NASA’s satellit ICESat-2 mäter landisens tjocklek

Karta från University of Washington med data från ICESat-2 och dess föregångare över ändringarna av istäckets höjd under de 16 åren 2003 – 2019.

Orange och rött visar att höjden minskat, blått att den ökat.

NASA hävdar att man nu har en ytterligt noggrann laser för mätningarna. Dagens data jäm-förs med dem erhållna med företrädaren ICESat utan etta, som var aktiv 2003 – 2009

Läs hela artikeln HÄR.

Sverige är Europas mobbningoffer och brotten minskar..

Dekadenta politiker och myndigheter med beslutsvånda.

Jag anser att de ansvariga för detta folkmord mot våra äldre som har varit med och byggt upp Sveriges välstånd skall ställas inför rätta och att det måste gå till åtal i Sverige och anmälas till Europadomstolen.Vi har under flera år nåtts av uppgifter från mainstreammedia och alternativmedia om att olika sjukhus har gått upp i stabsläge både när det gäller brist på vårdplatser och på personal och det innan Covid 19 utbrottet. Sätt det i relation till att Sverige har en av världens högsta skatter.

År 2014 så var Sverige på plats 28 i Europa när det gäller antalet vårdplatser per 100.000 innevånare. Tyskland låg i topp med 823 platser medans Sverige endast hade 254 platser per 100.000 innevånare och sedan dess så har Sverige tagit emot c:a 600.000 utrikesfödda. Oavsett hur många med invandrarbakgrund som arbetar inom vården, vilket jag är mycket tacksam för, så kan det aldrig kompensera för de minst 2 miljoner utrikesfödda som bor i Sverige. Endast under År 2016 så omsatte Migrationsverket 100 miljarder som har tagits från välfärdssystemen övriga kostnader inom andra samhällsfunktioner för en massinvandring bara för det året är ej medräknade.

Annika Strandhäll twittrade den 20 januari i år ”10 miljoner! Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna! Heja Sverige”

Enligt en studie från Göteborgs Universitet så har forskare i Sverige undersökt vilken betydelse ålder vid migration har för att få ett första tillträde på arbetsmarknaden. Studien från Göteborgs universitet visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 aldrig kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Läkare i Sverige har avlagt en läkared men istället så väljer vissa av dem att ge aktiv dödshjälp även till personer som de kan rädda. Det finns dokument som dessa dödsänglar har skrivit under där man har en strategi att låta människor att dö istället för att räddas. Jag blir både förbannad och upprörd samt förtvivlad av att läsa om hur det går till på svenska äldreboenden. Man får order per telefon om att palliativ vård skall ges utan en föregående medicinsk undersökning. Man tar alltså död på människor för att politiker, folkhälsomyndigheten och MSB kraftigt har åsidosatt sitt uppdrag. Det bör få mycket långtgående konsekvenser men högst troligt så kommer de inte att ställas till svars eller riktas några krav på deras avgång helt utan avgångsvederlag och inte eller några krav från åklagare på att långa fängelsedomar skall utkrävas men det får framtiden utvisa.

Enligt Europakonventionen som gäller som Svensk lag står det tydligt att att den inte får vara underfinansierad och att en viss grupp inte får ges sämre tillgång till sjukvård och därför så skall det väckas åtal. Svenska staten och oansvariga myndigheter har varit högst medveten om att det saknas beredskapslager av medicin och skyddsutrustning vilket är ett lagbrott mot Europa-konventionen. Kommunerna som har delegerats ansvar för lager av skyddsutrustning och som inte har gjort det av besparingsskäl och beroende på inkompetens och avsaknad av framförhållning har kunnat gjort det utan att MSB har haft en kontrollfunktion och agerat. Det trots att det är deras huvuduppgift är att göra just detta därav deras namn på myndigheten ”MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”.

Anders Tegnell som är regeringens skydd mot eventuell kritik i framtiden satt i en intervju och ansåg att det handlar om en ojämlikhet när Spotify´s ägare lät alla anställda som kunde göra det att arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning och att det är orättvist när andra grupper inte kan arbeta hemifrån. Anders Tegnell ansåg att andra företagsledare skulle tänka sig mycket noga för innan man tar ett liknande beslut för sin egna personal. Det viktiga var inte att förhindra smittspridning utan att alla skulle löpa en lika stor risk att smittas. (Sök på Hanif Bali ”Kan någon hjälpa mig förstå vad Tegnell menar här”). Även de mindre begåvade som inte medvetet ville se smittan spridas de ansåg att de som inte kunde arbeta hemifrån löpte en avsevärd mindre risk att smittas ju fler som arbetade hemifrån. Självklart så rönte Tegnell´s uttalande ingen större uppmärksamhet eller kritik varken från regimvänliga så kallade ”journalister” eller från befolkningen i allmänhet.

Just under denna tid så valde SL i Stockholm endera på grund av en inkompetens av gigantiska mått eller på grund av direktiv uppifrån att ställa in ett stort antal bussturer vilket gjorde att trängseln var extrem. Anledningen var enligt dem själva ”att man inte trodde att så många skulle resa”.

Artikel i Svenska Dagbladet . ”SvD har fått tillgång till interna riktlinjer för när en patient ska få intensivvård. Nu efterlyser läkare bättre stöd för att kunna bedöma vem som ska vårdas.

Artikel i tidskriften Kvartal. ”Trots att intensivvårdsplatser står tomma: ”Hårdare prioriteringar görs redan””.

Personal utan smittskyddsutrustning går från ett rum där folk är sjuka in i nästa rum där nästa person ännu är frisk men oftast inte länge till. Det sker inte beroende på slarv från personalen som själva riskerar att smittas vilket många har drabbats av utan beroende på kraftig oaktsamhet och självgod nonchalans från myndigheter, kommuner samt av de som driver dessa boenden. Däremot så borde vårdpersonal i mycket större omfattning kraftigt gått ut i media och även hotat med kollektiv arbetsvägran för att sätta press på de som inte har tagit sitt ansvar. Inom äldrevården och servicehus så har många av dem i bästa fall en sjuksköterska kvällar och helger på mellan 50 till 100 eller ännu fler boende. Varav från fem till låt oss säga upp emot 20, 50, 75 stycken är Covid 19 infekterade.

De riskgrupper som skulle vara i karantän med personal med smittskyddsutrustning både på de äldreboenden som nu finns kvar som inte har förvandlats till bostäder för så kallade nyanlända och likaså de som bor kvar i sina hem med hjälp av hemtjänsten de tillhör de grupper som har blivit allra mest utsatt för smitta. Många som betalar för en dyr hemtjänst kan ha ett stort antal olika vårdgivare som kommer hem till dem varje månad vilket har ökat på risken för att de blir smittade.

Inom hemtjänsten så kan varje person som arbetar där helt sakna smittskyddsutrustning och träffa mellan 10-15 så kallade ”brukare” varje arbetsdag . Anhöriga får inte träffa sina gamla anhöriga vilket är bra men ingen på regimvänliga SVT reagerar eller ställer självklara frågor när man gör ett reportage på ”Nyheterna” om att äldreboendena är stängda för besökare samtidigt som man ser personalen helt utan smittskyddsutrustning. I jämförelse med Norge så har man i Norge avsevärt fler gamla som får sjukhusvård men här i dårhuset Sverige så protesterar väldigt få mot vad som tillåts ske.

Det borde vara förbjudet för tidningar som lever på presstöd alltså på våra skattepengar att dölja artiklar bakom en betalvägg men det här är början på artikeln i Dagens Nyheter.Det är en tidning bland flera andra som mycket aktivt har sett till att sjukhusresurserna är bland de sämsta i Europa genom deras enorma stöd för en massinvandring till Sverige. Utan att sonen hade agerat då hade denna gamla man högst troligt varit död tillsammans med de 100-tals kanske 1000-tals människor som fallit offer för ett aktivt folkmord.
”Covidsjuka Jan, 81, fick palliativ vård – blev frisk när familjen satte stopp. Flera anhöriga DN talat med är kritiska mot att äldre inte behandlas mot covid-19, utan ges palliativ vård direkt utan att få träffa läkare. När sonen krävde att Jan 81 skulle få näring istället för morfin då tillfrisknade han snabbt.”

Skrivet av Kenny Korén.

Tidigare äldre inlägg Nästa Nyare inlägg

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

تابستان

پیک تابستان

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder, musik samt film.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: