De sista ljuva åren

Blir våra sista år så ljuva? Just nu känns det som att politiska krafter gör allt vad de kan föra att ta bort allt det ljuva så att vi dör bort av tristess! Endast ett av våra svenska riksdagspartier har ”alla människor ska kunna åldras med värdighet” i sitt partiprogram. De andra partierna har tydligen inte kommit så långt i sin tankeverksamhet!

Vad är det då som förgyller tillvaron över våra sista år? För mig handlar det egentligen mest om frihet att leva som jag vill utan en mängd skapade hinder. Politiker ska inte bestämma över min eller andras vardag! Men det gör de!! Vi märker det tydligt i dessa coronatider när politikerna hindrar oss från fri rörlighet och ett normalt liv.

Jag läste en text skriven av Dagny Carlsson 108 år, vår äldsta bloggare:

Det har inte hänt det minsta som är intressant att blogga om. Läget har varit detsamma nämligen horisontalt. Jag har inga förväntningar på att läget skall förbättras . Hemtjänsten som är mitt stöd i bedrövelsen kommer och går och håller mig vid liv genom att servera närande födoämnen. Kosten är föga omväxlande och av Findus fabrikat. I min ungdom var Findus mest känt för sina gröna ärtor som fanns på plåtburk och odlades på stora fält i Skåne Findus köttbullar är närande  och trillas maskinellt. Det finns lite variationer på den färdiga maten men inget särskilt omväxlande sortiment. Det är inte roligt att laga mat till en ensam person så jag avstår från matoset. Jag lever under förhoppningen att coronaepidemin skall ta slut så man åtminstone kan gå ut. Lite hopp har jag att tiderna ska normaliseras. Fromma önskningar  men jag lever på hoppet.     28/3    2021

Hon hoppas alltså på att kunna gå ut igen! Hon vill ha roligt och äta varierad kost. Det är inte så stora krav som hon har. Är det för mycket begärt att under de sista ljuva åren själv få bestämma om man ska gå ut eller ej? Även den som är 108 år kan njuta av väl tillagad mat på en restaurang. De kan behöva intellektuell stimulans – vilket de knappast får av en hemtjänst som kommer och går, 5 minuter i taget! Var finns livskvalitén och värdigheten?

Jag läste en text skriven av en annars mycket karsk dam:

Nu ringde en sjuksyster! Paradisets portar öppnar sig på glänt. På måndag kväll vaccinerar de mig!

Denna kvinna har isolerat sig i över ett år! Hon bor ensam, träffar barnen via internet. Grannen handlar och ställer varorna utanför dörren. Normalt är hon en viljestark dam full av idéer som ingen kan sätta sig på. Nu efter ett år har hon blivit en rädd kvinna. Hon är livrädd för coronaviruset! Hennes liv har blivit tråkigt men hon vågar inte göra något åt det! Hon är nedbruten och tror att vaccinet leder till paradiset!

Det är ju politikerna som sprider denna skräck! Det är de som har inpräntat i alla att äldre människor är sköra och har inte förmågan att ta vara på sig själv. Vi ska lyssna på politikerna och göra som de säger. De har fått ett psykiskt övertag över alltför många äldre personer – ja även över många yngre. Med vilken rätt tar de ifrån oss de sista ljuva åren som ska vara de bästa av vårt liv?

Då det gäller coronan så vet de inte mer än vad vi gör. Lyssna på experterna – som erkänner att de inte vet heller. Alla hoppas och tror att vaccinet ska lösa alla problem – men ingen vet. Politikerna kan dock aldrig erkänna att de inte vet! De fortsätter och hoppas att de får rätt! Det kan de göra hur länge som helst. Det är fascistiskt att påtvinga befolkningen isolering, vaccin, vaccinpass och allt annat som de kommer på. Vi är inte några viljelösa nickedockor som vill göra avkall på våra liv.

Jag vill ha roligt och kunna njuta av mina sista år utan restriktioner, träffa vem jag vill, resa vart jag vill, äta vad jag vill, umgås, göra utflykter och ha trevligt! Jag vill själv välja vad ordet livskvalité innebär för mig! Jag vill själv välja om jag ska vaccinera mig eller ej! Livskvalitén och värdigheten ska inga fascistiska politiker ta ifrån mig via reella eller psykiska förbud!

Politiskt förakt eller välvilja?

Behöver vi ett nationellt program för de äldres hälsa? Blir äldreomsorg den stora valfrågan? Jag får en känsla av att de politiska partierna har upptäckt att pensionärerna är en stor grupp. Men den gruppen är inte trogna väljare. Tvärtom! många pensionärer överger de traditionella partierna. Idag är det inte många som röstar efter hur de alltid har gjort. Idag röstar man på det partiet som man anser vara mest kompetent.

Men … Vem kommer då pensionärerna att rösta på? Läggs rösten på de partier som under mycket lång tid har föraktat den äldre väljargruppen och betraktar äldre som en viljelös kollektiv massa? Eller läggs rösten på de partier som ser varje medborgare – ung och gammal – som en självständig individ med unika behov och möjligheter?

Jag läste en artikel som fick mig att börja fundera:

Folkhälsoarbetet behöver förbättras så att de äldres perspektiv tas tillvara. Vi vet att hälsofrämjande och förebyggande insatser har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer. Det är med andra ord aldrig för sent! Sverige har framgångsrika nationella mödra- och barnhälsovårdsprogram och nu är det dags att vi också skapar ett nationellt program för de äldres hälsa.

Ja, artikeln utmynnade i C:s 5 punkter för att skapa ett nationellt program för de äldres hälsa. Enligt dem klarar inte vi äldre av att sköta vår egen hälsa. Vi behöver vi ha årligen återkommande hälsosamtal om mat, motion, livsstil och vaccinationer för att vi ska må bra!.

Enligt C bör alltså alla personer som är 65 år eller äldre erbjudas återkommande hälsosamtal med distriktssköterska som utmynnar i en hälsoplan. Avsikten är att tidigt kunna fånga behov av stöd och bistånd vid fysiska eller psykiska åkommor. Samtalet bör innehålla samtal om livsstil och förebygga fallskador och hälsohot i den fysiska miljön.

Men … detta är ju rent förakt! Vi som har fyllt 65 kan alltså inte själv utforma vårt liv som vi vill. Vi vet inte vad vi ska äta och dricka eller att vi måste sova och motionera för att undvika livsstilsrelaterade sjukdomar. Vår erfarenhet räknas inte och därför måste de yngre generationerna tala om för oss att vi måste vara förnuftiga och göra som de säger.

Vad säger de andra partierna då? Jag googlade och såg att de är väldigt eniga:

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Mp – Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige.

Så godhjärtade de är! De vill ju att vi ska bestämma själv om om våra liv och hur vi ska bo! Kan någon förklara för mig VARFÖR vi inte skulle få bestämma själv?

Liberalerna ser varje individ som en unik människa hela livet, från vaggan till det sista andetaget. För oss är det viktigt att som vuxna kunna välja hela livet, kanske viktigast när vi är som mest erfarna och kunniga, det vill säga när vi har levt många år och blivit så att säga årsrika. När vi är årsrika vill vi kunna välja vilken omsorg och stod samt var och hur vi ska bo.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Bra De vill inte omyndigförklara oss bara för att vi har fyllt 65! Ungefär samma sak uttrycker KD även om de hellre talar om vårdpersonal och deras arbetssituation.

Vänsterpartiet – En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. De som jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor. Dessutom är det så att när omsorgen inte fungerar så att anhöriga måste ta hand om äldre familjemedlemmar, så är det oftast kvinnor som tar det ansvaret. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

De ser alltså äldre människor som jämställdhetsobjekt som skapar arbetstillfällen. Inte ett ord om valfrihet! Vi äldre är enbart ett kollektiv som ska anpassa oss till en socialistisk värld. Vi är inga självständiga individer längre när vi har uppnått pensionsåldern. Vi är inte närande bara tärande!

SD – Sveriges äldre förtjänar att få världens bästa äldreomsorg. Vi kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro inför att bli gamla på grund av brister inom omsorgen och sämre pensionsvillkor.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Äldre ska kunna bo kvar hemma, även om omsorgsbehoven ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från vänner, anhöriga och husdjur annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska trygghet och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå.

SD är det enda partiet som skriver något om att kunna åldras med värdighet. SD är också ensamt om att skriva att

pensionärers ekonomiska trygghet är viktig och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå.

För mig som pensionär blir det enkelt att välja parti. Ordet VÄRDIGHET blir avgörande! jag bryr mig inte om de andra partiernas kommande debattartiklar. De har ju redan uttryckt sitt förakt för oss äldre på sina webbsidor. Det spelar ingen roll att de ”gör det för vår skull” när de inte inser att det är vi som har mest kompetens och kunskap om våra egna liv!

Så håller du kroppen pigg när du blir äldre | Allas

Ålder är ingen belastning!

För mig känns åldern som samlad erfarenhet och kunskap. Tänk så mycket erfarenhet och kunskap som har samlats av Sveriges 2,3 miljoner pensionärer. Vem vill ta vara på all denna livserfarenhet och alla dessa kunskaper som pensionärer har?

Jag läste ett inlägg som idag som fick mig att fundera.

Sverige är exceptionellt i sitt sätt att hylla ungdom och förkasta äldre personers människovärde och kunskap.

Människor här umgås sällan över de osynliga åldersbarriärerna och det är ingen självklarhet för äldre anhöriga att vara en naturlig del av sina barns eller syskonbarns familjer.

Liknande brutal ålderssegregering ser man inte i de flesta andra länder.

Det finns ett utbredd samhälleligt utanförskap, ja i viss fall rent förakt för de som räknas som för gamla för att kunna bidra med något, för de som är kroniskt sjuka och för samhällets svagaste.

Hur kunde det bli så här?

Ja, vi såg det tydligt när Covid-19 tog sig in i Sverige. 70-plussare fick inte vistas ute i samhället – de var ju så sköra. På äldreboende infördes besöksförbud. Många på äldreboende fick ingen vård. Det blev viktigare att hålla produktionen och samhällsapparaten igång. De äldre skylldes alltså för att vara smittspridare – trots att de var isolerade från omvärlden. De äldre var en belastning när de krävde den vård som de har betalat skatt för att få! I Sverige är de äldre bara en kostnad enligt Magdalena Andersson och Annika Strandhäll.

Om jag jämför med Spanien ser jag tvätteriet tvärs över gatan. Varje förmiddag kommer en dam dit med sin gamla mamma. Medan dottern jobbar sitter den gamla damen på en stol vid dörren och tar emot kunder, pratar och hjälper till med småsaker. I verkstaden en bit ner på gatan sitter en gammal farbror och rengör en rostig metalldel som kanske kan få motorn att fungera på nytt.

Äldre hämtar småbarnen vid skolbussen och är tillsammans med dem tills föräldrarna kommer från jobbet. På bänkarna ute på gården samlas, pratar och umgås alla generationer långt fram på kvällen. De unga lär av de äldre. Erfarenhet och kunskap förmedlas.

I det gamla Sverige – det som jag växte upp i – var det på samma sätt. Jag lärde mig av de äldre generationerna. Mycket av den kunskapen har jag kvar fortfarande! Men i dagens Sverige fungerar det inte så. Segregationen börjar tidigt! Barnen ska in i förskolan så tidigt som möjligt. De ska skiljas från föräldrars påverkan. De vuxna ska jobba och slita ut sig. De drabbas av psykisk ohälsa och orkar inte med vare sig jobb eller familj och barn. De äldre ska knuffas undan. I väntan på döden ska de ha hemtjänst eller bo på särskilt boende.

I den svenska riksdagen är det låg representation av de 2,3 miljonerna pensionärer. År 2018 var genomsnittsåldern i riksdagen 45 år. Många av dessa ledamöter tillhör dagisgenerationerna och har kommit via ungdomsförbunden och saknar både arbetslivs- och livserfarenhet. Det är ju självklart att den som är ung knappast har någon erfarenhet av pensionärsliv. De har ju inte umgåtts så mycket med de äldre generationerna.

I Sverige är åldersdiskriminering stor och ingen vill ta vara på äldres kompetens och kunnande. När de ser äldre som en belastning och en kostnad så funderar jag på om de vill införa ättestupan igen!

Ofredsår - Dags att lämpa ättestupan överbord? Ättestupan... | Facebook

Tidigare äldre inlägg

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

thoralfsblogg.wordpress.com/

SANNINGEN SKALL GÖRA EDER FRIA

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Emil Boëthius

"there's a fish in the percolator"

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

<span>%d</span> bloggare gillar detta: