I nöden prövas vännen – EU

EU-ländernas ledare kunde inte enas om hur man bäst ska hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Men de är överens om att det krävs ”en omfattande återhämtningsplan och investeringar utan motstycke”.

För tredje gången på bara några veckor höll EU-ländernas stats- och regeringschefer på torsdagskvällen ett toppmöte på videolänk för att diskutera coronapandemin. Mötet pågick i över fem timmar men man enades inte.

Spaniens regeringschef Pedro Sánchez framträdde på eftermiddagen 28 mars för tredje lördagen i rad och jag läser:

Spanien och Italien efterlyser större solidaritet från de övriga medan i första hand Tyskland och Holland hittills opponerat sig mot större anslag för att motverka krisen. Det ledde i sin tur till att Sánchez vid toppmötet via videokonferens 27 mars vägrade underteckna den föreslagna gemensamma handlingsplanen.
– Vi behöver en verklig förbindelse från EU om solidaritet. Vi efterlyser vågade och handfasta metoder för att lösa problemet med den bristfälliga tillgången till vårdutrustning på en idag mycket aggressiv marknad, sa den spanske regeringschefen bland annat.

Sánchez visade sig allvarligt bekymrad över den kurs som unionen ser ut att ta.
– Spanien har alltid stöttat EU och nu är det EU:s tur att skydda alla europeiska medborgare, inte minst de svagaste och ej ge argument till de som vill se unionens sönderfall.

De länder som har drabbats hårdast i denna kris drabbas alltså ännu en gång av EU:s brist på solidaritet.

Mitt under coronakrisen ifrågasätter nu Tjeckien och Polen EU:s nya klimatpolitik. De vill att Europa borde glömma den Gröna given och fokusera på coronaviruset istället. Europa är det största epidemicentret i världen, sade Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš medan Fredrick Federley som tillhör samma partigrupp som Babiš säger:

– Jag står verkligen inte bakom hans illa genomtänkta uttalande. Den Gröna given går inte på något sätt emot hanteringen av coronakrisen. Ska vi vara bättre förberedda för kriser så behöver våra samhällen vara hållbara och gröna.

Klimatpolitiken får samtidigt ökat motstånd i Polen, det enda EU-land som sedan tidigare vägrat förbinda sig till klimatneutralitet år 2050.

– Polen och andra länder bör ta hand om klimatet på egen hand och system för handel med utsläpp bör tas bort, åtminstone bör Polen uteslutas från systemet, sade polske vice-minister för statliga tillgångar Janusz Kowalski.

Men Socialdemokraternas EU-parlamentariker Heléne Fritzon är mycket kritisk. 

– Jag är orolig för arbetet med klimatomställningen, flera vill skjuta upp klimatmålen för att bygga upp ekonomin och det accepterar inte jag. Den nya ekonomin måste bygga på klimatomställningen..

Ja, hela EU befinner sig i kris. Det absolut viktigaste borde vara, sett med mina lekmannaögon, att få stopp på smittspridningen. Detta borde vara den primära uppgiften för EU just nu. Men den nationalistiska ådran visar sig och samarbete är ett ord som de inte ens kan tänka på. De är nu som vänskapen inom EU prövas och klyftan mellan länderna verkar vara enorm. Är det nu som EU-ballongen kommer att spricka?

EU ballongen som spricker? | Börje Peratt - Debatt

Vem bryr sig om de som utsätter sig för risker för att hjälpa coronasmittade?

Under mina 14 dagar i karantän har jag hunnit tänka en hel del och läsa desto mer. Av naturlig anledning slukar jag nyheter om coronavirusets spridning i Spanien, Sverige och övriga världen. Det som förvånar mig mest är att större delen av världen saknar resurser och strategier då det gäller vården.

Artikel efter artikel handlar om brist på respiratorer, vårdplatser, läkare, annan vårdpersonal, ansiktsmasker, handskar och annan skyddsutrustning.

20200327:08.20
Vårdare med badmössor Bristen på skyddsutrustning för vårdpersonalen i Madridregionen är total. Personal har de senaste dagarna försetts med regnkappor och badmössor som substitut till de ordinarie skyddspaketen, så kallade EPI:s (Equipo de Protección Individual), som är de mest efterlysta i dagsläget. Dessa består av både skyddsdräkt, ansiktsmask och skyddsglasögon.

Vårdpersonal använder alltså badmössor och regnkappor i brist på skyddsutrustning! Man får väl hoppas att dessa badmössor och regnkappor har desinficerats först.

Jag är glad för att den Militär akutmottagningen (UME) kommer att vara här i Almuñécar förra söndagen och utförde desinfektionsuppgifterna i offentliga miljöer. Jag är också glad över att vårdcentralen lev sanerad efter att 5 ur vårdpersonalen var smittade. Polis-, ambulans- och brandbilar har desificerats. Förhoppningen är dock att jag slipper att anlita deras tjänster.

20200327:13.20
Sjukvårdare ur spel Hälsovårdsdepartementets talesman Fernando Simón rapporterar att mer än 9.000 sjukvårdare smittats eller tvingats i karantän på grund av coronaviruset. Den höga smittandelen på vårdcentralerna är ett av de största bekymmerna i dagsläget och Simón intygar att myndigheterna arbetar på att lösa situationen.

20200327:21.05
Många sjukvårdare smittade Mer än 2 600 sjukvårdare i Madridregionen är smittade av Covid-19 och vårdas själva eller måste hålla sig isolerade i hemmet. I Andalusien är siffran visserligen betydligt lägre, 872 vårdare, men det är å andra sidan drygt 23 procent av alla smittfall i regionen. Vårdsektorn har närmaste sedan krisen startade anmärkt på bristande skyddsmaterial.

Vårdpersonalen är alltså en mycket stor grupp som har smittats här i Spanien. Jag misstänker att situationen är densamma i hela världen. När det saknas skyddsutrustning för de som träffar de som är mest sjuka så blir följden att vårdpersonalen också blir sjuk!

Vårdpersonal i Sverige är oroliga för brist på andningsmasker och skyddskläder när antalet coronasmittade förväntas stiga kraftigt.

Niclas Holmquist, vd Mölnlycke Benelux, arbetar för högtryck med att hitta sätt att distribuera bland annat andningsmasker till sjukhus i hela världen.

– Ett stort problem uppstår när EU sätter upp restriktioner för export. Det påverkar det globala flödet av skyddsutrustning för vårdpersonal och patienter, säger han.

Ja, naturligtvis sätter länderna inom EU upp restriktioner! Först och främst måste de ju skydda sin egen vårdpersonal och den egna befolkningen. Varför har inte Sverige någon beredskap? Vad gör MSB ( Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) egentligen? Ska inte de ha strategier för pandemier? Har inte människovärdet någon plats i samhället idag?

Vad kommer efter corona?

Vad händer när det uppstår kriser – kriser i land efter land? Kommer något att förändras? Vad kommer att förändras?

Vi vet ingenting om framtiden. Det står var och en fritt att spekulera. Blir världen bättre eller sämre efter en kris? Hur lång tid tar det innan vi ser några förändringar? Allt beror ju på hur snabbt vi är beredda på att ta ansvar för och åtgärda situationen.

Just nu har de flesta insett att vi måste inse att coronaviruset finns och många har drabbats antingen genom att bli sjuka, ha anhöriga som blivit sjuka eller avlidit men alltfler har drabbats genom olika restriktioner.

Första steget i krishanteringskurvan är förnekelse eller chock.

I vissa länder är det utegångsförbud och i Sverige har man infört förbud mot folksamlingar med mer än 500 personer.

Den 8 mars är det “Internationella kvinnodagen”, en dag instiftad av den Andra internationalen på initiativ av kommunisten Clara Zetkin år 1910. Sedan dess har den varit en stor dag för kommunister och antitraditionalister världen över, så även i Spanien.

I år initierade den spanska vänsterregeringen en stor feministisk demonstration det här datumet, vilket experter starkt avrådde ifrån på grund av den stora risken för smittspridning. Landets jämställdhetsminister, Irene Montero från vänsterpartiet Podemos, insisterade dock på att demonstrationen skulle hållas.

Montero, som fått sin politiska skolning i Kommunistiska ungdomsförbudet UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España) ansåg helt enkelt att en feministisk symboldemonstration var viktigare än att rädda människoliv. Demonstrationerna hölls över hela Spanien, och de största hölls i Madrid som nu blivit epicentrum för smittan.

När allt fler började kritisera regeringens plan om att hålla demonstrationerna valde regeringen att sluta publicera uppgifter om nya corona-fall på den officiella sajten för att inte de dystra siffrorna skulle förstöra feststämningen på internationella kvinnodagen.

Feministdemonstration misstänkt bakom tusentals smittade och döda i Spanien

Kanske eller kanske inte var detta en av orsakerna till att Spanien har drabbats så hårt – och då främst Madrid – av detta virus. Regeringen förnekade att demonstrationen kunde bidraga till smittspridning. Vi vet iallafall nu att flera av demonstranterna redan var smittade av viruset. Regeringens förnekelse av detta sattes mot feministernas krav. Några dagar efter demonstrationen blev Spanien tvingat att införa utegångsförbud.

Befinner sig Sverige också i förnekelsestadiet? Vill regeringen inte erkänna att även svensk befolkning kan drabbas av detta virus? Om de erkänner det så måste de också erkänna att alla de resurser som skulle gå till välfärden och till att klara av krisen är förbrukade. De har ju använt pengarna till migrationen, klimatet, FN, EU och diverse projekt som har gynnat dem själv. Nu saknas de mest basala sjukvårdsresurserna och stödresurser åt näringslivet. Varje beslut de tar kommer att bli kostsamt! Tar de inga beslut kan det bli oändligt mänskligt lidande.

Nästa steg är ilska! Varför gjorde de ingenting? Många undrar nog varför Spanien inte vidtog åtgärder långt tidigare. Nu undrar vi varför inte Sverige gör något. Själv upplevde jag ilskan när de sa att 70+ skulle ta sitt ansvar oh sitta hemma. Javisst, jag kan ta mitt ansvar och sitta hemma men ingen ska prata om för mig att jag ska göra det! Jag har tillräcklig erfarenhet för att själv ta det beslutet.

Sen kommer köpslåendet på kriskurvan. Sverige befinner sig i viss mån där. Vi vill uppehålla servicenäringen så befolkningen ska gå ut och stödäta men enbart med servering vid bordet. Alltså är servicenäringen viktigare än människorna i landet. Om vi uppför oss som regeringen vill så tror de att vi ska klara oss undan smittan.

Efter detta så kommer depressionen. Det är då som det mesta känns uppgivet och nedstämdheten infinner sig. Ingenting blev som det var tänkt. Regeringen börjar kanske vakna ur sin dvala. De förstår inte hur det kunde bli så här. De förstår inte att de kunde ha så fel. De börjar prata om att de har varit naiva och inte kunde se det som skulle hända.

De som förstod känner en uppgivenhet ”vad-var-det-vi-sa”. Varför lyssnade ni inte? Vad kunde vi ha gjort för att ni skulle lyssna?

Nu börjar acceptansen. Det är många ”vi-har-ju-tyckt-så-hela-tiden” men de sa ju …. Vi måste acceptera att verkligheten har kommit ikapp oss – och att ingenting blev som någon hade trott. Det blev värre!

Då är det dags att åtgärda den uppkomna situationen – nyorienteringen.. Kan kanske alla krafter kan enas och försöka göra om och göra rätt? Alla måste vakna och göra sitt bästa av den uppkomna situationen. Vi kan inte lösa den genom att ”kasta skit” på varandra. Då måste vi stå enade om vi vill rädda vårt land! Det blir en svår tid med helt nya förutsättningar. Men vi kanske lyckas att rädda landet och gå vidare? Det hoppas iallafall jag!

Det är då som de kreativa lösningarna kan komma. Det är då som ett nytt bättre samhällsklimat kan uppstå. Eller sämre? Vad är bättre och vad är sämre?

En sak vet vi iallafall ingenting – vare sig i Sverige, i EU eller i Världen kommer att bli likadant som det var före virusutbrottet. Alla kommer att bära med sig minnen och erfarenheter som kommer att skapa vårt fortsatta liv! Blir det fortsatta livet bättre?

kris_och_konflikt_krisens_olika_faser_kriskurvan

Tidigare äldre inlägg

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Bilder, heavymetal , ljudböcker, filmer och resten av mitt liv.

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

%d bloggare gillar detta: