Har Sverige beredskap?

Nato har en lista över krav på vilken beredskap ett medlemsland ska ha. Sverige måste kunna säkra att det finns mat och dricksvatten, fungerande kommunikationer och transporter, hantera stora mängder skadade och döda, och kunna utrymma städer. Utrymningar övades förr i Sverige, men har inte skett på årtionden.

Idag hörde jag ännu en gång Magdalena Andersson prata om Putinpriserna. Men problemen hade vi ju långt innan krigsutbrottet för drygt 2 månader sedan! Varje sommar, så länge som jag kan komma ihåg, har vi haft lågt grundvatten i stora delar av Sverige. Under pandemin uppstod snabbt brist på basal sjukvård och sjukvårdsmaterial. Utrymningsplaner har jag knappast sett några under mycket lång tid. Ingenting av detta beror på kriget! Det har varit vår vardag under många många år.

Jag läste en artikel från mars 2020:

Sverige ska bygga upp livsmedelsberedskapen på nytt som en del av det civila försvaret. Mediedebatten fokuserar ofta den låga och sjunkande självförsörjningsgraden av livsmedel. Forskning från SLU visar dock att det snarare är självförsörjningsgraden av insatsmedel som diesel, handelsgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och foder som är det stora problemet för livsmedelsproduktionen ur ett beredskapsperspektiv.

För 2 år sedan var det alltså insatsmedel som diesel, handelsgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och foder som var det stora problemet för livsmedelsproduktionen ur ett beredskapsperspektiv. Det hade ingenting med Putinpriser, krig eller sanktioner att göra!

Det är illa när svenska bönder inte kan vara öka sin självförsörjningsgrad av insatsmedel som diesel, handelsgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och foder. Utan dessa produkter kan de knappast producera något. Detta har påtalats under mycket lång tid men politikerna har svarat att vi kan importera dessa produkter. De höjda drivmedelspriserna driver naturligtvis på problemen. Men vad händer då transporter inom EU och även mellan andra världsdelar står i det närmaste stilla? Hur kommer bönderna att klara den krisen? På Livsmedelsverkets websida läser jag:

Bakom Sveriges livsmedelsstrategi ligger visionen om att Sverige 2030 har en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelskedja att verka i. Den inhemska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som de nationella miljömålen uppfylls. Syftet är att skapa tillväxt, fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Visionen bygger alltså på en global värld med fungerande transporter! Jag läser också en rapport från Riksrevisionen 2018 angående beredskap för livsmedels- och läkemedelsförsörjning:

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att:
• Klargöra mål, krav och ansvar. Det kan till exempel handla om att
vidareutveckla och besluta om målsättningar.
• Särskilt förtydliga vad man förväntar sig av de myndigheter som har
samordningsansvar. Det kan ske genom att förtydliga utformningen av
samordningsuppdragen eller genom att rikta särskilda återrapporteringskrav som rör det regeringen vill att samordningsfunktionen ska leva upp till.
• Säkerställa att samverkan fortsätter att utvecklas och att de kunskaper som finns inom områdena tillvaratas och används systematiskt och samlat. Det kan till exempel ske genom riktade uppdrag till aktuella myndigheter inom området.
Riksrevisionen ger också följande rekommendation till Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och MSB:
• Säkerställ en ökad samverkan, uppföljning och kunskapsinhämtning för att tillvarata de kunskaper som finns inom området på ett mer samlat och systematiskt sätt.

Problemet är alltså inte nytt. Regeringen och myndigheterna har varit väl medvetna om att samordningen inte fungerar och speciellt inte i en krissituation. Men för 2 år sedan läste jag:

Sverige är starkt beroende av omvärlden för sin matförsörjning, vilket är en risk i kristider. Dessutom kan frukt och grönt ta slut på grund av brist på utländsk arbetskraft och ovilja bland Sveriges arbetslösa att utföra den typen av jobb. ”Vi skulle kunna säga att varje medborgare bara får köpa två liter mjölk i veckan”, säger statssekreterare Per Callenberg.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson menar att livsmedelsbutikerna nu är att betrakta som “samhällsbärande”.
– Vi måste ha en kedja med primärproduktion, transporter och butiker om vi ska klara livsmedelsförsörjningen i hela Sverige, sa hon till SvD.

Ja, detta har vi upplevt förr! Jag hittade en tidigare blogg om ransonering.

En annan följd av krigsåren var ransoneringen. För att vissa varor skulle räcka till alla så fanns ransoneringskorten. Smör var tydligen en sådan vara.

25 gram smör pr person och vecka!
En smörlös vecka blir innevarande vecka (12 – 18 maj 1918) här i Trelleborg såväl som i de flesta öfvriga städer. Enligt meddelande från Folkhushållningskommissionen har den ringa tillgången på smör icke medgifvit större tilldelning än 25 gram pr person. Då denna kvantitet anses för ringa för att kunna distribueras, kommer all smörförsäljning att inställas denna vecka och sker utdistribuering af veckans 25 gram samtidigt med nästa veckas tilldelning.
*
Veckans smörranson (19 – 25 augusti 1918) utgör blott 50 gram i det feta Skåne. De stackars stockholmarna får fortfarande 100 gram.”

Kanske var det så att i Stockholm var svälten mer påtaglig? Eller var det så att det var skillnad på vi och dom? jag läser i alla fall också annonser där människor vill byta matvaror som de har gott om till kaffe, smör, prima cykelslang, mjöl, gås (till Mårten-gås-firande), böcker och kostymtyger. Med tanke på brunkolsaffärerna lägger jag in följande annons från 1916:

Så var det då för ca 100 år sedan! För 2 år sedan diskuterade man i Regeringskansliet om att ransonera mjölk!

Näringsdepartementet har kartlagt situationen och bedömer att frukt och grönsaker löper störst risk att ta slut. Detta på grund av svårigheten att få hit arbetskraft samtidigt som arbetslösa invånare i Sverige är ointresserade av denna typ av låglönejobb.
– Vi måste hitta ett smörjmedel för att få arbetslösa i Sverige att ta jobben. Vi har sänkt kraven för a-kassan till tre månader. Räcker det för att fler ska ta jordbruksjobb? Det är sånt vi tittar på nu, sa Jennie Nilsson.

Även denna situation känner jag igen från ca 100 år tillbaka i tiden. Även då fanns det jobb som värderades som sämre.

Brist på mjölkpigor
är det fortfarande på landsbygden. Landtmännen klaga: ”Flickorna vilja helst blifva sömmerskor eller småskollärarinnor, men de ansträngda landtbruksgöromålen undfly de”. Åtskilliga landtbrukare se sig ingen annan råd än att minska sin kobesättning för att kunna hjelpa sig med lagstadgade pigor, skrifver en korrespondent till Trelleborgs Tidningen.”


Året var 1905 och kvinnorna sökte sig till staden och sömnadsindustrin där de kunde tjäna mer pengar. De ”finare” flickorna gick i skolan och blev småskollärarinnor. Bönderna klagade. Var detta början till urbaniseringen?

Idag upprepade statsministern att alla som kan jobba ska jobba. Hon tillade att ”ingen aktivitetsersättning utan aktivitetsplikt”. Men vill arbetslösa ungdomar ta s k låglönejobb! Varför skulle de vilja göra det? De tjänar ju mer på A-kassan och vill inte ta lågstatusjobb. De vill inte skörda maten men har ingenting emot att äta den!

Allting går igen – men politikerna lär sig ingenting av detta! Kommer Natos lista över krav på vilken beredskap ett medlemsland ska ha förändra någonting?

1 maj – fel personer demonstrerar

REPRIS från 2018
Idag demonstrerar vi på ULSANS för demokrati och yttrandefrihet och den individuella friheten.
Länge leve Aron Flam och Elon Musk.

ulsansblogg

Idag påstår de att det är arbetarnas fridag men jag föredrar att hälsa våren välkommen idag. Det har funnits en lång arbetartradition att demonstrera den 1 maj. Men vilket syfte har denna dag i det nutida Sverige? Vad demonstrerar de emot? Vilka andra borde demonstrera istället?

”Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra August Spies, ett möte i Chicago, till följd av att polisen två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare. På mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna, se Haymarketmassakern. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades. De tre som dömts till fängelse benådades av guvernör John Peter Altgeld 1893, då…

Visa originalinlägg 340 fler ord

Söndagskrönika: Om dumheten

Invandring och mörkläggning


I hela mitt liv har jag haft svårt för dumhet. Dumma medmänniskor gör mig ensam. Dumhetsallergin har styrt både mitt privatliv och mitt yrkesliv. Hade jag inte haft en inre moralisk kompass, så hade jag kunnat acceptera diverse orättvisor och lögner. Hade jag jamsat med eller hycklat hade jag varit mer framgångsrik. Nu blev det inte så.

Under närmare två decennier betraktades jag som expert på romerna och deras liv. Som bisyssla till min tjänst som universitetslärare reste jag land och rike runt och förklarade hur romerna tänkte och varför de levde och gjorde som de gjorde. Jag var sakkunnig för Invandrarverket och skrev bland annat på deras uppdrag en liten bok som besvarade de vanligaste av de frågor som restes inom skolan och sjukvården samt av myndigheter som polis och socialtjänst.

Att vara utsedd till expert var lönsamt på flera plan. Först ekonomiskt naturligtvis, därför att det är välbetalt…

Visa originalinlägg 2 038 fler ord

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: