Hur mycket är ett samverkansavtal värt?

Nästan alla kommuner i landet ca 85 % har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Genom en särskild arbetsmodell — med kartläggning, problembild, åtgärder och uppföljning — ska överenskommelserna bidra till ett effektivare brottsförebyggande arbete i samverkan.

Det låter ju bra, men vad innebär det för oss medborgare? Rent konkret innebär det att representanter från kommunen diskuterar brottsrelaterade problem med den lokala polisen. Medborgarna får tycka till i enkäter om hur de upplever tryggheten i kommunen. Sen förbinder sig kommunen och polisen att gemensamt jobba med problemen.

Det kan vara bra om man kommer fram till en gemensam plan på hur man ska kunna minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Kanske i form av mer bevakning på vissa platser och mer belysning. Men … minskar det antalet kriminella eller antalet brott? I min tankevärld så kommer brotten att begås någon annanstans istället – en plats som inte är upplyst eller bevakad. Men jag har kanske fel?

2008 började man arbeta efter denna modell. Jag läser BRÅ:s rapport från 2013 om samarbetet:

”Drygt hälften av de svarande i enkäterna anger – på en direkt fråga
– att de upplever att överenskommelsen har lett till ”något bättre”
effekter på brottligheten. När de själva får beskriva vilka framgångar
de nått utifrån överenskommelsen är det dock få som nämner
effekterna på brottsligheten. I stället är det själva samarbetet
mellan polis och kommun som lyfts fram – att detta har blivit mer
strukturerat och att relationerna mellan parterna har förbättrats.
Detta gäller även intervjustudien, där många beskriver ett förbättrat
samarbete som ett huvudsyfte med överenskommelserna. Flera
intervjupersoner uttrycker till och med en skepsis till om det går
att få någon större effekt på brottsligheten i kommunen genom
samverkansöverenskommelserna. En anledning som så nämns är
att åtgärderna i överenskommelsen pågick redan innan överenskommelsen
infördes. ”

Bättre samarbete? Men vad är målet med samarbetet? Det borde ju vara att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna – ett medborgarlöfte. Men så är uppenbarligen inte fallet.

Idag googlade jag runt på ”samverkansavtal mellan polisen och kommunerna” oh läser artiklar som beskriver om samverkansavtal men inget om uppföljning eller minskad brottslighet eller ökad trygghet. I många kommuner arbetar man med alkohol-, narkotika- och tobaksinformation. Men det är väl inget nytt. Det har ju förekommit sedan 50-60 år tillbaka. Lyktstolpar, kameraövervakning och vaktbolag är andra ingredienser.

Men vad händer då om inte avtalet hålls? Ingenting! När polisen saknar resurser och stor del av deras arbetstid används till information och samverkanstid så klarar de inte av sitt uppdrag att skydda medborgarna. Då tvingas många kommuner att hyra in vaktbolag. Många poliser flyr sitt yrke eftersom de inser att de inte längre kan lägga sin arbetstid på brottsbekämpning. Det har gått så långt att statsministern igår skrev på sin FB-sida – i ett försök att ragga blivande poliserr:

”Med start vårterminen 2019 finns möjligheten att studera till polis vid Malmö universitet där en ny polisutbildning nu öppnar. Inom kort kommer ytterligare en polisutbildning att starta, i Västsverige. Sedan tidigare finns utbildningen i Växjö, Södertörn och Umeå.

Jag vill uppmana dig som är intresserad av polisyrket att ta chansen och söka. Fram till den 31 maj är ansökningen till polisutbildningen öppen. Läs mer på: https://polisen.se/blipolis”

Just det! Det är kris inom polisen. De saknas ett stort antal poliser. Men så blir det väl när politiker vill styra och omorganisera. Det hade kanske varit bättre att ge polisen arbetsro?

Som vanligt är det vi skattebetalare som fortsatt snällt och vänligt ska betala utan att få något levererat. Samverkansavtal och medborgarlöfte levererar ingen trygghet! Tänk på det i valet och rösta på ett parti som satsar på medborgarnas trygghet och polisens arbetsro!

Lokala problembilder ska tas fram genom medarbetarnas kunskap om den lokala brottsligheten, genom samverkan och genom dialog med medborgarna. Dessutom ska lokala trygghetsundersökningar göras i Sveriges kommuner. Utifrån den lokala problembilden sätts lokala mål. Till dem knyts lokala medborgarlöften som är en utveckling av dagens samverkansavtal mellan polis och kommun. Löftena blir en form av åtaganden som lokalpolisområdeschefen gör gentemot medborgarna i kommunen och som kommuniceras offentligt till exempel genom polisen.se och media. Samverkan med kommunerna stärks genom att det ska finnas kommunpolis för samarbetet med kommunen och andra lokala aktörer. Det finns redan på många ställen men nu ska det finnas i alla kommuner och med ett tydligare och mer publikt uppdrag. Lokalpolischefen får ett större ansvar för medborgar- och resultatkommunikation, till exempel genom att hålla återkommande medborgardialoger. För att klara detta får lokalpolisområdena stöd av polisområden, regioner och de gemensamma avdelningarna. Lokala problembilder, lokala mål och medborgarlöften.

 

 

Har Parisavtalet skapat dagens regn?

Politikerna tycks ha övertro till det avtal som undertecknades i Paris. Jag däremot anser att naturen är mycket visare än vad politiska avtal är. Idag vaknade jag av att regnet smattrade på fönsterblecket. Hoppas att det kommer riktigt mycket regn. Under en mycket lång tid har vi lidit av torka. den låga grundvatten nivån från förra året och senaste vintern har blivit ännu lägre.

Naturen är dock vis! Jag har bott i dessa trakter i närmare 25 år. Vi har alltid haft en vattentunna stående under stuprören. Nästan varje sommar har vi haft eldnings- och vattningsförbud. Vi har haft skogsbränder och gräsbränder över stora arealer. Varje sommar har gräsmattan varit brunbränd men har återhämtat sig. I år var den brunbränd minst en månad tidigare än normalt. Men jag har förstått att snart har vi regn! Snart återhämtar sig naturen!

Medierna har larmat om vattenbrist i större delen av landet. Jag har läst alla råd om hur vi ska spara på vatten. De råden har jag följt alltid – långt innan medierna och myndigheterna delade ut dem. Alla vi som har villa, vattenmätare och betalar per kubikmeter vatten som vi konsumerar, har lärt oss att spara på vatten. Så för mig är det inte nytt. Men jag skrev en blogg om regn och torka för drygt ett år sedan:

”En regnig dag får mig att fundera över vårt vatten. Efter en mild snöfri vinter är grundvattennivån låg i våra trakter. På Öland har det uppstått vattenbrist. Turisterna uppmanas att spara på vattnet. Nu har det dragits en vattenledning från Kalmar till Öland. Dessutom kör Kalmar tankbilar med vatten till Öland och har bett Nybro och Oskarshamn om att gör likadant. När ölänningarna vände sig till Åsa Romson för att få hjälp med finansieringen så svarade hon bara att ”Ni får väl spara på vattnet!” Men det skulle kanske Åsa tala om för korna att de inte får dricka så mycket. En bonde berättade i lokalnyheterna att han hade 200 kor och varje ko drack ca 100 liter vatten per dygn.  Korna måste ju ha vatten annars kan de inte producera mjölk eller överleva. Men sådant vet väl inte Åsa något om!  I Stockholm finns ju inga kor!

Hemma har vi också torka och har haft några skogsbränder. Men vi ska inte klaga! I Sverige har vi det bra. Det finns många platser runt om i världen där det inte finns rinnande vatten i kranarna.

En god vän berättade att där de bor i Katmandu är det just nu vattenbrist – i väntan på monsunregnet. Där finns inga fyllda vattentorn som förser de med vatten. Varje husägare har en vattentank på taket och själv pumpa upp vatten till den. Just nu kopplas vattnet på var 10:nde dag och är påkopplat i 4 timmar. Då gäller det att husägaren passar på att fylla tanken. Annars får han vänta 10 dar till innan han får vatten. När sen monsunregnet kommer så kan de kanske fylla sin vattentank varje dag. Bilden är hämtad från en uttorkad flodbädd utanför Nepal.

flodbädd

Just nu väntar vi alltså på vatten både här i Sverige och i Nepal. Politiker kan inte göra så mycket. Naturen bestämmer oavsett politiska beslut eller klimatavtal!”

Nu har vi alltså åter fått vårt efterlängtade regn. Men brandflyget har under mycket lång tid patrullerat över våra nejder. Så här skrev jag i juli 2016:

”Under senaste veckan har vi hört brandflyget över våra trakter.  Det är en övervakningsmetod för att med hjälp av flygplan upptäcka skogsbränder i ett så tidigt skede som möjligt. Syftet är att minska kostnader för såväl nedbrunnen skog som räddningstjänstens insatser. Det är alltså en lönsam insats och den behövs nu när vi har en värmebölja,torrt i markerna och eldningsförbud. Vi har redan haft några skogsbränder i vår närhet och så sent som idag upptäckte brandflyget en sådan några mil härifrån.

Mina funderingar idag kretsar kring hur länge vi har råd med denna åtgärd. Våra skattemedel som ska räcka till bland annat detta används ju idag till så många fler ändamål. Redan ser vi ju nedskärningar inom både polis och räddningstjänst. Kommer pengarna att räcka till brandflyg nästa sommar eller sommaren därpå om politikerna fortsätter att handskas lika vårdslöst med våra skattepengar och resurser som de gör nu?

Om brandflyget upptäcker en brand – är det säkert att det finns någon räddningstjänst att skicka iväg till branden? Eller kanske brandbilarna är förstörda av stenkastarna eller upptagna av en anlagd bilbrand eller soprumsbrand?

Våra skattemedel och resurser ska användas till så mycket. Men hur länge kommer de att räcka? Hur länge orkar svenska folket med det skattetryck som vi har? Det frestar på att betala 60-70% av lönen i skatter och avgifter speciellt som vi medborgare inte får den samhällsservice som vi har blivit lovade. Det är en dyster framtid som vi är på väg in i.”

Naturen återhämtar sig efter varje skogs- eller gräsbrand. Ibland behöver den hjäp för att dessa bränder inte ska få så stor omfattning, som på bilden. Detta brandflyg såg vi de 7 september 2016 hämta vatten ur havet utanför Benidorm. På bilden ser vi hur flygplanet hjälper till att släcka en svårsläckt brand uppe i bergen.

Kan Parisavtalet åstadkomma något för att motverka naturens egna krafter? Är det inte väsentligare att politiker ägnar sig åt att lösa problemen i vårt eget land först? Att slåss mot vår natur genom att skriva under avtal känns som Don Quijotes kamp mot väderkvarnarna!

 

 

 

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter och sunt förnuft

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: