Läkare: ”Vaccinet” det farligaste läkemedlet någonsin

De så kallade vaccinen mot covid-19 är den farligaste medicinska produkt som någonsin tagits fram. Det säger den amerikanske läkaren Ryan Cole i en ny intervju.

Det är i en intervju med USAWatchdog som specialistläkaren Ryan Cole bland annat talar om det ”mystiska” syndromet Sudden Adult Death Syndrome (SADS), som Swebbtv skrev om nyligen.

Unga människor dör plötsligt utan att någon dödsorsak går att fastställa.

Men enligt Ryan Cole finns det en förklaring till plötsliga dödsfall runt om i världen.

– Det beror på att människor får ett toxin i sin kropp som inflammerar deras hjärta. Det finns en tidig studie på möss som visar att mRNA-vaccinen förstorar hjärtat och gör att det förlorar volym att pumpa. Går det inte att pumpa tillräckligt med blod får man inte tillräckligt med syre, och till slut får man hjärtsvikt och dör. Jag har sett obduktionsvävnader från triathleter som fallit ihop och dött. Detta är personer som är på toppen av sin fysiska prestation.

Se hela artikeln HÄR.

Tiofaldig ökning av inrapporterade misstänkta biverkningar 2021

  • Publicerad: 21 juni 2022
  • Senast uppdaterad: 21 juni 2022
  • Kategori: Nyhet

Idag publiceras Läkemedelsverkets årssammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar under 2021. Under 2021 inkom 99 211 rapporter till Läkemedelsverket. Det är mer än en tiofaldig ökning av det normala antalet rapporter som brukar inkomma. Den absoluta majoriteten handlade om misstänkta biverkningar av vacciner mot covid‍-‍19, 8 479 rapporter berörde andra läkemedel.

Huvudmän för hälso- och sjukvård är skyldiga att rapportera misstänkta biverkningar, vilket innebär att läkare, tandläkare, sjuksköterskor samt farmaceuter inom hälso- och sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar. Denna grupp har stått för 17 294 rapporter.

Även patienter och konsumenter uppmuntras att rapportera misstänkta biverkningar som de upplever av läkemedel och vacciner, och från den gruppen har 73 438 rapporter inkommit.

Under år 2021 tog Läkemedelsverket emot totalt 99 211 rapporter om misstänkta biverkningar, vilket är en stor ökning från 2020 då antalet rapporter var 7 999. Ökningen kan förklaras av inkomna rapporter om misstänkta biverkningar för vacciner mot covid‍-‍19.

– Vi har uppmuntrat alla som har vaccinerat sig att rapportera in om de upplever tänkbara biverkningar. Tack vare rapporteringen har vi kunnat hitta nya ovanliga biverkningar som har bidragit till mer kunskap om vaccinerna och hur de bör användas, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Utöver vaccinerna mot covid‍-‍19 var de mest förekommande läkemedlen i rapporteringen från hälso- och sjukvården apixaban, hormonspiral med gestagen och rivaroxaban. Från konsumenter rapporterades främst misstänkta biverkningar av hormonspiral med gestagen, vaccin mot influensa och levotyroxin.

Under året inkom 11 951 rapporter som klassificerats som allvarliga och av dem hade 458 rapporter minst en misstänkt biverkning angiven som dödsorsak.

– Inrapporteringen är mycket värdefull och bidrar till att den samlade kunskapen ökar om vacciner och läkemedels säkerhet. Men det är viktigt att skilja på de rapporterade händelserna och de biverkningar som har ett utrett och fastställt samband, säger Veronica Arthurson.

Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig en biverkning är utifrån de inrapporterade misstänkta biverkningarna, sådant kan bara avgöras i kontrollerade kliniska studier.

Alla rapporter som kommer in till Läkemedelsverket registreras, granskas och handläggs. De sparas sedan i det nationella biverkningsregistret och skickas också till den europeiska säkerhetsdatabasen där de blir en del i den ständigt pågående säkerhetsövervakningen av läkemedel nationellt och inom EU.

Två exempel på säkerhetssignaler som har utretts under 2021 är trombotiskt trombocytopent syndrom (TTS) efter vaccination med Vaxzevria samt ökad risk för myokardit och perikardit efter vaccination med Comirnaty och Spikevax.

Länk till informationen.

Folkhälsomyndighetens rapportering har förvanskat dödligheten för ovaccinerade och vaccinerade

Folkhälsomyndigheten har vilselett allmänheten om nyttan av vaccination mot covid-19 genom att bokföra vaccinerade dödsfall som ovaccinerade. Över 900 avlidna med covid-19 har felaktigt presenterats som ovaccinerade och därmed kraftigt förskönat bilden av det vaccinationsprogram som FHM är ansvarigt för. Vi kräver att all rådata redovisas öppet och att det görs en oberoende utvärdering av dödligheten för helt ovaccinerade kontra vaccinerade och för olika undergrupper av vaccinerade.

I FHM:s veckorapporter framgår att man i statistiken räknas som ovaccinerad till och med 14 dagar efter dos 2. Vad denna förflyttning av dödsfall innebär redovisas inte och en felaktig bild presenteras för massmedia och svenska folket. Detta tycks dock inte oroa myndigheten. Journalisten Per Shapiro frågade på Folkhälsomyndighetens presskonferens 27 januari 2022: ”Så varför grumlar ni den verkliga kontrollgruppen och när tänker ni redovisa hur det faktiskt har gått för de icke-vaccinerade jämfört med de övriga?” Britta Björkholm svarade: ”Jag vet inte vad jag ska svara. Vi har väldigt mycket data, vi har väldigt mycket siffror, vi följer upp på många olika sätt. Jag tycker vi är transparenta och redovisar det som är relevant”.1

Vi har begärt ut data från FHM över antalet avlidna i covid-19-infektion 2021, när vaccineringen genomfördes, för fyra grupper:

1) helt ovaccinerade

2) de som har fått dos 1 och mindre än 21 dagar förflutit

3) delvaccinerade: det har antingen gått minst 21 dagar efter dos 1 men dos 2 har inte givits eller dos 2 har givits men mindre än 14 dagar förflutit, samt

4) fullvaccinerade: dos 2 eller 3 har givits, och minst 14 dagar har gått efter dos 2.

Resultatet framgår av tabellen. Folkhälsomyndigheten har i sin redovisning flyttat över dödsfall i grupp 2 (n=666) och 3 (253) till ovaccinerade, vilket felaktigt ökat dödsfallen i denna grupp med 919 personer eller 32 procent. Dessa dödsfall ska tillföras gruppen vaccinerade, som därmed ökar med 919 personer eller 135 procent.

Läs hela artikeln HÄR.

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: