Kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 startas

Petterssons gör Sverige lagom!

ENERGI. Med vårens utomordentligt låga elpriser har det inte varit affärsmässigt möjligt att återstarta reaktorn inför sommaren efter ett tidigare driftuppehåll med serviceåtgärder. Planeringen har varit att återstarta Ringhals 1 senast efter sommaren 2020 och driva reaktorn fram till årsskiftet 2020-2021 då den kommer att stängas av permanent. Det ändras nu i och med en särskild överenskommelse med Svenska kraftnät som ansvarar för kraftsystemets stabilitet.

Visa originalinlägg 303 fler ord

Politikerna behöver något att skrämmas med – Swebbtv Vetenskap nr 4 om klimatet med Staffan Mörner.

I Swebbtv vetenskap nr 4 får vi träffa Staffan Mörner som berättar om klimatforskningen. Han har skrivit boken Borde man oroa sig för KLIMATHOTET? Där beskriver han pedagogiskt vad som händer med klimatet och hur vetenskap om klimatet används för propaganda. Boken finns att köpa på https://www.klimatkarusellen.se/ Staffan berättar att han som lärare i filosofi och svenska fått många frågor och funderingar kring det som har kommit att kallas klimathotet. Han har känt att det funnits mycket oro och rädsla för katastrofer och en förstörd värld. Hot om olika klimatlarm har funnits i flera decennier berättar Mörner. Innan rädslan för uppvärmning var det stor oro för att en ny istid var i antågande. Mörner som själv har fyra barn kände att det var viktigt att utreda frågan om det finns ett hot mot oss på grund av klimatförändringar eller inte. I samtalet visar Staffan Mörner en del diagram som också finns i boken. Syftet är att visa hur forskning som egentligen är korrekt ändå många gånger används på ett rent bedrägligt vis av de människor och organisationer som vill skapa en bild av att det finns ett klimathot. Det visar sig att systematiska arbetsmetoder används för att vilseleda. Många gånger använder man diagram som kortats ner i tids-axeln för att den trend man vill visa skall bli framträdande genom att man bara tar med en del. Hade hela tidsperioden varit med framkommer en helt annan verklighet. Det gäller för volymen av is på Grönland, mängden svåra stormar i USA, glaciärers utbredningar, etc. Det man vill visa är att människan genom förbränning av fossilt bränsle ökar mängden koldioxid i atmosfären och att detta i sin tur leder till farliga förändringar av jordens klimat. Om människan påverkar klimatet går det också att skapa politik kring detta. I boken som Mörner författat har han haft för avsikt att beskriva vetenskap och fakta som helt enkelt redovisas med diagram och liknande. Han säger att det är ca 95% av boken som upptas av sådant. Därutöver går han in på frågan varför detta sker. Varför inte klimatets naturliga variationer som alltid fortgått diskuteras. Han vill inte bli politisk i sitt resonemang men anser att politiker generellt vill ha något att skrämmas med för att få medborgarna att foga sig efter politiska beslut. Med hjälp av hotet från klimatet kan olika klimatskatter införas och motiveras vara absolut nödvändiga. I regi av FN:s klimatpanel IPCC sker forskning på klimatet. Mycket av den forskning som bedrivs är helt korrekt och utförs av forskare med helt ärliga uppsåt. IPCC publicerar emellanåt rapporter där denna forsknings åskådliggörs. Därefter sker dock märkligheter; man publicerar också någonting som benämns Sammanfattning för beslutsfattare. Flera forskare har vittnat om att innehållet i denna många gånger är direkt felaktigt och inte går att sammanfatta på det sättet från de ursprungliga rapporterna. Sammanfattningarna som inte heller är skrivna av klimatforskare utgör sedan ett underlag för beslutsfattare att fatta tvivelaktiga beslut som också underlättas genom medias bristande granskning. I samband med Coronapandemin har mängden koldioxid som släppts ut på grund av mänsklig aktivitet minskat avsevärt. Detta har dock inte kunnat utläsas genom de oerhört noggranna analysinstrument som används. De som anser att klimatet är hotat har motiverat detta med en tröghet i klimatsystemet så att detta inte kan ses än. Paradoxalt nog kan man tydligt se årstidsvariationerna i de diagram som visar mängden koldioxid i atmosfären. Visserligen visar dessa diagram också en faktisk trend av ökande koldioxid men den trenden har startat långt innan människan storskaligt började släppa ut den. Mörner är helt övertygad om att denna trend av ökande koldioxid är en helt naturlig förändring som sker på jorden med eller utan människans hjälp. När det gäller havsnivån så låter det från officiellt håll som att städer kommer att dränkas. I själva verket förklarar Mörner att det ser helt olika ut på olika delar av jorden. På vissa stället sker en landsänkning så som i New York, medan det i Stockholm sker en landhöjning. I båda fallen har det inte med någon nutida avsmältning av is att göra, utan är olika sätt som jorden kompenserar sig från den senaste istiden. Den officiella doktrinen att en klimatkris förestår är i alla fall den som gäller för politiker och beslutsfattare. Därför kan vi räkna med att få betala allt högre skatter och avgifter då det skall byggas murar mot vattnet i det landhöjningsdrabbade Sverige. Avslutningsvis ställer vi den retoriska frågan hur de svenska politikerna skulle kunna få in närmare 100 miljarder kronor om året i energi- och koldioxidskatter om folket skulle tappa oron för klimatfrågan.

Don’t fuck the police!

Julia Caesar

Det finns bilder som sprider hopp och – ja, glädje – mitt i coronapandemin och det galopperande vansinne som pågår just nu med urspårade Black lives matter-demonstrationer, knäböjande poliser och vandalisering och rivning av historiska statyer och monument.

Den här lilla videosekvensen är ett exempel.

Vad är det vi ser?

En Black lives matter-demonstration i Stockholm. En svart kvinna med megafon, av allt att döma en rutinerad gaphals och uppviglare vid så kallade ”antirasistiska” demonstrationer.

Hon är som fisken i vattnet. Den här demonstrationen är hennes golden moment. Ett perfekt tillfälle att skrika ut vilket praktoffer hon är för svenskarnas ohyggliga rasism.

Visa originalinlägg 526 fler ord

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: