Den svenska marinaden saknar kryddor

Den svenska modellen är en politisk idé som i dess moderna tappning växte fram under 1930-talet. Modellen bygger på en jämlikhetsidé. Idén om det svenska folkhemmet resulterade i ett slags oskrivet samhällskontrakt. Vi har alla marinerats i denna modellen från vårt första andetag.

Vad innebär det att ha marinerats i denna modell? Ja, vi är nog mer eller mindre socialister allihop! Vi har invaggats i en känsla av att staten ska sköta allting. Sverige har i internationell jämförelse en stor offentlig sektor. Denna sektor kallas ofta för vår välfärd och består av hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvar, kollektivtrafik och infrastruktur. För att bekosta detta så betalar vi skatter och avgifter. Sverige har ”de högsta skatterna” eller iallafall ”bland de högsta skatterna” i världen.

Men hur står det till med denna välfärd? Vi har blivit marinerade i tron att regeringen och riksdagen består av ansvarskännande människor med hög moral och rätt värdegrund. Det är de som vet vad som är bäst för oss medborgare. Det är de som hushållar med våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Men stämmer det? Nej, under större delen av mitt liv har de byggt upp ett luftslott som jag och de flesta svenskar har trott på. Marinaden har blivit svagare och svagare. Vi medborgare har dock funnit oss i detta och blivit lydiga och snälla. Vi har ingen vana i att protestera. De protester som har kommit fram har raskt tystats med orden främlingsfientlig, rasist, fascist, nazist, populist osv.

Nu ställs vi inför det faktum att äldre människor vanvårdats inom åldringsvården – att de inte har fått den vård som de har rätt att kräva. Vi har också fått reda på att vårdpersonalen saknar skyddsutrustning, många av dem kan inte svenska, schemat gör att de går från åldring till åldring och sprider smittan till de gamla. De gamla får inte en komma till sjukhus eller får hjälp med andningen.

Protester framförs via sociala medier. Men vem lyssnar på dessa lama protester från människor som har uppfostrats till att vara snälla och lydiga? Hur gör de i andra länder?

En opinionsundersökning från CIS som publicerades under gårdagen visar att nära hälften av spanjorerna, eller 48,4 procent, inte litar på regeringens hantering av Covid-19-pandemin. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med undersökningen i april. 46 procent av befolkningen uppger att de har förtroende för regeringens hantering av pandemin.

Det började i stadsdelen Salamanca i Madrid som anses tillhöra de finare delarna av Madrid. Rörelsen ”Movimiento Barrio Salamanca-Núñez de Balboa” uppstod i förra veckan med att invånarna gick man ur huse klockan 21. Proteströrelsen har senare spridit sig till andra stadsdelar i Madrid som Chamartín, Mirasierra, Montecarlo, Alcorcón och Aravaca där även vänsteranhängare är bosatta. Det har även spridit sig till Málaga, Alicante, Badajoz, La Coruña, Málaga, Pamplona, Sevila, Valencia, Valladolid Salamanca, Barcelona och många andra städer växer protesterna varje kväll klockan 21 med att invånarna går ut på gatorna och slår på grytlock. Det är 9 dygn sedan protesterna började och de kräver regeringens avgång.

Missnöje med nedstängningen av samhället. motstånd mot vaccin och konspirationsteorier om coronavirusets spridning – kritiken mot hur Tysklands regering hanterat coronaepidemin leder till protester, som samlar en brokig skara demonstranter. I flera av Tysklands största städer har de nu demonstrerat i några veckor med krav på att samhället ska öppna och restriktionerna lättas.

Detta är två exempel på protester i andra länder. Men jag har svårt för att tänka mig att det svenska folket som är marinerade i den svenska modellen skulle gå ut på gator och torg, slå med grytlock och kräva regeringens avgång. Vi är för välanpassade och för snälla! Vi offrar våra äldre för att låta regeringen fortsätta med sin nedtrappning av välfärden! Det behövs mer kryddor i vår marinad för att vi ska reagera! Det behövs en välkryddad marinad för att politikerna ska börja lyssna och förstå.

Svenska Magasinet i Spanien

Kommer samhällsmodellen att fungera någon gång?

Modellbygget avspeglar en bit av verkligheten vid en given tidpunkt. Det visar ingenting av omvärldens förändringar som pågår hela tiden.

Jag minns från min barndom att hemma hos några bekanta fanns ett dockhus med fina möbler i. Men det dockhuset visade inte den verkligheten som vi levde i. Inredningen i huset var modeller av fina möbler som vi aldrig hade sett tidigare. Det var så fint och fungerade enbart som ett utställningsföremål. Jag såg aldrig att någon lekte med detta dockhus eller med andra liknande dockhus som jag har sett genom åren.

Min bror ägnade en tid åt att bygga modeller av fartyg. När de var färdigbyggda ställde han dem på en hylla. De var fina att titta på men hade ingen praktisk nytta.

Modelljärnvägen som mina barn fick var rolig att bygga upp. men sen … de körde väl lite med den men tröttnade ganska snabbt!

Hur många gånger under de gångna åren har vi hört vår statsminister tala om samhällsbygget? Vad menar han med detta? Det låter som om han håller på att bygga upp ett helt nytt samhälle. Hade vi inte ett fungerande samhälle innan han blev statsminister? Den 12/9-2016 skrev han på sin FB-sida:

”Idag kommer jag att debattera den svenska modellen – och ett område där vi behöver utveckla den svenska modellen är sjukvården. Vi vet att många människor känner oro för att vården inte ska finnas där när man väl behöver den och det är en oro vi tänker adressera.

Trots att vården i Sverige på många sätt håller världsklass finns det utmaningar och stora ojämlikheter i hälsa och vård.

Det är därför vi lagt om riktningen för politiken så att investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge går före stora skattesänkningar. Jag är av åsikten att sjukvården inte ska hållas tillbaka – den ska utvecklas.”

I den svenska modellen ingår alltså samhällsbygget, enligt Löfven. En del av detta samhällsbygge ska då vara att utveckla sjukvården. Men … var har statsministern befunnit sig se senaste åren? Har han inte hört kritiken från vårdpersonal som är överbelastad  och inte hinner med patienterna? Har han inte hört något om sjukvårdspersonal som hotas på sina arbetsplatser och måste tillkalla polis och vaktbolag? Har han inte hört om personalbrist med hyrläkare och inhyrda sjuksköterskor? Har han inte hört om inställda operationer pga personalbrist? Vet han något om hur stora resurser som läggs på att rädda våldsoffer – från skjutningar och knivskärningar i utanförskapsområden – resurser som skulle kunna användas bättre?

Coronakrisen visar att det är svårt att få äldreomsorg att fungera med för många timanställda och brister i utbildning och instruktioner, enligt statsminister Stefan Löfven (S).
– Vi behöver förbättra villkoren i äldreomsorgen, säger han den 7 maj 2020. För 3½ år sedan satsade han ju på att bygga ut den svenska modellen oh satsa på vården! Hur vore det om han inriktade sig på att lösa problemen som finns i vårt samhälle istället för att vräkigt tala om samhällsbygge? Jag är inte intresserad av att betala hans samhällsbygge! Det är bra att ha visioner … men … de måste vara genomtänkta!

För cirka 20 år sedan tillbringade min son och jag många, många timmar tillsammans med Simcity. Vi byggde städer med el och vatten. Gjorde gator och vägar. Byggde villor, höghus, affärer och industrier. Vi byggde skolor, sjukhus, polishus och räddningstjänst. Vi lät människor flytta in. Dessa människor hade olika behov och intressen. De behövde arbete, bra ekonomi, fritidssysselsättningar, sociala kontakter, husdjur, vänner, kultur, möbler i huset, gardiner, lampor, prydnadsföremål, vacker trädgård, … Men framför allt behövde de mat, vätska, kläder, och sömn. Om människorna inte trivdes så misskötte de sig – gick inte till skolan eller jobbet!

Samtidigt måste infrastrukturen underhållas annars förslummades områdena och måste byggas om. Sen kom företagsnedläggningar och naturkatastrofer och i värsta fall flyganfall. Medborgarna framförde krav om skattesänkningar eller skattehöjningar. Borgmästaren ville naturligtvis ha lite högre status än andra och byggde något exklusivt åt sig själv. Staden behövde förskönas med statyer och parker.

Sen behövde den byggas ut och det medförde ny planering av samhällsstruktur samtidigt som det gamla underhölls. …  Brottsligheten ökade, skolorna var inte dimensionerade för antalet barn. Sjukhusen och läkarna räckte inte till. Epidemier bröt ut. Ibland slutade det med att staden och dess invånare dog ut pga brist på vettig samhällsstruktur.

Har Stefan Löfven och de andra i regering och riksdag spenderat någon tid tillsammans med Simcity? I så fall borde de ha förstått att samhällsbygge inte alltid är beroende av politiska beslut. Oftast är detta bygge beroende av invånarna, ekonomi, intresse, trivsel osv. Så när han säger ”Vi har börjat bygga Sverige igen” undrar jag om han har en aning om vad han talar om! Vi behöver inte fler modellbygge! Vi lever i verkligheten och kräver att de verkliga problemen åtgärdas. I coronatider prövas deras förmåga att se verkligheten och dess problem!

simcity

Kan man beskriva Sverige så här?

Inför kommande val funderar jag på hur man kan se på vårt kära fosterland. Är det en idyllisk bild med folkhemstanke eller en kaosartad bild med ett minerat land? Ingen av bilderna är naturligtvis riktig. Men hur kan vi då beskriva vårt land på ett åskådligt sätt?

För många år sedan var jag på en kurs. Vi fick som uppgift att beskriva vår arbetsplats som en bil: märke, modell och i vilket skick. Vi beskrev företaget som en gammal ”folkasnurra”, rostig i lacken men motorn fungerade fortfarande. Däremot behövde vi investera i nya vinterdäck.

Kan vi beskriva Sverige på samma sätt- som en bil? Redan 2016 skrev jag om den svenska modellen som bil.

”Om jag skulle beskriva Stefan Löfvens ”svenska modellen” i samma termer – hur skulle det bli?

Modellen skulle nog vara en gammal SAAB som hade fått delar av en gammal Volvo. Mycket rostig med en motor som skar sig på 1970-talet och hjulen försvann på 1990-talet.

Nu försöker regeringen att reparera bilen. Växelspaken hittade Stefan i EU och Margot klädde sätena som råttorna hade gnagat på med ett feministisk rosa fluff. Isabella Lövin vill att bilen ska drivas miljövänligt men först måste de hitta en motor. Gustav Fridolin har lovat att bilen ska vara i körbart skick inom 100 dagar. Ylva Johansson lovar alla nyanlända att de ska få hjälpa till att skjuta fart på bilen.

Är den svenska modellen värd att satsa på?”

Om jag skulle våga mig på att göra samma betraktelse över Sverige och hur det styrs idag – hur skulle den se ut?

Det måste ju bli en lastbil eller kanske en bil med släp – för alla ska ju vara med. Kanske en ett tuff-tuff-tåg som kör sakta och stoppar upp trafiken för de som vill ha utveckling, välfärd, skola, omsorg, sjukvård och säkerhet.

Trots att alla ska med så får inte alla plats i vagnarna. Tuff-tuff-tåget ska ju byggas om och drivas med fossilfritt bränsle. Det ska målas om så att det ser gediget ut. Ingen ska se att någon går bakom och puttar på. Så de som inte får plats kan cykla bredvid på en subventionerad elcykel eller stanna i sitt utanförskapsområde eller stanna hemma pga sjukdom eller ålderdom. Annica Strandhäll och Ylva Johansson räknar och sållar. Vissa hänvisas till snabbspår som de inte klarar av och andra till bidragsvagnen. Löfven och LO sitter i LAS-vagnen tillsammans med Jonas Sjöstedt.

Alliansen åker i nästa vagn och försöker putsa vagnen så att den glänser och att ingen ska se revorna i lacken.

Det är SD:are får gå bakom och putta på. Men … #jagärhär och Näthatsgranskarna har en egen blomsterprydd vagn där Alice Bah Kuhnke sitter främst.. Även #metoo har en egen vagn.

Det kan vara svårt att få åka med i någon av vagnarna – även för den som betalat sin avgift/skatt – eftersom nyanlända får företräde. Men alla politikerna viftar glatt med små svenska flaggor.

Ja, så kan man kanske fortsätta att beskriva vårt land. Det är nog inte det Sverige som jag vill ha! Det är något att tänka på detta inför valet!

 

 

 

Tidigare äldre inlägg

A.L - M.Foto

Välkomen till min sida med bilder från natur - landskap och stadsmiljö, hoppas du kan inspireras och njuta av vad ögat ser!

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Politik blandat med ett och annat boktips.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: