Glöm budskapet – fokusera på smådetaljer

Veckans snackis blev fd Scaniachefen Leif Östling och Swebbtv. Nu försöker vissa krafter att glömma bort hans budskap och fokusera på brunmålningen. De hoppas på att kunna krossa både Östling och Swebbtv i samma slag. Men egentligen bryr de sig inte om vare sig Östling eller Swebbtv. Det är budskapet som ska förtigas!

Obehagliga sanningar är aldrig välkomna! Obehagliga sanningar svider!

Leif Östling tilldelas Gustaf Dalénmedaljen den 28 april 2012.

Om vi börjar med Swebbtv som varje vecka producerar svidande sanningar om det mesta. Lögner avslöjas. Människor som lever gott på lögnerna avslöjas. Felanvändning av våra resurser avslöjas. Allt som har sopats under mattan sopas fram igen. En mängd välutbildade och kunniga människor medverkar i programmen. Inget ämne undviks. Naturligtvis finns det många krafter som vill brunmåla och tysta. Avslöjande är aldrig välkomna!

Leif Östling är en av de välutbildade och kunniga som har låtit sig intervjuas i Swebbtv. Han talade om sina erfarenheter som företagsledare. Men … nu anklagas han för att han har låtit sig intervjuas av en kanal som ska krossas och brunmålas. Han sade några sanningar i programmet och blev i samma stund rasist.

”Vi har tagit in alldeles för mycket folk utifrån” och ansåg att samhällen i Afrika och Mellanöstern låg ”hundra år” bakåt i tiden. Han berättade också om ett projekt med nyanlända på Scania i Oskarshamn där 80 av 100 personer slutade efter några veckor för de orkade inte med den stora omställningen trots stöd.

Men detta var bara en liten del av programmet och definitivt inte budskapet! Budskapet handlade snarare om ineffektiviteten inom den offentliga sektorn – om att den offentliga sektorn behöver reformeras på samma sätt som näringslivet har gjort.

Leif Östling säger att han anser att den offentliga sektorn i Sverige är mycket ineffektiv och att politikerna inte är nog försiktiga i hur de använder skattepengarna. 

”Under mina 45 år i näringslivet har jag upptäckt att vissa affärsmän, men framför allt politiker kan vara riktigt slarviga med pengar, när det inte är handlar deras egna privata pengar. Då åker spenderarbyxorna lätt på”, säger han. 

”Inom näringslivet slås vi ofta av bristen på effektivitet i Sveriges offentliga verksamheter, även när det kommer till kommunerna ser vi en stor variation på kostnader för jämförbara verksamheter” .

Leif Östling sommarpratade i P1 och tog som ett exempel på detta upp en OECD-undersökning som visar att en svensk läkare i regel behandlar ungefär 650 patienter per år, medan en tysk läkare hinner med bortemot 2.400 patienter på ett år, samt att Sverige och Tyskland har lika många läkare per 1.000 invånare. 

”Så stor skillnad pekar på ett rejält systemfel i vår sjukvård och det löser man inte genom att skicka in mer pengar”, sa han. 

”Befria sjukvården från politiker och deras administratörer som tydligen inte förstår hur vårdsystem bör fungera. Tänk vilken besparing det vore att skrota alla landsting i vårt land och låta en nationell kompetent administration ta hand om sjukvården”, fortsatte han i sommarpratet. 

Den offentliga sektorn finansieras till största del av skatter. Skatter som politiker och deras administratörer fördelar enligt godtycke och med bristande kunskaper. Det rör sig om mycket stora belopp, motsvarande nära halva Sveriges BNP. Den största andelen av dessa utgifter går till socialt skydd men en stor del går också till offentlig förvaltning, sjukvård och utbildning.

Här finner vi budskapet i intervjun med Östling. Slarvet och slöseriet med offentliga medel dvs våra skattemedel! Han påtalar det dåliga resursutnyttjandet ”Politikerna är riktigt slarviga med pengar”. Han kräver helt enkelt en mer effektiv styrning på alla plan och Leif Östling berättade också om sina farhågor för ett inbördeskrig om man inte får stopp på gängskjutningar, sprängattentat och bränder.

– För om det här fortsätter, då kan vi hamna i ett okontrollerat läge där vi kanske till och med får ta in vår militär och det blir krig inne i landet, i de här utsatta områdena, som det kallas. Vi har inte så lång tid på oss att ta i de här frågorna, sa Leif Östling till Swebbtv .

Det var där som hans budskap blev farligt! När han talar om att politikerna har tappat kontrollen och har ett ansvar som de inte kan axla – då blev han brunsmetad! Allt som han har gjort som näringslivstopp ska nu glömmas bort och förringas.

Under valrörelsen 2018 gjorde Östling ett uppmärksammat uttalande om att Sverige fastnat i en socialistisk tankemodell och att planekonomi och byråkrati styr landet.

Östling har uttryckt att han tror att hotet från den globala uppvärmningen är överdrivet samt eventuellt orsakat av naturliga processer, vilket går emot den konsensus som finns inom forskarvärlden kring att de pågående klimatförändringarna är orsakade av mänsklig aktivitet. Han har även sagt att han tror det är ”genetiskt betingat” att så få kvinnor söker sig till teknikyrken, samt påstått att den ekonomiska ojämlikheten i samhället beror på att vi har ”olika genetiska förutsättningar” som ”naturen utrustat oss med”.

Det är helt klart att Leif Östling är obekväm för etablissemanget! Han slår ju mot politikerna, klimataktivisterna, feministerna och alla de som hellre tror på sociala konstruktioner än på generna. Han ska tystas – helst tillsammans med Swebbtv. Sanningar ska sopas under mattan och politiker vill inte tappa den maktposition som de har nått!

Är budbäraren viktigast?

De flesta tankar är redan tänkta och framförda antingen skriftligt eller muntligt. Det finns ju ett talesätt ”Inget nytt under solen”. Alla vi som vill påverka i någon riktning funderar ganska ofta p¨å hur vi ska kunna nå ut med vårt budskap.

De stora medierna når naturligtvis en större publik. Men vilken nytta gör det att nå ut till så många? En del människor är ju inte mottagliga för budskapet som jag vill förmedla. Andra människor tycker inte om mitt budskap – blir arga, sura eller slår bakut. De är ju inte heller  mottagliga för det som jag skriver eller säger. En grupp når jag ut till – läsarna av denna blogg – men de har redan tagit till sig många av mina tankar.

Jag funderar ofta över hur man ska bära sig åt för att nå nya människor som man kan dela sina tankar med eller iallafall diskutera tankarna med. Vad ska man göra för att få människor att reagera?

Jag borde kanske bli kändis! Idag skriver Marcus Oscarsson om näthat på sin FB-sida. Han framför exakt samma tankar som jag har framfört i snart 10-års tid. Jag är definitivt inte avundsjuk på honom men undrar varför han når ut med samma budskap som jag har framfört i så många år? Varför får han 5500 gillningar, 569 kommentarer och 2 441 delningar för sin upprepning av mitt gamla budskap? Tanken är ju inte hans utan den har tänkts tidigare av alla de som gillar, kommenterar och delar. Vad är det som gör att det är roligare att läsa vad Marcus tycker än att läsa Ulsansblogg?

Den enda skillnaden som jag hittar är att han är kändis från TV. Men är han mer tillförlitlig enbart för att han är en kändis? Framför han budskapet på ett bättre sätt?

Han är ju inte den enda kändisen som yttrar sig. Medierna är snabba att haka på. Men bara för man är kändis så behöver man inte ha ett gångbart budskap! Ändå framställer ofta medierna dessa kändisar som någon form av experter eller orakel. Många människor tar till sig dessa budskap som om de är fakta. Har X sagt en sak och det har stått i MSM så är det en orubblig sanning.

Men om jag skulle yttra mig i MSM – hur skulle det uppfattas? Bloggen skulle naturligtvis ses som en konkurrent. Jag skulle framställas i medierna som en främlingsfientlig, feministhatande högerpopulist. Ingen av de som känner mig skulle känna igen någonting som de skrev om mig. Mitt budskap skulle framställas som fakenews även om det var samma som Oscarsson skrev idag och samma som jag har upprepat under en 10-års period. Jag skulle inte vara trovärdig!

Med den insikten har jag lärt mig att tänka mig för. Varje ord, varje mening och varje ordföljd analyserar jag till max innan jag publicerar bloggen eller i något kommentarsfält. Jag har lärt mig att mitt budskap ska vara genomtänkt, korrekt och trovärdigt om jag ska ha en chans att nå nya läsare. Det är det som gör mina texter läsvärda! Det är så som jag vill motverka näthat!

Jag vill vara budbärare för viktiga budskap!

Public service lyckades att tysta innehållet i debatten

Idag kan jag enbart konstatera att jag och många med mig blev manipulerade av SVT:s Lotta Bouvin i Aktuellt i förrgår. Vi började diskutera SVT:s intervjuteknik och Joakim Ruists reaktion på Lottas ”fula” intervjuteknik. Men rapporten … är det få som diskuterar …. trots att den är viktigast.

Vad handlade då rapporten om? Jo, om att nettokostnaderna för flyktingarna ökar. Jag har inte själv läst rapporten men läste en sammanfattning av den (som Joakim Ruist själv rekommenderade i sin blogg). Rapporten är huvudsakligen deskriptiv (dvs att den håller sig nära råmaterialet / det grundläggande och gör minimal tolkning i analysen) och redovisar en mängd statistiska uppgifter om flyktingars integration på arbetsmarknaden som tidigare inte redovisats.

”… är att flyktingars långsiktiga sysselsättningsnivå varit väldigt stabil alltsedan 1980-talet. Integrationen gick dock betydligt snabbare på 1980-talet än under senare perioder. Det kan skönjas en förbättring de allra senaste åren, vilket inte riktigt täcks av rapporten, …”

Det gick alltså snabbare att få flyktingar i sysselsättning på 1980-talet än nu. Vad beror detta på? Kan det vara pga att det är andra etniciteter som söker sig hit eller att flyktingarna som kommer nu har sämre utbildning eller att vi har rationaliserat bort de flesta ”enkla jobben” eller …

”Till exempel är en av de grupper det gått allra bäst av flyktingar från Etiopien och Eritrera (i skarp kontrast till grannlandet Somalia). Jag hade nog i stället tippat att flyktingar från Iran skulle ligga i topp, men de sticker inte ut åt något håll. Ruist gräver inte särskilt djupt när det gäller att förklara skillnaderna mellan olika grupper, men det vore intressant om andra tog vid och försökte besvara den frågan noggrannare.”

Detta är en intressant frågeställning. Det kan kanske bero på att de som flyr från Etiopien och Eritrea är mer välutbildade och har en målsättning att lyckas i det nya landet medan somaliernas enda målsättning är att få det bättre?

”Sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor är inledningsvis stort i alla flyktinggrupper. Men på lång sikt jämnas detta ut väsentligt och det gäller oavsett ursprungsland.”

Detta kan ju bero på kulturella betingelser som könsroller. I många länder är kvinnans plats i hemmet. Det är faktiskt kvinnorna som föder barn och tar hand om sina barn de första åren i alla fall. Detta kan inga politiska beslut i världen ändra på! Om vi sen tillägger att många av flyktingkvinnorna är analfabeter så bör det ju ta längre tid innan de kommer ut på arbetsmarknaden.

”I rapporten gör även Ruist en prognos av den offentligfinansiella påverkan för flyktingar från olika länder….Den genomsnittliga kostnaden ligger i linje med tidigare beräkningar och uppgår till 74 000 kronor per flykting och år. ”

Detta är alltså nettokostnaden för oss per flykting och år – beräknad på att flyktingen förmodligen stannar i Sverige, kommer i arbete, betalar in skatt, utnyttjar det svenska välfärdssystemet och så småningom får pension. Men om jag förstår rapporten rätt så finns inga kostnader med för t ex ökad kriminalitet eller för ett utanförskap som skapar gängkriminalitet eller extremister. Det finns inte heller med ökade kostnader för bidrag till olika religiösa/kulturella invandrarföreningar. Jag vet inte heller om våra välfärdskostnader finns med i beräkningarna. Ruists rapport studerar bara påverkan på offentliga finanser, och tar inte hänsyn till andra samhällsekonomiska effekter av flyktinginvandringen eller på hur övriga medborgare påverkas.

För den som är intresserad kan det vara nyttigt att läsa sammanfattningen och studera de statistiska bilderna eller kanske läsa rapporten i sin helhet.

Rapporten förtjänar att diskuteras – nu inför valet och senare! Som vanligt väljer SVT att skjuta budbäraren för att slippa att diskutera fakta. Inget samhälle mår bra av tystnadskultur!

Tidigare äldre inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: