Den nya normen i pandemins spår heter angiveri!

När jag var liten och blev ovän med någon eller några så sa jag: ”Akta er! Min pappa är flygare! Han kan bomba er!” Nej! Han var inte flygare – bara flygmekaniker – men det ingav en del makt. Andra barn drog till med: ”Jag ska skvallra för min storebror” eller ”Jag ska skvallra för fröken”. Alla yttrade vi de här orden för att vinna striden och få makt.

En del människor fortsätter med de här hoten om angiveri hela livet. Vi läste om det bl a i George Orwells bok ”1984” och P D James bok ”Människors barn” och P C Jersilds ”Efter floden”. Men det förekommer även i verkliga livet. Nu har angiveriet börjat ta fart igen pga pandemin!

”För ett antal år sedan hände det sig, att en ung pojke i staden Leipzig i gamla DDR skrev en liten uppsats i sin skola. Gossen var mycket tekniskt intresserad och valde därför att behandla ett ämne, som var honom mycket kärt, nämligen bilar.

Hans uppsats kom, visade det sig efteråt, att innehålla politiskt sprängstoff. Han riktade nämligen en svidande kritik mot det östtyska bilmärket Trabant, östtyskarnas folkbil. För en ny Trabant fick man vid den tiden betala ett pris på över 20 000 Mark. Det är, skrev pojken, ”rent oförskämt, att begära ett sådant överpris för en så dålig, primitiv och ful bil”. Han tillade, att även den minsta och enklaste modellen av det västtyska bilmärket Volkswagen, den lilla Polo, var både vackrare och komfortablare än något av bilmärkena från östblocket.

När elevens magister läste dessa ord, insåg han strax att det rörde sig om statsfientlig verksamhet och överlämnade därför pojkens uppsats till skolans rektor. Denne tog, skolchef som han var, sitt samhällsansvar och översände uppsatsen till säkerhetspolisen STASI, (ordet är en förkortning av tyskans Staatssicherheit) för granskning.

Därmed blev uppsatsen ett polisärende. Pojken och hans föräldrar sattes under bevakning och kallades till förhör. Föräldrarna begärde förgäves att få uppsatsen tillbaka. Allt dokumenterades noggrant. Kring den äreröriga skoluppsatsen bildades på så sätt en ganska omfattande akt, som inordnades i säkerhetspolisens arkiv i Leipzig.

Den lilla skoluppsatsen finns idag att beskåda i en permanent utställning i ”Runde Ecke” i Leipzig. Platsen är bekant för alla invånare i staden. ”Runde Ecke” – runda hörnet – var nämligen det folkliga namnet på STASI:s lokala huvudkvarter, döpt efter kvarterets huvudingång i det ena rundade hörnet.” läser jag.

Under  nazitiden var det vanligt med angiveri:

”Andra gjorde det av fri vilja. Plikttrogna och ideologiskt övertygade nazianhängare trodde att angiveri av misstänkta regimfiender skulle öka välståndet bland alla tyskar. Moraliska aspekter undantrycktes eller åsidosattes – det finns exempel på bröder, systrar och äkta makar som angavs av anhöriga för att ha uttalat sig negativt om ”Der Führer”.

Men oftare var angiveriet ett uttryck för girighet och egen vinning, där de exakta motiven är svåra att precisera. Det kunde exempelvis handla om social konkurrens och avundsjuka, personliga hämndaktioner och ren illvilja mot andra människor, särskilt mot ”icke-arier”.

De kvinnliga angivarna skilde sig ofta från de manliga; de rörde sig på andra arenor. Kvinnorna var i större utsträckning en del av det civila samhället – de tillbringade mycket tid i tvättstugan, skyddsrummet, trapphuset, affären och ute på gatan, där regimfientliga uttalanden kunde fångas upp och märkliga beteenden iakttas.

Kvinnornas betydelse ökade ytterligare när kriget krävde allt fler män till fronten, och de fick överta männens positioner i lokalsamhället.”

I dagens Sverige har vissa grupper satt i system att ange dem som har ”fel” åsikter. Vi ser massanmälningar på Facebook. En del människor letar systematiskt för att hitta något att anmäla. Anmälningar till arbetsgivare och fackförbund om ”olämpliga yttrande”. Anmälningar om påstådda sexuella  eller sexistiska trakasserier. Det anmälda behöver inte ha hänt nu! Det kan ha hänt för ett år sedan eller kanske 30 år sedan. Man (eller kvinna) letar efter något att anmäla. Allt för att konkurrera ut och eliminera motståndare och för att själv få mer makt och kanske kunna klättra ett steg högre i karriärstegen.

De som anger andra människor anser oftast att de är demokratiska, har ”rätt” värdegrund och ”rätt” människosyn. De talar ofta om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Men vilket värde anser de att den har som de felaktigt angiver – den som de offrar för att själv vinna godhetspoäng?

Nu har vi kommit in i en helt ny fas då det gäller angiveri. Idag hittade jag detta i mitt flöde:

Nu ska alltså kommuner och olika organisationer ange de näringsidkare som inte följer den nya pandemilagen! Konkurrenter kan ju på så sätt ange varandra och det blir svårt att bevisa om någon har haft en eller två personer för mycket i sina lokaler.

Sen läser jag om att personalen inom äldreomsorgen i Stockholm idag har fått förhandsinformation om att det införs tvångsvaccinering för vårdanställda – eftersom den som vägrar kommer att avskedas. Kravet på vaccinering mot Covid-19 gäller för all vårdpersonal inom all äldreomsorg. Kravet ställs även på läkare. Ja, det handlar om frivillig vaccinering eftersom den som tvivlar fortfarande kan vägra utan det leder till en påtvingad vaccinering, men i praktiken innebär detta att ”frivilligheten” är villkorad eftersom vägran påföljs av en omedelbar bestraffning. Den som vägrar kan ju inte ha kvar sin anställning. De som är gravida eller planerar att bli det eller har kraftig allergi behöver dock inte vaccinera sig

En anställd säger att chefer inom äldrevården uppmanar sina anställda att ange om någon i personalen visar tecken på att ha negativa föreställningar om vacciner. Det kan föranleda att den personen sedan inte kan hävda att denne planerar att bli gravid som anledning att avstå från vaccinering. Läs hela artikeln här.

Det är detta som är den nya normen i pandemins tecken! Ange någon som bryter mot pandemilagen! Ange den som talar negativt om vaccin! Vad blir nästa steg? Ange någon som talar illa om regeringen?

Vart är vi på väg? Hör orden demokrati och angiveri ihop? Ska vi ha ett samhälle där alla tittar sig över axeln och undrar: ”Är det jag som blir angiven nästa gång? För vad?”

Det händer i Sverige 2019

Plötsligt upptäcker jag att det som hände under andra världskriget händer i Sverige 2019. Det är skrämmande att människor kan gripas pga sitt twittrande i dagens Sverige!

Jag har just läst en roman som handlar om andra världskriget. Farlig flyktväg är skriven av Arnaldur Indridason.

Ett fartyg Esjan ska föra hem islänningar från olika delar av Norden. En ung kvinna väntar på att fästmannen som har bott i Köpenhamn ska dyka upp, så att de kan göra sin resa gemensamt. Men han kommer inte! Nazisterna har gripit honom. Någon har rapporterat att han hade ingått i ett motståndsnätverk …

Igår kväll läste jag om en parallell handling utspelade sig på Arlanda. Det var igår kväll som följande twitter dök upp i vårt flöde.

Hennes pojkvän hade lagt in det på hennes konto för att hennes följare skulle få meddelandet. Bilyana Martinovski är bulgarisk/svensk forskare, före detta affilierad docent på Stockholms universitet. Hon blev gripen och bortförd från Arlanda, av minst sex uniformerade poliser, efter att hon anlänt från Egypten igår kväll. Hennes pojkvän filmade förloppet men tvingades av polisen att radera filmen. 

Detta händer alltså i Sverige 2019. Varför? Vad har hon gjort?

Martinovski ska år 2017 ha kritiserat vänsterrörelsen #jagärhär genom att kalla dem ”demokratiterroristerna”. Efter detta ska Stockholms universitet, genom chefen Uno Fors, meddelat att hon inte fick vara förknippad med universitetet längre. Därmed grusades alla hennes möjlighet till forskning i Sverige, eftersom hon måste vara knuten till något universitet för att kunna söka medel till forskning. Kajsa Klein ‒ mediestrateg, timanställd på Stockholms universitet och mycket aktiv inom #jagärhär och Näthatsgranskaren hade anmält henne till ledningen.

Som privatperson har hon twittrat om övergrepp mot kvinnor och barn, medialögner, censur, Donald Trump med mera. Men när hon skrev om #jagärhär blev hon anklagad för att ha twittrat om invandring, nationalism och en mängd andra politiskt känsliga frågor. 

Kajsa Klein har polisanmält henne för stalkning. Martinovski blev efterlyst eftersom hon inte dök upp till förhör. Det gäller alltså om misstanke om ofredande via internet då hon ska ha postat flera kommentarer via twitter riktade mot #jagärhär-aktivisten Kajsa Klein.

Det är alltså ett grovt brott att kommentera #jagärhär-aktivister. Brottet är så grovt att 6 poliser möter upp och griper henne på Arlanda! Det hände inte under krigstider ! Det hände i ett demokratiskt land med yttrandefrihet och åsiktsfrihet! Detta hände Sverige 2019 och mainstreammedier nämner ingenting om händelsen.

Jag blir helt mållös! Vad händer med vårt land?

Uppgifterna om händelserna har jag fått via twitter och google i t ex denna artikel och denna och denna.

Mediestrejk – men livet går vidare!

Det finns många skäl till att välja bort medierna några dagar. Vi valde att vara med i den globala mediestrejken under 2 dagar. Varför? Jag kan nog inte ge något heltäckande svar. Men jag ska försöka att förklara några av våra viktigaste argument.

Var och en av oss stöter på dem dagligen. Uppkopplade människor som tillbringar den mesta tiden med sin mobiltelefon – de går, cyklar, kör bil, motionerar, äter, är tillsammans med sina barn eller sina vänner, på utflykter, solbadar, på konserter eller föredrag, framför TV:n osv. Ibland funderar jag på om de har vuxit samman med sin mobiltelefon. Det är inte så konstigt att den moderna människan blir stressad och drabbas av psykisk ohälsa. Några dagar om året – minst – borde alla stänga av mediebruset och njuta av livet, fågelsången, havets brus, släktens och vännernas sällskap. Det är rekreation för själen att släppa fram egna tankar och att njuta av livet. Det är bättre att uppleva naturen i verkligheten än av att se de i något av alla våra medier.

Vad gör då medierna med oss? Mängden av medier blir till ett brus med motstridiga budskap. Ingen av oss kan undgå att bli manipulerad i någon riktning. Beroende på våra förkunskaper så tolkar vi detta mediebrus på olika sätt. Alla behöver något att tro på. Vi lyssnar och läser mest de budskap som är överensstämmande med vår tro. Det som inte passar in i denna tro förpassar vi till osanningens hörn.  Beroende av våra kunskaper och vår bakgrund väljer vi vad som är sant och osant. Men … vad tycker de som vill manipulera oss om detta?

Vi har under mycket lång tid utsatts för ren propaganda och manipulation. Med mycket lång tid så menar jag så länge som människor har kommunicerat med varandra och så länge som några har försökt att få makten över resten av befolkningen. Propagandan spreds från mun till mun och via olika samlingspunkter. Det kunde handla om släkt- och klanmöten, kringvandrande människor, präster, kyrkbacken och liknande. På varje plats där en mängd människor samlades förekom propaganda, manipulation och lögner.

Med mediernas hjälp har dessa budskap kunnat spridas över större områden, till fler människor och mycket snabbare. Det gick väl bra – för makten – så länge som vanliga människor saknade läs- och skrivförmåga! Men sen … När vi vanliga människor själv kunde söka information och lärde oss att själv förmedla våra kunskaper vidare så uppstod ett stort problem. Makten förlorade fotfästet. Dagstidningarna, radio och TV blev maktens förlängda arm då det gällde att sprida propaganda. Men så kom internet och med det kom fria medier – fria från maktens propaganda och lögner men kryddade med vanliga människors åsikter!

Det var då som ord som ”pissränna”, främlingsfientlighet, rasism, islamofob, homofob, kränkthet, offerkofta, härskarteknik, utmaningar, klimatförnekare, flygskam, ”hets mot folkgrupp”, ”alla människors lika värde” och liknande började slungas fram och tillbaka i mediebruset. Det var ord som fick en helt ny innebörd och som användes i sann ”jantelag”-anda. Du ska inte tro att du kan eller förstår bättre än medierna eller makthavarna!

Människor som ville upplysa om lögnerna och manipulationen i samhället utsattes först för förlöjligande och sen för förtryck. En del förlorade sina jobb, blev utmobbade av sina f d vänner och fick sina liv förstörda. Några begick självmord pga alla dessa lögner och förtal.

Denna mobbning utgick från ”högsta ort” dvs maktens korridorer i regering och riksdag samt vissa riksmedier. Detta pågår fortfarande även om metoderna har förfinats, putsats av och blivit otydligare. Men makten släpper inte sitt grepp!

Makthavarna har haft möten med de s k sociala medierna och har gjort överenskommelser om diverse manipulativa åtgärder. Algoritmer som undantränger vissa budskap och framhåller andra tillhör vardagen. Avstängningar och borttagning av vissa texter pga ”inslaget inte stämmer med vår värdegrund…” tillhör också vardagen.

Angiveriet har tagit allt större proportioner. Helt vanliga människor går maktens ärende och anger dem som anses ha stora påverkansmöjligheter i första hand till de sociala medierna för att få dessa bli avstängda. I andra hand polisanmäler de. Många har under de senaste åren blivit utsatta av #jagärhär, #metoo och Näthatsgranskaren.  Bevisen har varit luddiga men några har blivit fällde i tingsrätten för hmf=hets mot folkgrupp.

Vem som helst kan drabbas om de uttrycker sig ofördelaktigt om makten och den politik som förs. Jag har under några års tid mentalt förberett mig för att bli kallad till polisförhör pga det som jag skriver i denna blogg eller för de artiklar som vi rebloggar. Jag tror egentligen inte att det händer och hoppas att jag har rätt. Men ändå är jag mentalt förberedd!

Ett helt annat skäl till att vi mediestrejkar är all den osmakliga propaganda som vi utsetts för hela tiden. Det hänger egentligen ihop med ovanstående. Om vi vanliga människor hindras från att använda fria medier så får propagandan stå oemotsagd. Jag vill inte bli utsatt för lögner om Trump, Putin, klimatet, ensamkommande barn och deras närstående, 40-talister som är för gamla, bensinuppropet som är fejkat, diskrimineringar, populism, hot mot politiker och medier eller något annat som vi dagligen har blivit matade med i sann Orwellsk anda.

Detta var några av de skäl som vi hade till att mediestrejka! Vi vill stärka yttrandefriheten och de fria mediernas rättigheter att få uttrycka sina åsikter utan påverkan från den politiska makten. Vi vill varje dag slåss FÖR demokratin och demokratiska rättigheter! Vi vill verka för ett medmänskligare samhälle med acceptans och utan angiveri och förtryck!

 

Tidigare äldre inlägg

Hem | Autismens Ansikten

Mitt liv som autistisk

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Emil Boëthius

Don´t be evil..."there's a fish in the percolator."

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: