Antalet kontakter kan avgöra

När jag hör Folkhälsomyndigheten blir jag förvirrad. Den svenska strategin tycks vara att leta efter en nål i en höstack. Sverige ska vara det land som hittar nålen. Då kan Sverige framstå som de kloka som kan peka finger åt alla andra.

Men hittills känns det som om alla försök har misslyckats. Man uppmanade alla 70-plussare att isolera sig hemma medan viruset fick sprida sig på äldreboendena. Man införde besöksförbud för närstående medan personalen saknade elementär skyddsutrustning (och en del saknade kunskap om hygienkrav). Det var fler personer inom personalen som besökte de äldre än närstående. Smittan spridde sig alltså internt och inom en liten grupp. Men alla 70-plussare och deras anhöriga sattes i karantän.

Yngre rörde sig fritt i samhället utan någon omfattning av restriktioner – jobba hemma om ni kan, håll avstånd på krogen eller kollektivtrafik …

Nu hoppas Tegnell på att kurvan ska ha vänt. Men vilka planer finns för hösten, när barn och unga träffas i skolor och fritidsverksamhet? Jag läser om de funderingar som finns om detta i Spanien.

20200618:07.20
Många riskkontakter för de yngsta En kalkyl som tagits fram av universitet i Granada visar oroväckande risker med att ej hålla säkerhetsavstånd mellan elever från första till fjärde klass. Utbildningsdepartementets planer inför hösten är att låta dessa lever bilda en så kallad kärngrupp på upp till 20 elever per klass, utan krav på munskydd eller social distansering sinsemellan. Kalkylen, baserad på ett genomsnitt på två föräldrar samt ett syskon per varannan elev, visar att det första dygnet korsas sammanlagt 74 kontakter, en siffra som växer till 808 efter två dygn. Om klassen som planerat i vissa regioner skulle vara på 25 elever skulle de korsade kontakterna efter två dygn omfatta 1.228 personer.

Ny skola efter sommarlovet

Publicerad 2020-06-11 07:00

SPANIEN RIKS Efter sommarlovet – när det förhoppningsvis är dags att återgå till skolbänken för miljontals spanska barn och ungdomar – är det i mångt och mycket en ny skola som väntar. Storleken på klasserna väntas bli max 20 barn, användning av skolmaterial och leksaker minskas till ett minimum, barnen ska bära ansiktsmask och med staket och markeringar i marken ska trängsel undvikas.

Bilderna av en smått kaotisk start på dagen med mängder av barn som trängs vid skolgrinden, dragandes sina stora rullväskor med en boll under armen. Eller tumultartade köer till matsalen och långbord med tätt sittande barn. De är ett minne blott. Åtminstone så länge vi tvingas samexistera med coronaviruset.

Så här tre månader innan skolstarten, är det fortfarande oklart exakt vilka de nya normerna blir. Regionalstyrena, som ansvarar över utbildningen, har till och med juli på sig att presentera sina säkerhetsprotokoll för september. Deras uppgift är att ta hänsyn till tre olika scenarios; ett utan pandemi (i händelse av att ett vaccin upptäcks), ett i vilket smittspridningen är under kontroll, och ett tredje med en ny smittvåg som tvingar skolorna till fortsatt onlineundervisning.

Så här långt har utbildningsdepartementet tagit fram ett dokument med säkerhetsåtgärder för Ceuta och Melilla (som lyder direkt under regeringen när det gäller utbildningsfrågor). Med dessa indikationer, samt andra som ingår i det protokoll som godkänts av franska utbildningsdepartementet, Unicef och Världshälsoorganisationen WHO, har tidningen El País gjort en simulering av hur skolrutinerna i pandemitider kommer att se ut.

På väg till skolan
Innan barnen lämnar hemmet ska de ta tempen, för att utesluta detta symptom på Covid-19. Utbildningsdepartementet rekommenderar att barnen tar sig till skolan till fots eller på cykel. Med anledning av det har kommuner och skolor instruerats att utforma säkra rutter. På skolbussarna, som ska desinfekteras två gånger per dag, kan bara en viss andel av platserna användas och barnen ska placeras i sicksack. Endast syskon tillåts sitta tillsammans (förutsatt att de bor i samma hem) och raden bakom konduktören ska lämnas fri. Det är normen som redan appliceras i all kollektivtrafik i Spanien.

Den klassiska bilden av barn som drar en rullväska full av böcker får vi troligen inte se igen. Målet är att maximalt begränsa förflyttningen av saker mellan hemmet och skolan. Franska myndigheter rekommenderar att skolmaterial och leksaker inte lämnar den plats där de används, att idrottskläder och andra accessoarer, som exempelvis hörlurar, ej tas med till skolan.

Ankomst till skolan
Föräldrar får endast gå in på skolan om lärarna särskilt bett om det, via telefon eller mail. Eleverna går in och ut från skolan i turordning, för att det inte ska bildas tumult vid entrén eller på skolgården. Staket, band eller andra markeringar ska leda barnen till deras klassrum. De första dagarna blir en träning i det nya reglerna.

När eleverna kommer in måste de tvätta händerna eller använda alkogel, som ska finnas utplacerat på skolan. Skolan ska desinfekteras tre gånger om dagen och det måste finnas en plan för hur barnen ska anlända till skolan i intervaller och på ett ordnat sätt.

På toaletterna får det inte finnas elektriska handtorkar, enbart pappersservetter och på golvet ska det finnas en cirkel precis som vid kassan i mataffären, som visar var barnen ska vänta på sin tur.

I skolan
Utbildningsdepartementet utgår ifrån att det fortfarande är social distansering som gäller i september, vilket innebär att antal elever i varje klassrum måste minskas till 20. Idén är att barn upp till 12 år (till och med Primaria) ska gå i skolan dagligen och ej i skift, som det talas om för övriga årskullar. Detta på grund av att onlineundervisning fungerar sämre för de mindre barnen. För att klara det måste samtliga skolans lokaler nyttjas, även de för äldre årskurser, samt andra kommunala lokaler. Det planeras för att anställa fler lärare, omorganisera grupperna (genom att blanda olika åldersgrupper) och minska antal timmar i skolan. Lärare i exempelvis musik och idrott får troligen hålla lektioner även i andra ämnen.

Skolbänkarna ska vara individuella och placerade med två meters mellanrum. Det ska helst inte delas ut något skolmaterial, som pennor och kritor, och om det görs, ska det desinfekteras. I klassrummet bör enbart finnas de mest nödvändiga föremålen.

I de regelverk som några av regionerna tagit fram för återgången till skolan för högstadiet och gymnasiet i fas 2, går riktlinjerna i sär gällande ansiktsmask inne i klassrummet. Några regioner, som Baskien och La Rioja, kräver det medan andra, som Galicien och Balearerna, inte gör det. Där gäller att när eleverna väl sitter ned och håller två meters avstånd är de inte nödvändiga. Utbildningsdepartementet lutar åt det senare alternativet.

Grupparbete blir komplicerat i den nya skolan, då barnen inte får sitta tillsammans. Förändringen innebär en återgång till en mer traditionell undervisning där läraren talar från sin kateder och eleverna lyssnar stillasittande i sina bänkar. Samtidigt ger det lägre elevantalet läraren möjlighet att ägna mer tid åt var och en.

För att minska smittrisken, ska klassrummen ventileras flera gånger om dagen och föremål som används mycket, exempelvis dörrhandtag, ska desinfekteras ofta. Så många aktiviteter som möjligt ska ske utomhus.

När det gäller fysisk aktivitet har den i Frankrike begränsats till låg intensitet och när den genomförs ska avståndet vara minst fem meter om det sker gående och tio meter om det sker springande. Vid användning av material ska det ske individuellt. Fysisk aktivitet ska alltid ske utomhus, om vädret tillåter.

Förutom fler lärare lär det behövas mer personal som hjälper till att övervaka så att eleverna håller avstånd både i och utanför klassrummet.

På rasten
Rasterna organiseras så att mindre grupper har rast samtidigt. Eleverna måste hålla avstånd, dock med flexibilitet för de minsta barnen. Lärare och rastvakter är ansvariga för att se till att detta följs. Efter rasten måste barnen tvätta händerna igen, med tvål och vatten eller alkogel, innan de går in i klassrummet.

Angående vilka lekar som tillåts, anger det spanska regelverket ingenting. Regionalstyrena avgör om de fastställer reglerna eller om det blir upp till varje skola. Frankrike har förbjudit lekar med bollar och andra aktiviteter som innebär utbyte av föremål, liksom lekar som innebär fysisk kontakt. Barnen får heller inte utbyta personliga föremål eller leksaker. Bänkar och gungor får ej nyttjas.

På lunchen
Barn till och med tredje klass rekommenderas att äta i sina respektive klassrum, resten i mindre grupper, i skift och med två meters avstånd. Även i matsalen måste det finnas alkogel. Enligt det franska regelverket är det obligatoriskt att tvätta händerna i samband med att eleverna går in i matsalen. WHO rekommenderar flera lunchskift, att barnen äter vid sitt eget bord eller utomhus. Skolmatsalarna ska generellt följa samma regler som vanliga restauranger.

Om skolan har självbetjäning ska det sättas upp platsskärmar. Maten ska vara upplagd innan barnen kommer in i lokalen så att de bara kan gå och hämta sin tallrik. I de fall maten serveras vid borden ska den vara på plats innan barnen sätter sig. Frukt ska skalas och skäras upp innan den serveras. Eventuella mikrovågsugnar försvinner. Brickor och matsal ska desinfekteras och rengöras mellan varje skift och lokalen ska ventileras.

Leverantörer får inte komma in i skolköket utan skolan måste ange en särskild plats för avlastning utanför byggnaden. Kökspersonalen hämtar varorna och rengör platsen när leverantören har åkt. Varorna ska också desinfekteras med medel avsett för detta.

Alla de som hanterar livsmedlen, lagar och serverar maten måste bära ansiktsmask samt handskar och arbetskläderna får inte lämna skolbyggnaden, utan ska förvaras och tvättas på skolan.

Många praktiska frågor återstår ännu att lösa, men den nya normaliteten i skolorna kommer utan tvekan ha föga att göra med den gamla.


Ja, i Spanien kalkylerar man utifrån att smittan kan finnas kvar och att smittspridningen minskar om antalet kontakter kan minskas.

Jag önskar att Sverige och Folkhälsomyndigheten kommer att kalkylera på samma sätt. Men jag tror inte på det!

Glöm både klungor av elever och stora ryggsäckar, när höstterminen drar igång i september. Den nya normaliteten inkluderar en mängd försiktighetsåtgärder i skolorna och inte minst säkerhetsavstånd.
Glöm både klungor av elever och stora ryggsäckar, när höstterminen drar igång i september i Spanien. Den nya normaliteten inkluderar en mängd försiktighetsåtgärder i skolorna och inte minst säkerhetsavstånd. Foto: Mats Björkman

Tack för alla tummar ner!

Petterssons gör Sverige lagom!

INSÄNDARE. Sedan en tid har jag noterat att antalet tummar ner efter mina krönikor ökar kraftigt. Det glädjer mig eftersom det måste betyda att fler läser mina texter och blir förbannade. Tummen upp för det! Även om det är en organiserad kampanj mot mig av dem som är vana att peka med hela vänsterhanden, så betyder det ju att jag ibland lyckas trampa på väldigt ömma tår.

Visa originalinlägg 449 fler ord

Polisen ska gripa ligister inte knäböja för dem

Debatten om polisens oberoende och förtroende har blossat upp efter sammandrabbningar under Black Lives Matter-demonstrationerna. När en mobb av ligister skriker ”Fuck the Police” och ”ner på knä” under en olaglig sammankomst, så ska ligisterna i mobben gripas. Polisen får inte vika ner sig av politiska skäl. Den vidrigaste formen av rasism är när vi klappar våldsverkare med annan hudfärg på huvudet för att vi tycker synd om dem, skriver Jan-Emanuel Johannson.

Läs hela artikel HÄR.

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: