Vi är en viktig grupp inför valet

Ingen kan väl ha undgått kampen om pensionärerna inför det kommande riksdagsvalet. Vi har blivit en viktig grupp, 28 procent är 65-plussarnas faktiska andel av valmanskåren. Alla partier vill vårt bästa dvs att vi ska tro att de bryr sig och vi får höjda pensioner. Men efter valet blir vi åter en bortglömd grupp som inte får något att säga till om!

Med tanke på det kommande valet funderar jag på vem som representerar mig i riksdagen. I ett jämställt land borde ju även riksdagen vara jämställd. I ett land som för identitetspolitik – där politikerna inriktar sig på olika grupper – så borde riksdagen representeras av alla de olika grupperna. I ett land som talar om mångfald så borde det finnas mångfald i riksdagen. Hur står det till i riksdagen?

Är jag representerad? En del av mina åsikter är kanske representerade. Men i landet där alla ska stoppas in i ett eget fack – undrar jag om jag är ensam i mitt lilla fack eller delar jag det med en mängd andra människor? Är mitt lilla fack representerat i riksdagen?

Många pensionärer är aktiva – både fysiskt och psykiskt. När jag tänker på äldre människor i min närhet så är det få som har behövt vare sig sjukvård, hemtjänst, plastlådemat,  åldringsboende och bostadstillägg förrän de har närmat sig 90. Det är få åldringar som är en belastning. Många sitter inne med stora kunskaper men politikerna vill inte ta vara på dessa kunskaper. Åldersdiskrimineringen är stor. Den generation som idag är omkring 70 har oftast hög utbildning och stor kompetens. Men om politiker skulle släppa fram dem så hade ju deras egen kunskapsbrist synts tydligt!

Dagens politiker vill att vi pensionärer ska vara ett kollektiv som tacksamt tar emot deras allmosor. Vi ska inte förstå att de slösar bort våra pengar på annat. Vi ska däremot förstå att det är viktigt att lägga våra skattepengar på projekt som handlar om genus, klimat, segregation, diskriminering osv. Vi ska förstå vad politikerna menar när de säger att vi ska vara medmänskliga. Medmänskligheten gäller inte, enligt dem,  landets pensionärer. Enligt dem sträcker sig medmänskligheten enbart till en valboskap.

Hur är det med oss som är 65+? Vi utgör ju 28 % av väljarkåren. Är 28 % av riksdagsledamöterna 65+? Nej, efter valet 2014 var endast 2,6 % av ledamöterna 65+! Det var alltså 2,6 % av ledamöterna som har någon erfarenhet av att vara 65+. Ändå ska de ta beslut som berör drygt 1/4-del av väljarkåren. Efter 2018 års val har det bara funnits 6 ledamöter som har varit 65+ i riksdagen, alltså 1,7 % av ledamöterna har representerat 28 % av väljarna.

Hur kan det då bli efter kommande riksdagsval?

En analys av valsedlarna, inför höstens val, pekar på att elva ledamöter av 349 kommer att ha fyllt 65. Det är 3,2 procent av ledamöterna, vilket är långt under de 28 procent som är 65-plussarnas faktiska andel av valmanskåren. Om seniorerna skulle representeras efter sin väljarandel skulle 98 av riksdagens 349 ledamöter vara 65 år eller äldre.

Senioren har granskat riksdagspartiernas vallistor. De mönstrar drygt 5 500 kandidater till riksdagsvalet. Cirka 960 av dem – 17 procent – är på valdagen 65 år eller äldre enligt siffror från Valmyndigheten. En bra bit kvar till 28 procent alltså.

Väljer man att utgå från 2018 års valresultat, vilket Altinget.se har gjort i en genomgång, stannar 65-plussarnas antal på elva ledamöter.

Dessa kommer i så fall in. Antal invalda mandat i valkretsen står inom parentes.

• Mauricio Rojas (L), 72 år. Plats 1 (1), Skåne läns västra
• Gudrun Nordborg (V), 76 år. Plats 1 (1) i Västerbottens län
• Lotta Johnsson Fornarve (V), 66 år. Plats 1 (1), Södermanlands län
• Karin Rågsjö (V), 67 år. Plats 2 (7) i Stockholms kommun och Stockholms län
• Carina Ohlsson (S), 65 år. Plats 2 (3), Västra Götalands läns östra
• Torsten Elofsson (KD), 71 år. Plats 2 (3), Malmö kommun, Skåne läns västra, Skåne läns södra, Skåne läns norra och östra
• Rose-Marie Carlsson (S), 67 år. Plats 2 (3), Malmö kommun
• Kerstin Lundgren (C), 67 år. Plats 2 (3), Stockholms län
• Ewa Pihl Krabbe (S), 74 år. Plats 3 (3), Skåne läns norra och östra
• Patrik Björck (S), 65 år. Plats 3 (3), Västra Götalands läns östra
• Anna Vikström (S), 65 år. Plats 9 (10), Stockholms län

M, SD och MP saknar helt och hållet kandidater över 65 år som skulle kommit in i riksdagen, baserat på 2018 års valresultat.

Så mycket betyder vi 65-plussare för våra riksdagspartier! Före valet slåss de inbördes om våra röster och efter valet är vi ju bara en belastning. Då ska vi jobba längre och vara nöjda med vår lilla pension. Men framförallt ska vi inte ha något inflytande över hur vårt land styrs, viktiga samhällsfrågor, frågor som berör 65-plussare eller hur våra inbetalda skattemedel, som skulle säkra våra pensioner, används. Vi ska vara nöjda över att de nu inför valet påstår att de vill ge oss högre pensioner! Efter valet blir bortglömda igen. Vi får inga rättigheter att representera oss själv i riksdagen. De yngre vill bestämma över våra huvuden.

Tänk på detta när ni röstar i riksdagsvalet! Vem kommer att föra fram frågor som är viktiga för vår åldersgrupp?

5 kommentarer (+lägga till din?)

 1. rustibus46
  Jun 21, 2022 @ 12:38:48

  Ja pensionärerna, skulle kunna vara(2,3
  miljoner). Eftersom PRO o andra går i
  sossarnas ledband, händer inte mycket
  En stor del av dem lever(ca 500 000)
  under knappa förhållanden. Eliten s
  intresse för dem är svalt. OK, valet
  närmar sig….S kan tänka sig upp till
  en extra tusenlapp …..Vi får se…
  Arma land.

  Gillad av 1 person

  Svara

 2. villvaraanonym
  Jun 21, 2022 @ 13:56:47

  ”Ulsan” skriver…

  ”Vi [65-plussare, 28% av väljarkåren] ska däremot förstå att det är viktigt att lägga våra skattepengar på projekt som handlar om genus, klimat, segregation, diskriminering osv. Vi ska förstå vad politikerna menar när de säger att vi ska vara medmänskliga.”

  (Jag skulle gärna se fler pensionärer i Riksdagen… ”Gammal är äldst”.)

  Frågan är hur stor andel av dessa 28%, vilka utgör en avgörande demokratisk maktfaktor, som vill men inte vågar [1a,b,c] ge sin röst till SD och — Gud förbjude enligt det offentliga tillika odemokratiska [2] kravet att känna och visa medmänsklighet — AfS.

  (Dessa partier har politiska ståndpunkter som baseras på en mer rimlig verklighetsuppfattning än övriga partier och kommer därav att spendera skattepengar på andra samhällsområden än dem som ”Ulsan” nämner.)

  Dessvärre och som bekant, framför allt i offentligheten/media, är SD (för att inte tala om AfS) det parti som är minst förknippat med medmänsklighet, varför det kan vara besvärligt för den individuelle pensionären — eller för vem som helst — att rösta efter sin övertygelse [1a,b,c].

  Besvärligt av den anledningen att hon vill vara, inte bara accepterad men även önskad/uppskattad av personer i hennes sociala omgivning — både i den privata (familj, vänner, bekanta, grannar) och offentliga (grannar, främlingar) sfären — där de yngre har växt upp i ett nytt samhälle vari den nya normen är, enligt statligt och offentligt påbud, en berikande och stärkande mångkultur medelst en invandring i en sådan omfattning att den har orsakat de flesta av vår tids samhällsproblem.

  Gissningsvis har en avgörande andel av dessa 28%-pensionärer röstat på ”7-klövern” och inte på SD — (man skulle kunna ställa dem frågan: Vad har ni ställt till med? Varför röstade ni som ni gjorde? För politiken? Av moral? På grund av rädsla?) —, vilket ger en ny tillämpning av ordspråket ”som man bäddar får man ligga”. Denna livserfarenhet kan nu även tillämpas på samhällelig/nationell nivå: ”Som Du röstar får vi andra leva”.

  Ändå går detta möjligen ofrivilliga val [1a,b,c] att förstå även om den personliga skuldbördan är given (”som du röstar får du leva”): Valet mellan att vara socialt accepterad och bortse från den sedan decennier uppenbara samhällsutvecklingen — söndrad sammanhållning, trygghet, statsförvaltning/samhällsservice, framtidstro —, eller att bli misstänkliggjord, föraktad, exkluderad [2, SD-are av fackförbund, AfS-are av SD] och fördömd [3, Pierre Schori (S, 1997): ”Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas”] samt föremål för statliga åtgärder [4, Regeringen: ”Nationell plan mot rasism”].

  Det kan inte vara lätt, oavsett ålder, att stå i vallokalen och välja valsedlar — inför valarbetare och andra väljare, varför Grundlagens direktiv om anonymitet är satt på undantag — för det parti som hon tror är bäst för sig själv och sina närstående och även Sverige som helhet, och möjligen även medveten om vad fd. statsminister Löfven (S) anser [3, ”Stöd ska inte utgå från hur många procent man har utan från vad man står för”] utöver vad det offentliga Sverige tycker [5, ”Varannan anser att SD är ett rasistiskt parti”].

  Känner hon då att hon måste ljuga [6, GP: ”Hellre falsk, inför sig själv, sin näste och samhället som helhet, än att framstå som kall och i avsaknad av medmänsklighet”] för folk i sin privat och offentliga omgivning om vilket parti hon röstade på? för att slippa få sin människosyn och medmänsklighet inte bara ifrågasatt men även fördömd?

  Så, ”Ulsans” uppmaning ”Tänk på detta när ni röstar i riksdagsvalet!” är nog inte så lätt att följa när valet står mellan politik och medmänsklighet, vilket den modiga Ann-Charlotte Marteus skrev [7] om i Expressen Ledare 2015:
  – ”Så blir det när diskussion om migration (politik) helt likställs med rasism (moral)”.

  [1a]
  2016-01-27 Expressen Debatt
  forskare vid Göteborgs universitet:
  – ”Hade kvinnorna VÅGAT åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit Sverige största parti.”

  [1b]
  2018-08-15
  Dagens Arena [”radikal, progressiv idégrund”]
  Anna-Lena Lodenius:
  – ”Om kvinnor röstade på SD i samma utsträckning som männen skulle SD kunna bli Sveriges största parti.”
  – ”Dessutom är kvinnor känsligare för vad omgivningen tycker och RÄDDARE för att väcka ogillande.”
  – ”Även om kvinnor har delat SD:s åsikter har de inte alltid velat gå ut med att de gillar ett parti med rötter i nazistiska miljöer som ofta stämplas som rasistiskt.”

  [1c]
  2021-10-02 ”Rak höger med Ivar Arpi” (SubStack.com)
  [om Länsstyrelsen i Stockholms rapport ”Vita privilegier och diskriminering – Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden”]
  – ”Låt inte den här ideologin ta över din arbetsplats, låt inte dessa politiska kommissarier ta över universitetet, företaget eller myndigheten du arbetar på. Sök dig mot likasinnade, kom till möten i grupp, sätt er i styrelser, ställ krav. Deras främsta vapen är majoritetens RÄDSLA.”

  [2]
  — I en demokrati är det inte politiker och andra makthavare som definierar medmänsklighet och moral å medborgarnas vägnar. — Kan ett samhälle hålla samman [4] om folk, hög som låg, inte har en gemensam syn på vem som är god och vem som är ond? Ska de onda fördömas och exkluderas (t.ex. SD-are av fackförbund, AfS-are av SD)? Hur ska samhället förhålla sig till de ondas barn? Det är det ingen som har tänkt på! (Lööfs dotter får inte leka med Åkessons son som inte får leka med Kasselstrands dotter.)

  [3]
  * 1997-05-21 Riksdagen
  invandringsminister Pierre Schori (S):
  – ”Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.”

  * 2021-03-30 Dagens Nyheter, Expressen, SVT
  fd. statsminister Löfven (S):
  – ”Stöd ska inte utgå från hur många procent man har utan från vad man står för. SD är ett rasistiskt parti som kommer ur nazismen.”

  [4]
  Exempel på statliga åtgärder mot svenskars rasism…

  Regeringen (Justitie- och Kulturdepartementet):
  2017-01-04 ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”
  – ”Regeringen tar med denna plan ett samlat grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället.”
  – ”Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOLIDARISKT OCH SAMMANHÅLLET SVERIGE.”

  Länsstyrelsen i Stockholms län:
  * 2020 Vägledning:
  ”Ett jämlikt arbetsliv – Hudfärgens betydelse på arbetsmarknaden”
  – ”Den här skriften ger dig som är arbetsgivare, facklig representant eller ARBETSTAGARE vägledning i arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen.”
  * Forskningsrapport
  2021-02-01 ”Vita privilegier och diskriminering – Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden”
  – ”Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar regeringsuppdraget att, inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden.”

  — Ivar Arpi debatterade 2021-09-30 en av rapportförfattarna i Sveriges Radio P1 Studio Ett ”Länstyrelsen släpper rapport om rasism och diskriminering” (12 minuter). Och intervjuades 2021-10-02 av Riks.se ”Statens rapport: svenskarna är rasister | Emmie går igenom kritiska vithetsstudier” (18 minuter, YouTube).
  Läs även hans text ”Rasaktivisterna som infiltrerar statsapparaten” 2021-10-02 (”Rak höger med Ivar Arpi”, SubStack.com).

  [5]
  2021-12-08 Svenska Dagbladet
  ”Varannan anser att SD är ett rasistiskt parti”
  – ”53 procent av männen anser att partiet inte är rasistiskt medan endast 27 procent av kvinnorna håller med om det.”

  [6]
  2022-01-04 Göteborgs-Posten Ledare
  Adam Cwejman:
  – ”Hellre falsk, inför sig själv, sin näste och samhället som helhet, än att framstå som kall och i avsaknad av MEDMÄNSKLIGHET. RÄDSLAN att uteslutas ur medelklassens in-grupp har betytt mer än att hjälpa de som faktiskt far illa i Sverige, må de vara barn till asylsökande eller kvinnor som lever i våldsamma hedersrelationer.”

  [7]
  2015-02-12 Expressen Ledare
  Ann-Charlotte Marteus:
  ”Det är jag som är åsiktskorridoren”
  – ”Jag var med och byggde den korridor som har förhindrat en konstruktiv debatt om migration och integration.”
  – ”Så blir det när diskussion om migration (POLITIK) helt likställs med rasism (MORAL).”

  Gillad av 1 person

  Svara

  • ulsansblogg
   Jun 21, 2022 @ 14:55:45

   Tack för din långa kommentar! Tyvärr tror jag inte att många av våra läsare orkar läsa så långa kommentarer.
   Jag håller med dig om det mesta MEN jag har inte nämnt vare sig SD eller Afs. Jag är politiskt obunden och kan tänka mig att rösta på ett parti som ger pensionärer stort inflytande.
   Varje fråga som behandlas i riksdagen berör pensionärer på något sätt och det är pensionärerna som har störst erfarenhet – vi har varit unga, haft familj, haft ett vardagspussel, har lång arbetslivserfarenhet, sett utvecklingen i vårt land och omvärlden, har behov av vård nu eller längre fram, har tid att fundera över samhällsproblem osv.
   Varje parti borde tjäna på att släppa fram pensionärer på valbar plats!

   Gilla

   Svara

 3. villvaraanonym
  Jun 22, 2022 @ 19:36:59

  På förekommen anledning sammanfattar jag min kommentar 13:56:47 (lästid drygt 1 minut).

  SD och AfS har klarsyn och åtgärder — val av metod för att rädda ett skepp från att sjunka är inte en ideologisk (politik) fråga, om nu medborgaren ser situationen som en pågående förlisning — som snabbare/troligare än övriga partier kan styra Sverige rätt, eller åtminstone i en riktning bort från förstörelsen (den samhällspolitiska destinationen är i nuläget sekundär).

  Såvida det inte är för sent.

  Om så blir fallet, kommer framtida historiker troligen se orsaken i, om än förståeligt, att det var alltför få röstberättigade som vågade rösta efter sin övertygelse — på grund av risken att bli betraktad som ”rasist”, vilket var ett åsiktsförtryck som accepterades: Individens rädsla/oro för den privata och offentliga omgivningens dömanden vann återigen (likt i historien) över klarsyn, förnuft, ansvar och det tidigare omedvetna behovet att vara fri och obunden.

  (Demokrati, t.ex. yttrandefriheten, är inte någonting medborgaren får av politikerna. Det är något medborgaren gör anspråk på och tar. T.ex. i kontakten med medmänniskor (hög som låg), vid allmänna val, eller det kurage som 261 statstjänstemän vid regeringskansliet visade 2018.)

  Valet tycks stå mellan att vara socialt accepterad och att ta medborgaransvar för att rädda Sverige.

  PS
  Tack till ”Ulsan” för visat intresse.

  Gillad av 1 person

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: