Vill du ha skälig eller god äldreomsorg?

Igår lyssnade jag på Swebbtvs sommarprat med Anita Nilsson, som är läkare och psykiater. Hon talade bl a om hur äldre människor far illa i vården på grund av politiska beslut samt organisationer som inte är ändamålsenliga. Anita har under många år ägnat sig åt hur äldre hanteras inom vården. Hon uppmärksammade tidigt att det fanns ett system i att boende för äldre gjordes om till boende för nyligen invandrade personer. Hon nämnde också Ädelreformen, som jag har skrivit om tidigare.

Ädelreformen (vars namn kommer av äldredelegationen, ÄDEL, inrättad 1987) genomfördes i Sverige den 1 januari 1992 och innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och genom detta ta över en del ansvar som tidigare legat på landstingen.

Efter Ädelreformens införande har äldreomsorgen tagit sig fram på kryckor! Jag läser på riksdagens websida:

Den akuta situationen

Under år 1998 har bland annat massmedierna vid ett flera tillfällen rapporterat om vanvård inom äldreomsorgen i ett flertal kommuner. Skrämmande och för ett välfärdssamhälle oacceptabla interiörer har rapporterats.

Det har också visat sig att när äldre patienter har förklarats medicinskt färdigbehandlade har kommunerna inte ställt upp med den medicinska kompetens som de åtagit sig enligt ädelreformen. Skräckexempel visar att äldre har skickats hem utan att få någon som helst vare sig medicinsk eller social tillsyn och omvårdnad.

Som en ytterligare konsekvens av ädelreformen har sjukhusplatserna minskat med 40 procent, vilket inneburit svår platsbrist på vissa håll med bland annat inställda operationer som följd.

Förslag till åtgärder för att förbättra situationen

Socialstyrelsens rapporter är ett bra men inte tillräckligt underlag för att få en helhetsbild om situationen inom vården och omsorgen för de äldre. Den ger heller inga förslag till hur kvaliteten på vården och omsorgen kan förbättras. Det behöver därför tillsättas en parlamentariskt sammansatt utredning för att följa upp ädelreformens konsekvenser och ge förslag till hur vården och omsorgen om de äldre förbättras så att den motsvarar de krav som finns på en välfärdsstat.

Dessutom behöver det tillsättas en värdekommission för att bland annat diskutera de principer och värden som skall gälla för vården och omsorgen i landet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär en parlamentariskt sammansatt utredning för att utvärdera ädelreformen och ge förslag till åtgärder för att komma till rätta med dess negativa konsekvenser,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tillsätta en värderingskommission för att bl.a. diskutera vilka principer och värden som skall gälla för vården och omsorgen i landet.

Vad hände sen då? 2014 tillsatte den dåvarande äldreomsorgsminister Maria Larsson (KD) den så kallade Äldreutredningen! Uppdraget skulle redovisas senast december 2015. Äldreutredningens preliminära slutsatser om de problem som behövde åtgärdas låg i mycket hög grad helt i linje med de problem som Coronakommissionen senare tydligt pekade på.

Men … när (S) fick makten i oktober 2014 hände något! Utredningen lades ner!

– I en ny regerings uppdrag ligger att överväga om redan tillsatta utredningar motsvarar den politik som den tillträdande regeringen vill bedriva, svarade Lena Hallengren.

– När regeringen tillträdde var en viktig prioritering att byta fokus från skattesänkningar och privatiseringar till att öka kommunernas resurser och att bygga en starkare välfärd, sa Lena Hallengren.

– Den ändrade politiska inriktningen gäller även äldreomsorgen. Att regeringen valde att lägga ned Äldreutredningen ska ses som en del i den ändrade politiska inriktningen.

Sedan Ädelreformen infördes 1992 har kommunerna rationaliserat bort en stor del av personalen. Instegsjobb, praktikplatser och outbildad arbetskraft har trätt in istället. Äldreboende har i många fall blivit arbetsmarknadsåtgärder och integrationsprojekt. Mänga anställda kan inte tala svenska och vet långt mindre något om svensk kultur, traditioner och normer. Få anställda har någon sjukvårdsutbildning.

Sommaren 2020 lade Margareta Winberg fram sitt förslag till ny Socialtjänstlag, den lag som styr vad kommunerna måste erbjuda när det gäller äldreomsorg. Man skulle kanske förvänta sig att förslaget skulle innehålla en modernare syn på äldre och äldreomsorgen, med helt andra åtaganden än vad som går att göra anspråk på med dagens formuleringar. Men tyvärr: 65-årsdagen innebär också i fortsättningen det sociala medborgarskapets ättestupa. Den som behöver hjälp efter sin 65-års dag ska inte förvänta sig så mycket!

Det handlar om två ord och en åldersgräns:

Tänk dig att du drabbas av en allvarlig stroke dagen innan du fyller 65 år. Du kanske aldrig kommer att kunna gå igen. Men du har goda möjligheter att få rehabilitering och stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Målet kommer att vara att du ska få hjälp och stöd att leva ett liv så nära ditt gamla liv som möjligt, ett så normalt liv som möjligt.
Men skulle du drabbas av samma allvarliga stroke dagen efter 65-årsdagen får du nöja dig med Socialtjänstlagen, vilket i praktiken innebär att du får hemtjänst, med dess osäkra kvalitet och med dess många olika personer som kommer hem till dig för att hjälpa till med det allra mest basala.
Det du får då kallas i Socialtjänstlagen för ”skälig levnadsnivå”. I LSS-lagen däremot som försöker ge dig ett så normalt liv som möjligt heter det att du ska ges ”goda levnadsvillkor”.
En åldersgräns avgör alltså vilket liv du anses vara värd att leva, läser jag.

Vad är skillnaden mellan en god och en skälig levnadsnivå? Jag hittade en definition på nätet.

Vi ser ofta diskussioner om hur dessa begrepp skall tolkas och förstås. Det förekommer inte några klara definitioner eller riktlinjer för hur begreppen ska tillämpas i lag. Ett sätt att få att få en fördjupad förståelse för de båda orden och deras innebörd är att titta på de synonymer som finns till respektive ord.
Skälig: billig, rättvis, befogad, berättigad, rimlig, resonlig, hovsam, lagom, måttlig, resonabel, moderat, tillräcklig, förnuftig, giltig, adekvat
God: bra, utmärkt, värdefull, riktig, oklanderlig, felfri, solid, gedigen, äkta, rejäl, förträfflig, förstklassig, prima, förmånlig, fördelaktig, gynnsam, fin, inbringande, inkomstbringande, lukrativ, säker, betydlig, betydande, riklig, rågad, redig, ansenlig, rundlig, styv.

De båda orden har som synes stora skillnader i språklig betydelse, där ordet god har en mer positiv innebörd än ordet skälig. Man kan därför säga att goda levnadsvillkor är ”bättre” än skälig levnadsnivå. Man kan förstå att skälig endast tillgodoser de basala behoven, medan begreppet god även skall få det där ”lilla extra” som ger ett verkligt gott liv.

Skälig är alltså enbart att tillse de basala behoven. Det är just den vården som de gamla mest sköra har fått under coronatiden. De får vård till att överleva – men inte mer! För de ska inte leva ett gott liv längre.

I Margareta Winbergs utredning föreslås inga goda levnadsvillkor. Det förhatliga ordet ”skäliga” står kvar, nu i kombination med ”levnadsförhållanden”.

Det låg i regeringens direktiv att jag inte fick föreslå något som skulle kosta mer pengar, sa Margareta Winberg när hon presenterade utredningen.
– Jag är medveten om att inte minst pensionärsorganisationerna har krävt en ändring av begreppet skäliga till goda, men det går alltså inte. Jag är förhindrad att göra det.

I december 2020 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Enligt uppdraget ska äldreomsorgslagen komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredaren fick också i uppdrag att överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Jag söker på nätet och upplever en tystnad kring äldreomsorgen mellan 2014 och 2020. Var det så att pandemin kom som en räddande ängel för regeringen. Vill de att vi ska glömma hur illa äldreomsorgen har skötts före pandemin och tar nya tag efter pandemin? Är äldreomsorgen på samma nivå som för 100 år sedan? Viken äldreomsorg kan du, jag, våra barn eller våra barnbarn förvänta oss? Fråga gärna politikerna inför valet!

Psykiater Anita Nilsson om massmordet på de gamla – Fjärde Statsmakten 132

”Därför la vi ner Äldreutredningen”

Ideologi låg bakom regeringens nedläggning av Äldreutredningen. Det säger socialminister Lena Hallengren (S).

Läs artikeln här!

Tidigare äldre inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: