Skrivet av Kenny Korén

”TT: Svenska staten stäms på drygt 17 miljarder. Det australiska prospekteringsbolaget Aura Energy kräver svenska staten på drygt 17 miljarder kronor rapporterar SVT Jämtland. Anledningen är att Sverige förra året beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning.”

Då blir Mikael Damberg och hans parti och deras stödpartier nöjda eftersom de vill söndra välfärdsstaten och därför så stödde Mikael Damberg TTIP-avtalet med klausulen som gör denna stämning i miljardklassen möjlig mot Sverige.

Jag vill påminna om det nyligen sända Uppdrag Granskningsprogrammet ”Jakten på mineralerna” där både Svenska och framförallt utländska gruvbolag letar efter mineraler på 600 platser i Sverige och där de får borra utan markägares tillstånd. Svenska staten agerar exakt som i forna Sovjet och i andra diktaturer.

I Sverige så betalar gruvbolagen en mycket lägre skatt än vad de gör i våra grannländer vilket inte är förvånande med outbildade och lågpresterande politiker eller andra tillsatta som är urusla på att förhandla.

Regeringen och dess stödpartier och möjligtvis vilka andra riksdagspartier som ingår i söndringen av nationalstatens välfärdssystem, det får du ta ställning till själv, och som vill rasera kommunernas ekonomi. Redan nu så är 110 av 290 kommuner i en ekonomisk kris likaså 18 av 20 regioner så allt går enligt planen. Det innebär stora besparingar eller snarare inskränkningar på bland annat skolan och assistanshjälp till handikappade och inom äldreomsorgen samt mycket annat.

Staten skall få mer makt över kommunerna genom att stärka sina egna finanser medans man gör kommunerna alltmer skuldsatta och sätter dem i ekonomisk kris så därför så instiftades den tvingande bosättningslagen vilket var ett brott mot grundlagen eftersom kommunerna enligt den skall vara självbestämmande. Man har även mycket skickligt och målmedvetet havererat polisväsendet genom att sparka poliser med stor erfarenhet eller ge dem så låg lön att de slutar. År 2016 så beslöt man sig även för att sänka begåvningskraven för intagningen till polisutbildningen.

Nu fortsätter man förfallet av sjukvården där redan sjukhus, akutmottagningar, förlossningsavdelningar samt annan specialkompetens har lagts ner runt om i Sverige.

Sjukvården i Stockholm söndrades bland annat genom att man byggde en av världens dyraste byggnader det nya Karolinska sjukhuset så nu måste man sparka ett stort antal läkare och sjuksköterskor trots överbeläggningar och inställda operationer.

I Sverige så har vårdköerna fördubblats från 15.000 personer till över 30.000 personer som får vänta mer än 90 dagar på vård. Detta har medvetet och planenligt genomförts under Stefan Lövens regering mellan åren 2014-2018.

Stockholm växer med c:a 30.000 personer varje år så deras mål att skapa ett sjukvårdshaveri fortskrider enligt planen.Nu skall den medvetet genomförda skadan öka genom en utökad anhöriginvandring stödd av samtliga riksdagspartier förutom SD och Moderaterna.

Man talar om att de som redan befinner sig i Sverige skall ha ett ansvar för deras anhörigas försörjning men det är bara lögner och ett spel för galleriet. Vem tror på att de anhöriga som inte sedan försörjs av sina påstådda släktingar i Sverige i så fall kommer att flygas hem? Det kommer även att bli en mycket lönsam människohandel för de som tar hit personer som de påstår att de är släkt med.

Illegala invandrare betalar endast 50 kronor per tandläkarbesök. Mitt kostnadsförslag hos tandläkaren är på lite över 29.000 kronor och där jag redan har betalat lite över 10.000. Om jag hade varit illegal invandrare då hade det istället kostat mellan 350 – 450 kronor. Många fattigpensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren är med och betalar tandvård för utrikesfödda. Hur många som är födda i Sverige och som påstår att de är här illegalt det är det förstås ingen som vet. Vi har en utbredd rasism bland politiker och myndigheter i Sverige riktat mot de som har bott här i generationer.

Att en person har flera id-kort, olika identiteter, olika namn, och flera olika uppdiktade historier om sitt ursprungsland och sin resa till Sverige det ger ett stort antal olika bidrag multiplicerat med antalet identiteter. Hur många 1000-tals eller 10.000-tals eller ännu fler som dränerar våra välfärdssystem är det ingen som vet. Kanske så kan samma person även ta hit ett stort antal ”föräldrar” och ”anhöriga” men just kring det vet jag faktiskt inte hur det ligger till.

Det jag däremot vet det är att det hade varit mycket enkelt med dagens teknik att helt kunnat omöjliggjort dessa bedrägerier och att man inte skall kunna ha flera olika identiteter. Det handlar även om misstänkta krigsförbrytare som kan ha utnyttjat det svenska asylsystemet. Det är också ett systemfel som inte har åtgärdats och därmed är det sanktionerat av Svenska politiker och myndigheter.

Saxat ur artikel från Smålandspostens artikel ”välfärd via blocket”. Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård.

””Systemet med samordningsnummer har inneburit att det finns uppemot 870 000 fler människor i Sverige än befolkningsstatistiken visar, eftersom den bara räknar folkbokförda. En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet.”

”För två år sedan larmade Skatteverket om att det inte krävs att man inställer sig i Sverige för att få ett samordningsnummer. Man behöver inte ens visa upp ett foto av sig själv. Samtidigt ger samordningsnumret tillgång till hela den svenska sjukvården och även svensk pension. Skatteverket påtalade detta för regeringen i en rapport men inga reformförslag kom från Rosenbad. Istället kom krav på att göra det lättare för EU-medborgare att ta arbete i Sverige.”

Invandrare och så kallade ”ensamkommande” som kommer till Sverige och påstår att deras föräldrar är döda har fått över 15 miljarder kronor i ”efterlevandepension” under åren 2009–2018 det visar siffror från riksdagens utredningstjänst. Om det krävs bevis så kan man mycket enkelt betala för och få falska dödsattester för att tillskansa sig pengar något som vore helt omöjligt för inrikes födda. Det är ett systemfel som inte åtgärdas och som är sanktionerat av Svenska politiker och myndigheter.

Regeringen Palme tog bort tjänstemannaansvaret och partierna gjorde sig ekonomiskt oberoende av medlemmar via partistödet samtidigt som de orkestrerade sin egna låtsade förträfflighet genom presstöd och public service endast SD undantaget som ofta får kritik i deras propagandaorgan.

MSB satsade under två år 27 miljoner på genusforskning men inte en krona på ett vattenbombningsplan. MSB skröt om hur många helikoptrar de hade men endast 10 av 30 av dessa helikoptrar fanns i verkligheten och de piloter man påstod sig ha kontrakterat de fanns det bara en bråkdel av. Mycket medvetet så satsade man på helikoptrar med avsevärt lägre vattenbombningskapacitet ungefär hälften än vad man har i till exempel i Norge.

Transportstyrelsen sålde ut mer information om rikets säkerhet än vad samtliga spioner i Sverige har gjort vilket följde den kulturmarxistiska och socialistiska eller ultraliberala medvetna planen och strategin.

Försäkringskassesystemet söndras genom bland annat att man kan dränera det med genom att utrikesfödda kan ha flera olika identiteter och genom enormt generösa ersättningar till personer som man inte vet vilka de är eller var de kommer ifrån. Dessa kostnader skall nu öka ännu mer genom en utökad anhöriginvandring. Löven och C:o kommer med lögner om en begränsad invandring samtidigt som man ger i snitt 120.000 personer uppehållstillstånd varje år.

Vi har alltså ett försäkringssystem som är en mycket ekonomisk lönsam kassako för staten att täcka blödande ekonomiska sår inom helt andra områden. Det är ett system som arbetsgivarna har betalat in till men ändå så nekas svårt sjuka och handikappade hjälp.

Man vill skapa splittring inte bara genom att ha helt olika måttstockar när det gäller förmåner och där bidragsbrott inte beivras för utrikesfödda om de säger att de inte förstod regelverket men att fylla i en bidragsansökan det hade man inga problem med. Det hade inte heller domstolarna som frikände bidragsbedragarna. Försäkringskassan bedriver inte heller efterforskningar gällande bidragsbrott när de misstänkta har återvänt till sina hemländer eftersom ”uppklarningsprocenten är så låg”. Däremot så jagar man de med ett Svenskt personnummer med blåslampa vid felaktiga utbetalningar.

Skolan har infantiliserats och lärarna kompetens är i många fall urusel så ifall man svarar alternativ D på samtliga frågor för att kunna söka in på lärarhögskolan då har man ett högre resultat än vad som krävs vilket man ser i olika PISA-undersökningar. Det skiljer sig stort mellan olika skolor men där hot och våld samt anarki härskar i klassrummet där är det mycket svårt för de elever som vill lära sig någonting.

Politiker och myndigheter har medvetet skapat alltfler fattigpensionärer och Sveriges pensionärer har fått det avsevärt sämre än de i våra grannländer och även i jämförelse med stora delar av resten av Europa så allt går enligt planen.

Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och till FN Agenda 2030 som banar vägen för ett globalt styre. Även i den svenska regeringens handlingsplan för agendan så finns det vissa formuleringar som bör mana till en mycket stor oro. Här är ett exempel : ”Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat på hemmaplan och som en del av det globala systemet”.

När hela Sverige är konkursmässigt då kan de multinationella företagen ta över våra naturtillgångar och attraktiva landområden där även vårt vatten är enormt attraktivt att ha som inkomst och till försäljning. Det finns redan planer på att ha vårt rena vatten som en lönsam handelsvara. Artikeln från Sydöstran, som är Blekinge läns ledande tidning för nyheter, och som handlade om att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro föreslog att vårt dricksvatten ska bli handelsvara den artikeln är nu borttagen.

Politikerna har mycket medvetet till skillnad från Norge och Finland kraftigt minskat vår självförsörjning och man tog bort våra beredskapslager för att göra oss enormt beroende av EU. Under en storkonflikt så kommer stora delar av Sveriges befolkning att svälta.

Vår guldreserv är till för att bland annat kunna rädda banker men det finns inte med i ”regelverket” att det skall kunna användas till att rädda vår befolkning vid en kris den krisen gäller som sagt bara för våra affärsbanker. Dessa affärsbanker har enligt EU-lag rätt att beslagta dina tillgångar vid en bankkris, en så kallad Bail-In, för att kunna tömma svenskarnas sparkonton.

Politiker ser till att våra gamla får lämna sina äldreboenden för att det blir billigare att de sitter var för sig ensamma i en liten lägenhet samtidigt som nyanlända tar över deras bostäder eftersom det däremot är ekonomiskt lönsamt. Det är en psykopatisk handling mot de äldre som via skatter har försörjt deras partiers tidigare politiker. Antalet självmord är som allra högst bland män som är 85 år och äldre. Det är en siffra som kommer att öka bland samtliga pensionärer när man tar bort gemenskaperna när äldreboendeformen ”skall fasas ut”.

Hatet mot ens egna befolkning har inga gränser medans man ger förtur till lägenheter till nyanlända och många kommuner har även köpt in bostadsrätter och villor som de skall få bo i. Som infödd så betalar man via skattsedeln för att ens egna barn och barnbarn skall hamna sist i bostadskön.

Många våldtäkter utreds inte trots att förövarna har blivit utpekade med namn och var de befinner sig och det är förstås en medveten strategi att man vill skapa otrygghet och därför inte vill prioritera förutsättningarna för att skydda värnlösa flickor och kvinnor från grupp-och överfallsvåldtäkter. Våldtäkterna i Sverige som det sker flest av i hela Europa det är för att söndra Sverige som nation så det sker inte bara genom medvetet importerade skjutningar och bombdåd samt via en extrem ökning av ungdomsrånen.

När Morgan Johansson och Stefan Löven och många andra påstår att våldet och kriminaliteten i förorterna enbart beror på socioekonomiska faktorer så är det som att säga från deras politiska perspektiv att det beror på att klasskampen ännu inte har nått sitt mål. Som jag skrivit tidigare så är det förstås en medveten lögn eftersom vissa invandrargrupper är extremt överrepresenterade som förövare medans vissa andra invandrargrupper, som mycket mera sällan får uppehållstillstånd, och som lever inom samma ”utsatta områden” och som har samma inkomstnivåer de är mycket sällan dömda i Svensk domstol för våldtäkter, skjutningar, skol-och bilbränder samt ungdomsrån.

Enligt Polischefen Erik Nord i Göteborg så beror rånvågen mot unga på att rånarna har långtråkigt. Det är förstås en ursäktande förklaringen från en Dan Eliasson kopia som omedelbart borde sparkas ifrån sin tjänst som politiskt tillsatt och totalinkompetent låtsaspolis. Dessa ungdomsrån mot barn och ungdomar syftar inte bara till att stjäla andras tillhörigheter utan även för att skrämma, misshandla och förnedra. De som utsätts är huvudsakligen ensamma ungdomar eller högst två personer med ett typiskt Svenskt utseende.

Låt mig ta ett teoretiskt tankeexempel. Tänk dig ett ungdomsgäng som inte består av andra generationens invandrare utan av personer som har som gemensam nämnare att råna och misshandla invandrarungdomar. Hur stor är då sannolikheten att Polischefen Erik Nord skulle förklara det med att rånarna som sprider skräck och som gör att många inte vågar gå ut kvällstid att det beror på att de har ”långtråkigt”? Ifall olika ungdomsgäng misshandlade ungdomar med invandrarbakgrund då skulle det bli ett ramaskri bland politiker och så kallade journalister och som skulle skrika högt om högerextremism och rasism.

Regeringen vill skapa kaos på så många olika sätt som de kan komma på så därför så sätter de stopp för att man skulle kunna instifta en lag som skulle ha gjort det möjligt att återkalla medborgarskap och det inte ens för IS-terrorister, vilket man har gjort i till exempel Danmark, och det får inte heller utredas vidare.

SÄPO anser till exempel att en terrorist´s mänskliga rättigheter att få stanna i Sverige, om det finns några ”risker” för personen ifall han utvisas, det är viktigare än riskerna för ett terrordåd som dödar och skadar civila. ( Kalla fakta TV4 play från år 2016). Ifall man har den agendan från den Svenska regeringen och majoriteten av andra riksdagspartier samt SÄPO förutom SD som är representerade i riksdagen då vill man skapa otrygghet och rädsla samt prioritera potentiella mördare framför sin egna befolkning.

Det är mycket, mycket sorgligt att av de få som reagerar så ser de oftast inte sambandet ,där Lars Bern är en av de få undantagen, att det är politiskt mycket medvetet planerat på många olika områden och att det inte bara beror på inkompetens. Denna strategi är orkestrerat av några få med hjälp av ett stort antal så kallade nyttiga idioter samt globalistägd media som döljer och förvanskar sanningen.

Man har via presstödd och tvångsfinansierade public service hjärntvättat sin egna befolkning så till den grad så att söndringen av Sverige som välfärdsstat kan fortgå utan större problem eller massdemonstrationer.

Det förnedrade folket

Rättsväsendet och lagskrivare samt oansvariga politiker skyddar unga män och förnedrar en ung kvinna i 18-års åldern genom att endast utdöma 3 månaders fängelse och skyddstillsyn för de vidriga förövarna som våldtog henne. Sverige är världens sjukaste land och domstolarna kränker offret ännu en gång när man inte skyddar och värnar flickor och kvinnors kvinnofrid samt rättigheten till sin kropp

SVT Text Söndag 24 nov 2019

Tre dömda för våldtäkt på flicka

En omyndig flicka blev fasthållen och våldtagen under en fest i Sandviken i april. Nu har de tre unga män, som alla är i 18-års-åldern dömts till tre månaders fängelse och skyddstillsyn rapporterar Gefle Dagblad.

Under festen träffade flickan en man och de gick till ett sovrum för att ha sex. Då kom de två andra in i rummet och övergreppen började. Förövarna slutade först när en av flickans kompisar kom in och jagade bort dem. Tre månader är det längsta fängelsestraffet som skyddstillsyn kan kombineras med.

Dessa tre 18-åringar såg den unga kvinnan som en ”sak” som de kunde utnyttja för att sedan kasta bort. Självklart så skall straff vara avskräckande utom då i Sverige förstås och medans man sitter fängslad så kan man inte våldta andra flickor.

Det här ”straffet” är en uppmaning till alla potentiella unga våldtäktsmän att du kan våldta och förnedra unga flickor och kvinnor i princip helt utan konsekvenser. Jag känner inte till dessa skithögars ursprung men det kommer att visa sig men en kartläggning av våldtäktsdomar visar att 58 procent av de dömda är födda utomlands. Så välkommen till Sverige här får du förtur till bostad och blir försörjd och du kan råna och våldta utan att samhället markerar kraftigt genom långa straff och du kommer med största sannolikhet inte heller att utvisas för det kämpar framförallt kvinnor för att det inte skall ske.

Andra generationens invandrare som är minst lika brottsbelastade om de har minst en av två föräldrar från Västra Asien eller Afrika de har ofta en minst lika snedvriden kvinnosyn som de som har invandrat om inte ännu värre. Man talar om hur integrationen har misslyckats men det är inte bara genom att man skjuter och spränger även utan anser sig ha rätten att våldta kvinnor beroende på att man ser dem som horor eftersom de lever och klär sig Västerländskt. Det har Peter Springare beskrivit grundat på den erfarenhet och de förhör han har haft med våldtäktsmän från uppräknade länder. Han har beskrivit hur våldtäktsmän har skrattat under förhör och ansett att horan har fått vad hon har förtjänat.

Innebär det att ”alla” från dessa länder beter sig som svin, självfallet inte vissa av dem jobbar bland annat som poliser, men den kraftiga överrepresentationen är grundat på BRÅ-rapporter från år 1999 och 2005 och annan statistik och statistik är aldrig rasism. Sedan dess så har inte BRÅ tillåtits att göra dessa undersökningar finansierat med skattepengar om våldtäkter och vilka som är i majoritet som förövare för att inte ”underblåsa rasistiska underströmmar” trots att våldtäkterna sedan dess har ökat extremt. Man offrar huvudsakligen Svenska kvinnor på mångkulturens altare.

Inte ens en av tio anmälda våldtäkter mot kvinnor över 15 år leder till åtal. Hur kan det komma sig att ett så fruktansvärt brott inte prioriteras? År 2018 så anmäldes rekordmånga våldtäkter och våldtäktsförsök. Samtidigt har antalet uppklarade våldtäktsbrott minskat. Från låga 11,6 procent 2014 – till 7,4 procent under första halvåret 2018. 40 procent av utredningarna läggs ner utan att den utpekade misstänkte förhörts visar Uppdrag gransknings kartläggning.

Kvinnofrid var en historisk svensk lag som förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Den instiftades enligt svensk historisk tradition av Birger jarl tillsammans med övriga så kallade fridslagar, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid. Dessa bekräftades sedan i Alsnö stadga från 1280. Vi har alltså gått från den kvinnofridlag till att Sverige har blivit ett bra land för våldtäktsmän.

Våldtäkter prioriteras ned i polisområdet Solna-Sundbyberg men det finns polisområden i Sverige som är ännu sämre och som också struntar och prioriterar bort att förhöra utpekade våldtäktsmän. I vart tredje fall i polisområdet Solna-Sundbyberg mellan åren 2015-2018 så förhördes inte ens den utpekade förövaren innan utredningen lades ned. Av 97 anmälningar om våldtäkt där det fanns en utpekad gärningsman förhördes inte den misstänkte i 32 fall.

Enligt en EU-studie så är våldtäkter vanligare i Sverige än i andra EU-länder. Här anmäls dubbelt så många våldtäkter som i något annat land, och enligt forskarna bakom studien är det inte bara en högre anmälningsbenägenhet, tvärtemot vad Fredrik Reinfeldt påstår, utan fler personer utsätts för våldtäkt och Sverige är tillsammans med England sämst på att klara upp våldtäkter och bara 13 procent av alla anmälda brott går till åtal.

Ylva Johansson som nu har belönats med en månadslön på 250.000 kronor i månaden och andra förmåner satt under en intervju på BBC och ljög om att våldtäkterna hade gått ner i Sverige medans Stefan Löven påstod i intervjuer att ökningen, som Ylva påstod inte existerade, det hade enligt Löven ingenting med migrationen eller massinvandringen om man så vill till Sverige att göra.

I den Nationella trygghetsundersökningens (NTU) enkätstickprov uppgav sig mellan 1,5 och 1,8 procent av befolkningen ha varit utsatta för sexualbrott åren 2006 till 2012 något som hade ökat till 6,0 procent år 2018. Det innefattade allt från sexuella ofredanden till mycket grova grupp-och överfallsvåldtäkter. Främst uppger unga kvinnor utsatthet för sexualbrott. Av kvinnor i stickprovet i åldern 16 till 24 uppgav sig 32,2 procent ha varit utsatta för sexualbrott år 2018!

Det är alltså en explosionsartad ökning som dessa så kallade politiker på olika sätt har försökt att mörka och dölja samtidigt som både Fredrik Reinfeldt och Margot Wallström påstod att den extrema ökningen berodde på en ökad anmälningsbenägenhet. Detsamma påstod grindvakten BRÅ i samma veva samtidigt som de högst motsägelsefull påstod att mörkertalet är enormt. Hur de kan se sig själva i spegeln och fortsätta sin kulturmarxistiska mångkulturförespråkande agenda trots alla våldtäkter är uppenbarligen ett bevis på en sociopatisk eller psykopatisk störning. I motsats till dessa bedragare som har de som arbetar och driver våldtäktsenheten på Södersjukhuset statistik på att endast 6 av 10 våldtäkter polisanmäls.

År 2015 så kom 10.000 personer i veckan till Sverige och en majoritet kom från dysfunktionella och våldsamma länder bestående av pojkar och män från klansamhällen med en snedvriden kvinnosyn enadera kulturellt betingad eller religiöst grundad eller både och. Det skall alltså enligt de som försörjs av Sveriges skattebetalare oavsett om det är majoriteten av Sveriges politiker eller om det är de som vill ha öppna gränser helt utan ID-kontroll eller åldersbestämningar inte ha någon som helst betydelse för antalet våldtäkter. Det är förstås en uppenbar och genomskinlig lögn eftersom om antalet permanenta uppehållstillstånd landar på över 120.000 eller mer per år efter år så ökar självklart antalet våldtäkter eftersom det stora flertalet kommer ifrån de länder som är kraftigt överrepresenterade som dömda i Svensk domstol.

Man hade och har alltså som politiskt mål att med massinvandringen skapa en splittrad mer lättstyrd befolkning genom en medveten söndring av nationen genom att importera massvåldtäkter.

Staten har sett till att öka otryggheten och möjligheten till att lösa den dagliga rapporteringen av våldtäkter, skjutningar, gängmord och sprängningar genom att lägga ner många polisstationer och inte ha patrullerande polis.

Det här är hämtat från Kammarkollegiets hemsida.

”Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder
Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.”

Huvudsakligen män i trossamfund kan alltså söka statsbidrag av rädsla för våld, hot eller trakasserier medans kvinnor saknar skydd och där polisen inte ens förhör många våldtäktsmän trots att man vet vad de heter och var de ofta befinner sig. Många åklagare framförallt kvinnliga väcker inte åtal trots namngivna gärningsmän och de väljer inte heller att kräva på utvisning trots att det finns ett lagrum för att kunna göra det. Det räcker även för en våldtäktsman att få stanna i Sverige om han har skaffat barn med en troligtvis mindre begåvad kvinna.

Självfallet så ansåg Gudrun Schyman att denna undersökningen inte var tillräckligt vetenskaplig men det var föga förvånande som f.d företrädare för feministiskt initiativ som har haft som affärsidé att skydda våldtäktsmän och mördare och förhindra utvisningar.

”Joakim P. Jonasson arbetar till vardags som säljare men har på sin fritid gått igenom alla tillgängliga sexbrottsdomar mellan 2012 och 2017 för att få reda på hur det står till med brottsligheten.Han kan nu konstatera att mer än 5 av 6 dömda för grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt eller gruppvåldtäkt, kommer från länder utanför Europa. Dessutom begås två av tre grova våldtäkter av asylsökande eller av män som fått uppehållstillstånd.Märkligt nog är det endast en mindre del av utländska medborgare dömda för våldtäkt som utvisas. I de flesta fall yrkar åklagaren inte ens på utvisning.”

”Han konstaterar också att offren för sexuellt ofredande är, i fyra fall av fem, svenska kvinnor och oavsett vilket land förövaren kommer ifrån är svenska kvinnor den främsta måltavlan för ofredande.Rapporten slår också hål på myter om att verksamhet inte är organiserad, genom att visa att tre fjärdedelar av alla som dömts för grovt koppleri kommer från Rumänien.”

Joakim berättar i programmet om hur han genomfört studien, saker han kommit fram till och vilka reaktioner arbetet har fått. Du får själv kopiera nedanstående rubrik och söka den på Youtube annars så censurerar facebook bort hela min text.

Källa: Lördagsintervju 15 – J.P. Jonasson om sexualbrottsstudien.

Angående Stefan Löven i Agenda och DN-intervjun.

Kriminella klaner sprider skräck i Tyskland och där går polisen på storoffensiven mot storfamiljer som regerar med våld och förakt för samhället. Stefan Löven försöker alltså dölja vad som sker i Tyskland men flera artiklar även i Sverige belyser vad som händer och sker och hur Tysk polis agerar med goda resultat. Stefan Löven och Morgan Johansson samt Jerzy Sarnacki är för lågt begåvade eller möjligtvis för självgoda för att inse att deras lögner är alltför genomskinliga och för lätta att avslöja för att längre kunna passera trots SVT`s och TV 4`s dagliga propaganda. Statsministern är en katastrof och allt fler inser att ”kejsaren är naken”.

I Danmark så säger Polisen att 98 % av de gängkriminella som har våldsamma konflikter de består av ungdomar av ett annat etniskt ursprung än Danskar ( Veckans Brott på SVT.) Detta vore ett helt omöjligt uttalande från någon högre polischef i Sverige eller av någon politiker från 7-klövern. Vi minns det drev och alla anmälningar polisen Peter Springare fick utstå när han beskrev sina arbetsdagar.

Stefan Löven påstår att han inte kunde se denna utveckling komma men denna påstådda ”utvecklingen har pågått under flera års tid. Om man som statsminister inte kan förutse konsekvenserna av en massinvandring av unga män från våldsamma dysfunktionella länder med en snedvriden kvinnosyn då är man en inkompetent politikermarionett som måste tvingas att avgå.

Exakt denna ”utveckling” förutsåg och varnade bland annat Sverigedemokraterna för sedan flera år tillbaka och vi var Många andra som också gjorde det och därför så pekades vi ut som rasistiska och främlingsfientliga. Man bör då mycket enkelt dra slutsatsen att de politiker som förutspådde detta för flera år sedan är mer lämpliga att leda landet.

Det är också en förbannad medveten lögn från Stefan Löven att det beror på socioekonomiska faktorer. I mångkulturella förorter så är de invandrargrupper som är födda i MENA-länderna eller de som har en eller två föräldrar därifrån extremt överrepresenterade vid skjutningar (DN-undersökning), grupp-och överfallsvåldtäkter (Uppdrag granskning) samt vid sprängningar, gängmord och ungdomsrån.

Det medans vissa andra invandrargrupper som har samma redovisade och skattepliktiga inkomstnivå som de gängkriminella eller individuellt brottsbelastade, de är mycket sparsamt förekommande som dömda i Svensk domstol.

Många fattiga som har levt i Sverige under tidigare generationer och världen över, de skjuter och spränger och våldtar inte. De ägnar sig inte heller åt utpressning, åldringsbrott eller ungdomsrån. Det är skamligt hur Stefan Löven och Morgan Johansson fortsätter att bete sig när de framför sina argument och sin retorik och jag känner stark avsky mot deras beteende.

Stefan Löven och Morgan Johansson och många fler från kulturmarxistiska, socialistiska eller ultraliberala samt från den sekteristiska klimatalarmistiska påstådda miljörörelsen, de har en globalistisk nationssöndrande agenda. Regeringen och dess stödpartier vill att Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och FN.

Socialdemokraterna som tappar alltfler av sin infödda väljarbas, de har via den Socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsen skrivit avtal med Muslimska intresseorganisationer och lovat dem stort inflytande vilket gjorde att Imamer under fredagsbönen 1994 uppmanande besökarna att rösta på Socialdemokraterna.

I Sverige så finns det 2 miljoner utrikesfödda samtidigt som c:a 120.000 personer får permanent uppehållstillstånd varje år. Så länge det inte finns ett Muslimsk riksdagsparti så är det de som socialdemokraterna satsar på i sin nyrekrytering av nya väljare för att behålla makten. Människor utan Svenskt medborgarskap som har varit i Sverige i 3 år eller längre har rätt att rösta i kommunalval och avgöra kommunens framtid. Föga förvånande så har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lagt in motioner om att de även skall få rösta i riksdagsval.

Man låter alltså människor utan Svenskt medborgarskap rösta i kommunalval samtidigt som 7 riksdagspartier utestänger 1.1 miljoner människors val av Sverigedemokraterna och de gör allt för att de skall ha så lite inflytande som möjligt.

Häromdagen så blev Morgan Johansson intervjuad på SVT angående att SD försökte få till en misstroendeförklaring mot honom och han talade då om att SD alltid beter sig så här istället för att vilja diskutera. Självfallet så blev inte Morgan Johansson konfronterad med att Socialdemokraterna hade förvägrat SD att vara med och diskutera gängkriminaliteten och förslag till lösningar. SVT har sina partisympatier så det var förstås inte oväntat att de inte framförde den naturliga kritiska frågan till hans totalt motsägelsefulla retorik och verklighetsförfalskning eftersom SVT själva bedriver en osann subjektiv ”agendajournalistik”.

Moderaterna under regeringen Reinfeldt förde en massinvandringspolitik för att medvetet söndra välfärdsstaten. Det beskrev Reinfeldt i sin bok ”det sovande folket” samt hur han på mötet i Davos beskrev att Sverige har alltför få låglönearbeten. Vad outbildade ofta analfabeter skall arbeta med i ett alltmer högteknologiskt samhälle det visar sig när 110 av 290 kommuner och 18 av 20 regioner har stora ekonomiska problem.

Många har svårt att förstå att det är en medveten söndring av Sverige trots att man i BRÅ-Rapporterna år 1999 och 2005 utförligt beskrev vilka som är överrepresenterade vid våldtäkter, mord och annan grov brottslighet.

7 riksdagspartier vill medvetet skapa kaos genom en splittrad befolkning och man har lika medvetet gett tolkningsföreträde och prioriterat permanenta uppehållstillstånd till trosinriktningar och/eller de med en kulturellt nedärvd snedvriden ojämlik kvinnosyn. De som har kämpat mest för att kvinnan skall bli sämre behandlad och den extrema underrapporterade ökningen av våldtäktsmäns ursprung och velat förhindra utvisningar av sexualförbrytare och mördare det är många av de som kallar sig för ”feminister”.

Sverige är ett mycket sjukt land och kanske helt utan räddning för oavsett hur många röster SD eller något annat parti får som vill rädda Sverige så är myndigheter, migrationsverket, Svenska skolan, högre lärosäten, institutioner, globalistägd och presstödd media, Publicistklubben, författarförbundet, kvinnoorganisationer, teater och filmproduktioner, läroböcker, SVT/SR, Regeringskansliet, UD och Svenska kyrkan infiltrerat av kulturmarxister och globalister. Den dagen som de som i många år varnat för allt våld och det ekonomiska haveri som vi idag dagligen får rapporter om är i kraftig majoritet så finns det en möjlighet men då måste alla politiskt tillsatta inom dessa uppräknade områden avsättas och ersättas

Kön och hudfärg är inte det primära utan att man är den mest kompetenta. De som tillsätts skall istället för de med en politisk kulturmarxistisk globalistisk agenda ersättas med kompetenta, välutbildade experter som kan göra konsekvensanalyser innan de fattar avgörande beslut och ha verklighetsförankrade visioner och i första hand prioritera sin inhemska befolkning som försörjer dem.

Det är av yttersta vikt att både en författningsdomstol och ett tjänstemannaansvar införs något som borde vara ett krav från SD:s väljare till sin partiledning att driva.

En krönika av Kenny Korén som Ulsan helhjärtat ställer sig bakom.

Det största problemet är inte att vinna val och få bort de politiker som åsamkat det svenska folket en gigantisk skada, det är endast ett steg i rätt riktning. Det som är mer angeläget är att tillse att den röta på alla administrativa nivåer och i andra av samhällets olika väsentliga funktioner bör förändras radikalt till de normer som gjort det svenska samhället starkt. Ulsans kommentar

Tidigare äldre inlägg

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

SÄGER DET HELLRE MED BILDER.

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU? VA??

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: