Hur mycket är ett samverkansavtal värt?

Nästan alla kommuner i landet ca 85 % har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Genom en särskild arbetsmodell — med kartläggning, problembild, åtgärder och uppföljning — ska överenskommelserna bidra till ett effektivare brottsförebyggande arbete i samverkan.

Det låter ju bra, men vad innebär det för oss medborgare? Rent konkret innebär det att representanter från kommunen diskuterar brottsrelaterade problem med den lokala polisen. Medborgarna får tycka till i enkäter om hur de upplever tryggheten i kommunen. Sen förbinder sig kommunen och polisen att gemensamt jobba med problemen.

Det kan vara bra om man kommer fram till en gemensam plan på hur man ska kunna minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Kanske i form av mer bevakning på vissa platser och mer belysning. Men … minskar det antalet kriminella eller antalet brott? I min tankevärld så kommer brotten att begås någon annanstans istället – en plats som inte är upplyst eller bevakad. Men jag har kanske fel?

2008 började man arbeta efter denna modell. Jag läser BRÅ:s rapport från 2013 om samarbetet:

”Drygt hälften av de svarande i enkäterna anger – på en direkt fråga
– att de upplever att överenskommelsen har lett till ”något bättre”
effekter på brottligheten. När de själva får beskriva vilka framgångar
de nått utifrån överenskommelsen är det dock få som nämner
effekterna på brottsligheten. I stället är det själva samarbetet
mellan polis och kommun som lyfts fram – att detta har blivit mer
strukturerat och att relationerna mellan parterna har förbättrats.
Detta gäller även intervjustudien, där många beskriver ett förbättrat
samarbete som ett huvudsyfte med överenskommelserna. Flera
intervjupersoner uttrycker till och med en skepsis till om det går
att få någon större effekt på brottsligheten i kommunen genom
samverkansöverenskommelserna. En anledning som så nämns är
att åtgärderna i överenskommelsen pågick redan innan överenskommelsen
infördes. ”

Bättre samarbete? Men vad är målet med samarbetet? Det borde ju vara att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna – ett medborgarlöfte. Men så är uppenbarligen inte fallet.

Idag googlade jag runt på ”samverkansavtal mellan polisen och kommunerna” oh läser artiklar som beskriver om samverkansavtal men inget om uppföljning eller minskad brottslighet eller ökad trygghet. I många kommuner arbetar man med alkohol-, narkotika- och tobaksinformation. Men det är väl inget nytt. Det har ju förekommit sedan 50-60 år tillbaka. Lyktstolpar, kameraövervakning och vaktbolag är andra ingredienser.

Men vad händer då om inte avtalet hålls? Ingenting! När polisen saknar resurser och stor del av deras arbetstid används till information och samverkanstid så klarar de inte av sitt uppdrag att skydda medborgarna. Då tvingas många kommuner att hyra in vaktbolag. Många poliser flyr sitt yrke eftersom de inser att de inte längre kan lägga sin arbetstid på brottsbekämpning. Det har gått så långt att statsministern igår skrev på sin FB-sida – i ett försök att ragga blivande poliserr:

”Med start vårterminen 2019 finns möjligheten att studera till polis vid Malmö universitet där en ny polisutbildning nu öppnar. Inom kort kommer ytterligare en polisutbildning att starta, i Västsverige. Sedan tidigare finns utbildningen i Växjö, Södertörn och Umeå.

Jag vill uppmana dig som är intresserad av polisyrket att ta chansen och söka. Fram till den 31 maj är ansökningen till polisutbildningen öppen. Läs mer på: https://polisen.se/blipolis”

Just det! Det är kris inom polisen. De saknas ett stort antal poliser. Men så blir det väl när politiker vill styra och omorganisera. Det hade kanske varit bättre att ge polisen arbetsro?

Som vanligt är det vi skattebetalare som fortsatt snällt och vänligt ska betala utan att få något levererat. Samverkansavtal och medborgarlöfte levererar ingen trygghet! Tänk på det i valet och rösta på ett parti som satsar på medborgarnas trygghet och polisens arbetsro!

Lokala problembilder ska tas fram genom medarbetarnas kunskap om den lokala brottsligheten, genom samverkan och genom dialog med medborgarna. Dessutom ska lokala trygghetsundersökningar göras i Sveriges kommuner. Utifrån den lokala problembilden sätts lokala mål. Till dem knyts lokala medborgarlöften som är en utveckling av dagens samverkansavtal mellan polis och kommun. Löftena blir en form av åtaganden som lokalpolisområdeschefen gör gentemot medborgarna i kommunen och som kommuniceras offentligt till exempel genom polisen.se och media. Samverkan med kommunerna stärks genom att det ska finnas kommunpolis för samarbetet med kommunen och andra lokala aktörer. Det finns redan på många ställen men nu ska det finnas i alla kommuner och med ett tydligare och mer publikt uppdrag. Lokalpolischefen får ett större ansvar för medborgar- och resultatkommunikation, till exempel genom att hålla återkommande medborgardialoger. För att klara detta får lokalpolisområdena stöd av polisområden, regioner och de gemensamma avdelningarna. Lokala problembilder, lokala mål och medborgarlöften.

 

 

Så blir du inte lurad av fake news

En professor som är beroende av statliga medel för sin forskning är väl knappast neutral utan mer en part i målet och styrd av vissa politiska intressen.

Petterssons gör Sverige lagom!

VALET 2018. Fake news och alternativa fakta är idag vardagsmat i sociala medier. SVT intervjuar Jesper Strömbäck, professor i journalistik som berättar hur du ska tänka för att inte luras. ”Lita på traditionella medier istället för alternativa…”

Visa originalinlägg 132 fler ord

Kanske det mest stötande jag råkat på

Det mångkulturella samhället skapat av politiker medför stora problem.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Du betalar skatt till staten. Staten använder en del av sitt anslag för att betala en konsult som skriver en rapport om att svenskarna är rasister och att staten själv är medskyldig eftersom den inte agerar tillräckligt kraftfullt för att få stopp på rasismen. Konsulten ska lobba så att Förenta Nationerna – ja, United Nations – antar resolutioner som kritiserar Sverige för rasism.

Jag begriper om du har svårt att tro på detta. Därför ska jag först beskriva detaljerna och sedan diskutera hur saken kan förstås.

Staten representeras i detta fall av Sida och UD. Konsulten är Svenska FN-förbundet. FN-förbundet är en non-governmental organization (NGO) som inget har med staten att göra annat än att staten nästan helt betalar dess kostnader. Tjugosex av de trettioen miljonerna, 84 procent, som FN-förbundet kostade år 2016 betalades av svenska staten, se verksamhetsberättelsen för 2016.

Nu kommer en fråga som faktiskt är…

Visa originalinlägg 754 fler ord

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: