Gunnar Hökmark om Stefan Löfven: Han borde avgå

Vi på Ulsans har haft våra åsikter i mer än 40 år, långt innan SD bildades, Vi har Inte ”SD;s-åsikter” kanske mer att SD har våra åsikter och att de sammanfaller. men vilka svenskar vill inte värna om Sverige. Vi står för våra åsikter men vi kan rucka på dem efter saklig argumentation. Vi är partipolitiskt obundna men kan ta in olika åsikter på vår Blogg (också artiklar från EXPO och ETC om vi anser de tillför något vilket kan vara ett dilemma), Att SD är och har varit ett ”fönster” och en blåslampa för de åsikter som inte har varit kutym (eller för maktens vakthundar MSM) för makten kan ingen förneka. Att nu vissa är kappvändare som anammar våra åsikter välkomnar vi. RIKTIGA moderater eller andra som värnar om ett svenskt progressivt samhälle vad det gäller en positiv utveckling lokalt, nationellt eller globalt. Vad som är det stora problemet är vänstern som ideligen har sina förlustbringande projekt finansierade av andras pengar och meriter. En liten utvikning. Vad Ulla och jag (Olof) står för är nog så viktigt när man bedömer andras ”kappvänderi”. En del är ärliga och en del har tidigare fallit för det politiska kollektiva förtrycket som goda soldater i maktens knapptryckeri i den svenska riksdagen. Det gäller för var och en att sålla agnarna från vetet. Tids nog är det aktuellt att olika syndare vaknar, en del ångrar sina beslut andra är förnekare men de som vi som är ärliga kommer att i framtiden också kunna med den goda viljan uträtta gott.

Den misstro som i dag växer fram emot den politiska maktens oförmåga och brist på ansvarstagande är ett hot mot demokratin. Den leder till ett ökat stöd för populism och extremism, den skapar motsättningar och den underminerar förtroendet för det demokratiska systemet. De ständigt återkommande avrättningarna och dödsskjutningarna har tillsammans med ständigt återkommande bombdåd, växande gängkriminalitet och parallellsamhällen avfärdats eller relativiserats av politiker och medieaktörer. Hellre än att beskriva en framväxande brottslighet, granska dess grundläggande strukturer och drivkrafter liksom den politiska maktens åtgärder mot den har de lagt sin energi på att relativisera den.

Besattheten av Sverigedemokraterna har varit viktigare än att möta hot mot vårt samhälle och angripa de problem som finns. Resultatet har blivit en konstlad regeringsbildning som syftar sätta en majoritet som finns i de flesta frågor ur spel. Det har lett till en regering som är så bakbunden av sitt eget maktspel att det  blivit viktigare än ansvaret för en politik som värnar rättssamhället och människors liv. 

Det har i sin tur gett en samhällsutveckling som spelar populism och extremism i händerna. Det har gynnat Sverigedemokraterna som mer präglas av främlingsfientlighet än av rättsstatens principer om allas lika rätt, dels de extremister som i skydd av passivitet och handlingsförlamning kunnat utveckla radikalisering och parallellsamhällen präglade av hederskultur och förakt för den enskildes rätt. 

Oviljan att tala om vissa brott, oviljan att tala om brottsligheten bakomliggande orsaker och den ständiga stämplingen med rasism och främlingsfientlighet på den politik man ogillar. Det gäller krav på lag och ordning, en migrationspolitik som bygger på stramhet och rättsstatens villkor samt reformer för att begränsa bidrag och utvisa dem som begår brott. Tillsammans har detta lett till vad som måste sägas är en kris när det gäller människors förtroende till staten och för demokratin.  Försöken att titta bort när det gäller dödsskjutningar och bombdåd liksom kriminalitet och hederskultur har mer än något annat drivit på främlingsfientlighet och extremism. Den har lett till att Sverigedemokraterna blivit större. Och den har samtidigt lett till att brottslighetens nätverk och mängden av brott har ökat. 

Om man gör det till en politisk dogm att i första hand bekämpa ett politiskt parti istället för samhällets problem växer samhällets problem och stödet för de politiker man tror sig bekämpa. I Sverige har den politiska dogmen satt sig så djupt att den avgör regeringsbildningar istället för att dessa avgörs av politikens skiljelinjer. 

Det faktum att en stor del av den svenska journalistiken hellre har relativiserat eller förminskat den växande brottsligheten har nu även lett till en växande misstro mot den fria pressen som sådan. Det är allvarligt.  Försök att relativisera dödskjutningar genom att hävda en cynisk användning av statistik där man jämför med helt andra våldsbrott längre tillbaka i tiden bygger på att den enskilda människan görs till en siffra i överhetens ögon. 

Det är uppenbart att regeringen Löfven inte kan hantera denna situation. Det kan absolut hävdas att andra regeringar också borde ha agerat. Men det är från 2015 som utvecklingen har accelererat och det är i nuet som varje regering prövas. 

Regeringen Löfven hanterar viktiga samhällsfrågor som om de är en ständig Tranportstyrelse. Miljöpartiet med sina extrema och verklighetsfrånvända uppfattningar säger nej. Vänsterpartiet säger nej. Majoritetens krav på rättsliga reformer och förändringar som gör det möjligt att med resurser och rättsstatens fulla kraft slå till mot brottsligheten har stoppats av små minoritetspartier, och handlingsförlamningen har fått sitt stöd genom en statsminister som inte fattar beslut. Januariöverenskommelsen blockerar politiskt agerande som bygger på pragmatism och viljeinriktning. Centerpartiet och Liberalerna kan inte fortsatt stödja denna utveckling om man menar allvar med rättsstat och värnet av liberala idéer. 

Det som nu har hänt har redan hänt alldeles för många gånger. Och alldeles för många gånger har politiker flytt sina ansvar genom att reagera med fördömanden istället för att agera.  

Stefan Löfven har misslyckats. Det gäller inte bara arbetsmarknad och kampen mot arbetslösheten, bostadsmarknad och kampen mot bostadsbristen, inte bara när det gäller integration för att bryta segregation, inte bara försvarspolitik för att skapa ett försvar som vår tid kräver, inte bara när det gäller ekonomisk tillväxt för välstånd och utveckling, inte bara när det gäller att minska CO2-utsläpp som ökar genom en ansvarslös energipolitik. 

Det allra värsta är att Stefan Löfven har misslyckats med att värna Sverige som ett tryggt och sammanhållet samhälle, där människor som kommit hit kan integreras och känna trygghet, där rättsstaten värnas och medborgarnas förtroende för den gemensamma politiska makten upprätthålls. Vi har blivit ett land som utmärker oss genom bombdåd, dödsskjutningar och avrättningar. 

Det är fundamentala misslyckanden och det är ett misslyckande för det svenska samhället. De föder motsättningar och främlingsfientlighet. Det beror på regeringschefens oförmåga att leda landet. 

Det är oavsett centerns och liberalernas stöd till Januariöverenskommelsen svårförståeligt att Stefan Löfven vill låta den egna oförmågan gå före Sveriges förmåga att möta hot och utmaningar. Han borde avgå. Förtroendet för demokratin kräver ansvarstagande.

Islams utbredning förr och nu men nu driven av NWO

Varför har vi i Europa krökt våra ryggar för den muslimska anstormningen ?

Varför har vi inte förmågan att som våra förfäder sätta stopp för den?

Vi har den militära makten. Varför använder vi oss inte av dem. Kan det bero på att de som leder EU har en egen agenda som går ut på att förverkliga en slutligen global stat á lá NWO.

George Orwells framtidsvision är mycket nära att fullbordas eftersom politiker globalt har ett intresse att utöka sin makt.

Den stora boven i det hela som vill tillintetgöra hela projektet är den förhatlige Putin. Putin som kanske är den som är lika demokratisk som amerikanska oligarker. Att det finns mäktiga oligarker både i öst som i väst borde alla inse.

George Soros och andra rika amerikaner vill få till ett globalt herravälde.Nu kanske det är på tiden att uppvärdera Putin som en garant för att jämvikt ska råda.

TTIP och därmed  GMO är något som väst vill genomföra för att öka sin makt och därmed amerikanska oligarkers makt

För min del anser jag att traditionell handel och jordbruk fortsättningsvis bör vara den grund som vi kan lita till och inte grödor framställda på konstgjord väg-

De mer traditionella grödorna kommer Ryssland att kunna leverera i framtiden.

Makten som nu verkar bli alltmer kortsiktig globalt vill ha snabba vinster, frågan är om vi vill betala de negativa effekterna.

Framsteg följs allt som oftast av bakslag och konsekvenserna kommer inte de besuttna att betala utan  världens befolkning.

Varför ha så bråttom med nya innovationer istället för att i lugn och ro se över konsekvenserna av nya produktionsmedel ? Är det endast vinstintressen som gäller och inte en seriös produktion av livsmedel.

Att fokusera på klimatet när det finns mer jordnära problem som livsmedelsproduktion är endast att svälja kameler och sila mygg. Att allt bör utvecklas är en sak, däremot kan man bli något skeptisk när ett fåtal tillskansar sig allt för stor makt

För att knyta ihop det hela så är islam en ingrediens i den globala smeten för att  Oligarkerna i väst ska kunna behålla sin makt.´och också skjuta fram sina positioner.

Ett fåtal individer har förmågan att utöva makt globalt men under tiden tror fortfarande en naiv befolkning på demokratin.

Makten segrar tyvärr alltid över demokratin.

Dolladollar

ULSANS blogg är för anpassning och integration.

På tiden att göra som flyttfåglarna, uppsöka sydligare nejder. Tack alla följare. Nu flyttar snart ULSANS redaktion till ett subtropiskt landskap.

Men vi fortsätter att vara en nagel i ögat hos de maktfullkomliga. Vi är som individer inte än drabbade av politikernas avsaknad av en för samhället sund politik. kanske då endast våra plånböcker.

Vårat motto är att belysa det skeva samhället som är skapade av mindre vetande politiker, de som kanske endast har en egoistisk agenda för den maktutövning som är deras plattform i ett demokratiskt samhälle. Svenska politiker håller inte vad de lovar och en vacker dag inser den större delen av befolkningen att de har blivit lurade. Vi vurmar speciellt för de som inte har förmågan att byta bostadsort för att kunna förverkliga sig själva och flytta från orter där den s k humanitära stormakten har misslyckats totalt med sin politik.

ULSANS blogg är ett privat alternativ där vi utan externa resurser (reklam) försöker på bästa förmåga belysa ett som vi ser, ett krackelerande samhälle.

Vår intention är att pennan är vassar än svärdet och förhoppningsvis kan vi med ett flertal andra bloggar utdela det Alexanderhugg som är nödvändigt för att bevara demokratin, det fria ordet och inte minst en fri individ.

(Enligt en legend fanns i den grekiska staden Gordions tempel en knut som satt på en oxkärra och var så pass komplicerad att ingen förmådde lösa upp den. Den som lyckades lösa knuten skulle enligt en profetia bli herre över Asien. [1]Alexander den store lockades att försöka men misslyckades. Han blev då arg, drog sitt svärd och högg sönder knuten och insåg i samma ögonblick att problemet var löst. En sådan oväntad åtgärd för att lösa ett till synes omöjligt problem kallas därför ibland Alexanderhugg, ett uttryck som används om drastiska, oväntade och oortodoxa lösningar på svåra problem)

Tidigare äldre inlägg

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

SÄGER DET HELLRE MED BILDER, MUSIK OCH FILM

My name is Lena

Ingenting är omöjligt!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU? VA??

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: