Polisstat för hederliga – laglöst land för kriminella

Polisens prioriteringar blir allt mer skeva. I stället för att ta tag i de verkliga och eskalerande samhällsproblemen som den grova kriminaliteten, prioriterar polisen ickeproblem och att jaga hederliga medborgare, som idrottspublik och jägare. Förtroendet för rättsstaten riskerar att slutgiltigt undergrävas.

Ingen kan ha missat att flera typer av grov kriminalitet har eskalerat de senaste fem åren och att situationen i somliga områden tycks bortom kontroll. Ingen, utom möjligen den som aktivt blundat för problemen av ideologiska eller politiska skäl, eller den som levt de senaste fem åren avskärmad från det omgivande samhället och nyhetsrapporteringen. Dödsskjutningar har blivit så vanliga att de nästan saknar nyhetsvärde. I stället har vi fått en ny typ av nyhetsrapportering där medierna entusiastiskt rapporterar när det inte har varit skottlossningar.

LÄS hela artikeln HÄR.

Masoud Kamali Har Tillsammans Med Sina Postkoloniala Identitetspolitiska Aktivister Saboterat Saklig Och Vettig Offentlig Debatt Om Invandring I Decennier.

” Kamali Har Tillsammans Med Sina Postkoloniala Identitetspolitiska Aktivister Saboterat Saklig Och Vettig Offentlig Debatt Om Invandring I Decennier.”

Varför är det politiska samtalet om integration och invandring så minerat att dialoger hela tiden stängs ner eller slutar i något slags allmän ödeläggelse? .. Detsamma gäller diskussioner om ”utsatta områden” och gängkriminalitet bland invandrare. Att dessa frågor är så laddade gör att begåvande forskare i dag undviker att ta sig an centrala frågor som handlar om integration och invandring, fast det ju borde vara tvärtom. Det frågar sig Sten Widman, professor i statskunskap vid Uppsala universitet i en mycket intressant artikel i Tidsskriften Respons nr 6 för år 2019.

Läs hela texten HÄR.

Socialdemokratisk kommunpolitik

För det mesta skriver jag om rikspolitik då jag tror att kommunpolitiken inte har ett allmänt intresse. Men ibland känner jag bara att det blir för mycket. Ibland känner jag att jag måste berätta om hur min kommun styrs. Socialdemokraterna har styrt med järnhand – även de senaste åren då de samregerat med andra partier. Deras enda mål har varit att sitta kvar vid makten och utesluta SD. Delar av detta har jag redan berättat om i olika sammanhang. Men det behövs en sammanställning av hur lite koll det finns på hur kommunens pengar används.

2014 upptäcktes det att en tjänsteman i Oskarshamns kommun vid över 70 tillfällen ha stulit pengar ur kommunens kassa. Hon dömdes senare till 1,5 års fängelse för att ha stulit sammanlagt nästan 8 miljoner kronor. Kvinnan hade huvudansvaret för att hantera kontanter på kommunkontoret och skötte också bokföringen av de berörda kontona. Motivet ska enligt åtalet ha varit ett spelmissbruk. Hur kunde detta fortgå? Fanns det ingen som helst koll?

Järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn har aldrig varit lönsam – vare sig då SJ eller då privata intressenter drivit den. I april 2005 ställdes persontrafiken på sträckan Berga–Oskarshamn in sedan BK Tåg gått i konkurs och Kalmar Läns Trafik beslutat ersätta trafiken med buss. Men persontrafiken mellan Oskarshamn och Berga återupptogs i december 2011, varmed banan åter trafikerades i hela sin längd, Nässjö–Oskarshamn. Det var vårt dåvarande kommunalråd som genomdrev detta och kommunen subventionerade detta.

Persontrafiken med tåg från Oskarshamn till Berga upphörde ännu en gång sommaren 2019. Istället planeras stora satsningar på busstrafiken från Oskarshamn. Bakgrunden är att reseunderlaget är alldeles för litet. Järnvägslinjen Berga–Oskarshamn fungerar idag huvudsakligen som en matarlinje till Stångådalsbanan Linköping–Kalmar.

– Men folk har inte klivit på tåget och parallellt med detta har vi haft ett bussystem till Berga. Det är allt annat än optimalt, säger Peter Wretlund (S), ordförande i Region Kalmar läns kollektivtrafiknämnd, som menar att persontrafiken mellan Oskarshamn och Berga bara har varit en ”enorm kostnad”. Det var denne Peter Wretlund som var det tidigare kommunalrådet som drev frågan om att ta upp driften 2011. Redan då skakade oskarshamnarna på huvudet och insåg att det aldrig kunde bli lönsamt.

För några år sedan beslutade kommunen att vi skulle ha ett nytt Resecentrum i den gamla järnvägsstationen. Tidigare var Resecentrum beläget mitt i stadens centrum och bussar gick till järnvägsstationen. Själva stationshuset är sedan 2004 kulturminnesmärkt. Vissa delar av byggnaden är inredda som bostäder. De som bodde i bostäderna blev dock uppsagda i samband med det nya Resecentrum togs i bruk 2016. På bottenvåningen finns dock fortfarande väntsal med mera kvar. 2017 gick stationen igenom en stor renovering och numera är stationen Resecentrum för KLT. I slutet av 2017 återöppnade stationen med bland annat en ny restaurang i gamla godsmottagningen i stationshuset, men restaurangen lades senare ner. Nu har en ny restaurang öppnat där.

Image

Men gamla Resecentrum mitt i stan revs och alla bussar skulle utgå från stationen. Problem uppstod! Bussarna måste ju fortfarande gå genom centrum. Men … nu blev det en stor parkering där de hade stannat innan. Nu blev hållplatserna ute på gatan och det blev trångt och bökigt. Nere vid stationen blev det lika trångt och bökigt. Bussarna måste trängas med all genomfartstrafik. Varför var det ingen som lyssnade på busschaufförernas erfarenheter? De hade säkert kunnat berätta hur det skulle bli!

I kommunen tog man för drygt en månad sedan beslutet att lägga ned 3 mindre äldreboende varav 2 i ytterområden och de äldre ska flyttas till ett gemensamt större boende centralt i Oskarshamn. I slutet av februari offentliggjordes planerna på att spara totalt 30 miljoner kronor inom socialförvaltningens verksamheter under perioden 2020–2021, bland annat genom lägga ner flera mindre äldreboenden.

Kommunen har byggt ut ett centralt boende samt köpt in ett hotell som har byggts om till äldreboende. Ett 50-tal nya äldreboende centralt. Men … är det rätt att flytta människor som är 80+från sina trygga boende med närhet till vänner och släkt? Ska äldre ryckas upp från den enda trygga punkten i tillvaron enbart för att politikerna inte lyckats att hushålla med givna resurser? De äldre betalar ju faktiskt hyra, mat och omsorg för sitt boende! De har med all säkerhet planerat att bo kvar i sin lägenhet resterande tid av sitt liv! Nu tar politikerna ifrån dem deras trygghet.

Får egentligen kommuner handskas hur de vill med donerade pengar? Den frågan ställer jag mig gång på gång när jag ser hur vår kommun gör.

Kommunen fick merparten av Stockholmsparet Gösta och Karin Hedströms gemensamma förmögenhet på ca 30 miljoner som var resultatet av flitigt aktiesparande under många år. Efter makens död 1979 fortsatte Karin Hedström att förvalta aktieportföljen framgångsrikt. Karin Hedström gick bort 2009. Det mesta av pengarna ska gå till ”vård av behövande gamla” och företrädesvis till äldre i Döderhult. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.

Kommunen har förvaltat förmögenheten. Det har gått att söka pengar till olika verksamheter. En dam, nu drygt 90 år, har t ex varje år sökt pengar ur fonden för att arrangera resor – små resor i vårt eget landskap – och andra aktiviteter för ett 50-tal pensionärer i Döderhultsområdet. Jag har själv deltagit några gånger  och garanterar att aktiviteterna har fyllt en social funktion.

Men nu är det stopp! Nu beviljas inga medel till liknande aktiviteter längre.  Men pengarna används till annat …

2015 invigdes Mauritiusstranden på äldreboendet Elefanten. Stegen från snön och kylan var inte många, helt klart ett miljövänligt sätt att resa. Väl där kunde man köra ner tårna i sanden, sjunka ner i en solstol och låta sig omfamnas av värmen, ljuset och ljuden som hör hemma strandmiljön.
Det är tack vare pengar från Karin och Göstas donation som Mauritiusstranden finns och användningsområdena inom äldreomsorgen är många. Den ska ge de äldre en guldkant på tillvaron. Så skrev man på kommunens FB-sida.

2018 var det dax igen! En strand som för tankarna till Mauritius skapas i Oskarshamn när Arena Oskarshamn firar 10-års jubileum och byggs ut. I Arena Oskarshamn finns bland annat gym, simhall och hockeyarena. När det nu är dags för jubileum ska arenan byggas ut. Bygget av första etappen är beslutad och innebär ombyggnad av badanläggningen och gym. Anläggningen ska ha en så kallad ”Mauritius-strand”.

Hur har det gått med de två Mauritiusstränderna? Det som finns på äldreboendet Elefanten används ytterst sällan. Personalen har inte tid att följa med dit och de äldre får inte gå dit själv pga säkerhetsskäl. Det som finns i simhallen nyttjas sällan av äldre. Däremot är det många yngre som sitter och slappar där en stund. Men skulle Gösta och Karin Hedströms donation användas på detta sätt?

Här sitter vårt förra kommunalråd Peter Wretlund (S) med ett Hawaii-halsband runt halsen och njuter bakom sina solglasögon – i sällskap av en god, alkoholfri, drink. Wretlund var med och invigde den nya Mauritiusstranden på äldreboendet Elefanten i Oskarshamn.

För ca 10 år sedan blev en av våra S-märkta kommunpolitiker ordförande i UBC:s Energikommission, ett uppdrag som den ambitiöse politikern lyckades få utan att ha någon formell kompetens inom energisektorn. UBC är ett samarbetsorgan för städer runt Östersjön. År 2009 startade kommissionen det EU-finansierade projektet ITEST, ett forsknings- och utvecklingsprogram som handlar om biologisk rening av avloppsvatten.

Politikern utnyttjade sin position som ordförande i Energikommissionen genom att se till att hans egna bolag blev anlitades inom ITEST-projektet. Kommunen satsade pengar. Avtal skrevs i kommunens namn utan att förankras i fullmäktige. Eu vägrade att betala ut bidragen eftersom dokumentationen var undermålig. Politikern fick avgå. Kommunen fick strida för att få ut de utlovade EU-bidragen.

Ett annat projektet har blivit en segdragen historia i stan. The Circle Resort -planerna presenterades för ca 12 år – en semesteranläggning norr om stan i Figeholm. Det presenterades på följande sätt.

The Circle Resort och kan beskrivas som en semesterby med spännande boendemöjligheter och ett stort  utbud av aktiviteter och rekreation. Målet är att använda både land och vatten när anläggningen byggs. I vattnet planeras konstgjorda öar, en skyddad hamn och semesterbostäder så havsnära det bara går. Områdets centrumanläggning för inomhusaktiviteter och flertalet stugor är placerade en bit upp från stranden. Stugor planeras även högre upp i skogen. En fullt utbyggd anläggning skulle kunna ta emot 4 000-5 000 gäster per dag. Bygget innefattar sammanlagt 1100 fastigheter och skulle enligt beräkningarna kunna generera 450 arbetstillfällen.

Vad hände? Från början var tanken att semesteranläggningen skulle uppföras i tre etapper, men i nuläget är det bara första etappen som får byggas. Detaljplanen för andra etappen har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen och den tredje etappen har stoppats av kommunen. Kommunen har förberett marken med el, vatten och avlopp. Nu vill initiativtagaren sälja sitt projekt oh hoppas att någon vill genomföra den första etappen. Så allt står stilla och antagligen kommer det inte att hända någonting.

Under dessa tolv år har projektet dock kostat en del pengar. Projektering, beredning, information, tillstånd, överklaganden osv.

Vår kommun är ingalunda unik men den är styrd med stark sossehand. I kommunens garderob finns det nog fler liknande skelett som jag inte kommer ihåg. Det finns säkert en enorm mängd liknande saker som bekostas med hjälp av skattemedel. Igår läste jag ju om de nyanlända kvinnorna i vår kommun som får stöd att ta körkort.

Det är nog inte så konstigt att man blir arg på hur slarvigt våra skattemedel används!
Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: