All lives matters.

Den nutida slavhandeln förekommer endast i Afrika (och i Nordkorea) vilket inte verkar ses som ett problem inom BLM varken i USA eller i Sverige där man i båda länderna har nära kopplingar till Islamister.

Man kan förstås se det som en form av slavhandel när människor arbetar under slavliknande omständigheter i fler länder än så bland annat i vissa fabriker som levererar till Hennes & Mauritz som nyligen skänkte 5 miljoner till BLM i USA. Likaså som ”gästarbetare i Mellanöstern som till exempel i Dubai.

Det var Muslimer som bedrev den Arabiska slavhandeln från medeltiden fram till 1900-talet och eftersom muslimer inte får hålla sig med muslimska slavar så tillfångatog man kristna i Europa och i icke muslimska kristna delar av Afrika. Därför kan det ses som en smula märkligt eller snarare historielöst när BLM idag samverkar med Islamister.

När det gäller slavhandeln i Afrika under kolonialtiden så var de flesta slavhandlarna Afrikaner och vem som blev slavhandlare eller riskerade att bli tillfångatagen som slav det berodde på vilken stam man tillhörde. Denna uppgift kommer ifrån Malcom Kyeyune vars förfäder levde i Uganda och deras stam var slavhandlare. De som däremot var upphov till slavhandeln det var de Européer som väntade vid kusten och betalade för dessa stackars människor för att de skulle skeppas från kontinenten.

När det gäller dagens slavhandel i Libyen som har pågått under många år så är det Afrikaner som förslavar andra Afrikaner det medans B.L.M och de som stödjer dem stirrar sig blinda på brott under kolonialtiden alternativt så har Soros och bland annat Kellogg´s som understödjer dem med miljardbelopp helt andra bevekelsegrunder.

Om du vill så kan du leta fram info om att Antifa som deltar i demonstrationerna i USA har låtit medlemmar utbildas av terrorister i Syrien.

Islamister och Black lives matter har bland annat som mål att få tolkningsföreträde samt få en positiv särbehandling alltså en form av rasism och de är ett hot mot vårt kulturarv bland annat i form av vandalisering av statyer och monument exakt vad I.S ägnade sig åt. Många svarta framstående Amerikaner är ytterst kritiska till hela B.L.M. rörelsen och det finns att hitta många intressanta intervjuer på youtube.

Män från Afrika är extremt överrepresenterade vid våldtäkter och dömda för det i Svensk domstol. Med BLM-retorik som skuldbelägger vita människor så skall deras egna eventuella barnbarnsbarn i framtiden be om ursäkt för detta trots att många av deras förfäder aldrig har våldtagit någon kvinna. Att vi ”vita” på grund av vår hudfärg ses som en enhetlig grupp vilket är ren rasism skulle kräva att deras barnbarnsbarn i framtiden skall be om ursäkt för våldtäkterna skulle vara lika absurt som det som de inom BLM kräver och förespråkar.

Apropå den knäböjande ”polisen” som borde blivit sparkad från sin tjänst med omedelbar verkan inte bara för att hon tog politisk ställning vid en demonstration utan även utgjorde en livsfara för sin omgivning eftersom hon då inte hade kontroll över sitt tjänstevapen. Hur många dödsskjutningar eller mord/dråp har Svensk Polis varit inblandade i under årens lopp gentemot svarta personer och beteendet vid Sergels Torg det är signifikativt för hela den rasistiska BLM-rörelsen. De vita som deltog i demonstrationerna bör söka och få hjälp med sitt självhat och alla de så kallade ”antirasister” som var där och som demonstrerade under Coronatider de har ett gemensamt med rasister och det är att de är sjukligt fixerade vid hudfärg.

Skrivet av Kenny Korén.

Avskaffad offentlighetsprincip på Folkhälsomyndigheten

OM du vill ha med min text så får du kopiera den om den inte kommer med automatiskt. En del av texten har jag saxat ur artikeln från Samhällsnytt och en del har jag själv skrivit.

Juristkunniga måste undersöka ifall folkhälsomyndigheten har begått ett lagbrott när man avskaffar offentlighetsprincipen när det gäller vad som avhandlas när Folkhälsomyndigheten sammanträder med landets smittskyddsläkare. Dessa dokumenteras med mötesanteckningar som skall vara offentliga dokument så att myndighetens verksamhet kan granskas men som nu hemlighetsstämplas av myndigheten. Det genom att ange att skälet skulle vara att det är för ”administrativt arbetskrävande”. Ett annat skäl till att avskaffa offentlighetsprincipen det gäller att myndighetens höga tjänstemän och de externa aktörer som deltar i mötena att det bland dem ”finns en oro” kring att media och allmänhet ska få reda på vad man sagt bakom sammanträdesrummens stängda dörrar och att man om offentlighetsprincipen efterlevs upplever att man ”inte kan tala fritt”.

Alla som missköter sig känner förstås oro och har myndigheten begärt mer pengar för att kunna sätta in de resurser som behövs för att klara av de ””administrativt arbetskrävande” åtaganden som man enligt lag är skyldiga att följa? Detta måste också undersökas.

När myndigheten väljer att frångå offentlighetsprincipen och minska insynen i verksamheten och hemligstämpla alla mötesanteckningar så att verksamheten inte längre kan granskas då har man uppenbart något att dölja och känner en allt större rädsla över att man har låtit äldre människor som hade kunnat överlevt genom att näring och vård mot Convid 19 istället har fått morfin vilket har fått dem att få ännu svårare att andas och sedan avlidit. Jag anser att de bör och skall åtalas för överlagt mord när det gäller de som hade kunnat överlevt om de hade fått vård alltså våra gamla som har byggt upp våra välfärdssystem men som på ålderns höst förvägrats den vård som Sverige har skrivit under att de har rätt till enligt EU-konventionen.

Socialdemokraternas syn på de gamla som helst skall arbeta tills att de är 70 men som när de blir sjuka eller pensionärer ses som av Per Nuder som ”köttberget” eller som enligt Annika Strandhäll så är det inte ”flyktingmottagandet” utan de allt fler äldre som sätter press på den svenska sjukvården trots att över 120.000 personer får uppehållstillstånd varje år. Gamla som hade kunnat överleva har nekats vård och fått dö utan några anhöriga närvarande och oavsett att det arbetar utrikesfödda inom vården. vilket jag är tacksam för, så kan de aldrig kompensera avsaknaden av resurser när vi i Sverige har minst 2 miljoner utrikesfödda.

Dekadenta politiker och myndigheter med beslutsvånda.

Jag anser att de ansvariga för detta folkmord mot våra äldre som har varit med och byggt upp Sveriges välstånd skall ställas inför rätta och att det måste gå till åtal i Sverige och anmälas till Europadomstolen.Vi har under flera år nåtts av uppgifter från mainstreammedia och alternativmedia om att olika sjukhus har gått upp i stabsläge både när det gäller brist på vårdplatser och på personal och det innan Covid 19 utbrottet. Sätt det i relation till att Sverige har en av världens högsta skatter.

År 2014 så var Sverige på plats 28 i Europa när det gäller antalet vårdplatser per 100.000 innevånare. Tyskland låg i topp med 823 platser medans Sverige endast hade 254 platser per 100.000 innevånare och sedan dess så har Sverige tagit emot c:a 600.000 utrikesfödda. Oavsett hur många med invandrarbakgrund som arbetar inom vården, vilket jag är mycket tacksam för, så kan det aldrig kompensera för de minst 2 miljoner utrikesfödda som bor i Sverige. Endast under År 2016 så omsatte Migrationsverket 100 miljarder som har tagits från välfärdssystemen övriga kostnader inom andra samhällsfunktioner för en massinvandring bara för det året är ej medräknade.

Annika Strandhäll twittrade den 20 januari i år ”10 miljoner! Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna! Heja Sverige”

Enligt en studie från Göteborgs Universitet så har forskare i Sverige undersökt vilken betydelse ålder vid migration har för att få ett första tillträde på arbetsmarknaden. Studien från Göteborgs universitet visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 aldrig kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Läkare i Sverige har avlagt en läkared men istället så väljer vissa av dem att ge aktiv dödshjälp även till personer som de kan rädda. Det finns dokument som dessa dödsänglar har skrivit under där man har en strategi att låta människor att dö istället för att räddas. Jag blir både förbannad och upprörd samt förtvivlad av att läsa om hur det går till på svenska äldreboenden. Man får order per telefon om att palliativ vård skall ges utan en föregående medicinsk undersökning. Man tar alltså död på människor för att politiker, folkhälsomyndigheten och MSB kraftigt har åsidosatt sitt uppdrag. Det bör få mycket långtgående konsekvenser men högst troligt så kommer de inte att ställas till svars eller riktas några krav på deras avgång helt utan avgångsvederlag och inte eller några krav från åklagare på att långa fängelsedomar skall utkrävas men det får framtiden utvisa.

Enligt Europakonventionen som gäller som Svensk lag står det tydligt att att den inte får vara underfinansierad och att en viss grupp inte får ges sämre tillgång till sjukvård och därför så skall det väckas åtal. Svenska staten och oansvariga myndigheter har varit högst medveten om att det saknas beredskapslager av medicin och skyddsutrustning vilket är ett lagbrott mot Europa-konventionen. Kommunerna som har delegerats ansvar för lager av skyddsutrustning och som inte har gjort det av besparingsskäl och beroende på inkompetens och avsaknad av framförhållning har kunnat gjort det utan att MSB har haft en kontrollfunktion och agerat. Det trots att det är deras huvuduppgift är att göra just detta därav deras namn på myndigheten ”MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”.

Anders Tegnell som är regeringens skydd mot eventuell kritik i framtiden satt i en intervju och ansåg att det handlar om en ojämlikhet när Spotify´s ägare lät alla anställda som kunde göra det att arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning och att det är orättvist när andra grupper inte kan arbeta hemifrån. Anders Tegnell ansåg att andra företagsledare skulle tänka sig mycket noga för innan man tar ett liknande beslut för sin egna personal. Det viktiga var inte att förhindra smittspridning utan att alla skulle löpa en lika stor risk att smittas. (Sök på Hanif Bali ”Kan någon hjälpa mig förstå vad Tegnell menar här”). Även de mindre begåvade som inte medvetet ville se smittan spridas de ansåg att de som inte kunde arbeta hemifrån löpte en avsevärd mindre risk att smittas ju fler som arbetade hemifrån. Självklart så rönte Tegnell´s uttalande ingen större uppmärksamhet eller kritik varken från regimvänliga så kallade ”journalister” eller från befolkningen i allmänhet.

Just under denna tid så valde SL i Stockholm endera på grund av en inkompetens av gigantiska mått eller på grund av direktiv uppifrån att ställa in ett stort antal bussturer vilket gjorde att trängseln var extrem. Anledningen var enligt dem själva ”att man inte trodde att så många skulle resa”.

Artikel i Svenska Dagbladet . ”SvD har fått tillgång till interna riktlinjer för när en patient ska få intensivvård. Nu efterlyser läkare bättre stöd för att kunna bedöma vem som ska vårdas.

Artikel i tidskriften Kvartal. ”Trots att intensivvårdsplatser står tomma: ”Hårdare prioriteringar görs redan””.

Personal utan smittskyddsutrustning går från ett rum där folk är sjuka in i nästa rum där nästa person ännu är frisk men oftast inte länge till. Det sker inte beroende på slarv från personalen som själva riskerar att smittas vilket många har drabbats av utan beroende på kraftig oaktsamhet och självgod nonchalans från myndigheter, kommuner samt av de som driver dessa boenden. Däremot så borde vårdpersonal i mycket större omfattning kraftigt gått ut i media och även hotat med kollektiv arbetsvägran för att sätta press på de som inte har tagit sitt ansvar. Inom äldrevården och servicehus så har många av dem i bästa fall en sjuksköterska kvällar och helger på mellan 50 till 100 eller ännu fler boende. Varav från fem till låt oss säga upp emot 20, 50, 75 stycken är Covid 19 infekterade.

De riskgrupper som skulle vara i karantän med personal med smittskyddsutrustning både på de äldreboenden som nu finns kvar som inte har förvandlats till bostäder för så kallade nyanlända och likaså de som bor kvar i sina hem med hjälp av hemtjänsten de tillhör de grupper som har blivit allra mest utsatt för smitta. Många som betalar för en dyr hemtjänst kan ha ett stort antal olika vårdgivare som kommer hem till dem varje månad vilket har ökat på risken för att de blir smittade.

Inom hemtjänsten så kan varje person som arbetar där helt sakna smittskyddsutrustning och träffa mellan 10-15 så kallade ”brukare” varje arbetsdag . Anhöriga får inte träffa sina gamla anhöriga vilket är bra men ingen på regimvänliga SVT reagerar eller ställer självklara frågor när man gör ett reportage på ”Nyheterna” om att äldreboendena är stängda för besökare samtidigt som man ser personalen helt utan smittskyddsutrustning. I jämförelse med Norge så har man i Norge avsevärt fler gamla som får sjukhusvård men här i dårhuset Sverige så protesterar väldigt få mot vad som tillåts ske.

Det borde vara förbjudet för tidningar som lever på presstöd alltså på våra skattepengar att dölja artiklar bakom en betalvägg men det här är början på artikeln i Dagens Nyheter.Det är en tidning bland flera andra som mycket aktivt har sett till att sjukhusresurserna är bland de sämsta i Europa genom deras enorma stöd för en massinvandring till Sverige. Utan att sonen hade agerat då hade denna gamla man högst troligt varit död tillsammans med de 100-tals kanske 1000-tals människor som fallit offer för ett aktivt folkmord.
”Covidsjuka Jan, 81, fick palliativ vård – blev frisk när familjen satte stopp. Flera anhöriga DN talat med är kritiska mot att äldre inte behandlas mot covid-19, utan ges palliativ vård direkt utan att få träffa läkare. När sonen krävde att Jan 81 skulle få näring istället för morfin då tillfrisknade han snabbt.”

Skrivet av Kenny Korén.

Tidigare äldre inlägg

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

%d bloggare gillar detta: