Vafan var det som hände? Hur kunde svenskarna ställa upp på NATO och USA:s ständiga imperiekrig?

Ännu en pseudodebatt om ord

Efter veckor av förhandlingar är M, KD, SD och L överens om ett regeringsunderlag. På måndag kan vi få en ny statsminister. Vi har fått ett nytt avtal som ska reglera hur den nya regeringen ska arbeta och vilka frågor som ska prioriteras – Tidö-avtalet, Få har läst avtalet men många har hakat upp sig på ett ord som används – vandel! Just nu – i skrivandets stund – finns det 1914 kommentarer på twitter om användningen av ordet vandel!

Med bristande vandel avses asocialt leverne och beteende och finns inskrivet i ett antal lagar i brottsbalken. I SOU 1994:33 kan vi läsa:

Ett bättre sätt att undvika att naturalisation sker på grundval av falska uppgifter är att mycket noga kontrollera utlänningens vandel och identitet före ett ställningstagande till medborgarskap.

2020 intervjuades Stefan Löfven i SVT:

För att få uppehållstillstånd vill S att det bör införas krav på “vandel, försörjning och kunskap i språk och samhällskunskap”.

Varför reagerar man då så starkt på ordet vandel? Jag tror egentligen inte arr det är ordet som retar upp människor. De försöker att hitta något att anmärka på. Ett gammalt ord som inte används så ofta i det svenska språket. Ett ord som kanske kan kopplas ihop med nationalism och SD. Precis som man gjorde med några ord ur SD:s partiprogram 2011:

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.

Essens blev ett fult ord och Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson, Moderaterna, skrev en debattartikel 2016:

Utläggningen i SD:s program om en mänsklig essens som är direktkopplad till våra gener saknar allt vetenskapligt stöd. Det är ett skamligt, fördomsfullt och lögnaktigt sätt att försöka dela in mänskligheten i vi och dom utifrån påstådda biologiska skillnader och hänvisa till en politisk ideologi.

Det är så det har blivit! Istället för att diskutera argument och fakta så diskuterar de ord! De fina och goda människorna vill alltid bestämma och ha tolkningsföreträde. De vill bestämma vilka ord som vi ska använda. Använder vi fel ord så kan de klistra en stämpel i pannan på oss!

2018 skrev jag en artikel om detta:

Den svenska yttrandefrihetsdebatten har under många år kommit att handla om vilka ord vi får använda. Får man använda N-ordet eller säga att Pippis pappa var N-kung? Får man säga att N-bollar är goda?

Varför är det bättre att säga hen istället för han, hon, den eller det? Hur drabbades vi alla av en mängd fobier: homofobi, islamofobi, osv

Jag tänker på en liten dikt som jag ofta läste för mina barn när de var små:

ORDBESTÄMMAREN
av Britt G. Hallquist

Varför heter stol
just stol?
Varför säger man kniven om kniven
och hur kan man veta att byltet är ett bylte?

Vem har bestämt alla orden från början?
Vem var Ordbestämmare i Sverige?
Vem satt och pekade och sa:
”Pinne, sten, gräs”?

Kanske sakerna inte alls heter så
i själva verket.
Kanske de är ledsna för att de inte kan tala och säga:
”Ni ska inte tro på Ordbestämmaren.
Vi heter något vackrare i själva verket”.

Barn leker med orden. De ska vara fantasifulla, roliga och rimma. Ibland använder barn nonsensord. Allt för att utforska språket. Men sen kommer ordbestämmaren som talar om vad som är tillåtet.

Vem är egentligen Ordbestämmare? I dagens Sverige förändras ordens betydelse i rask takt! Naturligtvis sker det hela tiden en liten förändring – det är ju det som kallas utveckling. Men det senaste decenniet har orden i svenska språket polariserats och blivit politiserade. Allting måste vara svart eller vitt, för eller emot. Det finns inget mittemellan. Det lilla ordet ”lagom” tycks ha försvunnit ur svenska språket! Antingen är jag feminist eller antifeminist – jag kan helt enkelt inte välja att inte vara varken feminist eller antifeminist. Alla som förespråkar en restriktiv invandrarpolitik och vill diskutera de problem som kan uppstå är främlingsfientliga och rasistiska. Alla som inte håller med hatar och hotar. Alla som uttrycker ”fel åsikt” är fascister. Vi får inte gilla att äta Negerbollar för då kan någon känna sig kränkt! N-ordet blev det stora diskussionsämnet för några år sedan.

Tidigare har ordet fobi betytt ungefär att det är en diagnos för ”en uttalad, bestående och obefogad rädsla, som på olika sätt stör det dagliga livet genom fysiska och psykiska besvär”. Ja, jag är höjdrädd! Om jag klättrar upp på en stol så blir benen som spagetti och jag får hjärtklappning och mår illa. Jag har alltså en höjdfobi eller som det heter med ett fint ord Akrofobi. Men idag används ordet som ett skällsord på människor som man tror ogillar vissa företeelser t ex xenofobi, homofobi och islamofobi. Dessa människor lider inte av någon fobi – de bara kritiserar vissa företeelser eller delar av dem. Men ordet fobi har alltså ändrat innebörd!

SVT – public service och övriga mainstream medier har länge använt värdeord på olika företeelser: främlingsfientliga SD, fascistiska/rasistiska/nazistiska organisationer och förskräckliga/fruktansvärda situationer. samtidigt har de valt att t ex visa barn och kvinnor i flyktingströmmarna – trots att det mest har varit män som har flytt. De har talat om ensamkommande barn – trots att det handlar om ungdomar i övre tonåren eller äldre. De har använt ordet flyktingar – trots att många inte har flytt utan bara söker nya bättre levnadsvillkor.  De har konsekvent vägrat att nämna etnicitet på förövare – tills nyligen. Men ordningen är återställd och locket har lagts på igen, i och med dokumentet som har författats, där alla ska benämnas som svenskar och ingen får exkluderas. SVT och mainstream medierna ska alltså fortsätta att kränka vanliga svenskar men skydda andra etniciteter med andra ord.

Politikerna använder ord för att svärta ner motståndarpartier och medborgare. Stefan Löfven hävdade att de som inte gillar den förda politiken är oroliga arbetslösa. Han använde orden för att förminska de som inte höll med honom och för att få dem att skämmas över sina åsikter. Han har under hela sin regeringstid fokuserat på att förminska då han egentligen saknar lösningar på problem. Lyckades han? Knappast!

Kan vi förändra skeende, tänkande och åsikter genom att använda andra ord eller genom att ändra innebörden av ord? Jag tror inte det? Ord är bara ord men mina attityder fick jag när jag uppfostrades som barn! Jag tänker ungefär likadant som jag gjorde för drygt 50 år sedan.

Med all ängslighet påminner vårt språk i allt större grad om det Orwellska nyspråket – där vissa ord är förbjudna och staten tillsammans med medierna ska informera om vilka ord som får och bör användas! Men jag vill ju fortsätta att leka Pippi Långstrump … och ha en pappa som är negerkung … och vara sakletare … och äta krummelurpiller!

Ingenting förändras! Allt är sig likt – trots att vi får en ny regering! De goda fortsätter att diktera vilka ord som ska användas. Jag fortsätter att tänka, tycka och använda samma ord som jag alltid har gjort. Jag fortsätter att leva efter den värdegrund som jag blev uppfostrad i!

USA stoppade sossetopparnas vapensmuggling

I detta program får vi möta Arnold Sundquist som har många spännande historier att berätta. Han har bl.a. arbetat som inspektör på amerikanska exportkontrollmyndigheten. Det var i denna roll som Arnold upptäckte graverande bevis för vapensmuggling av boforstillverkade Robot-70 som Olof Palme var direkt inblandad i.

Under en tid var Arnold stationerad i Thailand på amerikanska ambassaden då hans chef bad honom att granska ett rykte kommande från Teheran. Ryktet sade att Robot-70 vapen anlände till Iran via Malaysia. Eftersom Robot-70 innehåller komponenter från USA var detta enligt USA ett problem. Frågan var då hur denna vapentransport gick till.

Arnold Sundquist åkte till Bofors i Sverige och erhöll serienummer för de Robot-70 som skickats till Malaysia, vilka överensstämde med de anlända till Iran. Arnold begärde även ut uppgifter om vart fakturan för de till Malaysia skickades. Det visade sig vara et Malaysiskt företag med namnet Securitas Security Services Sdu som sägs ä gas av Malaysias rikspolischef. Genom amerikanska ambassaden i Malaysia kan konstateras att Robot-70 inte används av militären i Malaysia. Dessutom kom uppgifter fram om ägarskapet av det malaysiska bolaget. Det ägdes förutom av den malaysiska rikspolischefen till 41% av ett svenskt bolag: Swedish-Asian Security Export AB. Detta svenska bolag ägdes av den svenska rikspolischefen Carl G. Persson och den svenska SÄPO-chefen Olof Frånstedt och Mellansvenska Löntagarfonden genom Lennart Låftman.

Amerikanska myndigheter som granskade ägarskapet av de svenska bolaget kom fram till att alla ägare var socialdemokrater och dessutom tillsatta av Olof Palme. Den amerikanska ambassaden i Stockholm valde att kalla Olof Palme enskilt för ett samtal. Motiveringen att Palme skulle vara ensam var att amerikanerna sade att de gillade Sverige och var bereda att dra ett streck över hela historien om Palme fogade sig i USA:s instruktioner och då vore det opassande om det hade varit andra personer där som hade kunnat börja läcka.

När bevis i form av identitetsnummer på robotarna framlades för Palme slingrade han sig och påstod att han uttryckligen sagt åt polischeferna att robotarna inte fick sändas till Malaysia. Amerikanerna lade fram ett ultimatum för Palme bestående av att denna export omedelbart skulle avbrytas. Sedan skulle Palme omedelbart avsluta det bankkonto i Schweiz dit överskottet på vapenförsäljningen gick. Pengar från detta konto sade amerikanerna sig veta gick till Nicaragua, Guatemala och andra länder i Mellanamerika. – ”Vi gillar inte att man startar små revolutioner på vår bakgård herr Palme”. Dessutom blev Palme tillsagd att kalla hem det tjugotal svenska marinofficerare stationerade i Libyen i färd med att hjälpa Khadaffi med att bygga en ubåtshamn. Amerikanerna avslutade med att understryka att om inte Palme utförde dessa åtgärder så var den sista volvobilen såld i USA, Viggen skulle inte komma i luften igen och den framtida JAS Gripen kommer inte att bli till. Olof Palme gick med på allt.

Efter detta fick Arnold Sundquist av sin chef i uppdrag att lämna Sverige och flytta tillbaka till USA. Innan han kunde göra detta skulle han först städa ur huset och sälja det. Vid ett tillfälle då endast hans fru och son var hemma kom SÄPO till hans hus. De ville träffa Arnold och meddelade att han var efterlyst och att han omedelbart skulle kontakta dem när han kom hem. Av en källa inom polisen fick Arnold reda på att han var efterlyst och anhållen i sin frånvaro för industrispionage mot Bofors. SÄPO gjorde ytterligare försök att gripa honom då de maskerade och med automatvapen trängde sig in. Han lyckades med att transportera sig och sin familj ut från Sverige till Danmark via ett fraktfartyg. Vidare tog de sig till Holland för att sedan flyga till USA. Väl hos sin chef berättade han vad han varit med om. Det verkade som att Olof Palme inte helt förstått instruktionerna han fått från USA.

Återigen arrangerar amerikanerna ett samtal med Palme. Denna gång med högtalartelefon och med medhörning av höga chefer i Washington. Palme blir tillsagd att två regeringsmedlemmar skall närvara under hela samtalet. Palme blev åthutad för att han via SÄPO angripit en inspektör för amerikanska exportkontrollmyndigheten. Och avkrävd en skriftlig ursäkt via fax som skulle anlända senast två timmar senare. I annat fall skulle Sverige komma att svartlistas så som Iran och Libyen. Detta skall ha varit i januari 1986, någon månad innan Olof Palme mördades.
——————-
Stöd Swebbtv:

Swish 123 535 86 92
Bankgiro147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: