Kan talibanerna ta Sverige? Om islamisternas övertag – Hans Jensevik i Fjärde Statsmakten 103.

Se videon här.

I detta program diskuterar Mikael Willgert med nationalekonom Hans Jensevik om hur talibanerna kunde vinna i Afghanistan trots att de var så numerärt och ekonomiskt underlägsna. Vi kommer in på infiltrationen i våra politiska partier ifrån Muslimska brödraskapet och hur det kan bildas miliser i våra utanförskapsområden.

Det handlade aldrig om en militär kamp, utan om en kulturkamp, menar Hans Jensevik. Talibanerna drivs av ett heligt krig och betraktar döden som en belöning. Jensevik ser också vissa likheter mellan Afghanistan och Sverige. I båda länderna finns det nämligen en islamistisk infiltration.
– Infiltrationsfasen i Sverige är över för länge sedan. Nu har vi det som jag skulle kalla ett lågintensivt inbördeskrig, säger han i Swebbtvs lördagsintervju.

Enligt Hans Jensevik hade västvärlden aldrig någon chans att ”vinna” kriget i Afghanistan, eftersom man inte förstod sig på kulturen som råder där.

– För att svara rakt på sak. Det var inte någon militär kamp. Det har aldrig varit det och är inte det i länder där islam finns och styr, säger han till Swebbtv.

– Det är en kulturkamp. Det är alltså vår kultur i västvärlden som möter en annan typ av kultur som vi har väldigt dålig kunskap om och har svårt att förstå.

Västmakterna trodde det räckte med att utrusta en afghansk armé på 300.000 man som sedan skulle slåss mot talibanerna, som hade en betydligt mindre styrka på 60.000 man. Men den afghanska armén gav snabbt upp.

– Talibanerna är mycket heliga muslimer. De vet att om de för det heliga kriget, jihad, så kan de bli martyrer. Om de dör så kommer de till det islamiska paradiset och en bättre plats finns inte. De kan slåss hur som helst, för de vet att de får en belöning efter livet. De får ett harem med kvinnor och de får träffa Muhammed, förklarar Hans Jensevik.

– Detta lär de sig i koranskolor från fyra års ålder. Det är väldigt svårt att få de här renläriga personerna att förstå något annat. De 300.000 afghanska soldaterna som västvärlden utbildat möter sedan sina muslimska bröder och ser dem som mer renläriga än sig själva. Soldaterna tror de kommer hamna i det muslimska helvetet om de skjuter en taliban. Och en värre plats än det finns inte. De vill helt enkelt inte skjuta sina bröder och hamna i helvetet, fortsätter han.

– Det är alltså en kulturernas kamp. Vi i väst förstår inte detta. Det är inte militära vapen som behövs.

Enligt Jensevik vill dessa muslimer inte ha den västerländska kulturen. De följer koranen, och enligt dem är koranens lära slutet på hur människan ska vara på jorden. Klansamhällen har inte rättsstater, som i västvärlden. Men kanske skulle en stark kristen lära och moral kunna fungera som motvapen.

Jensevik påpekar att de gamla klanstrukturerna levde kvar i Afghanistan även efter USA:s invasion. Den muslimska kulturen var helt enkelt mycket starkare än det samhälle västvärlden försökte bygga där.

Flera av klanerna i landet kommer troligen kunna enas, åtminstone en tid framöver, efter att USA försvunnit, eftersom ett klansamhälle handlar om att medla mellan olika parter. Hans Jensevik ser också likheter med vad som nu sker i Sverige.

– Deras klanledare medlar. Deras rättssystem går ut på att skapa harmoni, inte rättvisa som vi i västvärlden gör. De talar om hur det ska vara. De håller åtminstone fred ett tag. Som i Göteborg, där klanerna träffades på ett hotell vid stationen. Då stod svensk polis runt omkring och såg till att ingenting hände, samtidigt som klanerna hade sina rättegångar och skapade harmoni. Sedan är det fred i Angered, eller Biskopsgården, ett tag framöver. Det svenska rättssystemet har väldigt lite att säga till om i dessa områden. Ännu mindre nu, efter att en svensk polis blivit skjuten som en markering om vem det är som bestämmer, säger Hans Jensevik.

– Ett väldigt viktigt begrepp inom islam är respekt. Vi ska respektera deras lära. För den ska ju gälla på hela planeten i framtiden.

Enligt Jensevik arbetar islamister med infiltration och allierar sig ofta med vänstern. Islamisterna har nämligen också det globala övertagandet som målsättning, menar han, precis som kommunismen har internationalen. Båda grupperna ser världen som sitt byte, och vill införa ett globalt elitstyre på jorden. Revolutionen i Iran är ett exempel på samarbete mellan islamister och socialister.

– Men de kunde ju inte samsas. Så islamisterna slängde ut eller avrättade socialisterna.

Idag finns ett liknande samarbete i Sverige, och här har islamisterna redan lyckats med sin infiltration, hävdar Jensevik.

– Infiltrationsfasen i Sverige är över för länge sedan. Nu har vi det som jag skulle beteckna som ett lågintensivt inbördeskrig. Nu ser man vad man kan göra med våld. De trycker ut svenskarna från förorterna, så att de kan ta över dessa områden. Man bygger egna miliser och har ett sorts eget hemvärn.

– Talibanerna i Afghanistan var 60.000, men hur många är islamisterna i Sverige? Det finns 800.000 muslimer i landet, och 70.000-80.000 islamister. De bygger förmodligen miliser, säger Hans Jensevik.

Enligt nationalekonomen kan till och med de vapen som USA lämnade efter sig i Afghanistan hitta hela vägen till Sverige.

– De kan få tag på lika moderna vapen som den svenska armén har, och de är många fler. Sverige är till stor del avväpnat.

Enligt Jensevik är det inte omöjligt att Sverige i framtiden splittras och att ryssarna till slut går in i landet. Ryssland skulle gärna ta tillfället i akt för att tillskansa sig områden nära Atlanten, menar han. Men då kanske svenskarna samtidigt får hjälp av ryssarna. Han drar paralleller till morernas välde i Spanien och Portugal 711-1492.

– Det är möjligt att de kommer hjälpa oss. År 711 tog muslimerna Spanien och Portugal. Men sju hundra år senare slängde vi ut dem.

Jensevik bedömer att inte ens svenska myndigheter som Säpo är att lita på för att stoppa denna utveckling. Så långt sträcker sig nämligen vänsterns infiltration. Sverige är ett offer för ”den långa marschen genom institutionerna”, en långsiktig marxistisk strategi för att skapa revolution, hävdar han.

– Det är det Socialdemokraterna sysslat med. De är bara intresserade av makten. De har placerat in sitt folk.

Lösningen för Sverige är att börja utvisa människor, exkludera dem. Men detta ligger inte i vänsterns intresse, eftersom de får många invandrarröster i politiska val. De islamska klanerna röstar på sina allierade i vänstern.

En lösning med bara hårdare straff kommer i praktiken inte fungera, anser Jensevik, eftersom rättssystemet tenderar att ändå inte tillämpa sådana straff på invandrare utan på den inhemska befolkningen, svenskarna. Sverige måste också återinföra tjänstemannaansvaret samt en författningsdomstol.

Enligt Jensevik visar historien att svenskarna behöver ”starka ledare” för att kunna göra motstånd. Sådana kan kanske växa fram på alternativa plattformar, tror han.

– Vi bygger plattformar för sådana personer. Om folket hittar dem och lyckas övertyga dem så kan vi, den demokratiska vägen, göra mycket i Sverige. Men frågan är också: hinner vi?
Du kan gå in på sajten https://nix-to-the-six.se/svför att rösta fram din statsminister!
——————-
Stöd Swebbtv:
Swish 123 535 86 92
Bankgiro147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86
Hemsida:https://swebbtv.se Där finns vår webbutik och där kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Mail: info@swebbtv.se

Generalen och reportern

Lite humor på kvällskvisten 20,00 är väl inte helt fel, kanske lite lärdom också

Bildresultat för generalen

Därför förlorar eliterna sin auktoritet

Etablissemanget kräver samma erkännande som under 1900-talets högmodernitet, men allmänheten kräver medbestämmande och ödmjukhet. Ingen av parterna är nöjd med den andre.

Har man vuxit upp i Sverige har det alltid funnits ett löfte om att staten kan leverera välfärd. Ofta har det varit uttalat, med olika garantier, rättigheter och politiska löften. Men det har även varit en outtalad del av vår kultur: staten har kapaciteten att ordna tillvaron på bästa sätt. Länge hotade inte misslyckanden från statens sida denna grunduppfattning. Vi kan om vi vill. En trygg potential. 

Framväxten av den moderna stora staten skedde under 1900-talet, och särskilt under efterkrigstiden. Visionen var ett mer rationellt samhälle, som genom centralplanering byggde bort ojämlikhet, fattigdom och individers oförstånd. Denna tidsanda fanns inte bara i Sverige, utan i såväl demokratier som kommunistdiktaturer. I USA lanserades New Deal av Franklin D Roosevelt, i Brasilien byggde man en helt ny huvudstad – Brasilia – enligt symmetriska planritningar och i Sverige byggdes miljonprogrammet. Ingenjörskonsten applicerades även på sociala förhållanden – en ny människa skulle skapas. 

Läs Ivar Arpis text här.

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: