Fusk-Sverige

Det går knappast en dag utan att jag kan läsa om fusket i Sverige. Då handlar det inte om småfusk utan om större saker som påverkar hela vårt samhälle och tilltron till de som bestämmer i vårt land.

För några år sedan avslöjades ett systematiskt fusk på högskoleprovet – rätt svar såldes för några tusenlappar. Hörlurar användes vid provtillfällen där någon läste upp de rätta svaren. Fusket ledde till åtal mot dem som sålde provsvaren. Personer som visat sig ha använt fuskpaketen fick sitt provresultat återkallat. De som hunnit antas till en eftertraktad utbildning miste studieplatsen. Regeringen tillsatte en utredning.

Nu har regeringens utredare kommit fram till att den som fuskat sig till en studieplats på högskola bör få behålla sina poäng. Och det ser ut som att förslaget har ett ganska brett stöd. Men ett par universitet och studentföreträdare säger bestämt nej. Men de andra anser tydligen att det är inget märkvärdigt med att fuska sig till en studieplats och inget man ska kunna straffas för i efterhand!

Vi har nästan varje år läst rubrikerna om läckta provsvar vid de nationella proven. Vi minns att regeringen jublade när resultaten för den internationella skolundersökningen Pisa 2018 presenterades och det framstod som att svenska elevers kunskaper gått upp i samtliga ämnen. Men ganska snart uppdagades det att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet – och att Sverige därigenom brutit mot OECD:s officiella regelverk. Siffrorna antyder dessutom att även svenskfödda elever med svaga språkkunskaper plockats bort. Om reglerna hade följts skulle de svenska resultaten ha varit betydligt sämre och Sverige skulle sannolikt ha backat i samtliga tre ämnen jämfört med förra provtillfället.

Vår regering stödjer alltså fusk vid olika provtillfällen i utbildningssammanhang. Det gör de utan att blinka och går vidare som om ingenting har hänt!

Nu i coronatider möter vi lögnerna dagligen. När det saknas beredskapslager av skyddsutrustning säger de utan att blinka att det inte behövs skyddsutrustning. När de saknar IVA-platser så prioriterar de bort gamla och multisjuka med motiveringen att de mår bättre i hemmiljö. När det saknas syrgasutrustning så påstår de att det är bättre med morfin. När personalen smittar ner de gamla inför man besöksförbud. Man dribblar med siffror och påstår att andra länder rapporterar in olika saker så det går inte att jämföra. Folkhälsomyndighetens veckomöten med smittskyddsläkare blir plötsligt hemligstämplade.

För några dagar sedan höll utrikesminister Ann Linde (S) och socialminister Lena Hallengren (S) ett särskilt digitalt möte inför ett stort antal utländska ambassadörer i Sverige. De ville förbättra bilden av Sverige – den bild som blivit ett skräckexempel i samband med pandemin. Att förbättra en bild kan man knappast göra genom att dölja sanningen.

Idag läser jag om plastpåseskatten som infördes den 1 maj i år. Nu en månad senare släppte Naturvårdsverket de kraftigt försenat siffrorna för svenskarnas användning av plastbärkassar under 2019 och presenterade samtidigt reviderade siffror för 2017 och 2018. De nya siffrorna är betydligt lägre än de gamla.

– Det är inte bara en stor skillnad, det är en avgörande skillnad. Det är väldigt allvarligt att en straffskatt införts på helt felaktig grund, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef vid Svensk Handel.

– De gamla felaktiga sifforna har använts som ett argument för att Sverige legat på en för hög nivå för att klara EU:s mål. Det var också detta som regering och riksdag tog som intäkt för att man skulle införa en plastbärkasseskatt. Siffrorna visar ju att Sverige nådde EU:s mål på 90 kassar redan 2017.

De nya siffrorna visar att svenskarna 2017 bara använde 83 kassar och 2018 bara 77 kassar. Den sjunkande trenden fortsatte 2019 då svenskarna använde 74 kassar.

Varför presenterades fel siffror tidigare? Var det rent fusk från regeringens sida för att kunna genomföra beskattningen?

Det känns mer och mer som att vår regering försöker att förändra verkligheten för att uppnå fastställda mål. En fusk-regering av stora mått!

1St Graffiti Review: FUSK

När krisen är över …

Statsminister Stefan Löfven (S) vill tillsätta en kommission som ska gå igenom händelser och beslut under coronakrisen. Riksdagens partier ska ges inflytande över hur den ska arbeta och vad den ska göra.

Bilden är hämtad från Statistan. 142 länder finns listade. Bilden visar de 13 länder som har flest döda per miljon invånare. Invånarantalet är 2018 års siffror

– När krisen är över, jag betonar: när den är över, har regeringen för avsikt att tillsätta en sådan kommission, säger Löfven. (7 maj)

Men när är krisen över och hur högt dödstal ska vi få innan dess? Riksdagens partier ska ges inflytande? Vadå inflytande? Ska regeringen Löfven fortsätta att vara maktfullkomlig och köra över riksdagen?

En månad innan framförde SD kritik och krävde bredare testning. 4 maj ville KD se mer politisk diskussion kring corona. 23 april sa Ulf Kristersson:

– Jag tycker att det går alldeles för långsamt. Provtagning och testning är A och O för att kunna veta att rätt människor går till jobbet och att kunna återstarta ekonomin. Vi är alldeles för sena i Sverige!

Tillsätt en post-corona-kommissionen bör vara utomparlamentarisk och rådgivande, med ett längre perspektiv än en mandatperiod i riksdagen. Den bör vara sammansatt med bred representation från olika professioner och områden i samhället, krävde 6 personer i en debattartikel den 26 april.

Var det så att statsministern kände sig tvingad att säga att han vill starta en kommission – förr att ta udden av kritiken? Han var iallafall sist på bollen!

Statsministern har makten men lägger över ansvaret på Folkhälsomyndigheten som får direktiv av regeringen! Folkhälsomyndigheten påminner mest om en flagga som vajar i en hög flaggstång. Vem tar ansvar för alla döda – en del av dem dog utan att få syrgas och andra smittades av personal utan skyddsutrustning. Vården saknar resurser! Landet lider! 70-plussare sitter isolerade och vågar inte träffa sina anhöriga. En äldre dam skrev idag om en familjeträff via videolänk.

När ska statsministern börja ta sitt ansvar för den rådande situationen? Det är NU som han måste agera! Efteråt måste han ta sitt ansvar. Men då ska det vara en utomparlamentarisk kommission som granskar varje beslut och på vilka underlag dessa beslut tas! När ska vi bli av med denna okunniga statsminister som saknar insikt om mänskligt lidande?

Stefan Löfvens pressträff efter möte i EU om behov av coronafond | SvD

Vem kan vi lita på?

Allt sätts på sin spets nu i influensatider. Vi har en mängd organisationer som ska bidra till solidaritet och en enad befolkning. Många människor är anställda inom dessa organisationer med höga löner och talar ofta och gärna om att vi måste samarbeta oh hjälpas åt.

Under FN:s krismöte om corona höll generalsekreterare António Guterres ett ödesmättat tal.

– Covid-19 hotar hela mänskligheten, och hela mänskligheten måste slå tillbaka, säger Guterres.

Just det! Hela mänskligheten! Det tolkar jag som att alla måste hjälpas åt. EU borde stå enade då det gäller att hjälpas åt med hur de olika länderna ska få fart på sin ekonomi igen efter krisen. Men … enligt SR …

Fiasko för EU:s finansministrar som inte lyckats enas om stimulanspaket för att bemöta den ekonomiska kris som följer av coronautbrottet. Efter förhandlingar hela natten avbröts samtalen utan uppgörelse.

Finansministrarna började sitt möte i går eftermiddag, satt och förhandlade hela natten. Men nu på morgonen kom beskedet att de inte lyckats enas. Den planerade presskonferensen ställs in.

Tanken var att EU-länderna skulle enas om ett omfattande stimulanspaket för att möta den ekonomiska kris som följer i coronapandemins spår.

Paket skulle uppgå till mer än 500 miljarder euro – pengar som skulle fördelas på arbetare, företag och stater som drabbats hårt av coronaviruset. Och splittringen fortsatte under själva mötet där länder i Syd med Italien och Spanien i spetsen ville se större åtgärder och krävde mer solidaritet från de rikare länderna i Nordeuropa.

Inför mötet var oenigheten stor kring hur EU gemensamt skulle tackla den ekonomiska kris som följer i coronapandemins spår. Hårt drabbade länder som Italien och Spanien ville se mer solidaritet från rikare länder i form av euroobligationer och gemensam upplåning. Och de ville få lån utan större villkor.

Tyskland, Nederländerna och andra länder i Nordeuropa vill inte dela solidariskt på skulderna och framförallt Nederländerna drev under natten på för villkor på stödlånen.

Dessa skillnader gick inte att överbrygga. Nya försök att enas om stödpaket görs i morgon, torsdag.

De ”rika” länderna vill alltså inte stödja de som har sämre ekonomi och som kanske har drabbats mest. Det är väl nu i orostider som EU måste stå enade och vara solidariska? Men istället har varje land plötsligt blivit väldigt nationalistiskt och tänker mest på den egna plånboken. Så kan man kanske tänka i tider då allt fungerar bra. Men nu … nu när behovet är som störst … när hela turistnäringen rasar i länder som Italien och Spanien … !

Igår röstades den nya lagen igenom som ger regeringen ökad makt att agera snabbt mot coronaviruset. Statsministern skärpte då tonen och underströk det viktiga i att alla följer råd som kommer från myndigheterna.

Allmänna råd från myndigheter är inga lösa tips. Det förväntas att människor, butiker, föreningar och andra som omfattas av råden följer dem. Inte ibland, utan varje dag och varje minut.

Regeringen har alltså fått större makt men delegerar denna makt till myndigheterna! Regeringen vägrar alltså att ta ansvar för den makt som de har fått! Myndigheterna ska ju bara verkställa regeringens beslut! Jag läser på regeringens websida:

Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. I många andra länder har ett statsråd makt att direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre.

Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet. Myndighetens chef heter generaldirektör. Det finns ungefär 220 statliga myndigheter i Sverige.

Regeringen har alltså makten men får inte styra över hur myndigheterna använder lagarna eller ingripa i deras löpande arbete. Men ändå säger statsministern att vi ska följa myndigheternas råd varje dag och varje minut! Men … vem ska vi följa – regeringen eller myndigheterna? Vilka av de 220 myndigheterna ska vi lyssna på?

Själv blir jag mycket konfunderad över statsministerns luddiga uttalande och blir inte klokare av att lyssna på Folkhälsomyndighetens och/eller MSBs presskonferenser. Ändå ska vi följa dem varje minut!

Vem kan jag lita på – mer än mig själv och mina närstående?

tjej med frågetecken för web - Internova

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: