Har en massmördare, hustrumisshandlare och våldtäktsman i Sverige samma status som ärkebiskopen, konungen och drottningen, en barnmorska, rektorn på en skola eller en professor i fysik?

Tusentals politiker i Sverige och tillika statsministern och ärkebiskopen har likt papegojor uttalat och skrivit att alla människor är och skall behandlas som jämlika, men de tycks inte ha den blekaste aning om vad ordet och begreppet jämlikhet betyder i en semantisk mening och det är mycket allvarligt.

Dessa personer upprepar ovan nämnda utsaga utan att förstå eller bry sig om den egentliga innebörden av densamma. Den har blivit ett tomt och till intet förpliktigande läte för dem.

I en svensk ordbok eller i ett uppslagsverk kan man läsa följande text: Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.

Följande fråga måste ställas utifrån definitionen ovan: Har en massmördare, hustrumisshandlare och våldtäktsman i Sverige samma status som ärkebiskopen, konungen och drottningen, en barnmorska, rektorn på en skola eller en professor i fysik?

Jag har i en tidigare artikel undrat: Är en terrorist, narkotikahandlare eller en rånare som misshandlar en gamma kvinna lika mycket värda som en hederlig och skötsam läkare utan gränser eller en kvinna som fött och uppfostrat fem barn på ett kärleksfullt sätt?

Vad betyder egentligen uttrycket ”lika mycket värd”? Innebär det att människovärdet är givet en gång för alla i och med att en individ är född och för all framtid för samma person? Gäller det oavsett hur en vuxen människor lever, beter och uppför sig fram till sin död?

I svaret på den frågan finns mycket att hämta i många avseenden, etiskt, moraliskt och existentiellt.

En av de viktigaste frågorna i Sverige och i övriga världen i dag är att semantiskt analysera vad ordet och begreppet jämlikhet för människor betyder. Chefredaktören och den ansvarige utgivaren i till exempel Dagens Nyheter bör ställa sig den frågan.

Detsamma gäller för chefredaktörerna på Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Expressen. Jag har i två krönikor avhandlat den felaktiga översättningen av det engelska ordet dignity i utsagan ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”.

Bysnickaren i Kivik är jämlik med mig, min hustru och mina barn och barnbarn. Det gäller även för elektrikern som bistått oss med installationer i våra hus. Fastighetsskötarna, hantverkarna och städerskorna i Sverige är lika mycket värda som statsministern, konungen och ärkebiskopen i mitt medvetande så länge de är hederliga och goda medborgare.

Jag är som människa inte mer värd än en tiggare i en bropelares skugga i Calcutta eller Bombay så länge den personen respekterar sin nästa. Alla som sköter renhållningen i Stockholm och i andra städer och byar runtom i Sverige är viktiga för samhället.

Vilken frihet har ett foster och litet barn i en kvinnas kropp, om modern röker, dricker alkohol och använder narkotika under graviditeten? Modern och fostret har gemensam syresättning av blodet och delar på näringstillförseln och mycket av barnets framtida konstitution och hälsa grundläggs under graviditeten.

I nästa krönika skall jag avhandla den frågan.

Glöm inte att jag är den enda författaren i Sverige och kanske i hela världen som skrivit en roman med titeln ”Kvinnan är det första könet”.

Björn Ranelid, den fjortonde december år 2020.

Bilden kan innehålla: 1 person, närbild

Kriget i Sverige fortsätter.

skrivet av Björn Ranelid den 11 november 2020

Ett misstänkt bombattentat har inträffat inne på vårdcentralen Hagakliniken på Första Långgatan i Göteborg. Två kvinnor har skadats. En av dem är 85 år och hennes tillstånd är allvarligt. Läs ordet två gånger och besinna innebörden av detsamma: Vårdcentralen. Attentatet skedde på toaletten i vårdcentralen. Tre veckor tidigare larmades polisen om en explosion på samma plats.

I Sigtuna har kommunhuset utsatts för ett brandattentat som föregicks av en skottlossning. Det skedde i morse, onsdagen den elfte november år 2020.

I går krossade två ynglingar en sidoruta på en ambulans som var under utryckning. Det skedde medan ambulanspersonalen skulle hämta en sjuk människa i ett hus. Det skadade fordonet ersattes av en annan ambulans. Det tog femton minuter innan den var på plats. Om det vore en människa som drabbats av en hjärtinfarkt kunde det ha handlat om liv eller död.

Föräldrarna till de skyldiga kan inte ha uppfostrat dessa ynglingar. Under alla mina barn- och ungdomsår i Malmö från ungefär 1954 till 1966 hörde jag aldrig talas eller läste om att en ambulans under utryckning utsattes för skadegörelse.

De skyldiga till attentatet skall dömas hårt och ovillkorligt, om och när de blir tagna. Varje politiker som kallar detta illdåd för ett pojkstreck är en farlig politiker och i en särskild mening medskyldig till den kriminella handlingen, eftersom det ger signaler om att brottet är en bagatell.

Ovan nämnda attentat är ett par exempel bland flera hundra ytterst allvarliga brott, sprängningar, bilbränder, grova rån, dråp och mord hittills under året i Sverige.

Efter det att jag som den enda författaren i Sverige började skriva om kriget i riket publicerade tidningen Sydsvenska Dagbladet och Göteborgs-Posten två öppna brev till mig i vilka journalisterna menade att jag överdrev och begick en förgrovning av tillståndet i Sverige.

Jag bemötte inte dem, därför att de inte hade förstått eller ville inte begripa vad jag menade. Mitt syfte var och är fortfarande att jag beskriver vad det innebär att barn och vuxna individer upplever oro, rädsla och rentav skräck inför vad som kan hända på allmänna platser i landet.

Flickor och kvinnor törs inte motionera eller promenera var som helst vissa tider på dygnet. Föräldrar säger åt sina barn att lämna över klockor, mobiltelefoner och jackor, om de utsätts för rån.

Hälften av alla elever som går i årskurs nio i skolan har utsatts för brott de senaste tolv månaderna. Flickorna vittnar om att de drabbats av stöld och sexualbrott. Pojkarna talar om stöld och misshandel.

Ett mentalt krig utförs inte med handeldvapen, stridsspetsar på robotar, bomber eller kemikalier. Det mentala och själsliga kriget bland människorna pågår i medvetandet och i dess olika uttryck. Det kan handla om rädsla för att skriva och säga vissa ord och meningar offentligt. Portkoder, bevakningskameror i och kring hus, lösenord på datorer, gallergrindar, ett kontantlöst samhälle, passkontroller, husrannsakan hos gängkriminella, pepparspray som personligt skydd särskilt bland kvinnor, vakter och poliser på idrottsevenemang, i tunnelbanor, på fabriksområden under nattetid och på flygplatser är samtliga bevis på tillståndet i Sverige just nu.

Vidare kan kriget innebära att människor avstår från att röra sig fritt i samhället på kvällar och i mörker utomhus. Föräldrarna stannar hos barnen på lekplatser och kanske hämtar och lämnar dem från och till skolan. De förmanar barnen att bete sig på ett visst sätt i för dessa okända miljöer.

Allt detta är det osynliga krigstillståndet som ingen vettig och sanningsenlig person i Sverige kan förneka. Journalister och politiker som bestrider eller förringar dessa sanningar är farliga i sina ämbeten.

Vänligen Björn Ranelid, den elfte november 2020.

Vuxna människor uppfostrar sina barn till att respektera sina medmänniskor.

Björn Ranelid

Du skall inte mörda, dräpa eller fysiskt misshandla din medmänniska och nästa. Inga män skall våldföra sig på kvinnor och ingen vuxen individ skall utföra sexuella handlingar med barn.

Ingen skall ha rätt att skylla mord, dråp och misshandel på att vederbörande var påverkad av alkohol eller narkotika.

Hela mänskligheten hade förändrats i ett enda slag och det hade inte kostat en krona, euro eller dollar, om ovanstående hade efterlevts i världen i dag. Ingen nation skall ha rätt att starta ett krig. Ingen religion skall rättfärdiga terror och förtryck.

Det är framför allt inte en utopi.

Alla barn föds med lika värde. Mina barn och barnbarn var inte mer värda än en flicka eller pojke som föddes i Kina, Indien, Afghanistan eller Syrien.

”All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Det engelska ordet ”dignity” skall översättas med det svenska ordet värdighet, men tusentals politiker, byråkrater och andra människor har felaktigt förväxlat de två begreppen.

Om en politiker, ärkebiskop, rektor, präst eller socialarbetare i Sverige med automatik hävdar att alla människor som kan ta ansvar för sina handlingar är lika mycket värda, så skall du och jag och många andra fråga dem om terroristen och massmördaren Anders Behring Breivik är lika mycket värd för de mördade barnens föräldrar, syskon och vänner som alla laglydiga, anständiga och vänligt sinnade människor i Norge.

Är terroristen som med en lastbil körde ihjäl fem människor på Drottninggatan lika mycket värd som en kärleksfull moder som uppfostrat och tagit hand om sex barn?

Var Hitler lika mycket värd för mänskligheten som miljoner judar? Var han lika mycket värd för eftervärlden som Albert Einstein, tusentals läkare, sjuksköterskor, vetenskapsmän, författare, musiker och otaliga skötsamma och fredliga människor i den tidens Tyskland och dess omvärld.

De frågorna skall du och jag och miljoner andra individer ställa till politikerna som likt papegojor upprepar den felaktigt översatta utsagan ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”.

Alla ynglingar som kommit från Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia bör eller skall vara tacksamma för att de bereds fri skolgång, fri skolmat, tak över huvudet och att få vistas och bo i ett land som Sverige som inte befinner sig i krig. Denna tacksamhet gäller även när du och jag får en present och gåva från vänner och bekanta och för oss okända individer. Tacksamhet betyder inte underdånighet.

Bara för att människor bor i Rosengård, Biskopsgården, Rinkeby, Fröslunda eller Gårdsten så rättfärdigar aldrig detta att barn, ynglingar och vuxna individer är vapenkurirer, narkotikahandlare, mördare, dråpare eller rånare.

Det handlar inte om ideologi; det handlar om hur vuxna människor uppfostrar sina barn och ser till dem och att var och en respekterar sina medmänniskor. Varje politiker som gör mord, dråp, misshandel och våldtäkt till ideologi har fel och de begår ett allvarligt misstag som blir till ett mantra och en självuppfyllande profetia.

Tusentals barn i Sverige levde under sämre och svårare ekonomiska och materiella förhållanden under 1930-, 40-, 50- och 60-talen än vad mördarna, dråparna och våldsmännen gör i dag i samma land.

Sverige är i stor nöd av människor som törs, kan och vill skriva och säga sanningar och en rent vetenskapligt och empiriskt underbyggd verklighet i dag.

Jag viker mig inte en tum och mitt liv är inte mer värt än en person från Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien, Ryssland eller Polen så länge densamma uppför sig anständigt, arbetar, betalar skatt och respekterar sin nästa.

Dock är jag konsekvensetiker och hävdar att många människor förlorar och förspiller sina ursprungliga värden när de mördar, dräper, våldtar, rånar och sprider skräck och rädsla i sin omgivning och i hela riket Sverige.

Det var en enda person som avrättade sextionio barn och ungdomar på den lilla ön i Norge; en man dödade med berått mod fem människor på Drottninggatan i Stockholm och likaledes var det en gärningsman som mördade Anna Lindh och Olof Palme.

Ett enda illdåd kan lamslå och drabba miljoner fullkomligt oskyldiga människor.

Föräldrar skall uppfostra sina barn.

Sverige behöver en fredlig och andlig revolution.

I pandemins tideräkning kan det vara ett fjät mellan syrgastuben och respiratorn. Nu gäller det att begrunda och försöka efterleva vad som är viktigt i tillvaron.

Varje människa existerar i ett enda exemplar och när hon är borta kan hon inte ersättas av någon annan. Därför får du inte mörda och dräpa det enda exemplaret.

Den meningen är mer värd än allting som sägs av Sveriges statsminister, ärkebiskop och konung.

Vänligen och ödmjukt, Björn Ranelid, lördagen den sjuttonde oktober år 2020.

Tidigare äldre inlägg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

%d bloggare gillar detta: