Lördagsintervju 60 – Bjarnholt om svensk sprängämnes- och vapenforskning.

Går demokratin och byråkratin hand i hand

Att hata byråkrati är lika självklart som att hata mygg eller punktering på motorvägen. Men nästan alltid när vi använder ordet byråkrati gör vi det utan eftertanke. Ty det som utmärker moderna samhällen är just den byråkratiska processen. Att de har en fungerande administration, en förvaltning.
I begynnelsen var nämligen Sverige ett land som styrdes av slumpen, maktens personliga nycker och lokala småpåvars kleptokratiska oföretagsamhet.

Ovanstående skrev Stig-Björn Ljunggren i en artikel. Men jag tänker: Är det inte byråkratin som har skapat dessa småpåvar och maktfullkomliga demokrater? De demokratiskt valda styr vårt land genom att använda sig av byråkratin. Den stänger ute folket genom att göra byråkratin till ett oöverstigligt hinder om vi vill ha insyn eller försöka påverka ett beslut. Transparensen är i vissa fall obefintlig. De talar om våra rättigheter och skyldigheter men gränserna är oftast så luddigt skrivna att slumpen och godtyckligheten blir avgörande.

Det moderna samhället är byggt på en grund av ekonomisk tillväxt, överflöd och politiskt konsensus. Men ibland kommer verkligheten ikapp. Nu möter vi resursbrist, nedgång och motsättningar och det ökar trycket på den offentliga sektorn och beslutsfattarna. Det är då som beslutsfattarna lutar sig på den trögflytande byråkrati som de själv har skapat: Vi måste … Vi kan inte … EU säger … FN säger … Klimatmålen … Migrationsöverenskommelser … Fattade beslut …

Länge, alltför länge, har de försökt uppfostra befolkningen till att inte protestera. När resursbristen blir uppenbar och den välfärd som har utlovats inte kan levereras då letar de febrilt efter nya områden att beskatta. Makthavare vill inte erkänna sina misstag, och vill inte hushålla med de resurser som de har. Nej, de vill fortsätta med att skapa nya projekt. De vill helst glömma alla givna löften och resursbristen.

När jag tänker på de svenska politikernas sätt att hushålla med våra resurser dyker Parkinsons lag upp i mitt huvud.

En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den.

Det är inte botanikerns uppgift att utrota ogräs. Det är nog för honom om han kan säga hur fort det växer.

Utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna.

Ovanstående tre citat kommer från Parkinsons lag. Naturligtvis är de författade med humor. Men de beskriver verkligheten på ett bra sätt och förklara dumheterna i vårt samhälle på ett lättfattligt sätt. Ett visst mått av byråkrati behövs för att stiftade lagar ska följas. Men då krävs också uppföljning och utvärdering av dessa. Det är just där som vi hittar trögheten … eller … är det oviljan. Det är nämligen så att beslutsfattare söker hela tiden nya saker att fatta beslut om. Vad som hände med deras gamla beslut är inte så viktigt. Andra människor får ta ansvaret för dessa.

Men det är ju inte enbart svensk byråkrati som är trögflytande. Jag läser om det skandalomsusade bygget av reningsverket i Nerja i Spanien. Det är tre år försenat och ännu en gång står bygget stilla pga att det saknas några licenser. Men … det uppges vara klart till 90 procent. När det väl står färdigt kommer reningsverket ha en kapacitet att filtrera 25 000 kubikmeter avloppsvatten om dagen, vilket är tillräckligt för att klara av en befolkning på upp till 125 000 personer. Anläggningen kommer även att kunna rena vatten så att det kan brukas för bevattning. Så bara byråkratins kvarnar får mala blir det kanske klart någon gång!

Nu har vår finansminister serverat ett förslag till bankskatt. Hon motiverar den med att det rättvist. De rika ska inte smita undan i ett demokratiskt land. Men nämner inte att de rika har köpt sina bankaktier för redan skattade pengar. Att de pengarna har banken fått låna mot ett avtal om att det går bra för banken så ska de få lite ränta på sina pengar. De handlar alltså inte om att smita. Det handlar om att hon, Magdalena Andersson, inte vill hushålla med statens resurser. Hon vill inte skära ner på utgifterna. Därför letar hon hela tiden efter någon som kan betala hennes slösaktighet!

Jag vet egentligen inte om demokratin göder byråkratin. Å ena sidan kan de säga att det är ett demokratiskt fattat beslut och å andra sidan kan de inte göra vissa saker pga byråkratin. Makthavarna lever enligt devisen: Det är inte botanikerns uppgift att utrota ogräs. Det är nog för honom om han kan säga hur fort det växer.

Prognoser för befolkningarnas etniska och religiösa sammansättning i Norden åren 2020-2100

Invandring och mörkläggning

Den finske systemanalytikern Kyösti Tarvainen har gjort en uppdatering av sina befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland under perioden 2020 – 2100. På bloggen finns en tidigare prognos för perioden 2015-65.

Kyösti Tarvainen delar in befolkningarna i infödda, muslimska respektive icke-muslimska invandrare och utgångspunkten är immigrationen under år 2018. Han gör också en indelning i västliga och icke-västliga invånare. Tarvainens scenarios visar att det krävs avgörande förändringar av immigrationspolitiken, om de etniska majoritetsbefolkningarna i respektive länder ska förbli i majoritet.

Visa originalinlägg 903 fler ord

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: