Mina fri- och rättigheter

Under större delen av mitt liv har jag deltagit aktivt inom olika demokratiska föreningars verksamhet. Det har varit en självklarhet för mig. Numera försöker jag dock avstå från föreningslivet eftersom jag vet hur lät det är att bli alltför engagerad och åta mig en mängd uppdrag. Idag som pensionär har jag ingen lust att vara ordförande, sekreterare, kassör, festfixare, sitta i brukarråd eller nämnder. Nej, jag har bestämt mig! Jag höjer min röst i sociala medier stället!

Men för mig kommer alltid ordet demokrati att stå i centrum. Jag kommer alltid att stå upp för de rättigheter som står inskrivna i grundlagen.

1 §
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Dessa rättigheter är grundbulten i den svenska demokratin. Det är just därför som jag blir ledsen och arg när vissa grupperingar försöker att åsidosätta dessa rättigheter. När nu våra politiker vill förändra dessa fri- och rättigheter ivrigt påhejade av en del medier känner jag förtvivlan!

Den förändring som är föreslagen till grundlagsändring berör samtliga punkter. Åsiktsfriheten begränsas om denna grundlagsförändring genomförs! Redan nu är den beskuren eftersom jag kan bestraffas om jag använder vissa ord eller åsikter. Åsiktspoliser har fått etablerade platser i vårt samhälle.

Det finns krafter som vill förbjuda vissa organisationer – samma krafter som leker åsiktspolis i sociala medier. Statsministern vill inte samarbeta med ett av de 3 största politiska partierna. Regeringen och några medier lägger sig i söktjänsten Google, YouTube, Facebook, Twitter m fl sätt att arbeta. De vill censurera och förbjuda vissa texter, ord, klipp, delningar osv. De vill inskränka medborgarnas möjligheter att yttra sig!

Vad har hänt med det demokratiska landet som jag växte upp i. Idag kan jag inte använda samma ord som jag använde för 50 år sedan. Då riskerar jag att få påklistrat mig en mängd epitet. Jag riskerar också att bli polisanmäld av Nätgranskaren. Allt kan ju tolkas på ett annat sätt än vad jag menar. Jag kan kränka någon helt omedvetet. Ja, jag kan inte kränka någon om jag kallar den för ”tjockis” eller ”glasögonorm”. Men jag kan kränka genom att nämna etnicitet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Jag kan kränka utan att lägga in värderingar.

Jag skrev en gång meningen: ”Den mest intelligenta person som jag har träffat var en blåsvart n***r från Burundi.” *** står istället för några bokstäver. De var utskrivna i ursprungsmeningen. Den meningen blev anmäld till FB och borttagen eftersom den bröt mot FB:s gemenskapsregler. Nästa mening lät ”Den största skitstöveln som jag har träffat var en helt vanlig svensk vit cis-man” men detta fanns det inga synpunkter på. Jag fick alltså inte använda det s k ”n-ordet” ens i positiv bemärkelse!

Idag läste jag på en FB-sida:

”Jag tror mig veta att jag har blivit ganska garvad på att kunna skilja på olika sidors agenda (låter väl lite som skryt från en som skryter med att han aldrig brukar skryta).
Är det en typisk rasist-, nazist eller övrig extremistsida brukar de trumma på om hur illa det är i Sverige p.g.a. invandrare och hur vidriga våra folkvalda (förutom deras egna) är.
”!Yttrandefriheten är hotad och det liknar numera DDR.”

Lägg dock märke till att det blir knäpptyst när det från bl.a. DN rapporteras om mördade journalister på rysk eller brittisk mark.
Lägg även märke till att man aldrig nämner Reportrar utan gränsers utmärkta arbete runtom i världen, hotade eller mördade journalister, politiker m.fl.

Har ni sett eller hört att någon av dessa har nämnt giftfallen i Storbritannien eller mordet på den granskande journalisten i Slovakien?

Den enda gång jag sett att Reportrar utan gränser har nämnts i det sammanhanget är när VDn för Granskning Sverige AB hänvisar till en avgående ordförande för Reportrar utan gränser och hans debattartikel i just sagda ”demokratihatande” DN.”

Jag tolkar texten som att jag är ”en typisk rasist-, nazist eller extremist” eftersom jag ofta påtalar problem i mitt land – det land som jag är född i, har växt upp i, bott i hela mitt liv, känner till bäst och bryr mig mest om – medan jag sällan kommenterar andra länders politik. Jag tycker att för mig är yttrandefrihetsfrågan viktigare i Sverige än i andra länder. Kan vi inte bevara yttrandefriheten i det svenska samhället så kan vi knappast göra något åt detta i andra länder heller.

Men jag inser att jag är ”en typisk rasist-, nazist eller extremist” enbart för att jag inte vill ändra vår svenska grundlag eller beskära vår demokrati och yttrandefrihet!

 

 

Annonser

Den humanitära stormakten är fylld med inhumana människor

Vissa dagar är jobbiga! Jag tappar illusionen om att människor innerst inne är goda. Igår var det en sådan dag. Gång på gång stötte jag på inhumana människor. Gång på gång stötte jag på människor som är elaka, avundsjuka och inte det minsta tillåtande.

Det började med att jag läste några kommentarer ”Småaktiga, ogenerösa och ogina människor är vederstyggliga.” och ”Hon ska tänka sig för om vad hon skriver! Hon med sin svans!” Detta skrevs om en namngiven person som inte själv var inbjuden till diskussionen och inte själv kunde försvara sig. Det var många fler kommentarer i samma anda. En person försökte att analysera vad twittret som diskuterades handlade om och vad detta twitter var svar på. Men denna person blev utfryst i diskussionen. Jag upplevde diskussionen som ett modernt kafferep med skvaller på hög nivå.

Så jag bytte raskt till en annan FB-sida. ”Bara så ni vet det! Jag har uteslutit 3 personer från denna sida eftersom de inte delar mina åsikter trots ett flertal tillsägningar!” Så stod det! Jag tolkade det som att den som inte accepterar det som jag säger åker ut. På samma sida läste jag ”Bara vänner tillåts att kommentera här. Du är inte min vän längre! Hej då!” Jag scrollade och försökte hitta orsaken. Jag hittade bara att personen hade ifrågasatt en åsikt.

Jag tänker också på #jagärhär, #metoo, #allavi, #vimåsteprata, antirörelser av olika slag, … De utgår alla från att de som inte håller med ska baktalas och fostras. Det har blivit anmälningar för fel åsikter och fel beteende till FB, arbetsgivare eller polisen. Angiveri och felaktiga påstående har tyvärr blivit alltför rikligt förekommande. Den som inte håller med ska straffas på något sätt.

Men det förs liknande debatter på mycket högre nivå. DN och Expressen som har Bonniers bakom sig för ett krig mot medborgarjournalisterna Granskning Sverige. De påstår att deras journalister har hatats och hotats av GS samt att de har copywrite på vissa skärmdumpar. De har tvingar Google att stänga ner GS konto på YouTube. Men vad handlar det om egentligen? Copywrite kan man ha på något som är unikt. Men vad är det som är unikt i några skärmdumpar från tidningarna? Skärmdumparna har ju bara använts som bevis på att journalisterna har skrivit exakt det de har skrivit. Hat och hot vad är det? Är det att fråga journalister om det som de har skrivit? Tål de inte att ifrågasättas? För mig handlar det om konkurrens. Bonnierkoncernen vill inte tappa fler marknadsandelar än vad de redan har gjort. De vill vara de stora som dikterar villkoren!

En annan som vill diktera villkoren är Jan Scherman som också har gett sig på Google. Han fick stort utrymme i Aktuellt igår kväll. ”Om någon googlade på ordet förintelse så fick de upp en lista där mitt namn fanns med! Hur roligt är det?” Så sa han några gånger. Listan han syftade på var tydligen en lista på svenska judar i maktposition. Jaha! Hade han reagerat likadant på en lista över kristna makthavare eller muslimska makthavare eller kvinnor som är makthavare eller …?  Skäms han för att han är jude eller skäms han för att han är makthavare? Jag har en känsla av att han egentligen bara vill utnyttja sin maktposition för att ställa villkor på google och för att utestänga vissa röster som inte delar hans åsikter!

Statsministern sa igår att om hans parti vinner valet så vill han bjuda in till blocköverskridande samtal om en ny bred skatteuppgörelse. Men … Löfven vill bjuda in samtliga partier förutom Sverigedemokraterna till förhandlingsbordet. Han vill inte diskutera med det tredje största partiet. Han som har deklarerat att Sverige är en humanistisk stormakt! Hur humanistisk är han själv? Varför vill han inte diskutera med de som representerar 17-18 % av befolkningen?  Vill han inte vara statsminister för alla svenskar?

Ett land med alltför många individer som bara är ute efter egen makt. Ett land där människor baktalar och svartmålar varandra. Ett land där angiveri härskar. Ett land där åsiktskorridoren dras åt mer och mer. Landet polariseras och makten vill att vi ska ha konflikter. Humaniteten har försvunnit ur vårt land!

Sammanhållning

Vad är sammanhållning? Vilka faktorer är det som håller samman en familj, en arbetsplats, en vänkrets, en stad eller ett land? Det är en svår mångfacetterad fråga och det kan bara ges generella svar eftersom vi alla är unika individer. Men det är en viktig fråga som berör oss alla – inte minst politiker som försöker styra våra liv.

Om vi börjar med familjen så finns det en mängd faktorer som skapar sammanhållning. Gemensamma värderingar, gemensamma intressen, gemensamma vänner, gemensamma tillgångar – i form av bostad, ekonomi, prylar, status mm – gemensamma barn, intellektuellt utbyte, sexuellt utbyte är några faktorer. Men vissa människor behöver någon att styra och bestämma över och andra behöver styras eller bestämmas över. Vissa vill ta ansvar och andra överlåter detta till någon annan. Det är väl egentligen inte så lätt att säga vad som skapar sammanhållningen. Kanske är det när vi strävar efter samma mål som sammanhållningen  skapas.

I större kretsar som arbetsplatser, föreningar, vänkretsar eller liknande är det väl de gemensamma intressena och de gemensamma målen som skapar sammanhållningen. Målen och intressena behöver inte vara identiska men de bör ge utdelning åt alla. Som t ex på arbetsplatsen tjänar arbetsgivaren på en nöjd och frisk personal medan personalen tjänar på att producera mer och göra arbetsgivaren nöjd.

I samhället, stat och kommun finns en  målsättning – eller borde finnas – att förvalta våra gemensamma tillgångar på ett sådant sätt att medborgarnas välfärd tillgodoses. Men … vi är ju så olika, har olika intressen och olika åsikter om förvaltning och vad som är välfärd. När landet var homogent och medborgarna hade ungefär samma värderingar så var det lättare. Jag läser i en ledare från en integrationskonferens:

”Vid en integrationskonferens på Sjöfartshögskolan i Kalmar belystes dessa frågor under tisdagen. Statsvetaren Per Strömblad redogjorde bland annat för sin forskning om hur den sociala tilliten (förtroendet för folk i allmänhet) påverkas av etnisk mångfald. Det visade sig att mönstret var det samma som har upptäckts i USA: den sociala tilliten minskar ju mer den etniska mångfalden ökar, men inte bara tilliten mellan olika grupper utan också tilliten generellt. Den allmänna misstron är starkare än den ”etniskt villkorade” tilliten – inrikes födda känner mindre förtroende också för andra inrikes födda. Boendesegregation är ur detta perspektiv en perfekt metod för att skapa misstro.”

Ja, etnisk mångfald skapar intressekonflikter ock kulturkrockar! Kan detta verkligen vara så svårt för politiker och makthavare att förstå? Vilka gemensamma intressen och mål har jag med människor som har en annan etnicitet? Vilka gemensamma intressen och mål har jag med de som vill skänka bort våra gemensamma tillgångar och vår välfärd till andra? Vilka gemensamma intressen och mål har jag med de som vill inskränka yttrandefriheten och därmed åsidosätta demokratin?

Politikerna och den etniska mångfalden  skapar tillsammans ett splittrat och polariserat samhälle med en mängd intressekonflikter. Deras integrationsprojekt skapar segregation och cementerar fördomar och ojämlikhet. Varje medborgare är ju en unik varelse med egna behov och intressen. Exakt detta har jag tjatat om de senaste 50 åren. När ska politiker och medier förstå att sammanhållning skapas av gemensamma intressen?

 

 

Annonser

Tidigare äldre inlägg Nästa Nyare inlägg

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: