Varför bråkar dom?

demo

”För andra gången på kort har den nyfascistiska organisationen Nordisk Ungdom angripit en manifestation för flyktingamnesti för ensamkommande barn och ungdomar. Enligt flera vittnen vägrade polisen ingripa mot högerextremisterna.” Så löd ingressen i AktuelltFokus igår. Nyfiken som jag är undrar jag vad som har hänt, kollar olika videos och FB-sidor. Ganska snart ser jag ett mönster. Jag känner igen personer. Jag ser odemokratiska krafter som inte accepterar varandra. Jag tar inte ställning om vem som har rätt eller vem som har fel men …

För vem gäller demokratin och mötesfriheten? Är det bara för de som ”har de rätta åsikterna”? Vem har tolkningsföreträdande på vilka åsikter som är rätt eller fel? Samma grupp, som nu klagar högljutt över att det har kommit motdemonstranter till deras manifestation, har under många år haft som vana att motdemonstrera genom att att kalla demonstranter och lyssnare för rasister och nazister, att bråka och skräna Nu när andra bemöter de på samma sätt så gnäller de över det! Det påminner om sandlådebråk och jag undrar vem som attackerade vem!

För drygt ett år sedan skrev jag om mötesfrihet här i bloggen (17 mars 2016) Då skrev jag:

” Under större delen av mitt liv har jag deltagit aktivt inom olika demokratiska föreningars verksamhet. Det har varit en självklarhet för mig. Numera försöker jag dock avstå från föreningslivet eftersom jag vet hur lät det är att bli alltför engagerad och åta mig en mängd uppdrag. Idag som pensionär har jag ingen lust att vara ordförande, sekreterare, kassör, festfixare, sitta i brukarråd eller nämnder. Nej, jag har bestämt mig! Jag höjer min röst i sociala medier stället!

Men för mig kommer alltid ordet demokrati att stå i centrum. Jag kommer alltid att stå upp för de rättigheter som står inskrivna i grundlagen.

1 §
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1.
yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2.
informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3.
mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4.
demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

5.
föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

6.
religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Dessa rättigheter är grundbulten i den svenska demokratin. Det är just därför som jag blir ledsen och arg när vissa grupperingar försöker att åsidosätta dessa rättigheter.”

De som anordnar Folkets demonstration på lördag vill ju utnyttja sina rättigheter att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. De vill utnyttja sin mötes- och demonstrationsfrihet. De har sökt tillstånd och fått det. Men odemokratiska krafter vill hindra dem att sprida sina åsikter. Varför? För att Folkets demonstration framför vanliga människors åsikter?

Det är därför som de odemokratiska sprider glåpord, ljuger och kommer att göra allt som står i deras makt att störa! De har nämligen inte själv något klart budskap att komma med. Många av dem är mer eller mindre ”yrkesdemonstranter”. De vill ha ensamrätt på att få uttrycka sina åsikter. De är så rädda att andra människor ska förledas av att lyssna på demonstranterna. Men det är ju verkligen att undervärdera vanliga människor. Helt vanliga människor har faktiskt också förmågan att lyssna, analysera och värdera vad som sägs. Men de vanliga människorna skulle kanske upptäcka att det inte är några nazister eller fascister som talar och att motdemonstranterna har ”fel”.

Jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem!

Så uttrycker sig naturligtvis varje demokratisk människa som anser att grundlagens fri- och rättigheter är riktiga! Ingen behöver besöka eller lyssna någon demonstration. Alla människor har rätt att gå ifrån platsen för en demonstration. Alla människor har rättighet att själv avgöra om budskapet är bra eller dåligt.”

Så skrev jag då och samma sak skriver jag nu! Det är odemokratiskt att störa andra gruppers demonstrationsrätt. Det är odemokratiskt att inte låta andra människor uttrycka sina åsikter – oavsett vilka åsikter de har. Ingen behöver stanna och lyssna och alla har samma förmåga att välja vilket budskap som är det rätta. Det finns inga människor som är enbart onda eller enbart goda. Det finns inga budskap som är enbart rätt eller enbart fel. Vi behöver inte aktivister som tolkar åt oss! Speciellt inte bråkmakare – oavsett de är från höger eller vänster!

Alla måste få uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utan att störas och attackeras av andra!

Jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem!

 

 

Annonser

Vilken betydelse har Första Maj?

Hur många av oss kommer att demonstrera idag? Hur många kommer att titta på något demonstrationståg live eller delta i festligheterna efter? Vi kommer knappast att undgå nyhetsrapporteringen kring demonstrationerna. Men vilken betydelse har egentligen alla dessa tal och demonstrationer i vårt moderna samhälle?

För länge sedan – innan massmediernas intåg – så hade dagen naturligtvis en betydelse. Det var ju ett sätt att samlas och nå ut med sitt budskap. Men vad var då budskapet?

”Första maj sågs i bondesamhället som den första sommardagen, en dag när djuren släpptes på bete. Under den katolska medeltiden var dagen förknippad med lek och upptåg, något som gått igen särskilt i Skåne. Sedan 1890 har den internationella arbetarrörelsen använt dagen som en demonstrationsdag. 1938 blev 1 maj en nationell helgdag i Sverige.” enligt Nordiska museet.

Allt började alltså med kosläpp, lek och upptåg för att fira att nu var vintern borta. Nu kunde människor börja så och så småningom skörda. Nu var den hårda kalla vintern med svält och sjukdomar över. Nu såg man fram emot nya bättre tider och hyllade dessa. Dagens ursprung kommer alltså från bondesamhället.

”1 maj är numera starkast förknippad med arbetarrörelsens politiska demonstrationer. Med demonstrationen 1 maj 1890 visade arbetarrörelsen att man kunde uppträda samlat och med disciplin i offentligheten. Samtidigt lånade demonstrationerna från bondesamhällets bild- och föreställningsvärld. Särskilt gällde detta fruktbarhetstemat. I många bilder och texter görs referenser till bondesamhällets förhoppningar om ett gott skördeår, och man skapade en allegorisk värld där arbetarrörelsen gav löfte om god skörd i det framtida moderniserade Sverige.”

”Med demonstrationen 1 maj 1890 visade arbetarrörelsen att man kunde uppträda samlat och med disciplin i offentligheten.” Kanske dagens arbetarrörelse har något att lära av detta? Då kastade man alltså inte glåpord efter politiska motståndare! Då hindrade man inte någon från att delta. Det var en vänlig demonstration . En demonstration där arbetarna framförde sina krav t ex om 8-timmars arbetsdag (amerikanska fackorganisationen AFL:s krav om åtta timmars arbetsdag från och med första maj 1886).

I förrgår rasade statsministern över att Socialdemokraterna tvingades flytta fram sin samling i Falun när Nordiska Motståndsrörelsen fick demonstrationstillstånd. Det störde statsministern ”väldigt mycket”. Han är ju så van att (S) bestämmer oavsett vad det gäller. SD och alla högerextrema organisationer ska ha en kollektiv skuld för det som Hitler åstadkom på 1930/40-talet. Kollektiv skuld är bra för att hålla en befolkning i strama tyglar! Han och (S) vill alltså ha någon form av äganderätt till första maj! Men …

”Under Sveriges katolska medeltid var 1 maj en kyrklig helgdag tillägnad apostlarna Filippos och Jakob. Dagen hade festliga förtecken och föregicks av fasta och vaka. Under 1400-talet fick 1 maj i många stift en lägre festgrad som en helgondag tillägnad Sankta Valborg. Den 1 maj blev också den sista dagen före fastan inför 3 maj, som är korsmässodagen. 1 maj betraktades då som en fastlag, en förberedelse inför fastan. Traditionellt innebär fastlagen ätande, gyckel och upptåg. Hantverkslag och köpmannagillen flyttade årets stora sammankomst från fastlagen före påsk till valborgsdagen. Under 1500-talet gick djäknarna (studenterna) sockengång och uppförde sång och gyckelspel på första maj.”

Dagen tillhör alltså inte (S) – även om de har lagt beslag på den! Behöver vi denna dag? Behöver (S) demonstrera när de redan har makten över landet? Demonstrerar de mot sig själv? Medierna sprider ju budskapen med blixtens hastighet så vem orkar med dessa demonstrationståg?

 

 

 

Namninsamling mot fempundsedlar

Det går tydligen att göra namninsamlingar om vad som helst. Människor blir missnöjda och kränkta över småsaker. Ofta är det aktivister som startar dessa namninsamlingar för att få uppmärksamhet och naturligtvis väcka opinion. De får med sig människor ur det egna nätverket, den egna intressegruppen eller den egna politiska plattformen. För några dagar sedan läste jag:

”Storbritanniens nya fempundssedlar väcker ilska hos veganer, eftersom de innehåller djurfett. Nu pågår en namninsamling för att få bort ämnet. ”Var allas nyårslöfte 2016 att göra löjligt galna saker som att tillsätta kött i pengar”, skriver en kritiker på Twitter.

I går besvarade den brittiska riksbanken Bank of England en fråga på Twitter om sedlarna verkligen innehåller talg, ett ämne som bland annat används vid tillverkning av tvål och levande ljus. Svaret blev att det fanns spår av ämnet i den polymerbas som används för att tillverka sedlarna – vilket resulterade i hård kritik från både veganer och vegetarianer.”

”Det dröjde inte länge innan kritiker hade tagit initiativ till en namninsamling med krav på att utesluta djurfett i produktionen.

”Den nya fempundssedeln innehåller djurfett i form av talg. Det är oacceptabelt för miljontals veganer, vegetarianer, sikher, jainister och andra i Storbritannien. Vi kräver att ni slutar använda produkter från djur i tillverkningen av den valuta som vi måste använda oss av”, står det i namninsamlingen.

Vid 17-tiden på tisdagen hade över 18.000 personer skrivit på.”

Det finns alltså 18.000 stollar i England! Deras liv måste vara väldigt torftigt då de inte vill röra vid djurprodukter. De måste ju vara konsekventa och kolla allt som de kommer i kontakt med t ex biobränslet som kollektivtrafiken använder. I vårt län används matavfall för att göra biogas och biogödsel som ersätter fossila bränslen och konstgödsel. Matavfallet är både animaliskt och vegetabiliskt! Vågar stollarna åka med bussar som drivs med denna gas eller åta sina ekologiska grönsaker som gödslas med biogödsel?

Det finns många andra stolliga namninsamlingar ”Hjälp oss rädda tjurkalvarna Emil och Knut” Jag minns också en namninsamling som startades av några vänsterfeminister. Den fick 1.086 underskrifter. ”Damerna” överlämnade namnunderskrifterna till SVT och fick på så sätt SVT att moderera sina kommentarsfält ännu mer än tidigare och så småningom stänga kommentarsfälten:

”STOPPA SD-FORUM PÅ SVT

Våra licenspengar används bland annat till att upprätthålla ett debattforum på SVT där minst hälften av kommentarerna härrör från debattörer som också skriver på den ökända (rasistisk, främlingsfientlig och högerextrem) bloggen ”Avpixlat.

(Se undersökning som Researchgruppen gjort nedan.)

Kvinnor som för fram feministiska, antirasistiska eller vänsteråsikter hotas, trakasseras, kränks och blir till och med hackade av andra kommenterare i SVT:s forum.  Kvinnor i min facebookgrupp vittnar om förföljelser och hot som fått dem att fly forumet och vidta åtgärder för att skydda sig själva och sina närstående.

Många har kontaktat SVT:s ledning, demokratiminister Birgitta Ohlsson och media utan att få minsta gehör för detta allvarliga problem på ett av Sveriges största debattforum. SVT-debattforums kommentarsfält har alltså under lång tid fungerat som arena för SD-anhängare som kunnat skrämma bort andra debattörer.

Nu uppmanar vi alla kvinnor, antirasister och övriga licensbetalare som inte vill finansiera ett forum som kommit att bli ytterligare ett tillhåll för SD-anhängare att stödja oss med sin namnunderskrift!

VI KRÄVER ATT SVT SNARAST VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT KUNNA HÅLLA ETT DEBATTFORUM DÄR KVINNOR TÖRS YTTRA SIG UTAN HOT OCH FÖRFÖLJELSER OCH DÄR DET ÅTMINSTONE FINNS EN AMBITION ATT SKAPA ARENA FÖR DEMOKRATISKA MENINGSUTBYTEN!”

Det är ganska lustigt hur olika vi tolkar samma sak. Jag tillhörde en av dem som flitigt kommenterade artiklar på SVT:s debattforum. Jag såg aldrig att vänsterfeministerna hotades, trakasserades eller kränktes. Däremot attackerade de själv i grupp alla som inte var feminister. Det var de själv som stod för hoten, trakasserierna och kränkningarna. Alla som inte delade deras åsikter var rasister, främlingsfientliga, mörkermän och nazister. Många, många gånger fick jag kommentaren: ”In med dig på Avpixlat eller Flashback!” – jag som aldrig har skrivit på något av dessa forum!

”Damerna” lyckades iallafall att samla ihop 1.068 namnunderskrifter. De flesta som skrev under hade aldrig själv skrivit eller läst på SVT:s forum. De trodde helt enkelt på deras klagan. De höll med om att de hemska SD:arna skulle tystas – trots att de flesta som skrev där inte var SD:are utan helt vanliga människor som inte kom från vänsterfeminismen.

Namninsamlingar är ensidiga och oftast startade av aktivister. Aktivisterna är oftast fanatiska och har sällan eller aldrig någon helhetssyn. De framför särintressen! De är egoister som vill förbjuda allt som de inte själv gillar!

Jag kanske borde starta en namninsamling MOT namninsamlingar?

 

namn

Tidigare äldre inlägg

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik. Är avstängd på Facebook för våra åsikter.

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: