Nyhetsveckan 235 – Svensk hungersnöd, missnöjesparker, kyrkoattack

Går verkligen barn i Sverige hungriga och är det i så fall föräldrarnas eller statens fel? Vänstersidan anklagar regeringen för att barn svälter och blir helt rasande när författaren Lena Andersson förklarar att havregrynsgröt är extremt billigt och oerhört mättande. Ingrid&Maria pratar i dag också om Ron DeSantis som valde Twitter för att annonsera sin presidentkandidatur, om de extremt allvarliga hot mot Sverige som fick polisen att bryta mot grundlagen och om en viss sorts kriminalitet som gått från festivaler, via badhus till nöjesparkerna.

Vem vinner och vem förlorar på en allmän förskola?

Är förskolan till för barnen, föräldrarna, näringslivet eller politiken? Frågan kan ställas men det finns nog inga riktiga svar. Jämställheten har kanske ökat med förskolan men mår befolkningen bättre av det? Jag läste om en rapport som hävdar att förskolan är bra för små barn och en annan rapport som säger motsatsen. Allt beror tydligen på vem som har skrivit rapporten och vad syftet är.

Rapporten ”Föräldraledighet kontra tid i förskola” som publicerades i början av maj, har fått stor spridning i media för slutsatsen att det är bra för ettåringar att gå i förskola. Bakom den står tankesmedjan SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Näringslivet vill naturligtvis att föräldrarna ska jobba. Samhället dvs politikerna vill naturligtvis att hjulen ska rulla, BNP öka och skatterna ska rulla in i statskassan. Men vad vill ettåringarna och hur påverkas deras utveckling?

I  Norge har man forskat i flera år på förskolans effekt på barn och i studien ”Trygg innan 3” har det visat sig att stora barngrupper och långa dagar – mycket vanligt även i Sverige –riskerar att påverka barnen negativt under resten av livet. I Quebec i Kanada visar studier på förskolans effekt att barn i åldrarna noll till fem år drabbades av en betydande ökning av ångest, aggression, hyperaktivitet samt att de begick fler brott än barn som inte gått i förskola.  

En färsk kvalitativ och randomiserad studie från USA på närmare 3 000 barn till låginkomsttagare. Den visade att barn som deltog i förskoleverksamhet presterade betydligt sämre vid samtliga mätningar i skolan i sjätte klass, jämfört med barn som inte hade gått i förskola. De barn som till största delen enbart hade haft hemmaomsorg överträffade också vida förskolebarnen i läsning, matematik och naturvetenskap.

Det verkar alltså som att små barn inte är vinnare då det gäller förskolan! Men varför lämnar man då små barn i förskolan? Det kan finnas många skäl men det främsta är nog att politiska beslut har gjort det omöjligt för en familj att klara sig ekonomiskt om inte båda föräldrarna jobbar. Näringslivet behöver arbetskraft. Dessutom har en massiv kampanj drivits om jämställdhet och mot kärnfamiljen och hemmafrun. Det blev dåligt att vara hemmafru, sköta hemmet, passa sina egna barn och att uppfostra barnen själv. Barn uppfostran skulle överlämnas åt pedagoger. Jag läser om hemmafrun på Wikipedia:

Begreppet hemmafru uppkom under 1920-talet då det användes som motsats till yrkeskvinna. Från 1930-talet och framåt minskade antalet sysselsatta inom jordbruket. Allt fler flyttade från landsbygden till städerna. Samtidigt ökade antalet gifta par. Allt fler, i huvudsak män, tjänade ihop till försörjningen utanför hushållet, primärt genom lönearbete i industrin. Kvinnorna, särskilt i medelklassen, blev hemmafruar och med särskilt ansvar för barnen.

I början av 1960-talet fördes livliga diskussioner om kvinnans roll i samhället, om hennes rätt till utbildning och arbete samt om hennes betydelse för barnuppfostran och familjen. I en inflytelserik artikel från 1961, med titeln Kvinnans villkorliga frigivning, beskrev Eva Moberg, en av de mest tongivande debattörerna, idén om den hemmavarande hustrun som en omodern rest från bondesamhället.

Från och med 1960-talets senare del kom antalet hemmafruar stadigt att minska. Många tog lönearbete inom skola, vård och omsorg, när den offentliga sektorn byggdes ut.

En kombination av efterfrågan på arbetskraft och jämställdhetssträvanden ledde till flera politiska reformer som underlättade för kvinnan att förvärvsarbeta och för familjens gemensamma barnomsorg.

Det var alltså politiker och arbetsmarknaden som gemensamt drev på att alla hemmafruar skulle ut på arbetsmarknaden! Men hur började det egentligen och vem tänkte på barnens bästa?

”Hösten och vintern 1927 umgås den 25-åriga nyblivna mamman Alva Myrdal ofta med självmordstankar. Hon står vid fönstret i familjens lilla lägenhet på Kungsholmen i Stockholm, ser ner på den tillfrusna Karlbergskanalen och S:t Eriksbron, funderar på att öppna fönstret och dra på sig en lunginflammation, som regel dödlig vid denna tid före antibiotikan. Hon anförtror sin dagbok:
”Skall jag – eller skall jag inte? När jag nu försöker föreställa mig allting så är det så innerligt likgiltigt vilket som sker. Jan är en liten hård krabat, han reder sig utan mig. Och Gunnar önskar det så ofta – snart skulle det i alla fall komma till något slags uppbrott från det som varit vårt gemensamma liv.”

Hon var illa lämpad för mammarollen, vantrivdes och gick snart in i ett sjukdomsliknande tillstånd. Det var denna privilegierade kvinna som skapade dagens barnomsorg! Hon som fick tillgång till studier, bra ekonomi och tjänstefolk var missnöjd med sitt liv. Hennes idéer påverkar våra liv idag. Det är hennes idéer som de rödgröna har förverkligat och slukat med hull och hår. Mammor ska inte vilja vara hemma med sina barn. De är definitivt inte lämpliga att uppfostra sina egna barn. Till detta behövs pedagoger som kan utbilda barnen till goda socialistiska medborgare. Barn ska uppfostras i storbarnkammare!

Makarna Myrdal betonade i boken ”Kris i befolkningsfrågan” år 1934 vikten av att ansvaret för barns fostran delas mellan föräldrar och samhället genom utbildade barnpedagoger. De uttryckte en  oro för att den svenska befolkningen var på väg att dö ut. Skälet är 1930-talets påtagligt minskade nativitet. Genom en genomtänkt familjepolitik skulle trenden kunna vändas. Makarna Myrdal skulle styra familjerna och landet på rätt köl.

Boken är känd för sin konkreta handlingskraft, men också på grund av det vetenskapliga sättet att argumentera, som sedan dess har varit vägledande för svensk arbetarrörelse. Alva Myrdals generation var övertygad om att samhället gick att styra. Politik var en ingenjörskonst. Inte något blekt allmänt tyckande, eller maktfullkomligt gestikulerande. Med utgångspunkt från vetenskapliga rön skulle folk kunna fostras till ett för samhället och sig själva rationellt beteende.

De såg framför sig en kärnfriskt befolkning – som i ett jämlikt samhälle var lyckliga i sin upplysta och hela och rena och sunda vardag. På många avgörande punkter lyckades de. Dagens förskola bygger på Alva Myrdals vision om ett effektivt vardags- och familjeliv. Idén gick i stora drag ut på att kvinnorna skulle ut på arbetsmarknaden och förverkliga sig själv medan barnen togs omhand av pedagoger som kunde fostra dem till goda socialistiska medborgare. Alla skulle bo i moderna hyreslägenheter och följa statliga rekommendationer.

Jag har haft förmånen att på nära håll följa en måsfamilj de senaste veckorna. Jag har sett föräldrarna mata ungarna, och lära sig att använda sina vingar. Det finns ingen måsförskola och föräldrarna har klarat av detta själv. Nu flyger ungarna omkring och följer med föräldrarna i jakten på mat. Men på kvällen samlas familjen på samma sovplats som de har haft de senaste veckorna. Det är här som tryggheten finns. Vi människor har nog en hel del att lära av naturen!

Men … Alva Myrdals idéer har ju misslyckats! Den psykiska ohälsan är stor både bland kvinnor och barn. Politiska beslut har drivit fram denna ohälsa. Barn som växer upp i förskolan har problem med sin könsidentitet, ADHD och andra psykiska störningar. Familjen ska hållas ihop. Barnen behöver sina föräldrar och inte pedagoger som indoktrinerar dem med genustrams, klimathysteri eller vad vii ska äta.

När ska den svenska kärnfamiljen återfå sin status? När ska familjen återta ansvaret för sina barn? När ska politiker och näringsliv sluta upp med att manipulera sin befolkning? När ska de förstå att kvinnor och barn är de stora förlorarna?

Bert Sundström. Det undersökande oraklet som vet allt om Ryssland.

Är det vuxet? Speciellt då från en journalist på det ”trovärdiga” Public service att ”killgissa från pojkrummet”? (Ulsans kommentar)

Ja, när propagandamaskinen SVT inte hittar några negativa saker att skriva om Ryssland plockar de fram någon av sina egna som säger nåt och boms blir det löpsedel av det. Snacka om att tillverka egna nyheter! Det blir mycket bullskit och barnsliga påstående och antydningar.

Bert Sundström:

”Putins dröm om ett ryskt imperium” detta är något tagit från luften men som USA/NATO/EU har gjort till en mantra i anti-rysk propagandan. Dessutom, om det vore sant, vad skulle då vara för fel att Ryssland bildar ett imperium?

Som alltid, inte ett ord andra sidan av myntet: om USAs drömmar om ett världsomspännande imperium där deras företag kunde styra och ställa som de ville, inte ett ord om det. Inte heller om Europas förenta stater, ett imperium som många anser vara ett måste. Samma tankar hade Hitler. Att skapa ett imperium i Europa. Nazitysklands drömmar lever vidare. De enda som kan förhindra ett sådant imperium börjar göra som det vill är att det finns andra imperier som kan förhindra det. Så gärna ett ryskt imperium. Vi ser vad ett sådant initiativ hat åstadkommit i mellanöstern, till exempel. Och vad den onda axeln USA/NATO/EU har åstadkommit i Afrika, Sydamerika, Mellanöstern och Asien.

Bert Sundström måsta ha varit väldigt nära Vladimir Putin då han påstår att han vet vad Putin drömmer om. Han påstår bland annat att ”Putin har som långsiktig målsättning att bygga ett nytt ryskt imperium och då måste han ha Belarus med. Det är också därför som han vill ha Ukraina”.

Inte ett ord om folkmordet som pågick i Ukronazia innan invasionen av Donbass och Donetsk. Inte ett ord om NATOs hot mot Ryssland, inte ett ord om det smutsiga spelet EU körde med för att lura Ryssland att tro att det skulle bli något fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland.

Anti-ryskpropaganda finansierad med våra skattepengar. Från början till slut. Inget annat.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bert-sundstrom-om-belarus-roll-i-putins-drom-om-ett-ryskt-imperium?fbclid=IwAR1dxTjDwBXfW_bnqFJSh7ZqMjLVzqf6nnO7p2JFgzAA9z7ZmsmJi4B10i0

Frän Facebookflödet.

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: