EU har blivit ett pengaslukande monster!

Nationalekonomen Harry Flam har efter en genomgång av olika prognoser kring Storbritanniens framtida ekonomi, utan ett eventuellt EU-avtal konstaterar i en rapport att det inte blir så stor skillnad för landet att istället följa WTO-handelsregler. Däremot finns det andra möjliga negativa effekter för britternas del. 

Professor emeritus nationalekonomen Harry Flam gick igenom 15 olika prognoser på hur Storbritannien påverkas ekonomiskt av att lämna EU och i stället följa WTO:s internationella handelsregler gentemot EU. Om det blir aktuellt med WTO-regler beror på om EU och Storbritannien i år  lyckas komma överens om andra regler och tullar eller inte. Av Flams genomgång framgår att de negativa effekterna med WTO-spåret är små och mycket osäkra. Skillnaden kanske handlar någon eller några procent av BNP skriver Flam och konstaterar: Brexit innebär med andra ord inte någon katastrof för den brittiska ekonomin.

Läs hela artikeln HÄR.

Svensk BNP är uppblåst av kreditfinansierad offentlig konsumtion.

fredag 10 juli 2020

rapport från Agrifood vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet undersökte forskaren Martin Nordin skillnader i levnadsstandard mellan land och stad för perioden 1990–2017.

”Rangordningen delar in befolkningen i olika grupper där befolkningen i de mest glesa områdena i Sverige och befolkningen i de mest urbana områdena utgör ytterligheterna. Med hjälp av rangordningen undersöker vi sedan inkomster i de olika grupperna. Tidigare studier fokuserar på skillnader mellan kommuner eller län, där utvecklingen tenderar att domineras av utvecklingen i kommunens huvudort. Därför kan våra resultat skilja sig från tidigare studier. ”

Rapportens främsta slutsats är att skillnader mellan land och stad framförallt drivs av den ekonomiska utvecklingen i centrala Stockholm. För Sveriges mest tätbefolkade områden – uteslutande centrala områden i Stockholms län – har de disponibla inkomsterna ökat mycket mer än i andra delar av landet. I början av 1990-talet var inkomsterna 15% högre i de mest tätbefolkade områdena. Efter 2015 ser vi att inkomsterna är hela 50% högre i dessa områden än i övriga Sverige. Vi ser också att inkomsterna minskar dessto glesare befolkningen bor. I Sveriges mest glesbefolkade områden (där 15 % av befolkningen bor) är de disponibla inkomsterna jämfört med riket som helhet cirka 10% lägre. Gapet mellan de som bor i glesbygd och övriga har också ökat med cirka 5 procent sedan i början av 1990-talet.

Läs hela artikeln HÄR.

Migrationen blåser upp Sveriges BNP – Fjärde statsmakten nr 51 del 2 med Magnus Stenlund.

Detta är Del 2 av Fjärde Statsmakten nr 51 med kreditanalytiker Magnus Stenlund. I del 1 varnade Magnus för de enorma stödpaketen i Sverige som planeras inom EU. I denna andra del förklarar Magnus att bidragsfinansieringen av migrationen har blåst upp BNP med 20 %. Samtidigt har hushållens och företagens skuldsättning skjutit i höjden vilket gör att Sveriges skuldsättning i förhållande till en rimligt beräknad BNP har blivit helt extrem och kanske den högsta i världen. Vi inleder med att diskutera hur man mäter BNP. Sveriges BNP svarar mot värdet för alla varor och tjänster som produceras i Sverige. BNP ger också en bild av hur ekonomin ökar och hur den kan bli kommande år. Magnus Stenlund menar att en stor del av Sveriges BNP idag svarar mot bidrag och lånade pengar vilket hänger ihop med att Sverige har tagit in en stor mängd människor som inte kan försörja sig själva. Handelns forskningsinstitut och Entreprenörskapsforum har visat att 3 av 10 i denna grupp uppnår minimilön under sin livstid. Detta gör att de tre senaste decennierna visar mycket svag BNP-ökning. Under 2010-talet har det inte varit någon kris men trots detta har vi inte haft en BNP-ökning på mer än 1,5% per år och utslaget per capita. Magnus Stenlund räknar med att ungefär 20% av vår BNP är relaterat till bidragsfinansierad migrationsverksamhet och kan betraktas som en uppblåsning då den kräver kommunala och statliga bidrag för att fortgå. Bidragen genererar omsättning i en stor mängd olika verksamheter. Förutom den rena flyktingverksamheten ger detta omsättning i bostadssektorn, rättsväsendet, skola, omsorg etc men också ren försäljning i dagligvaruhandeln såsom livsmedel, möbler och annan försäljning som är kopplad till migrationen och som är bidragsfinansierad. Parallellt med den växande bidragsfinansierade migrationsverksamheten har vi alltså haft en enorm tillväxt av hushållens skuldsättning. Det förefaller som att kommuner och stat har möjliggjort massmigrationen genom att bostadspriser har stigit vilket också har möjliggjort den ökade hushållsbelåningen. Många bostadslån har även finansierat konsumtion vilket har dolt den svaga BNP-utvecklingen som därför inte har blivit lika märkbar för medelklassen. Resultatet av allt är att hushållens skulder har skenat medan statens skulder snarast har minskat trots den bidragskrävande migrationen. Kommunernas skulder har ökat men inte lika mycket som hushållens har ökat. Magnus Stenlund menar att Sverige har drabbats av en felaktig självbild som innebär att vi tror att vi är bäst och att omvärlden gör fel. Detta har avspeglat sig i hanteringen av Corona enligt Stenlund men också i hanteringen av migrationen. Vi går vidare och tittar på näringslivets skuldsättning som har accelererat de senaste 20 åren. 1999 var de svenska företagens 100 % skuldsättning av BNP. Idag är den 160% av BNP. Jämför vi med USA är de svenska företagens skuldsättning i förhållande till BNP mer än dubbelt så hög som de amerikanska företagens. En stor del av företagens belåning avser företagscertifikat. Vi summerar och konstaterar att hushållens skuldsättning har accelererat och att företagens skuldsättning har accelererat ännu mer. Magnus menar att om man justerar BNP med 20 % blir Sveriges belåning därigenom i samma nivå som Japans vilket är den högsta i världen.

Tidigare äldre inlägg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

%d bloggare gillar detta: