Lars Bern och Magnus Stenlund kommenterar DNs smutskastning av Swebbtv i artikeln den 6 maj.

I detta program kommenterar Lars Bern och Magnus Stenlund i ett samtal med Mikael Willgert den artikel som fördes in i DN 6 maj.
Artikeln finns här nedan:
————
Bannlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i Öppna kanalen – ”Kremls narrativ”

(Bannlysning eller exkommunikation innebär uteslutning ur ett religiöst eller annat samfunds fulla gemenskap)
Journalister: Lisa Röstlund, Hugo Ewald

DN har granskat Swebbtv – som kastades ut av Youtube men nu sänder konspirationsteorier om Rysslands invasion i Öppna kanalen.
– Det här är Kremls narrativ rakt av, säger Daniel Vergara på Expo.

I mars beslutade EU att stoppa alla tv-sändningar från ryska statliga tv-kanalerna RT och Sputnik, eftersom de sprider ”desinformation och informationsmanipulering riktad mot EU och dess medlemsländer”.

Men DN kan nu avslöja att konspirationsteorier som överensstämmer med den ryska propagandan sänds via den konspiratoriska kanalen Swebbtv, som har sändningar varje dag på Öppna kanalen.
Mikael Willgert, ägare, vd och en av Swebbtv:s programledare. Foto: Nicklas Thegerström

Kanalen Swebbtv har sedan grundandet 2016 från flera plattformar sänt intervjuer med välkända högerextrema profiler, klimatskeptiker, vaccinmotståndare och konspirationsteoretiker. En av kanalens programledare, Magnus Stenlund, agerade valobservatör i det ryska duma- och kommunvalet 2021, vilket DN avslöjade i april. Han medverkade i ryska medier och intygade att valet gått rätt till, medan svenska Totalförsvarets forskningsinstitut publicerade en rapport om att valet bara var en ”bekräftelseprocess av Vladimir Putins politiska system”.

I slutet av 2020 raderades Swebbtv, som då hade runt 65 000 följare, från Youtube. Google, som lanserat hårdare regler gällande spridning av hatpropaganda och alternativa fakta, uppgav att kanalen brutit mot sajtens communityregler. Sedan dess sänds programmet på kanalens egen webbsida, men som tidningen Dagens ETC avslöjade samma år även via Öppna kanalen.
Tablån i dag visar att kanalen fortsätter sända Swebbtv, minst en timme varje dag, oftast två. Sändningarna kan följas av sammanlagt 1,5 miljoner hushåll i Stockholm, Uppland, Sörmland och Göteborgsområdet. Kanalen sänder via kabeloperatörerna Tele2, Telia, Telenor, Canal Digital samt Sappa.

DN har gått igenom delar av sändningarna, som sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari till stor del handlar om Ryssland och Ukraina. Ofta utgörs programmen av intervjuer av ägaren, vd:n och programledaren Mikael Willgert med olika profiler, och ofta hålls samtal med kanalens kommentator, den kände klimatskeptikern Lars Bern som också är ordförande för Svensk Webbtelevision AB, företaget bakom Swebbtv. De inleder ofta med att uppge att de är emot kriget, men utvecklar sedan vad de anser om förhållandena som råder.
Den 24 februari, samma dag som Ryssland invaderar Ukraina publiceras en video där Lars Bern kommenterar invasionen:
– Det är i högsta grad provocerat. Den provokationen började om inte tidigare så 2014 när västvärlden iscensatte en statskupp i Kiev mot en demokratiskt vald president som tvingades fly och sen satte man in en vänligt sinnad regim.
I samma inslag beskriver Bern också att befolkningen på Krimhalvön önskat ingå i Ryssland.
– I och med att man inte erkänt Krimhalvöns val att ansluta sig till Ryssland från västvärlden så inser ju Putin att blir Ukraina medlem av Nato, då kommer Natos styrkor att försöka återta Krimhalvön från Ryssland, säger Lars Bern.
Veckorna därpå sänds inslag där följande argument om kriget återkommer:
Väst provocerade fram Rysslands attack på Ukraina – för att få störta Putin
”Man provocerade fram den här attacken från ryssarna på Ukraina, vilket man ändå får säga att Nato och västvärlden har gjort genom sin politik. Sedan tror jag att man föreställer sig att om Putin begår det här ödesdigra misstaget och anfaller Ukraina så kommer han få hela världen emot sig och då kommer man lättare kunna störta regimen. Men det har han ju inte fått. Hela världen i våra mediers ögon är västvärlden”, säger Lars Bern.

Lars Bern talar om att bakgrunden till kriget är i grunden en kamp mellan nationalister, som sätter nationella intressen främst, och globalister, som vill ”rasera gränser för att de stora globala företagen ska få möjlighet att kolonisera resurser runt om i världen. Och självklart är Ryssland ett väldigt intressant objekt. Om det isoleras och reserveras för nationella intressen, då kommer inte de här ekonomiska intressena åt.” Samma kamp som Ryssland fört, förs inom EU, menar man, där nationalistiska stater som Polen och Ungern är ”utsatta hela tiden för en kampanj ifrån dem som vill ha globalisering som styr i Bryssel.”

Putin har ”uttryckligen sagt” att ”detta är det kanske viktigaste skälet till varför han gick in i Ukraina. Och nu ska vi alltså flytta hit dem till Sverige”, säger Magnus Stenlund.
Mikael Willgert och opinionsbildaren Katerina Janouch ställer sig frågan om Sverige med hjälp av Wallenbergsstiftelsen försöker flytta över forskare från dessa labb till Sverige.
Willgert ställer sig sedan frågan om det är samma typ av labb som ”sannolikt var det som genererade covid-19 […] Det är ju inte konstigt om Ryssland reagerar negativt på ha den här typen av biolabb i sitt grannskap”, säger han vidare men menar att mycket i frågan är ”höljt i dunkel”.
Narrativet ser vi mer eller mindre i alla högerextrema alternativmedia i Sverige

Daniel Vergara, reporter på Expo, har under en längre tid granskat rysk propaganda på svenska högerextrema plattformar. Han kommenterar efter att ha tagit del av materialet:
– Öppna kanalen sprider rysk desinformation och konspirationsteorier när de sänder det här. Det är en ren propagandakanal. Just de här punkterna är kärnan av Kremls talespunkter som används för att försvara kriget i Ukraina. Att Ukraina är en bricka i västs spel för att sprida allt det onda som feminism och annat, som Ryssland måste skydda sig emot, säger han och fortsätter:
– Narrativet ser vi mer eller mindre i alla högerextrema alternativmedia i Sverige. De ger ett Kreml-narrativ. Ur ett Kreml-perspektiv behövs inte RT och annat i Sverige – för vi har ju dessa kanaler som säger samma sak här.

Vi tror på yttrandefrihet och att man ska försöka låta den vara så långtgående som möjligt
Lars Erik Nyman är ordförande för Öppna kanalen Stockholm. Han tar upp att kanalen sänder ett brett utbud av olika program, som amerikanska Democracy Now.
– Vi censurerar inte innehållet hos dem som sänder hos oss.
Vad tänker ni om att Swebbtv för ut det som kan tänkas vara rysk propaganda?
– Vi har yttrandefrihet i det här landet. Jag tycker inte Swebbtv har tagit ställning för Ryssland, men vissa företrädare verkar visa en viss förståelse för att Kreml känner sig ”inringat”. Vi vill inte censurera, även om vi inte alltid delar deras åsikter. Vi tror på yttrandefrihet och att man ska försöka låta den vara så långtgående som möjligt, så länge det inte förekommer uppmaning till våld eller terrorism eller liknande. Demokrati och yttrandefrihet är problematiskt, för det finns alltid någon som inte håller med om det man säger.
Mikael Willgert, Swebbtv:s grundare och vd, har valt att svara DN i ett blogginlägg med rubriken ”Varför ryss-smetar DN oss som debatterar Nato?”. Där uppger han att man enbart redogjort för Putins motiv till att invadera Ukraina.
”Att Swebbtv genom att redogöra för detta skulle driva Kremls narrativ är ett märkligt, för att inte säga löjeväckande, påstående som DN för fram”, skriver han och anklagar DN för att sprida Kremls narrativ.
”Att därför försöka ryss-smeta Swebbtv är grovt och bara ett försök att tysta debatten”, skriver han vidare.
DN har sökt Lars Bern genom Swebbtv.
Exempel på resonemang i Swebbtv

I väst styrs medieföretagen av ekonomiska intressen. ”Medieföretagen ägs av den krets som bedriver intensiv kampanj mot allt nationalistiskt. Och det är där vi har motsättningen i världen i dag. Det är mellan globalisering och nationalism.”
”Klimathysteri” försvagar EU
En faktor kring kriget är att ”klimathysterin” försvagar EU, enligt Lars Bern.
”Klimathysterin har fått oss att sluta exploatera fossil energi, och det leder till att vi får brist och stigande priser. Men vi ser ännu inga tecken på minskad efterfrågan. Tittar man på klimatets faktiska utveckling de senaste decennierna så finns ju ingenting som tyder på att vi är snabbt på väg mot en kommande katastrof”.

”Jag tror det primära målet som globalisterna har är att störta den nationalistiska regimen i Ryssland. Vi i väst har fått in feminism och andra saker och det vill Ryssland skydda sig emot. De känner sig hotade av den här upplösningen av kärnfamiljen. De ställer sig bakom kärnfamiljen som väldigt väsentlig. Säger man det i Sverige och i flera västländer så betraktas man ju som högerextremist”, säger Lars Bern.

——————-
Stöd Swebbtv:

Partiledardebatten 22-05-08 i TV2 indikerade extremt låg politisk och medial standard!

Bild vald av ULSANS

Det måste finnas någon vuxen i rummet brukar moderatledaren säga! När skall det bli så? Alla tilläts prata i munnen på varandra. Det är snart val och ingen partiledare försökte titta rakt in i kameran, d.v.s. rakt in i den presumtive väljarens ögon, vilket tyder på endera feghet, bristande kommunikativ kompetens eller absolut ointresse för väljarkontakt. Kan partiledare vara helt outbildade i kommunikationsteknik år 2022 och nära ett val?

Samtliga 8 partiledare är som riksdagsledamöter valda ombud för svenska medborgare och därmed bundna av objektivitetsprincipen, d.v.s. av oberoende och saklighet. Då kan man inte offentligt stå och babbla om rena partiidéer och begära att folk skall tro att de i sina uppdrag arbetar inom objektivitetsprincipen. Partiledare om några bör väl vårda partiets trovärdighet relativt fakta. Programledarna och därmed SVT, public service, har tydligen inte heller kännedom om demokratins kärna, objektivitetsprincipen. Magdalena Andersson, statsminister och alltså politikens, medborgarnas viktigaste tjänsteman, framträder t.ex. nu i helsidesannonser i media klädd i partisymboler. Största partiet saknar kunskap om demokratins hörnsten, objektivitetsprincipen, och media vänder bort blicken. .

Läs hela artikeln HÄR.

PATRIK ENGELLAU: Har vi ett samhällskontrakt? 

DET GODA SAMHÄLLET

(Varning. Den här texten är bara för nördar. Jag har haft den liggande några år i mitt lager för att se om den var en dagslända eller om den kunde åldras med behag. Nu läste jag den igen och fann den lika relevant som någonting statsvetenskapens klassiker kunde ha skrivit.)

Då och då uppträder föreställningen att det existerar ett kontrakt mellan medborgarna och staten som kallas samhällskontrakt. Så här formulerar en debattör tesen om samhällskontraktet:

Arbeta, gör rättför dig, betala din skatt – i gengäld lovar staten att garantera din trygghet, frihet och tillgång till kvalitativ vård, skola och omsorg. Det är andemeningen i det svenska samhällskontraktet. Ett tänkt samförstånd om ömsesidiga förväntningar och intressen, om utbyte mellan medborgare och stat… Men av det statliga löftet återstår inte mycket.

Jag har alltid på något intuitivt sätt – allt tänkande börjar i inälvor, benvävnad och senor – ogillat tesen om att…

Visa originalinlägg 757 fler ord

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: