Bensin en efterfrågad vara

När bensinpriset höjs så kommer de skrupelfria människorna fram – de som inte vill betala för sig eller kanske vill tjäna pengar på bensinen. Jag borde egentligen inte bry mig eftersom jag inte har någon bil. Men ändå … jag kan inte låta bli att fundera över om beslutsfattarna har den minsta aningen om vad de ställer till med!

Den som tankar betalar tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter, som ofta kallas bensinskatt i dagligt tal, omkring 60 procent av priset vid pumpen. Momsen på bensin, som infördes i mars 1990, betalas på hela priset inklusive koldioxid- och energiskatt. Det betyder att man i praktiken betalar skatt på skatten.

Skatten på bensin har höjts i många steg genom åren och motiven har varierat. Numera handlar det om klimathotet, men historiskt sett har man också pekat på helt andra saker, till exempel behov av ökade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, satsningar på ubåtsjakt och omstruktureringar av SJ och Banverket.

Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, såsom byggnation och underhåll av vägar. Idag finns ingen sådan koppling utan de intäkter som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan. Detta läser jag om här.

Genomsnittspris på bensin och skatt, november 2019

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 6,01 kronor/liter 
  • Moms på bensinen*: 1,5 kronor
  • Energiskatt**: 3,95 kronor/liter 
  • Koldioxidskatt**: 2,62 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,64 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 15,74 kronor/liter
  • Varav skatt: 9,73 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 61,8 procent

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och egna beräkningar.
* 25 procentig moms.
** Tidigare var 5 procent av bensinen undantagen koldioxidskatt på grund av etanolinblandningen. Visst skatteavdrag gjordes även för energiskatten. Den första juli 2018 slopades dessa avdrag så att 100 procent av bränslet nu träffas av de båda punktskatterna. Dock sänktes punktskatterna i motsvarande utsträckning för att kompensera de slopade avdragen.

Priset höjdes ju vid nyår och nya höjningar kommer varje år. Det har ju våra makthavare beslutat om:

Prognos – så ökar bensinpriset

2019: 15,96 kronor (mitten av september).
2020: 16,31 kronor (+ 0,35 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2021: 16,91 kronor (+ 0,60 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2022: 17,53 kronor (+ 0,62 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2023: 18,16 kronor (+ 0,63 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2024: 18,84 kronor (+ 0,68 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).
2025: 19,54 kronor (+ 0,70 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).

Fotnot: Reduktionsplikten är för 2019 2,,6% och ökas gradvis till 15% 2025. Koldioxidskatt och energiskatt höjs enligt lag med KPI plus två procentenheter.  Källa: Skattebetalarnas förening / Expressen

Nog med siffror. De är inte roliga. Men det är inte verkligheten heller. Samtidigt som priset höjs och efterfrågan blir större så kryper de fram – de som inte själv vill betala!

Ovanstående läste jag på Facebook igår. Det är inget nytt! Det har funnits de som har slangat bensin under mycket lång tid. Men under senaste månaden har jag läst om detta i Oskarshamnstrakten. Uppretade människor har råkat ut för tankborrning och uppmanat andra att vara vaksamma.

De flesta bilar har ju idag lås på tanklocket. Därför borrar de simpla tjuvarna hål i tanken. Det innebär att bilen inte kan användas förrän en ny tank är ditsatt. Bilen måste kanske bärgas från platsen till verkstaden. Det blir en kostsam historia!

När nu polisen uppmanar människor att ha koll över varandras fordon innebär det att polisen inte klarar av situationen. Är det medborgarpatrullering som gäller? Allt detta för att skatterna hela tiden höjs på en produkt som är relativt billig! Har beslutsfattarna en aning om vad de ställer till med?

En batteridriven bil

En novemberdag år 1900 satt uppfinnaren Waldemar Jungner och hans hustru Hulda tillsammans med några journalister, ingenjörer och finansiärer på Hotell Anglais vid Stureplan i Stockholm. De räknade varv efter varv som presterades av en eldriven bil, utrustad med ett silver-kadmiumbatteri som Waldemar Jungner konstruerat. Mycket stod på spel. Jungner hade i åratal ägnat all sin tid och alla de pengar han förmått låna ihop till sina experiment. Målet var att skapa en ny form av batterier som skulle revolutionera elektrotekniken. Försöket blev en triumf. Bilen körde sträckan Karlavägen, Narvavägen, Strandvägen, Birger Jarlsgatan och Sturegatan i inte mindre än 12 timmar – en sträcka på 148,5 kilometer. Dåtidens elbilar med blyackumulatorer kunde på sin höjd räkna med 30–40 kilometer på en laddning.

Batterier hade funnits sedan 1800-talets början och på 1850-talet hade fransmannen Gaston Planté utvecklat ett laddningsbart batteri, eller ackumulator, som fått stor spridning. Plantés ackumulator hade två blyplattor som elektroder, nedsänkta i en elektrolyt bestående av svavelsyra, det vill säga samma princip som hos dagens konventionella bilbatterier. Blyackumulatorn var förhållandevis billig och gav relativt hög ström under kort tid, men den var ömtålig, opålitlig och underhållskrävande, den laddades ur snabbt och kunde inte återuppladdas mer än ett begränsat antal gånger. Den som konstruerade ett laddningsbart batteri som var effektivare och billigare borde ha obegränsade avsättningsmöjligheter.

Mannen med batteriet

Det var alltså 119 år sedan som Waldemar Jungner körde sin bil i 12 timmar och 148,5 km med sitt silver-kadmiumbatteri på Stockholms gator. Vad har hänt sedan dess? Det batteri som år 1900 slog världsrekord för elbilar på Stockholms gator var av hög kvalitet, men med råvaror som silver och kadmium var det dyrt – alltför dyrt för att masstillverkas i industriell produktion. Utvecklingsarbetet måste fortsätta.

Bilar var inte var mans egendom. Den tillhörde överklassen. Försök gjordes med ångdrivna bilar. Men de ång­drivna vagnarna kunde inte mäta sig i prestanda och elbilen hade för dålig räckvidd. Några decennier senare besegrades de av bensinbilarna. Då tyckte man att bensinbilen var överlägsen och miljövänlig. Man slapp ju hästskiten på vägarna!

Nu när bilarna använder mycket mindre bensin och har större prestanda säger miljöstollarna att vi inte ska få använda bensinbilar! Men hur långt har vi kommit med utvecklingen av laddningsbara bilbatterier? Jag skrev en artikel om detta för ca 1½ år sedan. Vet (Mp) att kobolt till batterier i elbilar bryts någonstans och av någon? Nu läser jag:

Några av världens största it-bolag anklagas för delansvar i barnarbetares brutala villkor i Kongo-Kinshasa. Företagen stäms för att barn omkommit eller skadats när de jobbat med att vaska fram kobolt, en eftertraktad metall i it- och oljeindustrin. Apple, Alphabet, Google, Dell, Microsoft och Tesla stäms i USA:s huvudstad Washington av International Rights Advocates. Rättighetsorganisationen företräder anhöriga till 14 barn som skadats eller förolyckats i gruvorna.

Det finns alltså fortfarande 119 år efter Jungner inga vettiga batterier att driva bilarna med. Ända vill miljöstollarna ställa sig över detta. De vill förbjuda bensindrivna bilar. Vill de att vi ska gå tillbaka till häst-och-vagn och hästskit på gatorna? Varför har bakåtsträvarna fått så stor makt?

Vem vill köpa en begagnad bil av honom?

Per Bolund skyllde på svag krona och prisökningar på olja när det gäller bensinpriset – utan att blinka. Han glömde att nämna att när vi tankar betalar vi tre olika konsumtionsskatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. I februari kostade bensinen i genomsnitt 15,06 kronor litern. 64 procent, eller 9,71 kronor, av priset utgjordes av skatter.

Men denne man sitter i Agenda och skyller på en svag krona och prisökningar på olja. 2/3 av bensinpriset går direkt in i statskassan. De är inte öronmärkta för att nå klimatmålen! Nej, de får ner i slukhålet i budgeten! Till större delen kommer de att användas till något av alla de politiska projekt som skapas enbart för att politikerna tycker det är roligt!

Bolunds råd till alla som rasar över bensinpriset: Köp en elbil! Han säger att visst är de dyra i inköp men sen … Han glömmer ännu en gång fakta. Konsumentpriset på el består av en rad olika komponenter. Priset varierar mellan olika kundkategorier samt mellan stad och landsbygd. Det beror till exempel på olika distributionskostnader, subventioner och elmarknadens struktur. Elskatten för hushåll har haft en stigande utveckling sedan elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996.

Naturligtvis finns det även driftskostnader på en elbil! Mer pengar till statens slukhål! Men sådana petitesser nämner inte Bolund.

Växande städer, elektrifiering i samhället och nya industrier har gjort att delar av landet nu riskerar elbrist. Det menar den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät, som sagt nej till att öka nätkapaciteten på flera håll. Nedläggningar av kärnkraftverk tvingar Sverige att importera el – el som kommer från kolkraftverk.

Men i Bolunds värld nämner man inte detta. Vi måste ju offra oss lite inför klimathotet. Vi måste ju förstå det som lilla Greta förstår – världen kommer att gå under om vi inte följer klimatalarmisternas visioner.

Per Bolund – du och dina kollegor är värre än forna tiders hästhandlare! Jag skulle aldrig köpa vare sig häst eller begagnad bil av dig!

Tidigare äldre inlägg

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter och sunt förnuft

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

%d bloggare gillar detta: