BREAKING NEWS: Estland startar utredning om olyckan. Juri Lina avslöjar i Swebbtv Live (49:20)

Distansvård för svenskar koordineras från Málaga

Projektet ”Västerbotten utan gränser” har etablerat ett centrum i Málaga för medicinsk rådgivning på distans. Här erbjuder i dagsläget fyra spanska, svensktalande läkare, digital vård till i första steget norrlänningar. Målet är dock att utveckla en vårdmodell för hela EU.

Pandemin har generellt ökat användningen av distansvård, så kallad telemedicin. I Sverige är det dock inget nytt. Projektet ”Västerbotten utan gränser”, drog i gång redan i november med finansiering från statliga Vinnova och lokaliserad till företagsinkubatorn BIC Euronova i teknikparken PTA i Málaga.

Läs artikeln här.

Ett råd till politikerna: Läs er svenska historia!

Det behövs egentligen inte så stora insatser för att se att dagens politik förstör vårt land. Det räcker att läsa på om 1800-talets historia och det räcker att läsa några meningar på Wikipedia.

Produktivitetsökningar i jordbruket och förbättrad levnadsstandard ledde till kraftig befolkningstillväxt. Mellan år 1815 och 1850 ökade befolkningen från 2,5 till 3,5 miljoner. Befolkningsökningen skedde främst på landsbygden; år 1850 levde 90 % av befolkningen fortfarande där, något som började skapa stora sociala problem. En lösning erbjöds i utvandring, främst till USA, något som tog fart omkring år 1840. Migrationen blev än mer omfattande efter 1860 och nådde sin kulmen 1880, för att avta nästan helt igen åren efter 1900. Under denna tid lämnade ungefär 1,2 miljoner utvandrare landet. Omkring 200 000 återvände igen, ofta med kapital och ny kunskap.

En befolkningsökning på 1 miljon människor under kort tid! En 40 %-ig ökning på 35 år. Det är dit vi är på väg nu på 2000-talet. I slutet av 2019 var Sveriges folkmängd 10,3 miljoner. Det är en ökning med drygt 1,4 miljoner sedan år 2000, eller cirka 16 procent.

Om man läser historien så blev de sociala problemen stora – så stora att drygt 1/3-del av befolkningen valde att lämna Sverige!

En kartläggningen av utlandssvenskarna genomfördes under 2014 och 2015. Den visar att drygt 660 000 svenskar bor utomlands. Det motsvarar knappt sju procent av Sveriges befolkning. Om denna del har ökat eller minskat de senaste 5 åren vet jag ingenting om. Men jag kan tänka mig. I takt med ökad invandring, ökad brottslighet, minskad välfärd och minskad trygghet – har nog fler valt att bosätta sig utomlands eller kommer att göra det.

Inget land klarar av en så stor befolkningsökning! Då på 1800-talet var det en naturlig befolkningsökning med en homogen svensk befolkning.

Den andra hälften av 1800-talet såg en omfattande omställning till det nya industrisamhället. Befolkningen fortsatte att öka mycket snabbt: från 3,5 miljoner år 1850 till 5,1 miljoner 1900.

Ja, då fanns arbetstillfällen och var och en fick försörja sig själv. Det fanns fattigvård men den var inte utbyggd som vårt bidragssystem. De som levde på fattigvård levde i slavliknande situation. Min mormor såldes två gånger under sin småbarnsålder, i början av 1900-talet, på auktion. Hon fick inte leva med sin mamma som var fattighjon. Hon var inte det enda barnet som såldes för att arbeta i rikare människors hushåll.

Statarsystemet tog form under mitten av 1700-talet och började under 1800-talet göra torparna överflödiga, även om systemen fanns kvar parallellt under lång tid. Det nådde sin största utbredning i slutet av 1800-talet och minskade därefter i takt med mekaniseringen av jordbruket. Samtidigt började de utsatta förhållandena för statarna att uppmärksammas och det restes krav på att avskaffa systemet. I ett band av uppslagsverket Nordisk familjebok utgivet 1891 sades att avskaffandet av statarsystemet ”torde dock snart blifva en både social och ekonomisk nödvändighet”. Beslutet att definitivt avskaffa statarsystemet togs den 12 oktober 1944, då ren kontantlön infördes i avtalet mellan arbetsmarknadens parter, Svenska Lantarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivarna. Beslutet trädde i kraft i månadsskiftet oktober-november 1945.

Idag har vi inte jordbruk i större omfattning och endast mindre del industrier. Vi har inte arbete till hela befolkningen även om statsministern säger att ”alla som kan jobba ska jobba”. Sveriges självförsörjandegrad är låg på alla områden.

Vårt land importerar både människor och förnödenheter samtidigt som bidrag betalas ut till alla som inte går att sätta i arbete. Många sätts i utbildning. En del av dem lyckas att klara av utbildningen och får ett konstruerat arbete som ingen i Sverige egentligen behöver.

Så länge som politikerna väljer att bortse från historien och väljer politiska projekt som inte gagnar befolkningen kommer de sociala problemen att fortsätta att öka. Det hjälper inte att tala om socioekonomiska faktorer, segregation, nationalism, fascism eller rasism. Det hjälper inte heller att anställa åsiktspoliser typ Näthatsgranskaren, döma pensionärer som talar sanning, spy ut propaganda via olika medier, förbjuda användning av vissa ord eller beskatta befolkningen ännu härdare med fler och fler punktskatter.

Dagens politiker kör vårt land i botten. Den enda lösningen är en minskad befolkning och ökad tillverkningsindustri! Ska det vara så svårt att förstå?

Nättidningen Svensk Historia - Home | Facebook

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: