Hur många bor i Sverige egentligen?

Svenska folket är kartlagt och folkbokfört sedan lång tid tillbaka. Men hur fungerar det egentligen? Jag blir mer och mer tveksam om detta. Fungerar den svenska folkbokföringen?

En snabb historisk tillbakablick visar att i Sverige började man sporadiskt att föra kyrkoböcker först i början av 1600-talet och det första påbudet om kyrklig personregistrering kom 1608. Men de äldsta bevarade kyrkoböckerna finns i Italien och är från början av 1300-talet. Men redan under romarriket fördes anteckningar om befolkningen. Den första kristna kyrkan förde register över sina medlemmar och antecknade bl a dop och vigslar. Den mest kända skattskrivningen är nog den som den romerske kejsaren Augustus påbjöd. Judafolket stod ju vid vår tideräknings början under romersk överhöghet.

Från 1700-talet och framåt finns kompletta kyrkoarkiv, men det förekommer luckor. De allra viktigaste kyrkoböckerna är födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker samt så kallade husförhörslängder, där alla invånare i församlingen är inskrivna familjevis. Genom en kunglig förordning år 1894 kom husförhörslängderna att ersättas av de snarlika församlingsböckerna.

Svenska kyrkan hade ansvar för folkbokföringen (då kallad kyrkobokföring) av alla landets invånare, oavsett deras kyrkotillhörighet, fram till 30 juni 1991. Kyrkoböckerna fördes för hand, men under de sista decennierna kunde skrivmaskin användas för vissa typer av handlingar. Parallellt med kyrkobokföringen fanns mantalsskrivningen, som förrättades av skattemyndigheterna och låg till grund för beskattningen.

Den 1 juli 1991 slogs kyrkobokföringen och mantalsskrivningen samman till en enda folkbokföring, som förs av Skatteverket i ett riksomfattande datasystem. Var det då som Sverige tappade greppet om folkbokföringen?

Målet för folkbokföringen i Sverige är att uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Folkbokföringen har betydelse för exempelvis tillgång till förskoleplats, skolgång eller bostadsbidrag. Dessutom är beskattning och rösträtt knutet till folkbokföringsorten.

I Sverige registreras bland annat följande uppgifter om medborgarna i folkbokföringen:

 • namn (efternamn, förnamn, eventuella mellannamn, efternamn som ogift)
 • personnummer och samordningsnummer
 • civilstånd
 • make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption
 • postadress
 • födelsehemort och födelseort
 • fastighet, lägenhet, församling och kommun där personen är folkbokförd
 • medborgarskap
 • särskild postadress
 • adress i utlandet
 • flyttning till och från Sverige
 • dödsfall och gravort

Det har fungerat ganska bra så länge som vår befolkning har anmält vad de gör till myndigheterna. Men jag läser att svensk befolkning just nu 2019 uppskattades att vara 10 281 189 personer. Uppskattas? Vet de inte – trots vår noggranna folkbokföring från vaggan till graven?

Naturligtvis finns det många människor som vår folkbokföring missar! Det finns ju :

 • de som bor och arbetar eller studerar i ett annat men fortfarande är skrivna i Sverige.
 • de som bor vissa tider i Sverige och resten av tiden utomlands.
 • de som bor utomlands men vill ha kvar de svenska sociala förmånerna.
 • de som befinner sig i Sverige utan att tala om det för de svenska myndigheterna.
 • den fria rörligheten inom EU.
 • svenskar som bor i Sverige men jobbar i Danmark eller Norge.
 • tyskar och danskar som har sommarstuga i Sverige.

Det finns säkert många andra som myndigheterna missar. Hur många bor t ex i utanförskapsområdena? Hur många gatubarn har vi eller hur många befinner sig här illegalt. Det gick att registrera en homogen och lydig befolkning. Men nu? Hur kan myndigheter planera med uppskattade underlag? Hur är det med beskattning och rösträtt? Har folkbokföringen likt en mängd andra samhällsfunktioner krackelerat? Är det 10 281 189 personer – det antalet som SCB gav mig idag – som befinner sig i Sverige idag eller är det fler eller är det färre?

Sensommaren 2016 besökte jag min son som då bodde i ett utanförskapsområde i Göteborg. Det första jag såg då jag kom in i trappuppgången var namnskyltarna. Eller egentligen var det bara remsor av maskeringstejp. Det fanns 5-6 st på varje dörr med utländska namn på. Jag frågade sonen om det bara var utlänningar som bodde i trappuppgången – förutom honom. Han svarade att det visste han inte. Han såg ju aldrig någon där.

Men sen berättade han att han en dag hade fått brev från Migrationsverket. Det innehöll ett sk LMA-kort (tillfällig ID-handling) till någon som påstått att han bor i min sons lägenhet. När sonen ringde Migrationsverket bad de honom riva det och kolla med Skatteverket om personen hade skrivit sig på hans adress. Jodå, sonen hade tydligen en inneboende som han inte visste om. Nu är vederbörande struken från sonens adress.

Men ungefär samtidigt började någon att använda sonens identitet till att köpa hämtpizzor och handla på olika ställen där fakturan skickas via Klarna. Nu har min son och Klarna gjort en överenskommelse. Varje gång någon handlar i hans namn via Klarna så ringer de upp honom och frågar var han befinner sig och om han vill genomföra ett visst köp. Senaste gången var det någon som försökte köpa något för ca 6000:- i sonens namn.

Vad är det som händer i landet som hade ordning och reda? Det känns otroligt löjligt att vanliga hederliga svenskar ska beläggas med en mängd förbud. Samtidigt kan nya skrupelfria invånare skriva sig på vilken adress som helst och kapa andras identiteter.

Igår tittade vi på
Lördagsintervju 67 med Christer Bigander om TV4 fake och asylbedrägerier.
Jag känner mig uppgiven! Det har pågått så länge men de styrande förnekar och vet ingenting. De gör ingenting mer än pratar. Det räcker inte! Nu kräver vi hårdare tag!

Det förnedrade folket

Rättsväsendet och lagskrivare samt oansvariga politiker skyddar unga män och förnedrar en ung kvinna i 18-års åldern genom att endast utdöma 3 månaders fängelse och skyddstillsyn för de vidriga förövarna som våldtog henne. Sverige är världens sjukaste land och domstolarna kränker offret ännu en gång när man inte skyddar och värnar flickor och kvinnors kvinnofrid samt rättigheten till sin kropp

SVT Text Söndag 24 nov 2019

Tre dömda för våldtäkt på flicka

En omyndig flicka blev fasthållen och våldtagen under en fest i Sandviken i april. Nu har de tre unga män, som alla är i 18-års-åldern dömts till tre månaders fängelse och skyddstillsyn rapporterar Gefle Dagblad.

Under festen träffade flickan en man och de gick till ett sovrum för att ha sex. Då kom de två andra in i rummet och övergreppen började. Förövarna slutade först när en av flickans kompisar kom in och jagade bort dem. Tre månader är det längsta fängelsestraffet som skyddstillsyn kan kombineras med.

Dessa tre 18-åringar såg den unga kvinnan som en ”sak” som de kunde utnyttja för att sedan kasta bort. Självklart så skall straff vara avskräckande utom då i Sverige förstås och medans man sitter fängslad så kan man inte våldta andra flickor.

Det här ”straffet” är en uppmaning till alla potentiella unga våldtäktsmän att du kan våldta och förnedra unga flickor och kvinnor i princip helt utan konsekvenser. Jag känner inte till dessa skithögars ursprung men det kommer att visa sig men en kartläggning av våldtäktsdomar visar att 58 procent av de dömda är födda utomlands. Så välkommen till Sverige här får du förtur till bostad och blir försörjd och du kan råna och våldta utan att samhället markerar kraftigt genom långa straff och du kommer med största sannolikhet inte heller att utvisas för det kämpar framförallt kvinnor för att det inte skall ske.

Andra generationens invandrare som är minst lika brottsbelastade om de har minst en av två föräldrar från Västra Asien eller Afrika de har ofta en minst lika snedvriden kvinnosyn som de som har invandrat om inte ännu värre. Man talar om hur integrationen har misslyckats men det är inte bara genom att man skjuter och spränger även utan anser sig ha rätten att våldta kvinnor beroende på att man ser dem som horor eftersom de lever och klär sig Västerländskt. Det har Peter Springare beskrivit grundat på den erfarenhet och de förhör han har haft med våldtäktsmän från uppräknade länder. Han har beskrivit hur våldtäktsmän har skrattat under förhör och ansett att horan har fått vad hon har förtjänat.

Innebär det att ”alla” från dessa länder beter sig som svin, självfallet inte vissa av dem jobbar bland annat som poliser, men den kraftiga överrepresentationen är grundat på BRÅ-rapporter från år 1999 och 2005 och annan statistik och statistik är aldrig rasism. Sedan dess så har inte BRÅ tillåtits att göra dessa undersökningar finansierat med skattepengar om våldtäkter och vilka som är i majoritet som förövare för att inte ”underblåsa rasistiska underströmmar” trots att våldtäkterna sedan dess har ökat extremt. Man offrar huvudsakligen Svenska kvinnor på mångkulturens altare.

Inte ens en av tio anmälda våldtäkter mot kvinnor över 15 år leder till åtal. Hur kan det komma sig att ett så fruktansvärt brott inte prioriteras? År 2018 så anmäldes rekordmånga våldtäkter och våldtäktsförsök. Samtidigt har antalet uppklarade våldtäktsbrott minskat. Från låga 11,6 procent 2014 – till 7,4 procent under första halvåret 2018. 40 procent av utredningarna läggs ner utan att den utpekade misstänkte förhörts visar Uppdrag gransknings kartläggning.

Kvinnofrid var en historisk svensk lag som förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Den instiftades enligt svensk historisk tradition av Birger jarl tillsammans med övriga så kallade fridslagar, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid. Dessa bekräftades sedan i Alsnö stadga från 1280. Vi har alltså gått från den kvinnofridlag till att Sverige har blivit ett bra land för våldtäktsmän.

Våldtäkter prioriteras ned i polisområdet Solna-Sundbyberg men det finns polisområden i Sverige som är ännu sämre och som också struntar och prioriterar bort att förhöra utpekade våldtäktsmän. I vart tredje fall i polisområdet Solna-Sundbyberg mellan åren 2015-2018 så förhördes inte ens den utpekade förövaren innan utredningen lades ned. Av 97 anmälningar om våldtäkt där det fanns en utpekad gärningsman förhördes inte den misstänkte i 32 fall.

Enligt en EU-studie så är våldtäkter vanligare i Sverige än i andra EU-länder. Här anmäls dubbelt så många våldtäkter som i något annat land, och enligt forskarna bakom studien är det inte bara en högre anmälningsbenägenhet, tvärtemot vad Fredrik Reinfeldt påstår, utan fler personer utsätts för våldtäkt och Sverige är tillsammans med England sämst på att klara upp våldtäkter och bara 13 procent av alla anmälda brott går till åtal.

Ylva Johansson som nu har belönats med en månadslön på 250.000 kronor i månaden och andra förmåner satt under en intervju på BBC och ljög om att våldtäkterna hade gått ner i Sverige medans Stefan Löven påstod i intervjuer att ökningen, som Ylva påstod inte existerade, det hade enligt Löven ingenting med migrationen eller massinvandringen om man så vill till Sverige att göra.

I den Nationella trygghetsundersökningens (NTU) enkätstickprov uppgav sig mellan 1,5 och 1,8 procent av befolkningen ha varit utsatta för sexualbrott åren 2006 till 2012 något som hade ökat till 6,0 procent år 2018. Det innefattade allt från sexuella ofredanden till mycket grova grupp-och överfallsvåldtäkter. Främst uppger unga kvinnor utsatthet för sexualbrott. Av kvinnor i stickprovet i åldern 16 till 24 uppgav sig 32,2 procent ha varit utsatta för sexualbrott år 2018!

Det är alltså en explosionsartad ökning som dessa så kallade politiker på olika sätt har försökt att mörka och dölja samtidigt som både Fredrik Reinfeldt och Margot Wallström påstod att den extrema ökningen berodde på en ökad anmälningsbenägenhet. Detsamma påstod grindvakten BRÅ i samma veva samtidigt som de högst motsägelsefull påstod att mörkertalet är enormt. Hur de kan se sig själva i spegeln och fortsätta sin kulturmarxistiska mångkulturförespråkande agenda trots alla våldtäkter är uppenbarligen ett bevis på en sociopatisk eller psykopatisk störning. I motsats till dessa bedragare som har de som arbetar och driver våldtäktsenheten på Södersjukhuset statistik på att endast 6 av 10 våldtäkter polisanmäls.

År 2015 så kom 10.000 personer i veckan till Sverige och en majoritet kom från dysfunktionella och våldsamma länder bestående av pojkar och män från klansamhällen med en snedvriden kvinnosyn enadera kulturellt betingad eller religiöst grundad eller både och. Det skall alltså enligt de som försörjs av Sveriges skattebetalare oavsett om det är majoriteten av Sveriges politiker eller om det är de som vill ha öppna gränser helt utan ID-kontroll eller åldersbestämningar inte ha någon som helst betydelse för antalet våldtäkter. Det är förstås en uppenbar och genomskinlig lögn eftersom om antalet permanenta uppehållstillstånd landar på över 120.000 eller mer per år efter år så ökar självklart antalet våldtäkter eftersom det stora flertalet kommer ifrån de länder som är kraftigt överrepresenterade som dömda i Svensk domstol.

Man hade och har alltså som politiskt mål att med massinvandringen skapa en splittrad mer lättstyrd befolkning genom en medveten söndring av nationen genom att importera massvåldtäkter.

Staten har sett till att öka otryggheten och möjligheten till att lösa den dagliga rapporteringen av våldtäkter, skjutningar, gängmord och sprängningar genom att lägga ner många polisstationer och inte ha patrullerande polis.

Det här är hämtat från Kammarkollegiets hemsida.

”Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder
Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.”

Huvudsakligen män i trossamfund kan alltså söka statsbidrag av rädsla för våld, hot eller trakasserier medans kvinnor saknar skydd och där polisen inte ens förhör många våldtäktsmän trots att man vet vad de heter och var de ofta befinner sig. Många åklagare framförallt kvinnliga väcker inte åtal trots namngivna gärningsmän och de väljer inte heller att kräva på utvisning trots att det finns ett lagrum för att kunna göra det. Det räcker även för en våldtäktsman att få stanna i Sverige om han har skaffat barn med en troligtvis mindre begåvad kvinna.

Självfallet så ansåg Gudrun Schyman att denna undersökningen inte var tillräckligt vetenskaplig men det var föga förvånande som f.d företrädare för feministiskt initiativ som har haft som affärsidé att skydda våldtäktsmän och mördare och förhindra utvisningar.

”Joakim P. Jonasson arbetar till vardags som säljare men har på sin fritid gått igenom alla tillgängliga sexbrottsdomar mellan 2012 och 2017 för att få reda på hur det står till med brottsligheten.Han kan nu konstatera att mer än 5 av 6 dömda för grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt eller gruppvåldtäkt, kommer från länder utanför Europa. Dessutom begås två av tre grova våldtäkter av asylsökande eller av män som fått uppehållstillstånd.Märkligt nog är det endast en mindre del av utländska medborgare dömda för våldtäkt som utvisas. I de flesta fall yrkar åklagaren inte ens på utvisning.”

”Han konstaterar också att offren för sexuellt ofredande är, i fyra fall av fem, svenska kvinnor och oavsett vilket land förövaren kommer ifrån är svenska kvinnor den främsta måltavlan för ofredande.Rapporten slår också hål på myter om att verksamhet inte är organiserad, genom att visa att tre fjärdedelar av alla som dömts för grovt koppleri kommer från Rumänien.”

Joakim berättar i programmet om hur han genomfört studien, saker han kommit fram till och vilka reaktioner arbetet har fått. Du får själv kopiera nedanstående rubrik och söka den på Youtube annars så censurerar facebook bort hela min text.

Källa: Lördagsintervju 15 – J.P. Jonasson om sexualbrottsstudien.

Kommunala larmrapporter.

Larmrapporter efter larmrapporter kommer om hur illa det ser ut med kommunernas ekonomier. Nu har SVT gjort en enkät bland Sveriges kommuner som visar att det nog är bra mycket värre än vad som tidigare framkommit.
Av landets 290 kommuner svarade 214, detta ger en svarsfrekvens på nästan 74 procent. Enkäten visar att 80 procent av landets kommuner planerar besparingar inom kommunernas kärnverksamheter, inom äldreomsorg, inom skola och utbildning. Och då gäller det i huvudsak personalminskningar som de kommer att göra.

Kommundirektören i Kramfors Peter Carlstedt säger att detta är i grunden är ett slags systemhaveri, just för att det gått så fort. Och det uttalandet kan man allt hålla med om, för det är inget annat än en systemkollaps. När man sen tittar lite närmare på enkäten så visar den att de kommuner som planerar besparingar på skola och utbildning så vill 64 procent av dessa dra ner på personalen. Och 67 procent planerar att dra ner på driftskostnaderna.
De vill alltså minska på kostnaderna på den som en dag ska ta över kommunernas ledning, man frågar sig om detta är så klokt?

Utöver skola och utbildning så planerar 60 procent av kommunerna att spara in inom äldreomsorgen. Av dessa säger 66 procent att de tänker spara in på personalstyrkan i äldreomsorgen.
När man hör detta så frågar i alla fall jag mig vad detta beror på?
För kommunen där kommundirektör uttalade sig i denna artikeln har innan rapporterat om att deras problem beror på försörjningsstödet som ökat lavinartat sedan statens pengar för de nyanlända togs bort.

Stämmer detta så är det fruktansvärt svek från en regering som tvingade på kommunerna alla dessa kostnader som sen läggs på kommunernas medborgare.
Kramfors är en av de kommuner som står inför de största sparbetingen. För att de ska få ekonomin att gå ihop så behöver de spara omkring 50 miljoner kronor nästa år.
Peter Carlstedt säger: ”Så stora sparbeting har inte i alla fall jag upplevt på de tio år jag varit anställd i kommunen.”

Här under följer en kort sammanfattning om var kommunerna tänker spara.
Inom förskola, barnomsorg tänker 116 kommuner att spara. Och besparingarna ska ske så att 60 procent av kommunerna kommer att spara in på personal, 54 procent kommer att spara in på administration, 38 procent på lokaler och 62 procent på driftkostnaderna.
På grundskola och gymnasium kommer 132 kommuner att spara på. Dör kommer besparingarna att ske som så att 64 procent kommer att spara in på personal, 52 procent sker på administration, 32 procent på lokaler och 67 procent på drift.

Inom äldreomsorgen säger 132 kommuner att de ska spara. Dår kommer besparingarna att ske genom att 66 procent av kommunerna kommer att spara på personal, 48 procent på administrationen, 30 procent på lokaler och 64 procent på driften. 99 kommuner kommer att spara in på de funktionshindrade. Där kommer 55 procent att ske genom personalnedskärningar, 47 procent på administration, 22 procent på lokaler och 64 procent på drift.

På området individ och familj kommer 107 kommuner att spara. Dör sparas det på att 40 procent av personalen minskas, 48 procent på administration, 21 procent på lokalerna och 68 procent på driften. På kultur och fritid så vill 108 kommuner att spara. Där sker besparingarna så att 47 procent av personalen ska bort, 45 procent på administrationen, 30 procent på lokalerna och 69 procent på driften.

På infrastruktur och skydd så vill 88 kommuner spara. Där ska besparingarna ske så att 24 procent ska ske på personalen, 41 procent på administration, 22 procent på lokaler och 85 procent på drift. 91 kommuner svarade att besparingar kommer att ske å andra områden än de ovanstående, men vilka områden de är framkommer inte av artikeln på SVT nyheter. SVT skriver att svarsfrekvensen varit god och att det ör en god spridning på svaren från samtliga län förutom från Gotland.

https://svt.se/…/kartlaggning-atta-av-tio-kommuner-planerar…https://svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-sparar-kommunerna

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: