I Sverige är många människor ensamma.

Hösten 2019 hittades en man i en lägenhet på Södermalm och han hade varit död i tre år utan att någon saknat honom. Han betalade sin hyra via autogiro och det gjorde att fastighetsägaren inte gick miste om det kravet på pengar från den boende.
De ensamma människorna syns inte i bruttonationalprodukten och ingen politiker för deras talan i Sveriges riksdag eller i regeringen.
Det finns en frivillig ensamhet och en annan som inte är vald av människan själv. Ingen annanstans i världen bor och lever så många ensamma individer som i Sverige, om man räknar per capita. Det är ett symptom och ett tecken på vad som händer och sker i samhället och i nationen.
Enligt Statistiska Centralbyrån beräknas drygt 300 000 personer i Sverige vara socialt isolerade. I en tid när vi kan nå människor som bor och lever tusentals mil bort med kommunikationsmedel i ljusets hastighet, tycks det vara svårt att se och tala med grannar och individer som vi delar fastigheter, städer och byar med. Det är förunderligt och skamligt.
Den sociala isoleringen är vanligast bland äldre människor. De yngre är inte åtskilda från varandra i den utsträckningen. I vissa åldersgrupper är männen mer isolerade än kvinnorna. Utan att jag generaliserar tror jag att män i gemen är sämre än kvinnorna på att skapa och underhålla sociala nätverk.
Vi hade en granne som hade levt i nästan ett hundra år; det fattades blott tre månader för att han skulle fylla ett helt sekel i ålder. I slutet av sitt liv var han litet förvirrad emellanåt och det hände att han gick ut på trottoaren klädd i morgonrock och mer än en gång tog han miste på vår yttre dörr till lägenheten och den som fanns till hans egen toalett.
Han var en begåvad och skicklig skulptör. Margareta och jag älskade honom och vi köpte flera konstverk av honom. Han var änkling och han hade en dotter som höll mycket av honom. Det var gott och värdefullt för oss att veta.
När jag kom i trappan och stod invid vår dörr lyssnade jag alltid efter ljud från grannens lägenhet. Han hade dålig hörsel och syn i slutet av sitt liv, men han var fullt talbar och han hade lätt för att skämta. Hans förnamn var Torsten och han delade en egenhet med åtminstone trettiofem andra av våra grannar i Stiftelsen Konstnärshem på Södermalm i Stockholm, nämligen att de har levat åttio, nittio och till och med ett hundra år i många fall.
Femtiofyra familjer bor i Stiftelsen och flera av dem är änklingar och änkor. De har varit sångare, musiker, konstnärer och författare i sina yrkesverksamma liv. Vi har gemensam julfest och vi träffas ofta på den vackra gården och dricker kaffe och äter en måltid under bar himmel. I månaden maj sjunger vi till magnolians ära som växer i vår gemensamma trädgård.
Alla som bor i Stiftelsen hälsar på varandra och det skulle inte vara möjligt att någon hade legat död i sin lägenhet i en vecka, utan att en granne eller vän anat oråd och slagit larm.
Det finns en gård i skiftande storlek, kanske en trädgårdstäppa eller gräsmatta invid nästan alla hus i Stockholm, Göteborg och Malmö eller i andra städer runtom i Sverige. Hyresgäst- och bostadsrättsföreningar, gemensamma tvättstugor, vinds- och källarförråd i fastigheterna borde borga för att grannar kommer i kontakt med varandra någorlunda regelbundet.
Låt oss tala, nicka, hälsa, ta i hand och dröja en stund vid varandra. Byt och bryt ett ord eller flera meningar med barn, kvinnor och män. Låt inte ålder, yrke, titel eller härkomst och börd hindra dig. Ett vänligt ord kostar ingenting, men det kan ha betydelse för mottagaren i många avseenden.
Jag har förstått, läst och hört att många människor som bor i de större städerna i Sverige och delar trapphus och till och med våningsplan inte har någon kontakt med sina grannar. I många fall vet de inte ens vad barnen och deras föräldrar heter.
Under flera hundra resor med tunnelbana och buss i Stockholm har jag konstaterat nästan utan ett enda undantag att människorna sitter inneslutna i sina egna världar. Numera håller åtta av tio passagerare sina mobiltelefoner i händerna och det är alltid någon som talar högt och ljudligt med en person i andra änden av det döda tinget.
Om någon till äventyrs skulle börja sjunga, vissla eller tala med sig själv, så skulle direkt de andra passagerarna sluta sig till att vederbörande antingen är psykiskt sjuk, berusad eller påverkad av narkotika.
När jag var barn och tonåring så visste de boende i det långa huset på Sallerupsvägen 32 i Malmö vad nästan alla hette i för- och efternamn. Jag blev bjuden på saft och franskt bröd med ost eller korv av en granne som bodde en våning under min familj.
Många samlades i den vackra Ellstorpsparken och de låg och satt i solen på filtar i maj, juni, juli och augusti. Flickor och pojkar lekte och spelade fotboll på den stora gräsmattan. Det var liv, skratt, stim och stoj i glädjens och lustens tecken. Det handlar inte om att jag skönmålar den förflutna tiden eller att jag är nostalgisk.
Jag kan inte förstå och inte förlika mig med att det måste eller bör vara annorlunda nu i förhållandet mellan grannar och okända människor i städer och byar runtom i Sverige. Individer som i förstone är främlingar inför varandra kan sedermera bli vänner. Det har ingenting med utveckling att göra, ty livet pågår i själen och hjärtat med styrsel av hjärnan. Där händer lusten att språka och umgås över jagets skenbara gränser i form av hud och kropp.
Jag har flera vänner som har varit eller är allvarligt sjuka och de vet att jag har dem i min själ och mitt hjärta. Jag ringer och skriver till dem nästan varje vecka. Det är en självklarhet för mig och jag skriver inte det för att förhäva eller framställa mig i gott ljus. De vet att jag skriver sanningen.
En av mina skolkamrater från första klass i Malmö är fortfarande min vän. Vi håller regelbundet kontakten med varandra och det gäller även för våra hustrur.
Vissa veckor framträder jag inför flera tusen människor när jag står på olika scener och talar. Medverkar jag i radio eller television kan det röra sig om miljoner individer som lyssnar till och ser mig.
Jag tycker om att möta människor. Jag skakar hand och hälsar om och när delar av publiken kommer nära mig före och efter mitt framträdande. På heder och samvete har jag hittills aldrig blivit besvärad av dessa möten.
Inte en enda så kallat offentlig person kan vara sådan utan att hon eller han blir bekräftad av tusentals eller miljoner människor. Det borde vara artisternas, musikernas, politikernas och de folkkära författarnas plikt att vara artiga och ödmjuka inför sin nästa.
Jag respekterar att olika individer kan vara blyga, tillbakadragna och kanske till och med skygga, men det är inte farligt att hälsa på en medmänniska och att växla några ord. Ingen tar skada av att möta en blick och skänka ett leende och ett vänligt ansikte.
Jag avger inga nyårslöften. I stället försöker jag förverkliga och gestalta olika föresatser i mitt liv.
Björn Ranelid.

Trump har befriat världen från ett monster. Han plockar en större skalp än Baghdadi och Bin Ladin tillsammans.

SveaNews

Den iranska terrorgudfadern Ghassem Soleimani stod för en värld som ingen fredsälskande person kan vilja ha: en värld där du kan slitas sönder av en bomb när som helst eftersom du är på fel plats vid feltidpunkt.

En värld där hela städer utplånas som i Aleppo, där blodtörstiga miliser går från dörr till dörr och avrättar civila. Soleimani var en av de mest blodtörstiga terroristerna i världen. Han förde med sig lidande och katastrof för mullornas räkning. Han var en fiende för vår civilisation.

Hans våldsamma död innebär inte slutet på den globala terrorismen, men det sänder ändå ett kraftfullt budskap. I bästa fall kan det också innebära att oppositionen stärks och att folket på sikt får det lättare att resa sig mot mullorna makt.

Hur skildrar då den tvångsfinsnsierade Public service händelsen? Det är inte helt oväntat, men inte desto mindre mycket olämpligt, att titulera denne person…

Visa originalinlägg 167 fler ord

Säpo: De ensamma männen utgör ett växande terrorhot

Män som lever i ofrivilligt celibat kräver en ökad uppmärksamhet från Säkerhetspolisen. Det säger Säpochefen Klas Friberg på ett seminarium i Göteborg, rapporterar Ekot. Under de senaste åren har flera terrordåd i världen utförts av personer med kopplingar till den så kallade incelrörelsen.

– Den är sannolikt växande. Därför är den besvärande för oss i Sverige, och i hela västvärlden, säger Friberg.

Eftersom männen ofta är ensamma blir dåden extra svåra att förutse. Enligt Ahn-Za Hagström, som är senior analytiker på Säpo, utvecklas männens hat mot kvinnor till en frustration mot hela samhället.

Jag skrev en artikel för fyra år sedan om vad som kan hända när det blir ett överskott på män i samhället. Vad händer när feminismen tar över och män känner sig avvisade? Så skrev jag då och artikeln är lika aktuell nu!


Naturen är vis! Den har sett till att det föds något fler manliga individer än kvinnliga.Män har varit mer riskbenägna och därmed drabbats mer av sjukdomar och olyckor. Därmed har män haft kortare livstid. Det har blivit en balans mellan kvinnor och män.

Men som vanligt … mänsklig dumhet … politiska beslut … har rubbat på naturens ordning. I vissa provinser i Kina föds nu 125 eller 128 pojkar per 100 flickor, och i flera indiska delstater är siffran uppåt 120 pojkar per 100 flickor. Orsaken är att många flickfoster aborteras pga att beslut om barnbegränsningar. Enligt FN:s beräkningar har över 100 miljoner flickfoster aborterats de senaste decennierna, främst i södra och östra Asien, i Kaukasus och i sydöstra Europa.

Andra bidragande orsaker till mansöverskott är att män i västvärlden har högre medellivslängd än tidigare. Män drabbas inte i så hög utsträckning av olyckor pga  arbetarskydd, trafiksäkerhet osv. Med bättre medicinska kunskaper har vi också kunnat bota och förebygga sjukdomar.

De stora flyktingströmmarna har bidragit till ett stort mansöverskott i vårt land. Det är ju mest ensamkommande barn (pojkar) och män som kommer hit.

Vad händer då när vår värld – eller vårt land – drabbas av ett mansöverskott? Enligt Forskning & Framsteg:

”Ett rimligt scenario i dessa områden om bara ett eller ett par decennier är ett växande kvinnounderskott, vilket kan leda till en ökad risk för trafficking och handel med kvinnor, enligt FN. Därmed kommer vi att se en växande grupp av fattiga män som aldrig får möjlighet att bilda familj, eftersom forskning visar att kvinnor i regel väljer bort män med lägre utbildning och lägre lön än de själva har. I förlängningen kommer dessa män inte att ha barn som tar hand om dem när de blir gamla, vilket är ett problem i länder med svaga skyddsnät för äldre.”

Jag funderar lite kring om det är detta som vi ser tendenser av i utanförskapsområdena? Män som blir bortsorterade söker sig till kriminella grupper, vill tjäna snabba pengar och få status – för att kunna imponera på kvinnor? Vad händer när vi spär på med ännu fler män – män som är uppväxta med andra kulturer och normer? Vad händer med vår uppnådda jämställdhet? Kommer mansöverskottet att acceptera vår feministiska regering och alla högljudda feministiska röster? Politikerna har skapat detta stora problem! Har de varit medvetna om det? Har de någon plan på att åtgärda det? Eller tror de på fullt allvar att bara de blundar så löser allting sig själv? När ska ”strutsregeringen” dra upp huvudet ur sanden?


Ser vi frukterna av detta mansöverskott nu? Beror gängkriminaliteten i förorterna på mansöverskott? Incelrörelsen – är den ett resultat av den förda politiken? Varför har inte politikerna kunnat inse att de skapar problem när de ändrar befolkningsstrukturen och förändrar på könsroller? Vilken inverkan har feminismen? Vilka andra problem kommer att uppstå de närmaste åren pga ett mansöverskott?

Tidigare äldre inlägg

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: