 10 senaste åren:

”Varför blev det mer avskyvärt bara för att Kalla fakta visade programmet? Varför har inte politiker velat ta i frågan ens med tång tidigare? Åsa Regnér sa efter programmet att regeringen har en plan. Vadå för plan? Varför har de och tidigare regering inte gjort något åt problemen i förorterna? Vi är många som har påtalat problemen och då blivit överösta en mängd invektiv samt blivit nertryckta i åsiktskorridoren. Vi är många som har undrar om politikerna har varit dumma och naiva eller enbart cyniska. Om det handlar om ren cynism och maktbegär så borde de avgå hela bunten! Jag har inget förtroende för dem som förnekar uppenbara fakta tills de blir överbevisade i ett TV-program!”

Vad har hänt med planen?

”Regeringen fattade i dag beslut om att skärpa Socialstyrelsens uppdrag att arbeta mot könsstympning.

En utredning ska gå genom vad som redan görs, vilka stödbehov utsatta flickor och kvinnor har samt ta fram förslag på hur kunskaperna kan öka hos personal som möter könsstympade, till exempel inom sjukvård och skola.

En handlingsplan för nya eller ökade insatser ska läggas fram senast i mars2018.

– Utöver att det här är en väldig kränkning och ett tydligt uttryck för kvinnoförtryck, så innebär det också ett väldigt starkt lidande av de flickor och kvinnor som är utsatta, säger Annika Strandhäll.”

Handlingsplanen ska alltså läggas fram nästan ett år efter ”Vi har en plan …” Jag närmar mig kokpunkten när jag läser detta. Har de inte förstått? Det handlar om människor som får sina liv förstörda. Men de tror att allt löses med att lägga fram planer.

Jag tänker på t ex en somalisk kvinna – boende i Sverige – som jag diskuterade könsstympning med för 5-6 år sedan. Hon berättade att hon har haft stora problem med långvariga och smärtsamma toalettbesök, mens, sex och barnafödande. Allt pga ärrbildning efter att hon könsstympats som flicka. Hon har fått hjälp via svensk sjukvård. Nu vill hon att RFSU ska upplysa om denna hjälp ute på skolor och ungdomsmottagningar. Men hon har fått kalla handen. Jag frågade henne om vad de anhöriga säger om att hon går ut med denna fråga offentligt? Svar: Mamma tycker att det är bra men övriga säger ”Du ska inte prata med de vita om detta!”

”Uppskattningar har visat att det finns cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade. Av dessa beräknas cirka 7000 vara under 18 år. De flesta kommer från länder som Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia.”

Men varför nöjer regeringen sig med att göra planer? Vad hjälper en plan de kvinnor som har problem pga att de är könsstympade? Förstår den feministiska regeringen vad det innebär att ha ”stora problem med långvariga och smärtsamma toalettbesök, mens, sex och barnafödande”?

Bryr de sig om dessa kvinnor? Jag tror inte det! Jag tror att de är mer intresserade av att behålla makten! Annika Strandhäll anklagar ju SD-ledaren för att inte ”förstå vårdens problem”. Jag anklagar henne, Åsa Regnér och resten av regeringen för att inte se förortens problem!

Men … de har ju en plan!

 Socialstyrelsen fick alltså 2017 uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Man skulle även redovisa hur vanligt det är med barnäktenskap och tvångsäktenskap

Men Socialstyrelsen konstaterade i sin rapport att uppdraget ”inte har varit möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande rapport”. De uppgifter som finns om hedersrelaterat våld kan inte läggas till grund för en säker beskrivning av omfattningen nationellt, enligt myndigheten.

Vad har hänt sedan dess?

Jag läste ett FB-klipp för drygt ett år sedan. Klippet handlade om en mängd ord som skribenten tyckte att debatten har fastnat i och att det finns viktigare saker att diskutera. Orden var: hedersvåld, könsstympning, barnäktenskap, hijab, niqab, separata badtider, könssegregering, segregation, moralpolis m fl. Ja! Jag har skrivit spaltkilometer om dessa ord. Jag har anklagat de politiska partierna, regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, kvinnoförbund och medier för att de inte vill diskutera och för att de har beröringsskräck. Jag känner att jag stampar på samma fläck. Vi kommer inte längre eftersom viljan saknas.

När nu Jök-partierna skriver en debattartikel så rycker jag på axlarna och undrar varför jag ska tro på dem när de skriver!

Våra partier har därför enats om att ta fram en nationell strategi mot våld mot barn, som inbegriper hedersrelaterat våld och förtryck.

Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen politik, bland annat genom att tydliggöra olika aktörers ansvar, identifiera brister och föreslå insatser för att förebygga att barn utsätts och stärka förmågan att stödja dem som utsatts. En utredare kommer i höst att ges i uppdrag att ta fram en sådan strategi.

Så tar vi politiker ansvar och förbättrar samhällets stöd till de barn som far illa. Och så värnar vi lika fri- och rättigheter för alla barn och unga i Sverige.

Vilket ansvar tar de? Vill de överhuvudtaget lösa problemet? Tror de själv på lika fri- och rättigheter? De skulle nog helst vilja lägga på locket en gång för alla. Men det finns en mängd människor som, precis som jag, anser att en humanitär stormakt inte är humanitär så länge som den accepterar hedersförtryck!

Regeringen försenar lagar mot hedersförtryck - Ledarsidorna.se

Är Sverige feministskadat?

Kanske är jag extra känslig i min karantän? Kanske har jag mer tid att tänka? Men varför är reaktionerna på smittspridningen runtom i världen så olika? Varför är den svenska reaktionen så extrem?

Jag som sitter i karantän i Spanien och samtidigt följer den veliga debatten i Sverige om smittspridningen skakar bara på huvudet och undrar: Vad är det för fel på svenska folket? Idag läser jag följande:

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen möter idag kvinno- och tjejjourer för att prata om utsatthet i hemmet, som kan öka på grund av coronaviruset. 

Hon träffar riksförbundet Unizon och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), för att få mer kunskap om hur kvinnor och barn som lever med våld i hemmet blir extra utsatta på grund av det nya coronaviruset.

– Corona är en stor prövning för vårt samhälle, på många plan. Kvinnojourerna har larmat om att utsattheten ökar för kvinnor och barn som lever med förövare när möjligheterna att lämna hemmet begränsas. Jag träffar kvinnojourerna idag för att ta del av deras kunskap om den allvarliga situationen som uppstår för de utsatta kvinnorna och barnen, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande.

Liberalerna hakar på. Nyamko Sabuni, partiledare (L) och Juno Blom, partisekreterare (L) skriver en debattartikel angående stängda skolor.

▶ Barnperspektiv i krishanteringen. 

Isolering i hemmet och eventuellt beslut om stängda skolor är ett medel för att minska risken för spridningen. Det kan samtidigt innebära en risk för att barn far illa eller upplever att de saknar en vuxen att prata med kring allmän oro.

 Säkra barns trygghet i hemmet

De alarmerande signalerna om att våld i hemmet ökar i takt med karantänerna måste tas på stort allvar. Detta uppmärksammar vikten av att olika myndigheter och förvaltningar samarbetar nära och att rutiner för att följa upp barn det finns oro kring fungerar.

▶ Riskerna på nätet ökar

Det är också viktigt att alla vuxna runt barn har kunskap om och är uppmärksamma på att när barn vistas mer hemma kommer barn att vara mer på nätet och där finns risker.

Runt om i världen är skolorna stängda. Är de barnen som omfattas av detta otrygga på något sätt? Det får mig att undra över om svenska barn är känsligare och mer utsatta för våld i hemmet samt risker på nätet än vad barn är i resten av världen? Jag tror knappast det! Jag ser snarare ett mönster … ett mönster där feministerna tar varje tillfälle att skjuta fram sina positioner. Hela tiden försöker dessa feminister göra sig till experter över mänskligheten.

Barn är barn oberoende var i världen de bor. Varför kan inte svenska barn klara av att den svenska skolan stängs under några veckor eller kanske månader? Är de så bortklemade eller beror det på att feminismen har fått ett starkt fäste i Sverige? En feministisk regering har inte förbättrat familjesituationen i Sverige! Skilsmässor, ensamhushåll, urbanisering! Avståndet mellan människor har ökat – trots höghusboende och tunnelbanor.

Vi umgås bara med de som delar våra egna åsikter. Detta gör oss sårbara och feministviruset har spridit sig över Sverige. Otryggheten har spridit sig. Idag läser jag också en text i Feministiskt Perspektiv:

Konsekvenserna av smittspridningen tränger sig in i varje hörn av vardagen, och påverkar oss alla på olika sätt. Vi är påbjudna olika grad av isolering för att skydda de som riskerar att drabbas mest av viruset, det är en självklar handling av solidaritet, men vi vet också att det är några grupper som kommer drabbas extra hårt av just isoleringen i sig.

Att stänga in sig hemma borde vara det som skyddar en bäst, men för många kvinnor är det egna hemmet inte den trygga plats som det borde vara. För dem är hemmet inte alls tryggt utan en plats där våldet utövas och hoten uttalas. Där rädslan är som störst och där tryggheten för varje dag krymper. När samhället runt omkring oss förändras är det inte alla omständigheter som gör det samma.

För många förvärras situationen brutalt när världen krymper, rörelseutrymmet blir mindre och de sociala kontakterna färre. Ingen ser din utsatthet och det vet naturligtvis också den som utövar våldet.

Där kom det! Mäns våld mot kvinnor! har inte kvinnorna själv ett ansvar om de stannar i ett destruktivt förhållande? Varför måste feminister hela tiden likt Don Quijote slåss mot väderkvarnar? Jag tror att den extrema feminismen skadar mer än vad den gör nytta!

Politikerna i Sverige inriktar sig nu på att tala om att problemet är individerna. Individerna som hellre vill vara hemma med sina barn än att jobba, pensionärerna som envisas med att gå ut och köpa sin mat och sina mediciner, barn som inte klarar av dagar och veckor utan skolan.

Allt är individens fel! Inget är politikernas fel – trots att de under mycket lång tid har tagit ifrån familjerna och individerna ett eget ansvar! Vi ska vara feminister och ingenting annat! Vi får inte tänka självständigt!

Bildresultat för Don Quijote

Vem vinner på jämställdheten?

Det är självklart att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att utbilda sig och skaffa arbete. Det är självklart att båda könen ska ha samma möjligheter och skyldigheter. Men så har det inte alltid varit. Vi behöver bara blicka hundra år tillbaka i tiden för att märka enorma skillnader. Har den svenska jämställdheten varit positiv och för vem?

En av mina historielärare yttrade på 60-talet ungefär dessa ord: ”Kvinnor har alltid utnyttjats som arbetskraft. När deras arbete har behövts utanför hemmet så har de drivits ut på arbetsmarknaden. När det har blivit brist på arbete så har de drivits tillbaka till hemmet.” Nu tänker jag ännu en gång på S-mantrat: ”Alla som kan jobba, ska jobba!”

Är det medvetet som kvinnor har utsetts som de förtryckta och som offer för patriarkatet? Är det medvetet som man bortser från kvinnors biologiska klocka i sammanhanget? Kvinnor i fertil ålder drivas ut på arbetsmarknaden. De ska inte vilja ta hand om sina barn och hemmet. Könsrollerna är ju enligt moderna rön enbart en social konstruktion.

En liten historisk tillbakablick:

 • 1900 lagstadgades det om att industriarbetande kvinnor fick rätten att vara hemma med sitt nyfödda barn i 4 veckor utan lön i samband med förlossningen.
 • 1930 infördes moderskapspenningen för kvinnor som varit anslutna till sjukkassan i minst 270 dagar.
 • 1937 utökades denna försäkring till att gälla alla mödrar. De fick ett engångsbelopp men sjukkasseanslutna fick ett högre belopp. Dessutom kom en behovsprövad mödrahjälp.
 • På 1950-talet inskränktes genom lagstiftning arbetsgivarens fria uppsägningsrätt.Genom denna reglering skyddades kvinnan mot
  uppsägning och försämrade anställningsvillkor på grund av omständigheter som kunde härledas till graviditet eller födsel.
 • Under det senare 60-talet,fick vi en generösare försäkring i form av en allmän moderskapspenning till ett värde av 1 080 kr.
 • 1974 ersattes moderskapsförsäkringen av en föräldraförsäkring. Den tidigare kallade moderskapspenningen översattes till föräldrapenning och hade syftet att utgå till den förälder som huvudsakligen vårdade barnet, med undantag för tiden närmast förlossningen då ersättningen alltid tilldelades modern.
 • 1995 infördes 1 pappamånad.
 • 2002 infördes 2 pappamånader.
 • 2016  har vi fått 480 dagars föräldraledighet varav 90 dagar är vikta till var och en av föräldrarna.

Med denna historiska bakgrund så tycker jag att vi har uppnått mycket. Hela tiden har mammornas ställning stärkts. Ändå känns det som om en del mammor inte vill ha den lagstadgade samvaron med barnet och jag har svårt att förstå varför. Jag blir lite trött på alla krav om kvoteringar och att båda föräldrarna ska vara hemma samtidigt. Om vi sen lägger till kravet om 6-timmarsdag så undrar jag varför de yngre generationerna har så svårt att få ihop ”vardagspusslet”. Det har ju fungerat så länge som mänskligheten har funnits!

En del tror att syftet med föräldraförsäkringen är att ta hand om sitt eget  barn när det är riktigt litet men att detta mynnar ut i en kvinnofälla!

Nej, syftet var inte att ta hand om sina barn. Det har nämligen föräldrar och främst kvinnor gjort så länge som det har funnits människor. Syftet var att stärka kvinnors rätt till att återhämta sig efter graviditet och förlossningen, kunna amma sitt barn samt rättighet att komma tillbaka till jobbet efter barnledigheten.

Varför ses mammarollen som en kvinnofälla? Jag anser att föräldraförsäkringen ger kvinnor förmånen att umgås med sina barn, se sina barn växa och utvecklas samt uppfostra sina barn till trygga medborgare. Det är en förmån och inget annat!

För drygt 100 år sedan fick kvinnor rätten att stanna hemma med sitt nyfödda barn i 4 veckor utan lön. Mycket har hänt sedan dess. Feminismen har tyvärr fått sitt fäste. Nu prioriteras befordringsgångar framför barnen! Varför sätter man barn till världen om de räknas som en kvinnofälla? Barnen är viktiga för framtiden! Barnen glöms bort i debatten om delad föräldraledighet.

Men, jag måste ställa mig frågan: Vem har vunnit på jämställdheten och de politiska reformer som har krattat manegen för att kvinnor ska välja arbetslivet framför barn och familj? Idag är det ju problematiskt att vilja sätta barn och familj i första rum. Få familjer klarar sig på en lön. Alltså måste kvinnor förvärvsarbeta!

Men … våra könsroller då? Kvinnor är ju oftast mer omhändertagande, vårdande och sociala. Varför är då kvinnors arbete med att vårda andra icke närstående mer uppskattat än om hon vill vårda sin familj? Många kvinnor slits ju mellan att vilja ta hand om sin familj och att utföra sin samhällsplikt: ”Alla som kan jobba, ska jobba!”

Många familjer splittras pga att vardagspusslet inte fungerar. Många drabbas av psykisk ohälsa. Många barn far illa inom barnomsorgen. Bokstavsdiagnoserna haglar. Alltför många har svårigheter i att hitta sin könsidentitet. Alltför många väljer abort istället för att fullborda sina graviditeter. När den biologiska klockan klämtar på sista dagarna så väljer alltför många kvinnor inseminering.

Är det jämställt att bortse från att män och kvinnor är olika och har olika behov? Knappast! Det hjälper inte att vi har en feministisk regering när vi bortser ifrån hur vi människor är skapade.

Jämställdheten är ett politiskt misslyckande! Naturligtvis ska alla oavsett kön ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Men dagens politiker vill inte att mammarollen ska vara stark. De vill att samhället ska vara starkare. Men inte ens politiker kan laborera med mänskliga gener och behov.

Vi är olika och kommer att förbli olika – oavsett politiska beslut!

kvinnofallan

Tidigare äldre inlägg

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

%d bloggare gillar detta: